ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
80     ดีบุกและของที่ทำด้วยดีบุก  Export   Import 
8001     ดีบุกที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  Export   Import 
  800110 /KGM     ดีบุกไม่เจือ ที่ยังไม่ขึ้นรูป  Export   Import 
  80011000 000/KGM           ดีบุกไม่เจือ  Export   Import 
  800120 /KGM     - ดีบุกเจือ001/KGM โลหะเจือดีบุกและตะกั่ว090/KGM ดีบุกเจืออื่นๆ  Export   Import 
  80012000 001/KGM           โลหะเจือดีบุกและตะกั่ว  Export   Import 
  80012000 090/KGM           ดีบุกเจืออื่นๆ  Export   Import 
  80020000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก  Export   Import 
8003     ท่อน เส้น โพรไฟล์และลวด ทําด้วยดีบุก001/KGM ท่อน เส้นและโพรไฟล์002/KGM ลวด  Export   Import 
  80030000 001/KGM           ท่อนเส้นและโพรไฟล์  Export   Import 
  80030000 002/KGM           ลวด  Export   Import 
8007      Export   Import 
  800700 /KGM       Export   Import 
  80070020 /KGM         แผ่นแผ่นบางและแถบทำด้วยดีบุกมีความหนาเกิน0.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  80070020 001/KGM           แผ่นและแผ่นบาง  Export   Import 
  80070020 002/KGM           แถบ  Export   Import 
  80070030 /KGM         ฟอยล์(จะพิมพ์หรือรองรับด้านหลังด้วยกระดาษกระดาษแข็งพลาสติกหรือวัตถุรองรับที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม)มีความหนา(ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ)ไม่เกิน0.2มิลลิเมตรรวมทั้งผงดีบุกและเกล็ดดีบุก  Export   Import 
  80070030 001/KGM           ฟอยล์ที่มีวัตถุรองรับ  Export   Import 
  80070030 002/KGM           ผงและเกล็ด  Export   Import 
  80070030 090/KGM           ฟอยล์อื่นๆ  Export   Import 
  80070040 000/KGM           หลอดหรือท่อและอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ(เช่นข้อต่อข้องอปลอกเลื่อน)  Export   Import 
  80070090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  80070090 001/KGM           ของชนิดที่ตามธรรมดาใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  80070090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import