ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
08     ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้ประเภทส้มหรือเปลือกแตง  Export   Import 
0801     มะพร้าว บราซิลนัต และเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ สดหรือแห้ง จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
         มะพร้าว    
  08011100 000/KGM           ทำให้แห้ง  Export   Import 
  08011200 000/KGM           ทั้งกะลา (เอนโดคาร์ป)  Export   Import 
  08011900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        บราซิลนัต    
  08012100 000/KGM           ทั้งเปลือก  Export   Import 
  08012200 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
        เมล็ดมะม่วงหิมพานต์    
  08013100 000/KGM           ทั้งเปลือก  Export   Import 
  08013200 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
0802     ลูกนัตอื่นๆ (นอกจากบราซิลนัตและเมล็ดมะม่วงหิมพานต์) สดหรือทำให้แห้ง จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        เมล็ดอัลมอนด์    
  08021100 000/KGM           ทั้งเปลือก  Export   Import 
  08021200 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
        เฮเซลนัตหรือฟิลเบิร์ต (ชนิดโคริลัส)    
  08022100 000/KGM           ทั้งเปลือก  Export   Import 
  08022200 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
        เมล็ดมันฮ่อ    
  08023100 000/KGM           ทั้งเปลือก  Export   Import 
  08023200 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
         เมล็ดเกาลัด (ชนิดคาสตาเนีย)    
  08024100 000/KGM           ทั้งเปลือก  Export   Import 
  08024200 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
         พิสตาชิโอ    
  08025100 000/KGM           ทั้งเปลือก  Export   Import 
  08025200 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
         มาคาเดเมียนัต    
  08026100 000/KGM           ทั้งเปลือก  Export   Import 
  08026200 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
  08027000 000/KGM           ผลโคลา (ชนิดโคลา)  Export   Import 
  080280 /KGM     ลูกหมาก (ผลหมาก)  Export   Import 
  08028000 001/KGM           หมากสด  Export   Import 
  08028000 002/KGM           หมากแห้ง  Export   Import 
  080290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  08029000 001/KGM           เมล็ดบัว  Export   Import 
  08029000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0803     กล้วยรวมถึงกล้าย สดหรือแห้ง  Export   Import 
  08031000 000/KGM           กล้าย  Export   Import 
  080390 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  08039000 001/KGM           กล้วยหอมสด  Export   Import 
  08039000 002/KGM           กล้วยไข่สด  Export   Import 
  08039000 003/KGM           กล้วยอื่น ๆ สด  Export   Import 
  08039000 004/KGM           กล้วยอื่น ๆ แห้ง  Export   Import 
0804     อินทผลัม มะเดื่อ สับปะรด อโวคาโด ฝรั่ง มะม่วง และมังคุด สดหรือแห้ง  Export   Import 
  08041000 000/KGM           อินทผลัม  Export   Import 
  08042000 000/KGM           มะเดื่อ  Export   Import 
  080430 /KGM     สับปะรด สดหรือแห้ง  Export   Import 
  08043000 001/KGM           สับปะรดสด  Export   Import 
  08043000 002/KGM           สับปะรดแห้ง  Export   Import 
  08044000 000/KGM           อโวกาโด  Export   Import 
  080450 /KGM     ฝรั่ง มะม่วงและมังคุด สดหรือแห้ง  Export   Import 
  08045010 000/KGM           ฝรั่ง  Export   Import 
  08045020 /KGM         มะม่วง  Export   Import 
  08045020 001/KGM           มะม่วงสด  Export   Import 
  08045020 002/KGM           มะม่วงอบแห้ง  Export   Import 
  08045030 000/KGM           มังคุด  Export   Import 
0805     ผลไม้จำพวกส้ม สดหรือแห้ง  Export   Import 
  080510 /KGM     ส้มเปลือกบาง (เช่น ส้มเกลี้ยง ส้มตรา ส้มเช้ง เป็นต้น) สดหรือแห้ง  Export   Import 
  08051010 /KGM         สด  Export   Import 
  08051010 001/KGM           ส้มเกลี้ยง  Export   Import 
  08051010 002/KGM           ส้มตรา ส้มเช้ง  Export   Import 
  08051010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  08051020 /KGM         แห้ง  Export   Import 
  08051020 001/KGM           ส้มเกลี้ยง  Export   Import 
  08051020 002/KGM           ส้มตรา ส้มเช้ง  Export   Import 
  08051020 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  080520 /KGM     ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวานและส้มซัตสุมา) รวมทั้งส้มคลีเมนทีน ส้มวิลกิ้ง และส้มพันธุ์ผสมที่คล้ายกัน สดหรือแห้ง  Export   Import 
  08052000 001/KGM           ส้มเขียวหวาน  Export   Import 
  08052000 002/KGM           ส้มจุก  Export   Import 
  08052000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  080540 /KGM     เกรปฟรุ้ต สดหรือแห้ง  Export   Import 
  08054000 001/KGM           ส้มโอ  Export   Import 
  08054000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  08055000 000/KGM           มะนาวฝรั่ง (ซิทรัสไลมอน ซิทรัสไลโมนัม) และมะนาว (ซิทรัสออแรนติโฟเลีย ซิทรัสลาติโฟเลีย)  Export   Import 
  08059000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0806     องุ่น สดหรือแห้ง  Export   Import 
  08061000 000/KGM           สด  Export   Import 
  08062000 000/KGM           แห้ง  Export   Import 
0807     แตง (รวมถึงแตงโม) และมะละกอ สด  Export   Import 
  08071100 000/KGM           แตงโม  Export   Import 
  080719 /KGM     แตงอื่น ๆ เช่น แตงแคนตาลูพ เป็นต้น (นอกจากแตงโม) สด  Export   Import 
  08071900 001/KGM           แตงแคนตาลูพ  Export   Import 
  08071900 090/KGM           ผลไม้จำพวกแตงอื่น ๆ  Export   Import 
  080720 /KGM     มะละกอ สด  Export   Import 
  08072010 000/KGM           มะละกอมาร์ดิแบคครอสโซโล (เบติคโซโล)  Export   Import 
  08072090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0808     แอปเปิ้ล แพร์ และควินซ์ สด  Export   Import 
  08081000 000/KGM           แอปเปิ้ล  Export   Import 
  08083000 000/KGM           แพร์  Export   Import 
  08084000 000/KGM           ควินซ์  Export   Import 
0809     แอปริคอต เชอร์รี่ ท้อ (รวมทั้งเนกทารีน) พลัม และสโล สด  Export   Import 
  08091000 000/KGM           แอปริคอต  Export   Import 
         เชอร์รี่    
  08092100 000/KGM           เชอร์รี่เปรี้ยว (พรูนัส เซราซัส)  Export   Import 
  08092900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  08093000 000/KGM           ท้อ รวมถึงเนกทารีน  Export   Import 
  080940 /KGM     พลัมและสโล สด  Export   Import 
  08094010 000/KGM           พลัม  Export   Import 
  08094020 000/KGM           สโล  Export   Import 
0810     ผลไม้อื่นๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 08.01 ถึง 08.09) สด  Export   Import 
  08101000 000/KGM           สตรอเบอร์รี่  Export   Import 
  08102000 000/KGM           ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และ โลแกนเบอร์รี่  Export   Import 
  08103000 000/KGM           เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขาว หรือแดง และกูสเบอรี่  Export   Import 
  08104000 000/KGM           แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้อื่น ๆ ในตระกูลแวกซิเนียม  Export   Import 
  08105000 000/KGM           กีวีฟรุ้ต  Export   Import 
  08106000 000/KGM           ทุเรียน  Export   Import 
  08107000 000/KGM           พลับ  Export   Import 
  081090 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  08109010 000/KGM           ลำไย (รวมถึงมาตาคูชชิง)  Export   Import 
  08109020 000/KGM           ลิ้นจี่  Export   Import 
  08109030 000/KGM           เงาะ  Export   Import 
  08109040 000/KGM           ลางสาด มะเฟือง  Export   Import 
  08109050 000/KGM           ขนุน  Export   Import 
  08109060 000/KGM           มะขาม  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  08109091 000/KGM           สละ  Export   Import 
  08109092 000/KGM           แก้วมังกร  Export   Import 
  08109093 000/KGM           ละมุด  Export   Import 
  08109099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  08109099 001/KGM           น้อยหน่า  Export   Import 
  08109099 002/KGM           ลองกอง  Export   Import 
  08109099 003/KGM           ชมพู่  Export   Import 
  08109099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0811     ผลไม้และลูกนัต ดิบหรือทำให้สุกด้วยการนึ่งหรือต้ม แช่แข็ง จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  08111000 000/KGM           สตรอเบอร์รี่  Export   Import 
  08112000 000/KGM           ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ โลแกนเบอร์รี่ เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขาว หรือแดง และกูสเบอร์รี่  Export   Import 
  081190 /KGM     ผลไม้และลูกนัตอื่น ๆ เช่น สับปะรด ทุเรียน ลำไย มังคุด เป็นต้น (นอกจากสตรอเบอร์รี่ ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ โลแกนเบอร์รี่ เคอร์แรนต์ (ลูกเกด) ชนิดดำ ขาวหรือแดง และกูสเบอร์รี่) ดิบหรือทำให้สุกด้วยการนึ่งหรือต้ม แช่แข็ง  Export   Import 
  08119000 001/KGM           สับปะรด แช่แย็นจนแข็ง  Export   Import 
  08119000 002/KGM           ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  08119000 003/KGM           ลำไย แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  08119000 004/KGM           มังคุด แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  08119000 005/KGM           ลิ้นจี่ แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  08119000 006/KGM           มะม่วง แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  08119000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0812     ผลไม้และลูกนัตที่ทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว (เช่น รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น้ำเกลือ แช่น้ำกำมะถันหรือน้ำยากันเสียอื่นๆ) ในสภาพที่ไม่เหมาะสำหรับบริโภคได้ทันที  Export   Import 
  08121000 000/KGM           เชอร์รี่  Export   Import 
  081290 /KGM     ผลไม้และลูกนัตอื่นๆ (นอกจากเชอร์รี่) ที่ทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว ในสภาพที่ไม่เหมาะสำหรับบริโภคได้ทันที  Export   Import 
  08129010 000/KGM           สตรอเบอร์รี่  Export   Import 
  08129090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0813     ผลไม้แห้ง นอกจากผลไม้แห้งตามประเภทที่ 08.01 ถึง 08.06 รวมทั้งลูกนัตหรือผลไม้แห้งในตอนที่ 8 ผสมกัน  Export   Import 
  08131000 000/KGM           แอปริคอต  Export   Import 
  08132000 000/KGM           พรุน  Export   Import 
  08133000 000/KGM           แอปเปิ้ล  Export   Import 
  081340 /KGM     ผลไม้แห้งอื่น ๆ เช่น ลำไย มะขาม เป็นต้น (นอกจากผลไม้ตามประเภทที่ 08.01 ถึง 08.06 และไม่รวมแอปริคอต พรุน แอปเปิ้ล)  Export   Import 
  08134010 000/KGM           ลำไย  Export   Import 
  08134020 000/KGM           มะขาม  Export   Import 
  08134090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  08134090 001/KGM           ทุเรียนอบแห้ง  Export   Import 
  08134090 002/KGM           ลิ้นจี่อบแห้ง  Export   Import 
  08134090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  081350 /KGM     ลูกนัตหรือผลไม้แห้งในตอนที่ 8 ผสมกัน  Export   Import 
  08135010 000/KGM           ที่มีเมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือบราซิลนัตมากกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  08135020 000/KGM           ที่มีลูกนัตอื่นๆ มากกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  08135030 000/KGM           ที่มีอินทผลัมมากกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  08135040 000/KGM           ที่มีอโวกาโด หรือส้มเปลือกบาง หรือส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวานและส้มซัตสุมา) มากกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  08135090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  08140000 000/KGM           เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแตง (รวมถึงแตงโม) สด แช่เย็นจนแข็ง แห้ง หรือทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยแช่น้ำเกลือ แช่น้ำกำมะถันหรือน้ำยากันเสียอื่น ๆ  Export   Import