ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
03     ปลา สัตว์น้าจ้าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ และสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ และสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ  Export   Import 
0301     ปลามีชีวิต  Export   Import 
         ปลาเลี้ยงสวยงาม    
  030111 /KGM     ปลาน้้าจืด  Export   Import 
  03011110 000/KGM           ลูกปลา  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  03011191 000/KGM           ปลาคาร์ป (แฟนซีคาร์ป) (ไซพรินัสคาร์ปิโอ)  Export   Import 
  03011192 000/KGM           ปลาทอง (คารัสเซียสออราทัส)  Export   Import 
  03011193 000/KGM           ปลากัดไทย (เบตาสเพลนเดนส์)  Export   Import 
  03011194 000/KGM           ปลาออสการ์ (เอสโทโนทัสโอเซลลาทัส)  Export   Import 
  03011195 000/KGM           ปลาอะโรวานา (สเคอโรพากีสฟอร์โมซัส)  Export   Import 
  03011199 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  030119 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03011910 000/KGM           ลูกปลา  Export   Import 
  03011990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  03019100 000/KGM           ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออนโครินคัส มายคิส ออนโครินคัส คลาร์กิ ออนโครินคัส อะกัวโบนิตา ออนโครินคัส กิลี ออนโครินคัส อาปาเช่ และ ออนโครินคัส ครายโซแกสเตอร์)  Export   Import 
  03019200 000/KGM           ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)  Export   Import 
  030193 /KGM     ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส)  Export   Import 
  03019310 000/KGM           สำหรับทำพันธุ์ นอกจากลูกปลา  Export   Import 
  03019390 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  03019400 000/KGM           ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส ทูนนัสออเรียนทะลิส)  Export   Import 
  03019500 000/KGM           ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยิไอ)  Export   Import 
  030199 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
            ลูกปลานวลจันทร์ทะเลหรือลูกปลาลาปูลาปู    
  03019911 000/KGM           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  03019919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             ลูกปลาอื่น ๆ    
  03019921 000/KGM           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  03019929 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ ปลาทะเล    
  03019931 000/KGM           ปลานวลจันทร์สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  03019939 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  03019940 /KGM         อื่น ๆ ปลาน้้าจืด  Export   Import 
  03019940 001/KGM           ปลาดุก  Export   Import 
  03019940 002/KGM           ปลาช่อน  Export   Import 
  03019940 003/KGM           ปลานิล  Export   Import 
  03019940 004/KGM           ปลาบู่  Export   Import 
  03019940 005/KGM           ปลาตะเพียน  Export   Import 
  03019940 006/KGM           ปลาสลิด  Export   Import 
  03019940 007/KGM           ปลาทับทิม  Export   Import 
  03019940 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0302     ปลาสดหรือแช่เย็น ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอื่นตามประเภทที่ 03.04  Export   Import 
         ปลาในวงศ์แซลมอน ไม่รวมถึงตับและไข่    
  03021100 000/KGM           ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออนโครินคัส มายคิส ออนโครินคัส คลาร์กิ ออนโครินคัส อะกัวโบนิตา ออนโครินคัส กิลี ออนโครินคัส อาปาเช่ และ ออนโครินคัส ครายโซแกสเตอร์)  Export   Import 
  03021300 000/KGM           ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออนโครินคัส เนอรก้า ออนโครินคัส กอบูสก้า ออนโครินคัส คีต้า ออนโครินคัส ซาวิสก้า ออนโครินคัส คีสซุ ออนโครินคัส มาซูโอ๊ะ และ ออนโครินคัส โรดูรัส)  Export   Import 
  03021400 000/KGM           ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) และปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)  Export   Import 
  03021900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไซโนกลอสสิดี โซลิดี สคอฟทาลมิดีและซิทาริดี) ไม่รวมถึงตับและไข่    
  03022100 000/KGM           ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน (เรนฮาร์ดเชียส ฮิปโปกลอสซอยเดส ฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัส ฮิปโปกลอสซัสสตีโนเลพิส)  Export   Import 
  03022200 000/KGM           ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา)  Export   Import 
  03022300 000/KGM           ปลาโซล (ชนิดโซเลีย)  Export   Import 
  03022400 000/KGM           ปลาเทอบัท (เซตตาแมกซิมา)  Export   Import 
  03022900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิปแจ็ก หรือปลาโอท้องแถบ (ยูทินนัส (แคตสุโวนัส) เพลามิส) ไม่รวมถึงตับและไข่    
  03023100 000/KGM           ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว (ทูนนัสอะลาลังกา)  Export   Import 
  03023200 000/KGM           ปลาทูนาครีบเหลือง (ทูนนัสอัลบาคาเรส)  Export   Import 
  03023300 000/KGM           ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ  Export   Import 
  03023400 000/KGM           ปลาบิกอายทูนา (ทูนนัสโอเบซัส)  Export   Import 
  03023500 000/KGM           ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส ทูนนัสออเรียนทะลิส)  Export   Import 
  03023600 000/KGM           ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยิไอ)  Export   Import 
  03023900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ปลาบริสลิ่งหรือปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส) ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส) ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์สแมคเคอเรล (ชนิดทราชูรัส) ปลาโคเบีย (ราชิเซนทรอนคานาดัม) และปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส) ไม่รวมถึงตับและไข่    
  03024100 000/KGM           ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซิไอ)  Export   Import 
  03024200 000/KGM           ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส)  Export   Import 
  03024300 000/KGM           ปลาซาร์ดีน (ซาร์ดินาพิลคาร์ดัส ชนิดซาร์ดินอป) ปลาซาร์ดิเนลล่า (ชนิดซาร์ดิเนลล่า) ปลาบริสลิ่งหรือปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส)  Export   Import 
  03024400 000/KGM           ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส)  Export   Import 
  03024500 000/KGM           ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์สแมคเคอเรล (ชนิดทราชูรัส)  Export   Import 
  03024600 000/KGM           ปลาโคเบีย (ราชิเซนทรอนคานาดัม)  Export   Import 
  03024700 000/KGM           ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส)  Export   Import 
         ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัวริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี ไม่รวมถึงตับและไข่    
  03025100 000/KGM           ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส)  Export   Import 
  03025200 000/KGM           ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินัส)  Export   Import 
  03025300 000/KGM           ปลาโคล (พอลลาชิอัสไวเรนส์)  Export   Import 
  03025400 000/KGM           ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟซีส)  Export   Import 
  03025500 000/KGM           ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาชาลโคแกรมมา)  Export   Import 
  03025600 000/KGM           ปลาบลูไวทิง (ไมโครมีซิสทิอัสพอทัสซัว ไมโครมีซิสทิอัสแอนทราลิส)  Export   Import 
  03025900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดชานนา) ไม่รวมถึงตับและไข่    
  030271 /KGM     ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส)  Export   Import 
  03027100 001/KGM           ปลานิล  Export   Import 
  03027100 002/KGM           ปลาทับทิม  Export   Import 
  03027100 090/KGM           ปลาอื่น ๆ  Export   Import 
  030272 /KGM     ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส)  Export   Import 
  03027210 000/KGM           ปลาแคทฟิชหางเหลือง (แปงกาเซียสแปงกาเซียส)  Export   Import 
  03027290 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  03027290 001/KGM           ปลาดุก  Export   Import 
  03027290 090/KGM           ปลาอื่น ๆ  Export   Import 
  030273 /KGM     ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส)  Export   Import 
  03027310 000/KGM           ปลานวลจันทร์เทศ (เซอร์ไรนัสเซอโรซัส)  Export   Import 
  03027390 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  03027400 000/KGM           ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)  Export   Import 
  030279 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03027900 001/KGM           ปลาช่อน  Export   Import 
  03027900 090/KGM           ปลาอื่น ๆ  Export   Import 
         ปลาอื่นๆ ไม่รวมถึงตับและไข่    
  03028100 000/KGM           ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอื่น ๆ  Export   Import 
  03028200 000/KGM           ปลากระเบน (ราจิดี)  Export   Import 
  03028300 000/KGM           ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)  Export   Import 
  03028400 000/KGM           ปลากะพงทะเล (ชนิดไดเซนทราคัส)  Export   Import 
  03028500 000/KGM           ปลาซีบรีม (สปาริดี)  Export   Import 
  030289 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
             ปลาทะเล    
  03028912 000/KGM           ปลาดอกหมากครีบยาว (เพนทาพรันลองกิมานัส)  Export   Import 
  03028913 000/KGM           ปลาบลันท์โนสลิซาร์ดฟิช (ทราชิโนซีฟาลัสมายออปส์)  Export   Import 
  03028914 000/KGM           ปลาซาวาลายแฮร์เทลส์ (เลปทูราแคนทัสซาวาลา) ปลาเบลังเกอร์ครอกเกอร์ (จอห์นิอัสเบลังเจอริอิ) ปลารีฟส์ครอกเกอร์ (คริโซเชอร์ออรีอัส) และปลาบิกอายส์ครอกเกอร์ (เพนนาเฮียเอนี)  Export   Import 
  03028915 000/KGM           ปลาอินเดียนแมคเคอเรล (ราสต์รีลลิเกอร์กานาเกอทา) และปลาไอส์แลนด์แมคเคอเรล (ราสต์รีลลิเกอร์ฟาฟนิ)  Export   Import 
  03028916 000/KGM           ปลาทอร์ปิโดสแคด (เมกาลัสปิสคอร์ไดลา) ปลาสปอตซิคเคิลฟิช (ครีเพนพังทาทา) และปลาเกรทบาร์ราคูดัส (สฟิเรนาบาร์ราคูดา)  Export   Import 
  03028917 000/KGM           ปลาจะละเม็ดขาว (แพมพัสอาร์เจนทีอัสไนเจอร์) และปลาจะละเม็ดดำ (พาราสโตรมาทัสไนเจอร์)  Export   Import 
  03028918 000/KGM           ปลากระพงแดง (ลัตจานัสอาร์เจนติมาคูลาตัส)  Export   Import 
  03028919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  03028922 000/KGM           ปลายี่สกเทศ (ลาเบียวโรห์อิทา) ปลากะโห้เทศ (แคตลาแคตลา) และปลาตะเพียนทราย (พันทิอัสโชลา)  Export   Import 
  03028924 000/KGM           ปลาสลิด (ทริโชกาสเทอร์เพคโทราลิส )  Export   Import 
  03028926 000/KGM           ปลาอินเดียนเทรดฟินส์ (พอลินีมัสอินดิคัส) และปลาซิลเวอร์กรันท์ (พามาดาซิสอาร์เจนทีอัส)  Export   Import 
  03028927 000/KGM           ปลาตะลุมพุก (ทีนัวโลซาอิลิชา)  Export   Import 
  03028928 000/KGM           ปลาเค้าดำ (วัลลาโกอัตทู) และปลากดหัวเสียม (สปิราทาซีงาลา)  Export   Import 
  03028929 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  03028929 001/KGM           ปลาบู่  Export   Import 
  03028929 002/KGM           ปลาตะเพียน  Export   Import 
  03028929 090/KGM           ปลาอื่น ๆ  Export   Import 
  03029000 000/KGM           ตับและไข่  Export   Import 
0303     ปลาแช่แข็ง ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอื่น ตามประเภทที่ 03.04  Export   Import 
         ปลาในวงศ์แซลมอน ไม่รวมถึงตับและไข่    
  03031100 000/KGM           ปลาซอคอายแซลมอน (เรดแซลมอน) (ออนโครินคัส เนอรก้า)  Export   Import 
  03031200 000/KGM           ปลาแซลมอนแปซิฟิกอื่นๆ (ออนโครินคัส กอบูสก้า ออนโครินคัส คีต้า ออนโครินคัส ซาวิสก้า ออนโครินคัส คีสซุ ออนโครินคัส มาซูโอ๊ะ และ ออนโครินคัส โรดูรัส)  Export   Import 
  03031300 000/KGM           ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) และปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)  Export   Import 
  03031400 000/KGM           ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออนโครินคัส มายคิส ออนโครินคัส คลาร์กิ ออนโครินคัส อะกัวโบนิตา ออนโคริน คัส กิลี ออนโครินคัส อาปาเช่ และ ออนโครินคัส ครายโซแกสเตอร์)  Export   Import 
  03031900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดชานนา) ไม่รวมถึงตับและไข่    
  03032300 000/KGM           ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส)  Export   Import 
  030324 /KGM     ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส)  Export   Import 
  03032400 001/KGM           ปลาดุก  Export   Import 
  03032400 090/KGM           ปลาอื่น ๆ  Export   Import 
  03032500 000/KGM           ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส)  Export   Import 
  03032600 000/KGM           ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)  Export   Import 
  03032900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
         ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไซโนกลอสสิดี โซลิดี สคอฟทาลมิดี และซิทาริดี) ไม่รวมถึงตับและไข่    
  03033100 000/KGM           ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน (เรนฮาร์ดเชียสฮิปโปกลอสซอยเดส ฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัส ฮิปโปกลอสซัสสตีโนเลพิส)  Export   Import 
  03033200 000/KGM           ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา)  Export   Import 
  03033300 000/KGM           ปลาโซล (ชนิดโซเลีย)  Export   Import 
  03033400 000/KGM           ปลาเทอบัท (เซตตาแมกซิมา)  Export   Import 
  03033900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิปแจ็ก หรือ ปลาโอท้องแถบ (ยูทินนัส (แคตสุโวนัส) เพลามิส) ไม่รวมถึงตับและไข่    
  03034100 000/KGM           ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว (ทูนนัสอะลาลังกา)  Export   Import 
  03034200 000/KGM           ปลาทูนาครีบเหลือง (ทูนนัสอัลบาคาเรส)  Export   Import 
  03034300 000/KGM           ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ  Export   Import 
  03034400 000/KGM           ปลาบิกอายทูนา (ทูนนัสโอเบซัส)  Export   Import 
  03034500 000/KGM           ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส ทูนนัสออเรียนทะลิส)  Export   Import 
  03034600 000/KGM           ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยิไอ)  Export   Import 
  03034900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ปลาบริสลิ่งหรือปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส) ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส) ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์สแมคเคอเรล (ชนิดทราชูรัส) ปลาโคเบีย (ราชิเซนทรอนคานาดัม) และปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส) ไม่รวมถึงตับและไข่    
  03035100 000/KGM           ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซิไอ)  Export   Import 
  03035300 000/KGM           ปลาซาร์ดีน (ซาร์ดินาพิลคาร์ดัส ชนิดซาร์ดินอป) ปลาซาร์ดิเนลล่า (ชนิดซาร์ดิเนลล่า) ปลาบริสลิ่งหรือปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส)  Export   Import 
  03035400 000/KGM           ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส)  Export   Import 
  03035500 000/KGM           ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์สแมคเคอเรล (ชนิดทราชูรัส)  Export   Import 
  03035600 000/KGM           ปลาโคเบีย (ราชิเซนทรอนคานาดัม)  Export   Import 
  03035700 000/KGM           ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส)  Export   Import 
         ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัวริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี ไม่รวมถึงตับและไข่    
  03036300 000/KGM           ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส)  Export   Import 
  03036400 000/KGM           ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินัส)  Export   Import 
  03036500 000/KGM           ปลาโคล (พอลลาชิอัสไวเรนส์)  Export   Import 
  03036600 000/KGM           ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟซีส)  Export   Import 
  03036700 000/KGM           ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาชาลโคแกรมมา)  Export   Import 
  03036800 000/KGM           ปลาบลูไวทิง (ไมโครมีซิสทิอัสพอทัสซัว ไมโครมีซิสทิอัสแอนทราลิส)  Export   Import 
  03036900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ปลาอื่น ๆ ไม่รวมถึงตับและไข่    
  03038100 000/KGM           ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอื่น ๆ  Export   Import 
  03038200 000/KGM           ปลากระเบน (ราจิดี)  Export   Import 
  03038300 000/KGM           ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)  Export   Import 
  03038400 000/KGM           ปลากะพงทะเล (ชนิดไดเซนทราคัส)  Export   Import 
  030389 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
             ปลาทะเล    
  03038912 000/KGM           ปลาดอกหมากครีบยาว (เพนทาพรันลองกิมานัส)  Export   Import 
  03038913 000/KGM           ปลาบลันท์โนสลิซาร์ดฟิช (ทราชิโนซีฟาลัสมายออปส์)  Export   Import 
  03038914 000/KGM           ปลาซาวาลายแฮร์เทลส์ (เลปทูราแคนทัสซาวาลา) ปลาเบลังเกอร์ครอกเกอร์ (จอห์นิอัสเบลังเจอริอิ) ปลารีฟส์ครอกเกอร์ (คริโซเชอร์ออรีอัส) และปลาบิกอายส์ครอกเกอร์ (เพนนาเฮียเอนี)  Export   Import 
  03038915 000/KGM           ปลาอินเดียนแมคเคอเรล (ราสต์รีลลิเกอร์กานาเกอทา) และปลาไอส์แลนด์แมคเคอเรล (ราสต์รีลลิเกอร์ฟาฟนิ)  Export   Import 
  03038916 000/KGM           ปลาทอร์ปิโดสแคด (เมกาลัสปิสคอร์ไดลา) ปลาสปอตซิคเคิลฟิช (ครีเพนพังทาทา) และปลาเกรทบาร์ราคูดัส (สฟิเรนาบาร์ราคูดา)  Export   Import 
  03038917 000/KGM           ปลาจะละเม็ดขาว (แพมพัสอาร์เจนทีอัส) และปลาจะละเม็ดดำ (พาราสโตรมาทัสไนเจอร์)  Export   Import 
  03038918 000/KGM           ปลากระพงแดง (ลัตจานัสอาร์เจนติมาคูลาตัส)  Export   Import 
  03038919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  03038922 /KGM         ปลายี่สกเทศ (ลาเบียวโรห์อิทา) ปลากะโห้เทศ (แคตลาแคตลา) และปลาตะเพียนทราย (พันทิอัสโชลา)  Export   Import 
  03038922 001/KGM           ปลาดุก  Export   Import 
  03038922 090/KGM           ปลาอื่น ๆ  Export   Import 
  03038924 000/KGM           ปลาสลิด (ทริโชกาสเทอร์เพคโทราลิส )  Export   Import 
  03038926 000/KGM           ปลาอินเดียนเทรดฟินส์ (พอลินีมัสอินดิคัส) และปลาซิลเวอร์กรันท์ (พามาดาซิสอาร์เจนทีอัส)  Export   Import 
  03038927 000/KGM           ปลาตะลุมพุก (ทีนัวโลซาอิลิชา)  Export   Import 
  03038928 000/KGM           ปลาเค้าดำ (วัลลาโกอัตทู) และปลากดหัวเสียม (สปิราทาซีงาลา)  Export   Import 
  03038929 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  03038929 001/KGM           ปลาช่อน  Export   Import 
  03038929 002/KGM           ปลานิล  Export   Import 
  03038929 003/KGM           ปลาบู่  Export   Import 
  03038929 004/KGM           ปลาสลิด  Export   Import 
  03038929 005/KGM           ปลาทับทิม  Export   Import 
  03038929 090/KGM           ปลาอื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  03039010 000/KGM           ตับ  Export   Import 
  03039020 000/KGM           ไข่  Export   Import 
0304     เนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอื่น (จะบดหรือไม่ก็ตาม) สด แช่เย็น หรือแช่แข็ง  Export   Import 
         เนื้อปลาแบบฟิลเล สด หรือแช่เย็น ของปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส)ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไ    
  030431 /KGM     ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส)  Export   Import 
  03043100 001/KGM           ปลานิล  Export   Import 
  03043100 002/KGM           ปลาทับทิม  Export   Import 
  03043100 090/KGM           ปลาอื่น ๆ  Export   Import 
  030432 /KGM     ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส)  Export   Import 
  03043200 001/KGM           ปลาดุก  Export   Import 
  03043200 090/KGM           ปลาอื่น ๆ  Export   Import 
  03043300 000/KGM           ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส)  Export   Import 
  030439 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03043900 001/KGM           เนื้อปลาช่อน  Export   Import 
  03043900 090/KGM           เนื้อปลาอื่น ๆ  Export   Import 
         เนื้อปลาแบบฟิลเลของปลาอื่นๆ สด หรือแช่เย็น    
  03044100 000/KGM           ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออนโครินคัส เนอรก้า ออนโครินคัส กอบูสก้า ออนโครินคัส คีต้า ออนโครินคัส ซาวิสก้า ออนโครินคัส คีสซุ ออนโครินคัส มาซูโอ๊ะ และ ออนโครินคัส โรดูรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) และปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)  Export   Import 
  03044200 000/KGM           ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออนโครินคัส มายคิส ออนโครินคัส คลาร์กิ ออนโครินคัส อะกัวโบนิตา ออนโคริน คัส กิลี ออนโครินคัส อาปาเช่ และออนโครินคัส ครายโซแกสเตอร์)  Export   Import 
  03044300 000/KGM           ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไซโนกลอสสิดี โซลิดี สคอฟทาลมิดีและซิทาริดี)  Export   Import 
  03044400 000/KGM           ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัวริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี  Export   Import 
  03044500 000/KGM           ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส)  Export   Import 
  03044600 000/KGM           ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)  Export   Import 
  030449 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03044900 001/KGM           เนื้อปลาบู่  Export   Import 
  03044900 002/KGM           เนื้อปลาตะเพียน  Export   Import 
  03044900 003/KGM           เนื้อปลาสลิด  Export   Import 
  03044900 090/KGM           เนื้อปลาอื่น ๆ  Export   Import 
         อื่นๆ สด หรือแช่เย็น    
  030451 /KGM     อื่นๆ สด หรือแช่เย็น  Export   Import 
  03045100 001/KGM           เนื้อปลาช่อน  Export   Import 
  03045100 002/KGM           เนื้อปลานิล  Export   Import 
  03045100 003/KGM           เนื้อปลาทับทิม  Export   Import 
  03045100 090/KGM           เนื้อปลาอื่น ๆ  Export   Import 
  03045200 000/KGM           ปลาในวงศ์แซลมอน  Export   Import 
  03045300 000/KGM           ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัวริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี  Export   Import 
  03045400 000/KGM           ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส)  Export   Import 
  03045500 000/KGM           ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)  Export   Import 
  030459 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03045900 001/KGM           เนื้อปลาบู่  Export   Import 
  03045900 002/KGM           เนื้อปลาตะเพียน  Export   Import 
  03045900 003/KGM           เนื้อปลาสลิด  Export   Import 
  03045900 090/KGM           เนื้อปลาอื่น ๆ  Export   Import 
        ียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดชานนา)    
  03046100 000/KGM           ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส)  Export   Import 
  03046200 000/KGM           ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส)  Export   Import 
  03046300 000/KGM           ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส)  Export   Import 
  03046900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
         เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ของปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัวริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี    
  03047100 000/KGM           ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส)  Export   Import 
  03047200 000/KGM           ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินัส)  Export   Import 
  03047300 000/KGM           ปลาโคล (พอลลาชิอัสไวเรนส์)  Export   Import 
  03047400 000/KGM           ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟซีส)  Export   Import 
  03047500 000/KGM           ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาชาลโคแกรมมา)  Export   Import 
  03047900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         เนื้อปลาแบบฟิลเลของปลาอื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง    
  03048100 000/KGM           ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออนโครินคัส เนอรก้า ออนโครินคัส กอบูสก้า ออนโครินคัส คีต้า ออนโครินคัส ซาวิสก้า ออนโครินคัส คีสซุ ออนโครินคัส มาซูโอ๊ะ และ ออนโครินคัส โรดูรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)  Export   Import 
  03048200 000/KGM           ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออนโครินคัส มายคิส ออนโครินคัส คลาร์กิ ออนโครินคัส อะกัวโบนิตา ออนโคริน คัส กิลี ออนโครินคัส อาปาเช่ และ ออนโครินคัส ครายโซแกสเตอร์)  Export   Import 
  03048300 000/KGM           ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไซโนกลอสสิดี โซลิดี สคอฟทาลมิดีและซิทาริดี)  Export   Import 
  03048400 000/KGM           ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส)  Export   Import 
  03048500 000/KGM           ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)  Export   Import 
  03048600 000/KGM           ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซิไอ)  Export   Import 
  03048700 000/KGM           ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ (ยูทินนัส (แคตสุโวนัส) เพลามิส)  Export   Import 
  03048900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  03049100 000/KGM           ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส)  Export   Import 
  03049200 000/KGM           ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)  Export   Import 
  030493 /KGM     ียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดชานนา)  Export   Import 
  03049300 001/KGM           เนื้อปลาดุก  Export   Import 
  03049300 002/KGM           เนื้อปลาช่อน  Export   Import 
  03049300 003/KGM           เนื้อปลานิล  Export   Import 
  03049300 004/KGM           เนื้อปลาทับทิม  Export   Import 
  03049300 090/KGM           เนื้อปลาอื่น ๆ  Export   Import 
  03049400 000/KGM           ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาชาลโคแกรมมา)  Export   Import 
  03049500 000/KGM           ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัวริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี นอกจากปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาชาลโคแกรมมา)  Export   Import 
  030499 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03049900 001/KGM           เนื้อปลาบู่  Export   Import 
  03049900 002/KGM           เนื้อปลาตะเพียน  Export   Import 
  03049900 003/KGM           เนื้อปลาสลิด  Export   Import 
  03049900 004/KGM           เนื้อปลาซูริมิ  Export   Import 
  03049900 090/KGM           เนื้อปลาอื่น ๆ  Export   Import 
0305     ปลา แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้้าเกลือ ปลารมควัน จะท้าให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งปลาที่ป่นและที่ท้าเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภค  Export   Import 
  03051000 000/KGM           ปลาที่ป่นและที่ทำเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค  Export   Import 
  030520 /KGM     ตับและไข่ปลา แห้ง รมควัน ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03052010 000/KGM           ของปลาน้ำจืด แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03052090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         เนื้อปลาแบบฟิลเล แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ แต่ไม่รมควัน    
  03053100 000/,KG           ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูล  Export   Import 
  03053200 000/KGM           ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัวริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี  Export   Import 
  030539 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03053910 000/KGM           ปลากระทุงเหว (ซีเนนโทดอนแคนซิลา) ปลาแพะลายเหลือง (ยูพีนีอัสวิตทาทัส) ปลาตะคอง (ยูลัวเมนทาลิส)  Export   Import 
  03053920 000/KGM           ปลาซาวาลายแฮร์เทลส์ (เลปทูราแคนทัสซาวาลา) ปลาเบลังเกอร์ครอกเกอร์ (จอห์นิอัสเบลังเจอริอิ) ปลารีฟส์ครอกเกอร์ (คริโซเชอร์ออรีอัส) และปลาบิกอายส์ครอกเกอร์ (เพนนาเฮียเอนี)  Export   Import 
  03053990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ปลารมควัน รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเลรมควัน นอกจากส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้    
  03054100 000/KGM           ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออนโครินคัส เนอรก้า ออนโครินคัส กอบูสก้า ออนโครินคัส คีต้า ออนโครินคัส ซาวิสก้า ออนโครินคัส คีสซุ ออนโครินคัส มาซูโอ๊ะ และ ออนโครินคัส โรดูรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)  Export   Import 
  03054200 000/KGM           ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาสซิไอ)  Export   Import 
  03054300 000/KGM           ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออนโครินคัส มายคิส ออนโครินคัส คลาร์กิ ออนโครินคัส อะกัวโบนิตา ออนโคริน คัส กิลี ออนโครินคัส อาปาเช่ และ ออนโครินคัส ครายโซแกสเตอร์)  Export   Import 
  03054400 000/,KG           ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)  Export   Import 
  03054900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ปลาแห้ง นอกจากส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ จะใส่เกลือหรือไม่ก็ตามแต่ไม่รมควัน    
  03055100 000/KGM           ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส)  Export   Import 
  030559 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03055920 000/KGM           ปลาทะเล  Export   Import 
  03055990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  03055990 001/KGM           ปลาดุก  Export   Import 
  03055990 002/KGM           ปลาช่อน  Export   Import 
  03055990 003/KGM           ปลานิล  Export   Import 
  03055990 004/KGM           ปลาตะเพียน  Export   Import 
  03055990 005/KGM           ปลาสลิด  Export   Import 
  03055990 090/KGM           ปลาอื่น ๆ  Export   Import 
         ปลาใส่เกลือแต่ไม่แห้งหรือไม่รมควัน และปลาแช่น้ำเกลือ นอกจากส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้    
  03056100 000/KGM           ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาสซิไอ)  Export   Import 
  03056200 000/KGM           ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส)  Export   Import 
  03056300 000/KGM           ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส)  Export   Import 
  03056400 000/,KG           ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลาคาร์ป ( ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลล  Export   Import 
  030569 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03056910 /KGM         ปลาทะเล  Export   Import 
  03056910 001/KGM           ปลาอินทรี  Export   Import 
  03056910 002/KGM           ปลากุเรา  Export   Import 
  03056910 090/KGM           ปลาอื่น ๆ  Export   Import 
  03056990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ครีบปลา หัวปลา หางปลา กระเพาะปลา และส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้    
  03057100 000/KGM           ครีบปลาฉลาม (หูฉลาม)  Export   Import 
  030572 /KGM     หัวปลา หางปลา กระเพาะปลา  Export   Import 
  03057210 000/KGM           กระเพาะปลา  Export   Import 
  03057290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  03057900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0306     แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
         แช่เย็นจนแข็ง    
  03061100 000/KGM           ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ (ชนิดพาลินูรัส ชนิดพานูลิรัส ชนิดจาซัส)  Export   Import 
  03061200 000/KGM           ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมารัส)  Export   Import 
  030614 /KGM     ปู  Export   Import 
  03061410 000/KGM           ปูกระดองนิ่ม  Export   Import 
  03061490 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  03061500 000/KGM           นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอบนอร์วีจิคัส)  Export   Import 
  03061600 000/KGM           กุ้งน้ำเย็น (ชนิดแพนดาลัส แครงกอนแครงกอน)  Export   Import 
  030617 /KGM     กุ้งอื่นๆ  Export   Import 
  03061710 000/KGM           กุ้งกุลาดำ (พิเนอัสโมโนดอน)  Export   Import 
  03061720 000/KGM           กุ้งขาว (ลิปโทพิเนซัสวันนาไม)  Export   Import 
  03061730 000/KGM           กุ้งก้ามกราม (มาโครบราเชียมโรเซนเบอร์กิไอ)  Export   Import 
  03061790 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  030619 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03061900 001/KGM           กั้ง  Export   Import 
  03061900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ไม่แช่เย็นจนแข็ง    
  030621 /KGM     ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ (ชนิดพาลินูรัส ชนิดพานูลิรัส ชนิดจาซัส)  Export   Import 
  03062110 000/KGM           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  03062120 000/KGM           อื่น ๆ มีชีวิต  Export   Import 
  03062130 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  03062191 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062199 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  030622 /KGM     ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมารัส)  Export   Import 
  03062210 000/KGM           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  03062220 000/KGM           อื่น ๆ มีชีวิต  Export   Import 
  03062230 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  03062291 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062299 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  030624 /KGM     ปู  Export   Import 
  03062410 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03062420 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  03062491 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062499 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  03062499 001/KGM           แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03062499 002/KGM           ทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม  Export   Import 
  03062499 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  03062500 000/KGM           นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอบนอร์วีจิคัส)  Export   Import 
  030626 /KGM     กุ้งน้้าเย็น (ชนิดแพนดาลัส แครงกอนแครงกอน)  Export   Import 
  03062610 000/KGM           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  03062620 000/KGM           อื่นๆ มีชีวิต  Export   Import 
  03062630 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
             แห้ง    
  03062641 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062649 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  03062691 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062699 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  030627 /KGM     กุ้งอื่น ๆ  Export   Import 
             สำหรับทำพันธุ์    
  03062711 000/KGM           กุ้งกุลาดำ (พิเนอัสโมโนดอน)  Export   Import 
  03062712 000/KGM           กุ้งขาว (ลิปโทพิเนซัสวันนาไม)  Export   Import 
  03062719 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่นๆ มีชีวิต    
  03062721 000/KGM           กุ้งกุลาดำ (พิเนอัสโมโนดอน)  Export   Import 
  03062722 000/KGM           กุ้งขาว (ลิปโทพิเนซัสวันนาไม)  Export   Import 
  03062729 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             สดหรือแช่เย็น    
  03062731 000/KGM           กุ้งกุลาดำ (พิเนอัสโมโนดอน)  Export   Import 
  03062732 000/KGM           กุ้งขาว (ลิปโทพิเนซัสวันนาไม)  Export   Import 
  03062739 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  03062739 001/KGM           กุ้งก้ามกราม  Export   Import 
  03062739 090/KGM           กุ้งอื่น ๆ  Export   Import 
             แห้ง    
  03062741 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062749 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  03062791 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062799 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  03062799 001/KGM           ใส่เกลือ แช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03062799 002/KGM           ทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม  Export   Import 
  03062799 003/KGM           กุ้งขาวทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม  Export   Import 
  03062799 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  030629 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03062910 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03062920 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03062930 000/KGM           ที่ป่น และที่ทำเป็นเพลเลต  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  03062991 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062999 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0307     หอยนางรม  Export   Import 
         หอยนางรม    
  030711 /KGM     มีชีวิต สด หรือแช่เย็น  Export   Import 
  03071110 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03071120 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  030719 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03071910 000/KGM           แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03071920 000/KGM           แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03071930 000/KGM           รมควัน  Export   Import 
        หอยเชลล์ และหอยควีนสแกลลอปของตระกูลเพกเตน    
  030721 /KGM     หอยเชลล์และหอยควีนสแกลลอปของตระกูลเพกเตน คลามิส หรือพลาโคเพกเตน มีชีวิต สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03072110 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03072120 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  030729 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03072910 000/KGM           แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03072920 000/KGM           แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ รวมทั้งรมควัน  Export   Import 
        หอยแมลงภู่ (ชนิดไมติลัส ชนิดเพอร์นา)    
  030731 /KGM     หอยแมลงภู่ (ชนิดไมติลัส ชนิดเพอร์นา) มีชีวิต สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03073110 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03073120 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  030739 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03073910 000/KGM           แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03073920 000/KGM           แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ รวมทั้งรมควัน  Export   Import 
        ปลาหมึกกระดอง (ซีเพียออฟฟ?ซินาลิส รอสเซียมาโครโซมา    
  030741 /KGM     ปลาหมึกกระดอง (ซีเพียออฟฟิซินาลิส รอสเซียมาโครโซมา ชนิดซีพิโอลา) และปลาหมึกกล้วย (ชนิดออมมาสเตรเฟส ชนิดโลลิโก ชนิดโนโตโตดารัส ชนิด ซีพิโอทีอูทิส) มีชีวิต สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03074110 /KGM         มีชีวิต  Export   Import 
  03074110 001/KGM           ปลาหมึกกระดอง  Export   Import 
  03074110 002/KGM           ปลาหมึกกล้วย  Export   Import 
  03074120 /KGM         สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03074120 001/KGM           ปลาหมึกกระดอง  Export   Import 
  03074120 002/KGM           ปลาหมึกกล้วย  Export   Import 
  030749 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03074910 /KGM         แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03074910 001/KGM           หัวปลาหมึกกระดอง แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03074910 002/KGM           ปลาหมึกกระดอง แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03074910 003/KGM           ปลาหมึกกล้วย แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03074920 /KGM         แห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03074920 001/KGM           ปลาหมึกกระดอง แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03074920 002/KGM           ปลาหมึกกล้วย แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03074930 000/KGM           รมควัน  Export   Import 
        ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (ชนิดอ็อกโตป?ส)    
  030751 /KGM     ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (ชนิดอ็อกโตปัส) มีชีวิต สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03075110 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03075120 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  030759 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03075910 /KGM         แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03075910 001/KGM           ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03075920 /KGM         แห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03075920 001/KGM           ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03075930 000/KGM           รมควัน  Export   Import 
  030760 /KGM     หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล  Export   Import 
  03076010 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03076020 000/KGM           สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03076030 000/KGM           แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ รวมทั้งรมควัน  Export   Import 
         หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง (วงศ์อาร์ซิดี อาร์คทิซิดี คาร์ดีดี โดนาซิดี ไฮอะเทลลิดี แมคทริดี มีโซเดสมาทิดี ไมอิดี ซีมีลิดี โซลเคอร์ทิดี โซลินิดี ทริแดคนิดี และเวเนริดี)    
  030771 /KGM     มีชีวิต สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03077110 /KGM         มีชีวิต  Export   Import 
  03077110 001/KGM           หอยลาย  Export   Import 
  03077110 002/KGM           หอยแครง  Export   Import 
  03077110 003/KGM           หอยกาบ  Export   Import 
  03077120 /KGM         สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03077120 001/KGM           หอยลาย  Export   Import 
  03077120 002/KGM           หอยแครง  Export   Import 
  03077120 003/KGM           หอยกาบ  Export   Import 
  030779 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03077910 000/KGM           แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03077920 000/KGM           แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ รวมทั้งรมควัน  Export   Import 
         เป๋าฮื้อ (ชนิดฮาลิโอทิส)    
  030781 /KGM     มีชีวิต สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03078110 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03078120 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  030789 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03078910 000/KGM           แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03078920 000/KGM           แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ รวมทั้งรมควัน  Export   Import 
        อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำ    
  030791 /KGM     มีชีวิต สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03079110 /KGM         มีชีวิต  Export   Import 
  03079110 001/KGM           เปาฮื้อ  Export   Import 
  03079110 002/KGM           หอยลาย  Export   Import 
  03079110 003/KGM           แมงกะพรุน  Export   Import 
  03079110 004/KGM           ปลิงทะเล  Export   Import 
  03079110 005/KGM           หอยแครง  Export   Import 
  03079110 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  03079120 /KGM         สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03079120 001/KGM           เปาฮื้อ  Export   Import 
  03079120 002/KGM           หอยลาย  Export   Import 
  03079120 003/KGM           แมงกะพรุน  Export   Import 
  03079120 004/KGM           ปลิงทะเล  Export   Import 
  03079120 005/KGM           หอยแครง  Export   Import 
  03079120 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  030799 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03079910 /KGM         แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03079910 001/KGM           เปาฮื้อ  Export   Import 
  03079910 002/KGM           หอยลาย  Export   Import 
  03079910 003/KGM           แมงกะพรุน  Export   Import 
  03079910 004/KGM           ปลิงทะเล  Export   Import 
  03079910 005/KGM           หอยแครง  Export   Import 
  03079910 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  03079920 /-         แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้้าเกลือ รวมทั้งรมควัน  Export   Import 
  03079990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  03079990 001/KGM           เปาฮื้อ  Export   Import 
  03079990 002/KGM           หอยลาย  Export   Import 
  03079990 003/KGM           แมงกะพรุน  Export   Import 
  03079990 004/KGM           ปลิงทะเล  Export   Import 
  03079990 005/KGM           หอยแครง  Export   Import 
  03079990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0308     ปลิงทะเล (สติโชพัสจาโปนิคัส โฮโลทูริโออิดี)  Export   Import 
         ปลิงทะเล (สติโชพัสจาโปนิคัส โฮโลทูริโออิดี)    
  030811 /KGM     มีชีวิต สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03081110 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03081120 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  030819 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03081910 000/KGM           แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03081920 000/KGM           แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03081930 000/KGM           รมควัน  Export   Import 
         เม่นทะเล (ชนิดสตรองิโลเซนโทรทัส พาราเซนโทรทัสลิวิดัส โลซีคินัสอัลบัส เอคไคคินัสเอสคูเลนทัส)    
  030821 /KGM     มีชีวิต สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03082110 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03082120 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  030829 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03082910 000/KGM           แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03082920 000/KGM           แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03082930 000/KGM           รมควัน  Export   Import 
  030830 /KGM     แมงกะพรุน (ชนิดโรไพมา)  Export   Import 
  03083010 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03083020 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03083030 000/KGM           แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03083040 000/KGM           แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03083050 000/KGM           รมควัน  Export   Import 
  030890 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03089010 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03089020 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03089030 000/KGM           แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03089040 000/KGM           แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03089050 000/KGM           รมควัน  Export   Import 
  03089090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import