ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
18     โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้  Export   Import 
  18010000 000/KGM           เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว  Export   Import 
  18020000 000/KGM           เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอื่นที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้  Export   Import 
1803     โกโกเพสต์ จะเอาไขมันออกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  18031000 000/KGM           ไม่เอาไขมันออก  Export   Import 
  18032000 000/KGM           เอาไขมันออกทั้งหมดหรือบางส่วน  Export   Import 
  18040000 000/KGM           โกโก้บัตเตอร์ ไขมันและน้ำมันของโกโก้  Export   Import 
  18050000 000/KGM           ผงโกโก้ ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ  Export   Import 
1806     ช็อกโกแลต และอาหารปรุงแต่งอื่นๆ ที่มีโกโก้  Export   Import 
  18061000 000/KGM           ผงโกโก้ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ  Export   Import 
  180620 /KGM     ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแต่งอื่นๆ ที่มีโกโก้ เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง ที่มีน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม หรือเป็นของเหลว เพสต์ ผง เม็ด หรือลักษณะเป็นกองอื่นๆ บรรจุภาชนะหรือหีบห่อ น้ำหนักสุทธิเกิน 2 กิโลกรัม (นอกจากผงโกโก้ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ)  Export   Import 
  18062010 000/KGM           ขนมที่ทำจากช็อกโกแลต เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง  Export   Import 
  18062090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ ที่เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง    
  180631 /KGM     ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแต่งอื่นๆ ที่มีโกโก้ มีไส้ เป็นก้อน เป็นแผ่นหรือเป็นแท่ง  Export   Import 
  18063110 000/KGM           ขนมที่ทำจากช็อกโกแลต  Export   Import 
  18063190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  180632 /KGM     ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแต่งอื่นๆ ที่มีโกโก้ ไม่มีไส้ เป็นก้อน เป็นแผ่นหรือเป็นแท่ง  Export   Import 
  18063210 000/KGM           ขนมที่ทำจากช็อกโกแลต  Export   Import 
  18063290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  180690 /KGM     ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแต่งอื่นๆ ที่มีโกโก้ (นอกจากของดังกล่าวที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 1806.10 ถึง 1806.32)  Export   Import 
  18069010 000/KGM           ขนมที่ทำจากช็อกโกแลต เป็นเม็ดแบนหรือเป็นเม็ดอม  Export   Import 
  18069030 000/KGM           อาหารปรุงแต่งที่ทำจากแป้ง แป้งหยาบ สตาร์ช หรือสิ่งสกัดจากมอลต์ ที่มีโกโก้ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  18069040 000/KGM           อาหารปรุงแต่งที่ทำจากของตามประเภท 04.01 ถึง 04.04 ที่มีโกโก้ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก ที่ปรุงแต่งเฉพาะสำหรับใช้เลี้ยงทารก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  18069090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import