ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
14     วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน ผลิตผลจากพืชที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
1401     วัตถุจากพืชชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสำหรับถักสาน (เช่น ไม้ไผ่ หวาย อ้อ กก ปาล์ม ฟางของธัญพืชที่ทำให้สะอาด ฟอก หรือย้อมสี เป็นต้น และเปลือกต้นไลม์)  Export   Import 
  14011000 000/KGM           ไม้ไผ่  Export   Import 
  140120 /KGM     หวาย สำหรับถักสาน  Export   Import 
             ทั้งต้น    
  14012011 000/KGM           ดิบ  Export   Import 
  14012012 000/KGM           ที่ล้างแล้วและผ่านกรรมวิธีซัลเฟอร์ไรเซชัน  Export   Import 
  14012019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             ไส้หวาย    
  14012021 000/KGM           เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 12 มิลลิเมตร  Export   Import 
  14012029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  14012030 000/KGM           ผิวหวาย  Export   Import 
  14012090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  140190 /KGM     วัตถุจากพืชชนิดอื่น ๆ (เช่น อ้อ กก เป็นต้น) ที่ใช้ประโยชน์หลักสำหรับถักสาน (นอกจากไม้ไผ่ หวาย)  Export   Import 
  14019000 001/KGM           อ้อ  Export   Import 
  14019000 002/KGM           กก  Export   Import 
  14019000 090/KGM           อื่น  Export   Import 
1404     ผลิตผลจากพืช ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  14042000 000/KGM           ใยฝ้าย (ลินเตอร์)  Export   Import 
  140490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  14049020 000/KGM           ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในการฟอกหนังหรือย้อมสี  Export   Import 
  14049030 000/KGM           นุ่น  Export   Import 
  14049090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  14049090 001/KGM           ใบจากใช้มวนบุหรื่  Export   Import 
  14049090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import