ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
09     กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ  Export   Import 
0901     กาแฟ จะคั่วหรือแยกกาเฟอีนออกแล้วหรือไม่ก็ตาม เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่ใช้แทนกาแฟที่มีกาแฟผสมอยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม  Export   Import 
        กาแฟที่ไม่ได้คั่ว    
  090111 /KGM     กาแฟที่ไม่ได้คั่ว ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก  Export   Import 
  09011110 000/KGM           อะราบิก้าดับเบิลยูไอบีหรือโรบัสต้าโอไอบี  Export   Import 
  09011190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  090112 /KGM     กาแฟที่ไม่ได้คั่ว แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว  Export   Import 
  09011210 000/KGM           อะราบิก้าดับเบิลยูไอบีหรือโรบัสต้าโอไอบี  Export   Import 
  09011290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        กาแฟคั่ว    
  090121 /KGM     กาแฟคั่ว ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก  Export   Import 
  09012110 000/KGM           ไม่บด  Export   Import 
  09012120 000/KGM           บด  Export   Import 
  090122 /KGM     กาแฟคั่ว แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว  Export   Import 
  09012210 000/KGM           ไม่บด  Export   Import 
  09012220 000/KGM           บด  Export   Import 
  090190 /KGM     เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่ใช้แทนกาแฟที่มีกาแฟผสมอยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม  Export   Import 
  09019010 000/KGM           เปลือกและเยื่อของกาแฟ  Export   Import 
  09019020 000/KGM           ของที่ใช้แทนกาแฟที่มีกาแฟผสม  Export   Import 
0902     ชา จะปรุงกลิ่นรสหรือก็ตาม  Export   Import 
  090210 /KGM     ชาเขียว (ไม่หมัก) บรรจุหีบห่อ น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม  Export   Import 
  09021010 000/KGM           ใบ  Export   Import 
  09021090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  09021090 001/KGM           เฉพาะที่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  09021090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  090220 /KGM     ชาเขียว (ไม่หมัก) บรรจุหีบห่อ น้ำหนักเกิน 3 กิโลกรัม  Export   Import 
  09022010 /KGM         ใบ  Export   Import 
  09022010 001/KGM           เฉพาะที่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  09022010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  09022090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  09022090 001/KGM           เฉพาะที่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  09022090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  090230 /KGM     ชาดำ (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้ว บรรจุหีบห่อ น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม  Export   Import 
  09023010 /KGM         ใบ  Export   Import 
  09023010 001/KGM           เฉพาะที่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  09023010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  09023090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  09023090 001/KGM           เฉพาะที่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  09023090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  090240 /KGM     ชาดำ (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้ว บรรจุหีบห่อ น้ำหนักเกิน 3 กิโลกรัม  Export   Import 
  09024010 /KGM         ใบ  Export   Import 
  09024010 001/KGM           เฉพาะที่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  09024010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  09024090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  09024090 001/KGM           เฉพาะที่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  09024090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  09030000 000/KGM           ชามาเต้  Export   Import 
0904     พริกในตระกูลไปเปอร์ รวมทั้งพริกในตระกูลแคปชิกัมหรือพิเมนตา ที่แห้งหรือบดหรือป่น  Export   Import 
        พริกในตระกูลไปเปอร์    
  090411 /KGM     พริกในตระกูลไปเปอร์ ไม่บดและไม่ป่น  Export   Import 
  09041110 000/KGM           สีขาว  Export   Import 
  09041120 000/KGM           สีดำ  Export   Import 
  09041190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  090412 /KGM     พริกในตระกูลไปเปอร์ บดหรือป่น  Export   Import 
  09041210 000/KGM           สีขาว  Export   Import 
  09041220 000/KGM           สีดำ  Export   Import 
  09041290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา    
  090421 /KGM     แห้ง ไม่บดและไม่ป่น  Export   Import 
  09042110 000/KGM           พริก (ในตระกูลแคปซิกัม)  Export   Import 
  09042190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  090422 /KGM     บดหรือป่น  Export   Import 
  09042210 000/KGM           พริก (ในตระกูลแคปซิกัม)  Export   Import 
  09042290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0905     วานิลา  Export   Import 
  09051000 000/KGM           ไม่บดและไม่ป่น  Export   Import 
  09052000 000/KGM           บดหรือป่น  Export   Import 
0906     อบเชยและดอกอบเชย  Export   Import 
        ไม่บดและไม่ป่น    
  09061100 000/KGM           อบเชย (ซินนาโมมัมซีลานิคัมบลูม)  Export   Import 
  09061900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  09062000 000/KGM           บดหรือป่น  Export   Import 
0907     กานพลู (ผล ดอก และก้านดอก)  Export   Import 
  09071000 000/KGM           ไม่บดและไม่ป่น  Export   Import 
  09072000 000/KGM           บดหรือป่น  Export   Import 
0908     ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศ และกระวาน  Export   Import 
         ลูกจันทน์เทศ    
  09081100 000/KGM           ไม่บดและไม่ป่น  Export   Import 
  09081200 000/KGM           บดหรือป่น  Export   Import 
         ดอกจันทน์เทศ    
  09082100 000/KGM           ไม่บดและไม่ป่น  Export   Import 
  09082200 000/KGM           บดหรือป่น  Export   Import 
         กระวาน    
  090831 /KGM     ไม่บดและไม่ป่น  Export   Import 
  09083100 001/KGM           กระวาน  Export   Import 
  09083100 002/KGM           เร่ว  Export   Import 
  090832 /KGM     บดหรือป่น  Export   Import 
  09083200 001/KGM           กระวาน  Export   Import 
  09083200 002/KGM           เร่ว  Export   Import 
0909     เมล็ดยี่หร่า เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดเทียนข้าวเปลือก เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนขาว หรือเมล็ดคาราเวย์ และจูนิเปอร์เบอร์รี่  Export   Import 
         เมล็ดผักชี    
  09092100 000/KGM           ไม่บดและไม่ป่น  Export   Import 
  09092200 000/KGM           บดหรือป่น  Export   Import 
         เมล็ดเทียนขาว    
  09093100 000/KGM           ไม่บดและไม่ป่น  Export   Import 
  09093200 000/KGM           บดหรือป่น  Export   Import 
         เมล็ดยี่หร่า เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดคาราเวย์ หรือเมล็ดเทียนข้าวเปลือก รวมทั้งจูนิเปอร์เบอร์รี่    
  090961 /KGM     ไม่บดและไม่ป่น  Export   Import 
  09096110 000/KGM           เมล็ดยี่หร่า  Export   Import 
  09096120 000/KGM           เมล็ดโป๊ยกั๊ก  Export   Import 
  09096130 000/KGM           เมล็ดคาราเวย์  Export   Import 
  09096190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  090962 /KGM     บดหรือป่น  Export   Import 
  09096210 000/KGM           เมล็ดยี่หร่า  Export   Import 
  09096220 000/KGM           เมล็ดโป๊ยกั๊ก  Export   Import 
  09096230 000/KGM           เมล็ดคาราเวย์  Export   Import 
  09096290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0910     ขิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ไทม์ ใบเบย์ หอมแขก และเครื่องเทศอื่นๆ  Export   Import 
         ขิง    
  09101100 000/KGM           ไม่บดและไม่ป่น  Export   Import 
  09101200 000/KGM           บดหรือป่น  Export   Import 
  09102000 000/KGM           หญ้าฝรั่น  Export   Import 
  09103000 000/KGM           ขมิ้น  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  091091 /KGM     ของผสมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 1 (ข) ของตอนนี้  Export   Import 
  09109110 000/KGM           หอมแขก  Export   Import 
  09109190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  091099 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  09109910 000/KGM           ไทม์และใบเบย์  Export   Import 
  09109990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import