ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
92     เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี  Export   Import 
  9201 /C62           เปียโนรวมถึงเปียโนอัตโนมัติ คาร์ปซิคอร์ดและเครื่องสายอื่น ๆ ที่มีคีย์บอร์ด    
  920110 /C62           - เปียโนแบบสายตั้ง (อัปไรต์เปียโน)    
  92011000 000/C62           เปียโนแบบสายตั้ง(อัปไรต์เปียโน)  Export   Import 
  920120 /C62           - เปียโนแบบสายนอน (แกรนด์เปียโน)    
  92012000 000/C62           เปียโนแบบสายนอน(แกรนด์เปียโน)  Export   Import 
  92019000 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
9202     เครื่องสายอื่น ๆ (เช่น กีตาร์ ไวโอลิน พิณ)  Export   Import 
  920210 /C62     - เล่นโดยใช้คันชัก  Export   Import 
  92021000 001/C62           ไวโอลินไวอัลและไวโอลาร์  Export   Import 
  92021000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  920290 /C62     - อื่น ๆ  Export   Import 
  92029000 001/C62           กีตาร์ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  92029000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
9205     เครื่องดนตรีอื่น ๆ ที่ใช้เป่า (เช่น คลาริเนต ทรัมเป็ตสก๊อต)  Export   Import 
  92051000 000/C62           เครื่องดนตรีชนิดบราสวินด์  Export   Import 
  920590 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  92059010 000/C62           ออร์แกนแบบท่อลมที่มีคีย์บอร์ดรวมทั้งฮาร์โมเนียมและเครื่องดนตรีแบบมีลิ้นโลหะและคีย์บอร์ดที่คล้ายกัน  Export   Import 
  92059090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
9206     เครื่องดนตรีที่ใช้ตี (เช่น กลอง ระนาด ฉิ่งหรือฉาบ กรับมารากัส)  Export   Import 
  92060000 001/C62           กลอง  Export   Import 
  92060000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  9207 /C62           เครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้าให้เกิดเสียงหรือขยายเสียง (เช่นออร์แกน กีตาร์ หีบเพลงชัก)    
  920710 /C62     - เครื่องดนตรีที่มีคีย์บอร์ด นอกจากหีบเพลงชัก  Export   Import 
  92071000 001/C62           เปียโน  Export   Import 
  92071000 002/C62           ออร์แกน  Export   Import 
  92071000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  920790 /C62     เครื่องดนตรีที่ไม่มีคีย์บอร์ด รวมทั้งหีบเพลงชัก ที่ใช้ไฟฟ้าให้เกิดเสียงหรือขยายเสียง (เช่น กีตาร์ไฟฟ้า เป็นต้น)  Export   Import 
  92079000 001/C62           หีบเพลงชัก  Export   Import 
  92079000 002/C62           กีตาร์ไฟฟ้า  Export   Import 
  92079000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
9208     กล่องดนตรี ออร์แกนชนิดที่ใช้ตามสวนสนุก(แฟร์กราวด์ออร์แกน) ออร์แกนกลชนิดเล่นตามถนนนกกลที่ร้องเพลงได้ เลื่อยดนตรีและเครื่องดนตรีอื่น ๆที่ไม่จัดเข้าประเภทใดในตอนนี้ เครื่องเลียนเสียงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งนกหวีด แตรและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ให้สัญญาณเสียงโดยใช้ปากเป  Export   Import 
  92081000 000/C62           กล่องดนตรี  Export   Import 
  920890 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  92089010 000/C62           เครื่องเลียนเสียงสัตว์แตรและอุปกรณ์อื่นๆที่ให้สัญญาณเสียงโดยใช้ปากเป่า  Export   Import 
  92089090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  9209 /KGM           ส่วนประกอบ (เช่น กลไกสําหรับกล่องดนตรี) และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี (เช่น บัตร จานและม้วน สําหรับเครื่องดนตรี) รวมทั้งเครื่องให้จังหวะดนตรี (เมโทรโนม) ส้อมและหลอดเป๋าทุกชนิดสําหรับเทียบเสียง    
  92093000 000/KGM           สายของเครื่องดนตรี  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  920991 /KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสําหรับเปียโน    
  92099110 000/KGM           สตรังแบ็คคีย์เปียโนและโครงโลหะสำหรับเปียโนแบบสายตั้ง(อัปไรต์เปียโน)  Export   Import 
  92099190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  92099200 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องดนตรีตามประเภทที่92.02  Export   Import 
  92099400 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องดนตรีตามประเภทที่92.07  Export   Import 
  92099900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import