ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
97     ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวมและโบราณวัตถุ  Export   Import 
9701     ภาพระบาย ภาพลายเส้นและภาพพาสเทล ที่เขียนด้วยมือทั้งหมด (นอกจากแบบเขียนตามประเภทที่ 49.06และผลิตภัณฑ์ที่ระบายสีหรือประดับตกแต่งด้วยมือ)ภาพประดิษฐ์ชนิดคอลลาจและแผ่นประดับที่คล้ายกัน  Export   Import 
  97011000 000/C62           ภาพระบายภาพลายเส้นและภาพพาสเทล  Export   Import 
  970190 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  97019010 000/C62           ทำด้วยดอกไม้ช่อดอกใบกิ่งก้านหรือส่วนอื่นๆของพืชทำด้วยพลาสติกสิ่งพิมพ์หรือทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  97019020 000/C62           ทำด้วยไม้ก๊อกธรรมชาติ  Export   Import 
  97019090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  97020000 000/C62           ภาพต้นแบบที่ทำจากรอยแกะสลักจากแผ่นพิมพ์หรือพิมพ์หิน  Export   Import 
  9703 /C62           000/C62 ประติมากรรมวัตถุหรือรูปปั้นหรือรูปหล่อที่เป็นต้นแบบทําด้วยวัตถุใดก็ตาม    
  97030000 000/C62           ประติมากรรมวัตถุหรือรูปปั้นหรือรูปหล่อที่เป็นต้นแบบทำด้วยวัตถุใดก็ตาม  Export   Import 
9704     ไปรษณียากรหรืออากรแสตมป์ สิ่งที่มีตราประทับแทนไปรษณียากร ไปรษณียากรที่ประทับตราวันออกใช้ กระดาษที่มีตราไปรษณีย์และของที่คล้ายกัน ใช้แล้วหรือยัง ไม่ใช้ นอกจากของตามประเภทที่ 49.07 (ไปรษณียากร อากรแสตมป์หรือแสตมป์ที่คล้ายกันที่ยังไม่ใช้ ทั้งชนิดที่ใช้  Export   Import 
  970400 /KGM     ไปรษณียากรหรืออากรแสตมป์ สิ่งที่มีตราประทับแทนไปรษณียากร ไปรษณียากรที่ประทับตราวันออกใช้ กระดาษที่มีตราไปรษณีย์และของที่คล้ายกัน ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ นอกจากของตามประภทที่ 49.07 (ไปรษณียากร อากรแสตมป์หรือแสตมป์ที่คล้ายกันที่ยังไม่ใช้ ทั้งชนิดที่ใช้อยู  Export   Import 
  97040010 000/KGM           ไปรษณียากรหรืออากรแสตมป์  Export   Import 
  97040090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  97050000 000/KGM           ของสะสมและของที่นักสะสมรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับสัตวศาสตร์พฤกษศาสตร์วิทยาแร่กายวิภาคศาสตร์ประวัติศาสตร์โบราณคดีโบราณชีววิทยาชาติพันธ์วรรณาหรือเหรียญโบราณ  Export   Import 
  9706 /KGM           000/KGM โบราณวัตถุที่มีอายุเกิน 100 ปี    
  97060000 000/KGM           โบราณวัตถุที่มีอายุเกิน100ปี  Export   Import