ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
88     อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว  Export   Import 
  88010000 000/C62           บอลลูนและโพยมยานรวมทั้งเครื่องบินร่อนเครื่องร่อนและอากาศยานอื่นๆที่ไม่ใช้กำลังขับ  Export   Import 
8802     อากาศยานอื่น ๆ (เช่น เลิคอปเตอร์ เครื่องบิน) ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) ยานปล่อยของในวงโคจรย่อย และยานปล่อยยานอวกาศ  Export   Import 
  88021100 000/C62           มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน2,000กิโลกรัม  Export   Import 
  88021200 000/C62           มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกเกิน2,000กิโลกรัม  Export   Import 
  880220 /C62     เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน2,000 กิโลกรัม  Export   Import 
  88022010 000/C62           เครื่องบิน  Export   Import 
  88022090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  880230 /C62     เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกเกิน 2,000กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 15,000 กิโลกรัม  Export   Import 
  88023010 000/C62           เครื่องบิน  Export   Import 
  88023090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  880240 /C62     เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกเกิน15,000 กิโลกรัม  Export   Import 
  88024010 000/C62           เครื่องบิน  Export   Import 
  88024090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  88026000 000/C62           ยานอวกาศ(รวมถึงดาวเทียม)และยานปล่อยของในวงโคจรย่อยและยานปล่อยยานอวกาศ  Export   Import 
8803     ส่วนประกอบของของตามประเภทที่ 88.01 หรือ 88.02  Export   Import 
  88031000 000/KGM           ใบพัดและโรเตอร์และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  88032000 000/KGM           อันเดอร์แคร์ริเอจและส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  88033000 000/KGM           ส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์  Export   Import 
  880390 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  88039010 000/KGM           ของดาวเทียมสื่อสารโทรคมนาคม  Export   Import 
  88039020 000/KGM           ของบอลลูนเครื่องบินร่อนหรือว่าว  Export   Import 
  88039090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  8804 /KGM           ร่มชูชีพ (รวมถึงร่มชูชีพที่ใช้ในโพยมยาน และเครื่องร่อนร่ม) และชูชีพปีกหมุนรวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว    
  88040000 001/KGM           ร่มชูชีพและชูชีพปีกหมุน  Export   Import 
  88040000 002/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  8805 /KGM           เครื่องปล่อยอากาศยาน อุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินสําหรับลดความเร็วของอากาศยานหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน เครื่องฝคกการบินภาคพื้นดิน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว    
  880510 /KGM     - เครื่องปล่อยอากาศยานและส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมถึง อุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินสําหรับลดความเร็วของอากาศยาน หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  88051000 001/KGM           เครื่องปล่อยอากาศยานและส่วนประกอบของของดังกล่าวรวมถึงอุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินสำหรับลดความเร็วของอากาศยาน  Export   Import 
  88051000 002/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  880521 /KGM           - - เครื่องฝึกการบินรบจําลอง และส่วนประกอบของของดังกล่าว    
  88052100 000/KGM           เครื่องฝึกการบินรบจำลองและส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  880529 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  88052910 000/KGM           เครื่องฝึกการบินภาคพื้นดิน  Export   Import 
  88052990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import