ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
06     ต้นไม้และพืชอื่นๆ ที่มีชีวิต หัว ราก และสิ่งที่คล้ายกัน ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ประดับ  Export   Import 
0601     หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่งอก ที่งอกหรือมีดอก ต้นและรากชิโครี่ นอกจากรากตามประเภทที่ 12.12 (รากชิโครี่พันธุ์ชิโคเรียมอินไทบัสซาติวัม)  Export   Import 
  060110 /C62     หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่งอก  Export   Import 
  06011000 001/C62           หัวปทุมมาที่ยังไม่งอก  Export   Import 
  06011000 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  060120 /C62     หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่งอกหรือมีดอก รวมทั้งต้นและรากของชิโครี่ นอกจากรากชิโครี่ พันธุ์ชิโคเรียมอินไทบัสซาติวัม  Export   Import 
  06012010 000/C62           ต้นชิโครี่  Export   Import 
  06012020 000/C62           รากชิโครี่  Export   Import 
  06012090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  06012090 001/C62           หัวปทุมมาที่งอกหรือมีดอก  Export   Import 
  06012090 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
0602     พืชมีชีวิตอื่น ๆ รวมถึงราก (นอกจากพืชมีชีวิตตามประเภทที่ 06.01) กิ่งชำ กิ่งตอน และส่าเห็ด  Export   Import 
  060210 /C62     กิ่งชำที่ไม่มีรากและกิ่งตอน  Export   Import 
  06021010 000/C62           ของกล้วยไม้  Export   Import 
  06021020 000/C62           ของยางพารา  Export   Import 
  06021090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  06022000 000/C62           ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้กอ ชนิดที่ให้ผลไม้หรือลูกนัตที่บริโภคได้ จะติดตาหรือต่อกิ่งหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  06023000 000/C62           ต้นโรโดเดนดรอน และอะเซเลีย จะติดตาหรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  06024000 000/C62           กุหลาบ จะติดตาหรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  060290 /C62     พืชมีชีวิตอื่น ๆ (รวมถึงราก) เช่น ต้นกล้วยไม้ เป็นต้น (นอกจากกิ่งชำที่ไม่มีราก กิ่งตอน ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้กอ ที่ให้ผลไม้หรือลูกนัตที่บริโภคได้ ต้นโรโดเดรนดรอน และ อเซเลีย ต้นกุหลาบ และพืชมีชีวิตตามประเภทที่ 06.01) รวม  Export   Import 
  06029010 000/C62           กิ่งชำกล้วยไม้ที่มีราก และกิ่งตอนกล้วยไม้ที่มีราก  Export   Import 
  06029020 000/C62           ต้นกล้ากล้วยไม้  Export   Import 
  06029040 000/C62           ต้นตอตาของยางตระกูลฮีเวีย  Export   Import 
  06029050 000/C62           ต้นกล้าของยางตระกูลฮีเวีย  Export   Import 
  06029060 000/C62           กิ่งตาของยางตระกูลฮีเวีย  Export   Import 
  06029070 000/C62           เฟิร์นขนนก  Export   Import 
  06029090 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  06029090 001/C62           ต้นกล้วยไม้  Export   Import 
  06029090 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
0603     ดอกไม้ชนิดที่เหมาะสำหรับจัดทำเป็นช่อดอกไม้หรือเพื่อการประดับสด แห้ง ย้อมสี ฟอก อาบซึม หรือจัดทำโดยวิธีอื่น  Export   Import 
         สด    
  06031100 000/KGM           กุหลาบ  Export   Import 
  06031200 000/KGM           คาร์เนชั่น  Export   Import 
  06031300 000/KGM           กล้วยไม้  Export   Import 
  06031400 000/KGM           เบญจมาศ  Export   Import 
  06031500 000/KGM           ลิลลี่ (ชนิดลิเลียม)  Export   Import 
  060319 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  06031900 001/KGM           ดอกปทุมมาสด  Export   Import 
  06031900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  06039000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0604     ใบไม้ กิ่งไม้ และส่วนอื่นๆ ของพืชที่ไม่มีดอกติด หญ้า มอสและไลเคน ที่เหมาะสำหรับจัดทำเป็นช่อดอกไม้ หรือเพื่อการประดับ สด แห้ง ย้อมสี ฟอก อาบซึม หรือจัดทำโดยวิธีอื่น  Export   Import 
  060420 /KGM     สด  Export   Import 
  06042010 000/KGM           มอสและไลเคน  Export   Import 
  06042090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  060490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  06049010 000/KGM           มอสและไลเคน  Export   Import 
  06049090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import