ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
05     ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  05010000 000/KGM           ผมคนที่ยังไม่ได้จัดทำ จะล้างหรือแปรงแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเศษผมคน  Export   Import 
0502     ขนหมู ขนแบดเจอร์ และขนสัตว์อื่นๆ ที่ใช้ทำแปรง รวมทั้งเศษของขนดังกล่าว  Export   Import 
  05021000 000/KGM           ขนหมูและเศษขนหมู  Export   Import 
  05029000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  05040000 000/KGM           ไส้ ถุงกระเพาะ (แบลดเดอร์) และกระเพาะอาหารของสัตว์ (นอกจากของปลา) ทั้งอันหรือแบ่งเป็นชิ้น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ใส่เกลือ แช่น้ำเกลือ แห้งหรือรมควัน  Export   Import 
0505     หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีก ที่มีขนแข็งหรือขนอ่อนติด ขนแข็งและส่วนขนแข็ง (จะแต่งริมหรือไม่ก็ตาม) และขนอ่อนที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่าทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคหรือทำไว้ไม่ให้เสีย รวมทั้งผงและเศษของขนแข็งหรือส่วนของขนแข็ง  Export   Import 
  050510 /KGM     ขนแข็งชนิดที่ใช้สำหรับยัดใส้ และขนอ่อน ของสัตว์ปีก ที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่า ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค หรือทำไว้ไม่ให้เสีย  Export   Import 
  05051010 000/KGM           ขนแข็งของเป็ด  Export   Import 
  05051090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  050590 /KGM     หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีก ที่มีขนแข็งหรือขนอ่อนติด ที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่าทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค หรือทำไว้ไม่ให้เสีย รวมทั้งผงและเศษของขนแข็งหรือส่วนของขนแข็ง  Export   Import 
  05059010 000/KGM           ขนแข็งของเป็ด  Export   Import 
  05059090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0506     กระดูกและแก่นเขาสัตว์ ที่ยังไม่ได้จัดทำ เอาไขมันออก จัดทำอย่างง่ายๆ (แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง) ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด หรือเอาเยลาตินออก รวมทั้งผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้  Export   Import 
  05061000 000/KGM           ส่วนที่แข็งเหมือนกระดูก (ออสเซอิน) และกระดูกที่ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด  Export   Import 
  05069000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0507     เขี้ยวงา กระดองสัตว์จำพวกเต่า เวลโบน เวลโบนแฮร์ เขา กีบ เล็บ กงเล็บและจงอยปาก ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือทำอย่างง่ายๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้  Export   Import 
  050710 /KGM     เขี้ยวงา ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่ายๆ ( แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง) รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยวงา  Export   Import 
  05071010 000/KGM           นอแรด รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยวงา  Export   Import 
  05071090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  050790 /KGM     กระดองสัตว์จำพวกเต่า เวลโบน เวลโบนแฮร์ เขา (เช่น เขากวาง เขากวางอ่อน เขาโค เขากระบือ เป็นต้น) กีบ เล็บ กงเล็บ จงอยปาก ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ (แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง) รวมทั้งผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้  Export   Import 
  05079010 /KGM         เขากีบเล็บกงเล็บและจะงอยปาก  Export   Import 
  05079010 001/KGM           เขากวาง  Export   Import 
  05079010 002/KGM           เขากวางอ่อน  Export   Import 
  05079010 003/KGM           เขาโค เขากระบือ  Export   Import 
  05079010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  05079020 000/KGM           กระดองสัตว์จำพวกเต่า  Export   Import 
  05079090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0508     หินปะการังและสิ่งคล้ายกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้ เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ ครัสตาเซียหรือเอคไคโนเดิร์ม และลิ้นทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของสิ่งดัง  Export   Import 
  05080010 000/KGM           หินปะการังและสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  05080020 /KGM         เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ครัสตาเซียหรือเอคไคโนเดิร์ม  Export   Import 
  05080020 001/KGM           เปลือกหอยมุก  Export   Import 
  05080020 002/KGM           เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคไคโนเดิร์มอื่น ๆ และลิ้นทะเล  Export   Import 
  05080020 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  05080090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  05080090 001/KGM           ผงและเศษ  Export   Import 
  05080090 090/KGm           อื่น ๆ  Export   Import 
0510     อำพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเช็คและชะมดเชียง แมลงวันสเปน ดีสัตว์ จะแห้งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต่อมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสัตว์ ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่แข็ง หรือทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น  Export   Import 
  05100010 000/KGM           แมลงวันสเปน  Export   Import 
  05100020 000/KGM           ชะมดเชียง  Export   Import 
  05100090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0511     ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งสัตว์ในตอนที่ 1 หรือ 3 ที่ไม่มีชีวิตและไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค  Export   Import 
  05111000 000/KGM           เชื้อพันธุ์ของสัตว์จำพวกโคกระบือ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  05119100 000/KGM           ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ รวมทั้งสัตว์ในตอนที่ 3 ที่ไม่มีชีวิต  Export   Import 
  051199 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  05119910 000/KGM           เชื้อพันธุ์สัตว์เลี้ยง  Export   Import 
  05119920 000/KGM           ไข่ตัวไหม  Export   Import 
  05119930 000/KGM           ฟองน้ำธรรมชาติ  Export   Import 
  05119990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import