ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
87     ยานบก นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว  Export   Import 
8701     แทรกเตอร์ (นอกจากแทรกเตอร์ตามประเภทที่87.09)  Export   Import 
  870110 /-     แทรกเตอร์ชนิดคนเดินตาม (พิเดสเตรียนคอนโทรลแทรกเตอร์)  Export   Import 
  87011011 000/C62           สำหรับใช้ในการเกษตร  Export   Import 
  87011011 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87011019 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87011019 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87011021 000/C62           สำหรับใช้ในการเกษตร  Export   Import 
  87011021 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87011029 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87011029 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  870120 /-     แทรกเตอร์เดินบนถนนสําหรับลากรถกึ่งรถพ่วง  Export   Import 
  87012010 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87012010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87012090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  870130 /-     แทรกเตอร์ตีนตะขาบ  Export   Import 
  87013010 000/C62           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน1,100ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87013010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87013020 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน1,100ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87013020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  870190 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  87019011 000/C62           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน1,100ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87019011 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87019019 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน1,100ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87019019 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87019091 000/C62           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน1,100ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87019091 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87019099 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน1,100ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87019099 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8702     ยานยนต์สําหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)  Export   Import 
  870210 /-     มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)  Export   Import 
  87021011 /KGM         น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกน้อยกว่า6ตัน  Export   Import 
  87021011 999/KGM           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกน้อยกว่า6ตัน  Export   Import 
  87021012 /KGM         น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกอย่างน้อย6ตันแต่ไม่เกิน18ตัน  Export   Import 
  87021012 999/KGM           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกอย่างน้อย6ตันแต่ไม่เกิน18ตัน  Export   Import 
  87021013 /KGM         น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน18ตันแต่ไม่เกิน24ตัน  Export   Import 
  87021013 999/KGM           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน18ตันแต่ไม่เกิน24ตัน  Export   Import 
  87021014 /KGM         น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน24ตัน  Export   Import 
  87021014 999/KGM           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน24ตัน  Export   Import 
  87021021 000/C62           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกน้อยกว่า6ตัน  Export   Import 
  87021022 000/C62           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกอย่างน้อย6ตันแต่ไม่เกิน18ตัน  Export   Import 
  87021023 000/C62           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน18ตันแต่ไม่เกิน24ตัน  Export   Import 
  87021024 000/C62           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน24ตัน  Export   Import 
  870290 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  87029011 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87029011 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87029019 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87029091 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87029091 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87029099 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
8703     รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสําหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก (นอกจากของตามประเภทที่ 87.02) รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแข่ง  Export   Import 
  870310 /-     ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางบนหิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและยานยนต์ที่คล้ายกัน  Export   Import 
  87031010 000/C62           รถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและรถกอล์ฟบักกี  Export   Import 
  87031010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87031090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87031090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรง ที่จุด    
  870321 /-     ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032110 000/C62           รถโกคาร์ต  Export   Import 
  87032110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032121 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032121 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032129 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87032130 /KGM         ยานยนต์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032130 999/KGM           ยานยนต์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032190 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  870322 /-     ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 1,500ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032211 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032211 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032219 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87032220 /KGM         ยานยนต์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032220 999/KGM           ยานยนต์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032290 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  870323 /-     ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 3,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032310 000/C62           รถพยาบาล  Export   Import 
  87032310 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032320 000/C62           รถบรรทุกศพ  Export   Import 
  87032320 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032330 000/C62           รถขนส่งบุคคลชนิดแวนสำหรับนักโทษ  Export   Import 
  87032330 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032341 /KGM         ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน1,800ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032341 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน1,800ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032342 /KGM         ความจุของกระบอกสูบเกิน1,800ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032342 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน1,800ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032343 /KGM         ความจุของกระบอกสูบเกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032343 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032344 /KGM         ความจุของกระบอกสูบเกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032344 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032351 000/C62           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน1,800ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032352 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน1,800ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032353 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032354 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032361 /KGM         ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน1,800ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032361 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน1,800ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032362 /KGM         ความจุของกระบอกสูบเกิน1,800ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032362 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน1,800ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032363 /KGM         ความจุของกระบอกสูบเกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032363 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032364 /KGM         ความจุของกระบอกสูบเกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032364 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032391 000/C62           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน1,800ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032392 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน1,800ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032393 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032394 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  870324 /-     ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032410 000/C62           รถพยาบาล  Export   Import 
  87032410 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032420 000/C62           รถบรรทุกศพ  Export   Import 
  87032420 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032430 000/C62           รถขนส่งบุคคลชนิดแวนสำหรับนักโทษ  Export   Import 
  87032430 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032440 /KGM         รถยนต์(รวมถึงสเตชันแวกอนเอสยูวีและรถสปอร์ตแต่ไม่รวมรถขนส่งบุคคลชนิดแวน)ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032440 999/KGM           รถยนต์(รวมถึงสเตชันแวกอน,เอสยูวีและรถสปอร์ต,แต่ไม่รวมรถขนส่งบุคคลชนิดแวน)ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032450 000/C62           รถยนต์(รวมถึงสเตชันแวกอน,เอสยูวีและรถสปอร์ต,แต่ไม่รวมรถขนส่งบุคคลชนิดแวน)อื่นๆ  Export   Import 
  87032460 /KGM         ยานยนต์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032460 999/KGM           ยานยนต์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032490 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
        ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการ    
  870331 /-     ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87033110 /KGM         รถยนต์(รวมถึงสเตชันแวกอนเอสยูวีและรถสปอร์ตแต่ไม่รวมรถขนส่งบุคคลชนิดแวน)ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033110 999/KGM           รถยนต์(รวมถึงสเตชันแวกอน,เอสยูวีและรถสปอร์ต,แต่ไม่รวมรถขนส่งบุคคลชนิดแวน)ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033120 000/C62           รถยนต์(รวมถึงสเตชันแวกอน,เอสยูวีและรถสปอร์ต,แต่ไม่รวมรถขนส่งบุคคลชนิดแวน)อื่นๆ  Export   Import 
  87033130 /KGM         ยานยนต์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033130 999/KGM           ยานยนต์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033190 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  870332 /-     ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500ลูกบาศก์เมตร  Export   Import 
  87033210 000/C62           รถพยาบาล  Export   Import 
  87033210 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033220 000/C62           รถบรรทุกศพ  Export   Import 
  87033220 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033230 000/C62           รถขนส่งบุคคลชนิดแวนสำหรับนักโทษ  Export   Import 
  87033230 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033241 /KGM         ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87033241 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87033249 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87033249 999/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87033251 000/C62           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87033259 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87033261 /KGM         ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87033261 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87033269 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87033269 999/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87033291 000/C62           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87033299 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  870333 /-     ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87033310 000/C62           รถพยาบาล  Export   Import 
  87033310 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033320 000/C62           รถบรรทุกศพ  Export   Import 
  87033320 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033330 000/C62           รถขนส่งบุคคลชนิดแวนสำหรับนักโทษ  Export   Import 
  87033330 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033341 /KGM         ความจุของกระบอกสูบเกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน3,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87033341 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน3,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87033342 /KGM         ความจุของกระบอกสูบเกิน3,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87033342 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน3,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87033351 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน3,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87033352 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน3,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87033360 /KGM         ยานยนต์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033360 999/KGM           ยานยนต์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033390 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  870390 /-     รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก (นอกจากของตามประเภทที่ 87.02 (ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป รวมถึงคนขับ) และนอกจากรถยนต์และยานยนต์ดังกล่าว ที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 8703.10 ถึง 8703.33) รวมทั้งรถสเตชั่นแวกอนและรถแ  Export   Import 
  87039010 000/C62           รถพยาบาล  Export   Import 
  87039010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87039020 000/C62           รถบรรทุกศพ  Export   Import 
  87039020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87039030 000/C62           รถขนส่งบุคคลชนิดแวนสำหรับนักโทษ  Export   Import 
  87039030 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87039041 /KGM         ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน1,800ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87039041 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน1,800ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87039042 /KGM         ความจุของกระบอกสูบเกิน1,800ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87039042 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน1,800ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87039043 /KGM         ความจุของกระบอกสูบเกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87039043 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87039044 /KGM         ความจุของกระบอกสูบเกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87039044 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87039051 000/C62           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน1,800ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87039052 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน1,800ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87039053 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน2,000ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87039054 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน2,500ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87039060 /KGM         ยานยนต์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87039060 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87039090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87039090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8704     ยานยนต์สำหรับขนส่ง  Export   Import 
  870410 /-     รถดั้มพ์ (ดั้มเพอร์) ที่ออกแบบเพื่อใช้งานนอกทางหลวง และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  87041011 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87041011 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87041012 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87041021 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87041021 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87041022 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  870421 /-     ยานยนต์สำหรับขนส่งของ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) มีน้ำหนักรถรวมกับน้ำหนักบรรทุก (จี วี ดับบลิว) ไม่เกิน 5 ตัน (เช่น รถบรรทุกชนิดแวนและชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว เป็นต้น) และชิ้นส่ว  Export   Import 
  87042111 /KGM         รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87042111 999/KGM           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87042119 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87042119 999/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87042121 000/C62           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87042122 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87042123 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ  Export   Import 
  87042129 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  870422 /-     น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับบลิว) เกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน20 ตัน  Export   Import 
  87042211 /KGM         รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87042211 999/KGM           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87042219 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87042219 999/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87042221 000/C62           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87042222 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87042223 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ  Export   Import 
  87042229 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87042231 /KGM         รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87042231 999/KGM           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87042239 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87042239 999/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87042241 000/C62           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87042242 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87042243 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ  Export   Import 
  87042249 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  870423 /-     น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับบลิว) เกิน 20 ตัน  Export   Import 
  87042311 /KGM         รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87042311 999/KGM           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87042319 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87042319 999/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87042321 000/C62           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87042322 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87042323 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ  Export   Import 
  87042329 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87042331 /KGM         รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87042331 999/KGM           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87042339 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87042339 999/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87042341 000/C62           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87042342 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87042343 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ  Export   Import 
  87042349 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ    
  870431 /-     น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับบลิว) ไม่เกิน 5 ตัน  Export   Import 
  87043111 /KGM         รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87043111 999/KGM           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87043119 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87043119 999/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87043121 000/C62           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87043122 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87043123 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ  Export   Import 
  87043129 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  870432 /-     น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับบลิว) เกิน 5 ตัน  Export   Import 
  87043211 /KGM         รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87043211 999/KGM           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87043219 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87043219 999/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87043221 000/C62           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87043222 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87043223 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ  Export   Import 
  87043229 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87043231 /KGM         รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87043231 999/KGM           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87043239 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87043239 999/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87043241 000/C62           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87043242 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87043243 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ  Export   Import 
  87043249 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87043251 /KGM         รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87043251 999/KGM           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87043259 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87043259 999/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87043261 000/C62           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87043262 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87043263 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ  Export   Import 
  87043269 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87043271 /KGM         รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87043271 999/KGM           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87043279 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87043279 999/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87043281 000/C62           รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87043282 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87043283 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ  Export   Import 
  87043289 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  870490 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  87049010 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87049010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87049090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  8705 /NUL           ยานยนต์สําหรับใช้งานพิเศษ นอกจากยานยนต์ที่ออกแบบสําหรับขนส่งบุคคลหรือของเป็นหลัก (เช่น รถยกลากรถเสีย รถปั?นจั่น รถดับเพลิง รถผสมคอนกรีต รถกวาดถนน รถสําหรับฉีดพ่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ หน่วยรังสีวิทยาเคลื่อนที่)    
  870510 /NUL           - รถปั่นจั่น    
  87051000 000/C62           รถปั้นจั่น  Export   Import 
  87051000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87052000 000/C62           เดอร์ริกที่เคลื่อนที่ได้สำหรับใช้ในการเจาะ  Export   Import 
  87052000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87053000 000/C62           รถดับเพลิง  Export   Import 
  87053000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87054000 000/C62           รถผสมคอนกรีต  Export   Import 
  87054000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  870590 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  87059050 000/C62           ยานยนต์ทำความสะอาดถนนรวมถึงรถสูบบ่อซึมคลินิกเคลื่อนที่และรถสำหรับฉีดพ่นทุกชนิด  Export   Import 
  87059050 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87059090 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  87059090 001/C62           เฉพาะรถช่วยผู้ติดอัคคีภัย  Export   Import 
  87059090 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87059090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8706     แชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง สําหรับยานยนต์ตามประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05  Export   Import 
  870600 /C62     แชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05 (รถแทรกเตอร์ ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ) รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแข่ง ยานยนต์สำหรับขนส่งของ ยาน  Export   Import 
  87060011 000/C62           สำหรับแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรตามประเภทย่อยที่8701.10หรือ8701.90  Export   Import 
  87060019 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87060020 000/C62           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.02  Export   Import 
  87060030 000/C62           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.03  Export   Import 
  87060040 000/C62           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.04  Export   Import 
  87060050 000/C62           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.05  Export   Import 
8707     ตัวถัง (รวมถึงแค้ป) สําหรับยานยนต์ตามประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05  Export   Import 
  870710 /C62     ตัวถัง (รวมทั้งแค้ป) สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่ 87.03 (รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ สำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก นอกจากของตามประเภทที่ 87.02 (ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป รวมถึงคนขับ) รวมทั้งสเตชั่นแวกอนและรถแข่ง)  Export   Import 
  87071000 000/C62           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.03  Export   Import 
  870790 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  87079010 000/C62           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.01  Export   Import 
  87079030 000/C62           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.05  Export   Import 
  87079090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
8708     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ตามประเภทที่ 87.01 ถึง87.05  Export   Import 
  870810 /KGM     กันชน และส่วนประกอบของกันชน  Export   Import 
  87081010 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.01  Export   Import 
  87081090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของตัวถัง (รวมถึงแค้ป)    
  870821 /KGM     เข็มขัดนิรภัย  Export   Import 
  87082110 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.01  Export   Import 
  87082190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  870829 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  87082911 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.01  Export   Import 
  87082912 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.03  Export   Import 
  87082913 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทย่อยที่8704.10หรือประเภทที่87.05  Export   Import 
  87082919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87082920 000/KGM           ส่วนประกอบของเข็มขัดนิรภัย  Export   Import 
  87082991 000/KGM           สำหรับแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรตามประเภทย่อยที่8701.10หรือ8701.90  Export   Import 
  87082992 000/KGM           สำหรับยานยนต์อื่นๆตามประเภทที่87.01  Export   Import 
  87082993 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.03  Export   Import 
  87082999 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  870830 /KGM     เบรกและเซอร์โวเบรก รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  87083010 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.01  Export   Import 
  87083020 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.03  Export   Import 
  87083090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  870840 /KGM     กระปุกเกียร์และส่วนประกอบของกระปุกเกียร์  Export   Import 
  87084011 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.03  Export   Import 
  87084012 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทย่อยที่8704.10หรือประเภทที่87.05  Export   Import 
  87084019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87084021 000/KGM           สำหรับแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรตามประเภทย่อยที่8701.10หรือ8701.90  Export   Import 
  87084022 000/KGM           สำหรับยานยนต์อื่นๆตามประเภทที่87.01  Export   Import 
  87084023 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.03  Export   Import 
  87084024 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทย่อยที่8704.10หรือประเภทที่87.05  Export   Import 
  87084029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87084090 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  870850 /KGM     เพลาขับที่มีหม้อเพลา (ดิฟเฟอร์เรนเชียล) จะมีองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบ ส่งกําลังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม และเพลาที่ไม่ใช่เพลาขับ รวมทั้งส่วนประกอบ ของของดังกล่าว  Export   Import 
  87085011 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.03  Export   Import 
  87085012 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทย่อยที่8704.10หรือประเภทที่87.05  Export   Import 
  87085019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87085021 000/KGM           สำหรับแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรตามประเภทย่อยที่8701.10หรือ8701.90  Export   Import 
  87085022 000/KGM           สำหรับยานยนต์อื่นๆตามประเภทที่87.01  Export   Import 
  87085023 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.03  Export   Import 
  87085024 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทย่อยที่8704.10หรือประเภทที่87.05  Export   Import 
  87085029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87085090 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  870870 /KGM     ล้อและส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของล้อ  Export   Import 
  87087011 000/KGM           สำหรับแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรตามประเภทย่อยที่8701.10หรือ8701.90  Export   Import 
  87087012 000/KGM           สำหรับยานยนต์อื่นๆตามประเภทที่87.01  Export   Import 
  87087013 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.03  Export   Import 
  87087014 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทย่อยที่8704.10หรือประเภทที่87.05  Export   Import 
  87087019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87087091 000/KGM           สำหรับแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรตามประเภทย่อยที่8701.10หรือ8701.90  Export   Import 
  87087092 000/KGM           สำหรับยานยนต์อื่นๆตามประเภทที่87.01  Export   Import 
  87087093 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.03  Export   Import 
  87087094 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทย่อยที่8704.10หรือประเภทที่87.05  Export   Import 
  87087099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  870880 /KGM     ระบบกันสะเทือน และส่วนประกอบของของดังกล่าว (รวมถึงโช้กอับ)  Export   Import 
  87088011 000/KGM           สำหรับแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรตามประเภทย่อยที่8701.10หรือ8701.90  Export   Import 
  87088012 000/KGM           สำหรับยานยนต์อื่นๆตามประเภทที่87.01  Export   Import 
  87088013 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.03  Export   Import 
  87088014 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทย่อยที่8704.10หรือประเภทที่87.05  Export   Import 
  87088019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87088090 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
        ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ    
  870891 /KGM     หม้อน้ำ และส่วนประกอบของหม้อน้ำ  Export   Import 
  87089111 000/KGM           สำหรับแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรตามประเภทย่อยที่8701.10หรือ8701.90  Export   Import 
  87089112 000/KGM           สำหรับยานยนต์อื่นๆตามประเภทที่87.01  Export   Import 
  87089113 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.03  Export   Import 
  87089114 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทย่อยที่8704.10หรือประเภทที่87.05  Export   Import 
  87089119 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87089190 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  870892 /KGM     หม้อพักท่อไอเสีย และท่อไอเสีย รวมทั้งประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  87089210 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.01  Export   Import 
  87089220 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.03  Export   Import 
  87089230 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทย่อยที่8704.10หรือประเภทที่87.05  Export   Import 
  87089290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  870893 /KGM     คลัตช์และส่วนประกอบของคลัตช์  Export   Import 
  87089310 000/KGM           สำหรับแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรตามประเภทย่อยที่8701.10หรือ8701.90  Export   Import 
  87089320 000/KGM           สำหรับยานยนต์อื่นๆตามประเภทที่87.01  Export   Import 
  87089330 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.03  Export   Import 
  87089340 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทย่อยที่8704.10หรือประเภทที่87.05  Export   Import 
  87089390 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  870894 /KGM     พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปุกเกียร์พวงมาลัย (สเตียริงบอกซ์)รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  87089410 000/KGM           พวงมาลัยพร้อมทั้งถุงลมนิรภัย  Export   Import 
  87089491 000/KGM           สำหรับแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรตามประเภทย่อยที่8701.10หรือ8701.90  Export   Import 
  87089492 000/KGM           สำหรับยานยนต์อื่นๆตามประเภทที่87.01  Export   Import 
  87089493 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.03  Export   Import 
  87089499 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  870895 /KGM     ถุงลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  87089510 000/KGM           ถุงลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม  Export   Import 
  87089590 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  870899 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  87089911 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.01  Export   Import 
  87089912 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.03  Export   Import 
  87089919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87089991 000/KGM           สำหรับแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรตามประเภทย่อยที่8701.10หรือ8701.90  Export   Import 
  87089992 000/KGM           สำหรับยานยนต์อื่นๆตามประเภทที่87.01  Export   Import 
  87089993 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.03  Export   Import 
  87089999 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8709     รถใช้งาน (เวิร์กทรัก) ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว ไม่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์สําหรับยกหรือขนย้าย ชนิดที่ใช้ในโรงงาน โรงพักสินค้า บริเวณท่าเรือหรือท่าอากาศยานเพื่อขนส่งของในระยะใกล้ แทรกเตอร์ชนิดที่ใช้บนชานชลาสถานีรถไฟรวมทั้งส่วนประกอบของยานดังกล่าว  Export   Import 
  870911 /NUL           - - ที่ใช้ไฟฟ้า    
  87091100 000/C62           ที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  87091100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87091900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87091900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87099000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  87100000 000/C62           รถถังและยานรบหุ้มเกราะอื่นๆที่ขับด้วยมอเตอร์จะติดตั้งอาวุธด้วยหรือไม่ก็ตามและส่วนประกอบของยานดังกล่าว  Export   Import 
8711     รถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) และรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มีรถพ่วงข้าง) รวมทั้งรถพ่วงข้าง  Export   Import 
  871110 /-     มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87111011 /KGM         รถจักรยานยนต์รวมถึงโมเพ็ดและมอเตอร์สกูตเตอร์  Export   Import 
  87111011 999/KGM           รถจักรยานยนต์รวมถึงโมเพ็ดและมอเตอร์สกูตเตอร์  Export   Import 
  87111019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87111019 999/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87111091 000/C62           รถจักรยานยนต์รวมถึงโมเพ็ดและมอเตอร์สกูตเตอร์  Export   Import 
  87111099 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  871120 /-     มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87112010 000/C62           รถจักรยานยนต์แบบโมโตครอส  Export   Import 
  87112010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87112021 /KGM         ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน125ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87112021 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน125ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87112022 /KGM         ความจุของกระบอกสูบเกิน125ลูกบาศก์เซนติเมตรไม่เกิน150ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87112022 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน125ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน150ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87112023 /KGM         ความจุของกระบอกสูบเกิน150ลูกบาศก์เซนติเมตรไม่เกิน200ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87112023 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน150ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน200ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87112024 /KGM         ความจุของกระบอกสูบเกิน200ลูกบาศก์เซนติเมตรไม่เกิน250ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87112024 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน200ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน250ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87112030 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87112030 999/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87112041 000/C62           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน125ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87112042 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน125ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน150ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87112043 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน150ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน200ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87112044 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน200ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน250ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87112090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  871130 /-     มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87113010 000/C62           รถจักรยานยนต์แบบโมโตครอส  Export   Import 
  87113010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87113020 000/C62           ยานยนต์สามล้อขนาดเล็กที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน356ลูกบาศก์เซ็นติเมตรและน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน350กิโลกรัม  Export   Import 
  87113020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87113030 /KGM         อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87113030 999/KGM           อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87113090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  871140 /-     มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87114010 000/C62           รถจักรยานยนต์แบบโมโตครอส  Export   Import 
  87114010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87114020 /KGM         อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87114020 999/KGM           อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87114090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  871150 /-     มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87115020 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87115020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87115090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  871190 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  87119040 000/C62           รถพ่วงข้าง  Export   Import 
  87119040 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87119050 /KGM         อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87119050 999/KGM           อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87119090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
8712     รถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอื่น ๆ (รวมถึงรถสามล้อส่งของ) ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์  Export   Import 
  871200 /-     รถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอื่น (รวมถึงรถสามล้อส่งของ) ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  87120010 000/C62           รถจักรยานสองล้อชนิดที่ใช้แข่งขัน  Export   Import 
  87120010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87120020 000/C62           รถจักรยานสองล้อที่ออกแบบเพื่อให้เด็กขับขี่  Export   Import 
  87120020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87120030 000/C62           รถจักรยานสองล้ออื่นๆ  Export   Import 
  87120030 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87120090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87120090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8713     รถสําหรับคนพิการ จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือขับเคลื่อนทางกลโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  87131000 000/C62           ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล  Export   Import 
  87131000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87139000 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87139000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8714     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานตามประเภทที่ 87.11 ถึง 87.13  Export   Import 
  87141100 000/C62           อานรถ  Export   Import 
  87141900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  871420 /KGM     ของรถสําหรับคนพิการ  Export   Import 
  87142011 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง(รวมถึงยางล้อ)เกิน75มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน100มิลลิเมตรหากว่าความกว้างของขอบล้อหรือยางที่ประกอบนั้นไม่น้อยกว่า30มิลลิเมตร  Export   Import 
  87142012 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง(รวมถึงยางล้อ)เกิน100มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน250มิลลิเมตรหากว่าความกว้างของขอบล้อหรือยางที่ประกอบนั้นไม่น้อยกว่า30มิลลิเมตร  Export   Import 
  87142019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87142090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  871491 /KGM     โครง ตะเกียบรถ และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  87149110 000/KGM           สำหรับรถจักรยานสองล้อตามประเภทย่อยที่8712.00.20  Export   Import 
  87149190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87149190 001/KGM           เฉพาะที่ใช้กับรถจักรยานชนิดที่ใช้แข่งขัน  Export   Import 
  87149190 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  871492 /KGM     วงล้อและซี่ล้อ  Export   Import 
  87149210 000/KGM           สำหรับรถจักรยานสองล้อตามประเภทย่อยที่8712.00.20  Export   Import 
  87149290 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87149290 001/KGM           เฉพาะที่ใช้กับรถจักรยานชนิดที่ใช้แข่งขัน  Export   Import 
  87149290 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  871493 /KGM           ดุมล้อ (นอกจากที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ) และล้อซี่เฟืองแบบฟรีวิล    
  87149310 000/KGM           สำหรับรถจักรยานสองล้อตามประเภทย่อยที่8712.00.20  Export   Import 
  87149390 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87149390 001/KGM           เฉพาะที่ใช้กับรถจักรยานชนิดที่ใช้แข่งขัน  Export   Import 
  87149390 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  871494 /KGM     เบรกรวมถึงที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  87149410 000/KGM           สำหรับรถจักรยานสองล้อตามประเภทย่อยที่8712.00.20  Export   Import 
  87149490 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87149490 001/KGM           เฉพาะที่ใช้กับรถจักรยานชนิดที่ใช้แข่งขัน  Export   Import 
  87149490 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  871495 /C62     อานรถ  Export   Import 
  87149510 000/C62           สำหรับรถจักรยานสองล้อตามประเภทย่อยที่8712.00.20  Export   Import 
  87149590 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  87149590 001/C62           เฉพาะที่ใช้กับรถจักรยานชนิดที่ใช้แข่งขัน  Export   Import 
  87149590 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  871496 /KGM           คันเหยียบ เฟืองข้อเหวี่ยง และส่วนประกอบของของดังกล่าว    
  87149610 000/KGM           สำหรับรถจักรยานสองล้อตามประเภทย่อยที่8712.00.20  Export   Import 
  87149690 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87149690 001/KGM           เฉพาะที่ใช้กับรถจักรยานชนิดที่ใช้แข่งขัน  Export   Import 
  87149690 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  871499 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  87149910 000/KGM           สำหรับรถจักรยานสองล้อตามประเภทย่อยที่8712.00.20  Export   Import 
  87149990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87149990 001/KGM           เฉพาะที่ใช้กับรถจักรยานชนิดที่ใช้แข่งขัน  Export   Import 
  87149990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8715     รถเข็นเด็ก และส่วนประกอบของรถดังกล่าว  Export   Import 
  87150000 001/C62           รถสำหรับเด็ก  Export   Import 
  87150000 002/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
8716     รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) ยานอื่น ๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกลรวมทั้งส่วนประกอบของยานดังกล่าว  Export   Import 
  87161000 000/C62           รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงแบบคาราวานสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พักแรม  Export   Import 
  87161000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87162000 000/C62            รถพ่วงและรถกึ่งพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัวสำหรับใช้ในการเกษตร  Export   Import 
  87162000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87163100 000/C62           รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงสำหรับบรรจุของเหลวหรือก๊าซ(แท้งเกอร์)  Export   Import 
  87163100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  871639 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  87163940 000/C62           รถพ่วงและรถกึ่งพ่วงที่ใช้ในการเกษตร  Export   Import 
  87163940 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87163990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87163990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87164000 000/C62           รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่นๆ  Export   Import 
  87164000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  871680 /-     ยานอื่น ๆ  Export   Import 
  87168010 000/C62           รถลากสองล้อและรถลากสี่ล้อล้อเลื่อนขนกระสอบรถเข็นที่ใช้งานด้วยมือและยานขับเคลื่อนด้วยมือที่คล้ายกันชนิดที่ใช้ในโรงงานหรือโรงซ่อมยกเว้นรถเข็นสำหรับขนดินหรือขนทราย  Export   Import 
  87168010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87168020 000/C62           รถเข็นสำหรับขนดินหรือขนทราย  Export   Import 
  87168020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87168090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  87168090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  871690 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  87169011 000/KGM           ล้อ  Export   Import 
  87169013 000/KGM           อื่นๆสำหรับของตามประเภทย่อยที่8716.20  Export   Import 
  87169019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87169091 000/KGM           อื่นๆสำหรับของตามประเภทย่อยที่8716.80.10หรือ8716.80.20  Export   Import 
  87169099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  87169099 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import