ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
95     ของเล่น ของเล่นเกมส์ และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  9503 /NUL           รถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ และของเล่นที่มีล้อที่คล้ายกัน รถเข็นสําหรับตุ๊กตา ตุ๊กตาของเล่นอื่น ๆ หุ่นจําลองย่อขนาด (“มาตราส่วน”) และหุ่นจําลองที่คล้ายกัน เพื่อนันทนาการ จะเคลื่อนไหวได้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งของเล่นสําหรับฝ?กสมองทุกชนิด    
  950300 /NUL           รถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ และของเล่นที่มีล้อที่คล้ายกัน รถเข็นสําหรับตุ๊กตา ตุ๊กตาของเล่นอื่น ๆ หุ่นจําลองย่อขนาด (“มาตราส่วน”) และหุ่นจําลองที่คล้ายกัน เพื่อนันทนาการ จะเคลื่อนไหวได้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งของเล่นสําหรับฝึกสมองทุกชนิ    
  95030010 /KGM         รถจักรยานสามล้อสกูตเตอร์รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบและของเล่นที่มีล้อที่คล้ายกันรวมทั้งรถเข็นสำหรับตุ๊กตา  Export   Import 
  95030010 001/KGM           จักรยานสำหรับเด็กนอกจากจักรยานสองล้อ  Export   Import 
  95030010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  95030021 000/C62           ตุ๊กตาจะแต่งตัวหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  95030022 000/KGM           เครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องนุ่งห่มรวมทั้งรองเท้าและเครื่องสวมศีรษะ  Export   Import 
  95030029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  95030030 000/KGM           รถไฟไฟฟ้ารวมถึงทางรถไฟสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆของของดังกล่าว  Export   Import 
  95030041 000/KGM           ชุดสำหรับนำมาประกอบเป็นหุ่นจำลองอากาศยาน  Export   Import 
  95030049 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  95030050 000/KGM           ชุดของเล่นประกอบ(คอนสตรักชันเซ็ต)และของเล่นประกอบ(คอนสตรักชันแนลทอย)อื่นๆทำด้วยวัสดุอื่นๆนอกจากพลาสติก  Export   Import 
  95030060 000/C62           ของเล่นยัดไส้รูปสัตว์หรือรูปประดิษฐ์ที่ไม่ใช่คน  Export   Import 
  95030071 000/C62           เกมต่อภาพสำหรับฝึกสมอง  Export   Import 
  95030079 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  95030091 000/C62           บล็อกตัวเลขบล็อกตัวอักษรหรือบล็อกรูปสัตว์หรือคัดเอาต์ชุดสร้างคำศัพท์ชุดสร้างและออกเสียงคำศัพท์ชุดพิมพ์ภาพที่เป็นของเล่นโครงนับที่เป็นของเล่น(ลูกคิด)เครื่องจักรสำหรับเย็บที่เป็นของเล่นรวมทั้งเครื่องพิมพ์ดีดที่เป็นของเล่น  Export   Import 
  95030092 000/KGM           เชือกที่ใช้กระโดด  Export   Import 
  95030093 000/C62           ลูกหิน  Export   Import 
  95030099 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
9504     ของสําหรับใช้เล่นเกมในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บนโต๊ะ หรือในห้อง รวมถึงพินเทเบิล บิลเลียด โต๊ะพิเศษสําหรับเล่นการพนันและเครื่องอุปกรณ์โบลิ่งอัตโนมัติ  Export   Import 
  95041000 000/KGM           วิดีโอเกมชนิดที่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์  Export   Import 
  950420 /KGM     ของและอุปกรณ์ประกอบสําหรับบิลเลียดทุกชนิด  Export   Import 
  95042020 000/KGM           โต๊ะสำหรับเล่นบิลเลียดทุกชนิด  Export   Import 
  95042090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  950430 /C62     ของเล่นเกมส์อื่นๆ ที่ทำงานโดยใช้เหรียญ ธนบัตร (เงินตรา) หรือของที่คล้ายกัน นอกจากเครื่องอุปกรณ์โบลิ่ง  Export   Import 
  95043000 000/C62           ของเล่นเกมอื่นๆที่ทำงานโดยใช้เหรียญธนบัตรบัตรธนาคารเหรียญที่ใช้แทนเงินหรือวิธีการชำระเงินอื่นๆนอกจากเครื่องอุปกรณ์โบลิ่ง  Export   Import 
  95043000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  95044000 000/C62           ไพ่  Export   Import 
  950490 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  95049010 000/KGM           ของใช้ที่จำเป็นในการเล่นโบลิ่งทุกชนิด  Export   Import 
  95049020 000/KGM           เกมปาเป้า(ดาทส์)และส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเกมดังกล่าว  Export   Import 
  95049031 000/C62           โต๊ะที่ออกแบบสำหรับเล่นการพนัน  Export   Import 
  95049031 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  95049039 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  95049039 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  95049091 000/C62           โต๊ะที่ออกแบบสำหรับเล่นเกม  Export   Import 
  95049091 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  95049099 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  95049099 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
9505     ของที่ใช้ในงานเทศกาล งานรื่นเริงหรืองานบันเทิง อื่น ๆรวมถึงของที่ใช้ในการแสดงกลและการแสดงชวนหัว  Export   Import 
  95051000 000/KGM           ของสำหรับใช้ในเทศกาลคริสต์มาส  Export   Import 
  95059000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9506     ของและเครื่องอุปกรณ์สําหรับใช้ในการออกกําลังกายทั่วไป การเล่นยิมนาสติก กรีฑาและกีฬาอื่น ๆ(รวมถึงเทเบิลเทนนิส) หรือเกมกลางแจ้ง ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้ รวมทั้งสระว่ายน้ำ และสระเล่นเรือ  Export   Import 
  95061100 000/PR           รองเท้าสกี  Export   Import 
  95061200 000/KGM           เครื่องยึดรองเท้าสกี  Export   Import 
  95061900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  95062100 000/C62           กระดานโต้คลื่นชนิดมีใบ  Export   Import 
  95062900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  95063100 000/C62           ไม้ตีกอล์ฟครบชุด  Export   Import 
  95063200 000/C62           ลูกกอล์ฟ  Export   Import 
  95063900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  950640 /-     ของและเครื่องอุปกรณ์สําหรับการเล่นเทเบิลเทนนิส  Export   Import 
  95064010 000/KGM           โต๊ะ  Export   Import 
  95064090 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  95064090 001/C62           ลูกเทเบิลเทนนิส  Export   Import 
  95064090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  95065100 000/C62           ไม้เทนนิสจะขึงเอ็นหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  950659 /C62     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  95065900 001/C62           ไม้แบดมินตันจะขึงเอ็นหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  95065900 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  95066100 000/C62           ลูกเทนนิส  Export   Import 
  950662 /C62     - - ชนิดพองลมได้  Export   Import 
  95066200 001/C62           ลูกฟุตบอลล์  Export   Import 
  95066200 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  950669 /C62     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  95066900 001/C62           ลูกแบดมินตัน  Export   Import 
  95066900 002/C62           ลูกตะกร้อ  Export   Import 
  95066900 003/C62           ลูกเปตอง  Export   Import 
  95066900 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  95067000 000/PR           สเก็ตน้ำแข็งและสเก็ตลูกล้อรวมถึงรองเท้าสเก็ตที่มีสเก็ตติดอยู่  Export   Import 
  95069100 000/KGM           ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกกำลังกายทั่วไปการเล่นยิมนาสติกหรือกรีฑา  Export   Import 
  950699 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  95069920 000/KGM           คันธนูและลูกธนูสำหรับใช้ในการยิงธนูรวมทั้งหน้าไม้  Export   Import 
  95069930 000/KGM           เน็ตนวมกันแข้งสำหรับเล่นคริกเก็ตสนับแข้ง  Export   Import 
  95069950 000/KGM           ของและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆสำหรับเล่นฟุตบอลฮอคกี้เทนนิสแบดมินตันเล่นห่วงยางวอลเลย์บอลบาสเก็ตบอลหรือคริกเก็ต  Export   Import 
  95069990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9507     คันเบ็ด เบ็ดและอุปกรณ์อื่น ๆ สําหรับตกเบ็ด สวิงจับปลา สวิงจับผีเสื้อและสวิงที่คล้ายกัน รวมทั้งนกเทียมสําหรับล่อนก (นอกจากของตามประเภทที่ 92.08 หรือ97.05) และของจําเป็นที่คล้ายกันสําหรับล่าสัตว์หรือยิงสัตว์  Export   Import 
  95071000 000/C62           คันเบ็ด  Export   Import 
  95072000 000/KGM           เบ็ดจะผูกกับสายนำหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  95073000 000/C62           รอกม้วนสายเบ็ด  Export   Import 
  95079000 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  9508 /C62           ม้าหมุน ชิงช้า เครื่องเล่นยิงเป้า และเครื่องเล่นอื่น ๆในสวนสนุก รวมทั้งของและสัตว์ที่ใช้ในการแสดงละครสัตว์เร่ การแสดงสัตว์เร่ และการแสดงละครเร่    
  95081000 000/C62           ของและสัตว์ที่ใช้ในการแสดงละครสัตว์เร่และการแสดงสัตว์เร่  Export   Import 
  95089000 000/C62           อื่นๆ  Export   Import