ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
19     ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ชหรือนม ผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกเพสทรี  Export   Import 
1901     สิ่งสกัดจากมอลต์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่ทำจากแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ จากสตาร์ชหรือสิ่งสกัดจากมอลต์ ไม่มีโกโก้ หรือมีโกโก้น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น และอาหารปรุงแต่งที่ทำจากของตามประเภท  Export   Import 
  190110 /KGM     อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก ทำจากแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ จากสตาร์ชหรือสิ่งสกัดจากมอลต์ ไม่มีโกโก้ หรือมีโกโก้น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว หรือทำจากของตามประเภทที่ 04.01 ถึง 04.04 (เช่น นมและครีม บัตเตอร์มิลค์ ห  Export   Import 
  19011010 /KGM         ที่ทำจากสิ่งสกัดจากมอลต์  Export   Import 
  19011010 001/KGM           เฉพาะอาหารปรุงแต่งที่เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงทารกซึ่งแพ้นมหรือขาดน้ำย่อยแลคเตส  Export   Import 
  19011010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  19011020 000/KGM           ที่ทำจากของตามประเภท 04.01 ถึง 04.04  Export   Import 
  19011030 /KGM         ที่ทำจากผงถั่วเหลือง  Export   Import 
  19011030 001/KGM           เฉพาะอาหารปรุงแต่งที่เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงทารกซึ่งแพ้นมหรือขาดน้ำย่อยแลคเตส  Export   Import 
  19011030 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  19011091 000/KGM           อาหารทางการแพทย์  Export   Import 
  19011099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  190120 /KGM     ของผสมและแป้งที่จัดทำไว้สำหรับทำขนมจำพวกเบเกอรี่ตามประเภทที่ 19.05 (ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิต และขนมจำพวกเบเกอรีอื่น ๆ) ไม่มีโกโก้หรือมีโกโก้ น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว  Export   Import 
  19012010 000/KGM           ที่ทำจากแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ สตาร์ชหรือสิ่งสกัดจากมอลต์ ที่ไม่มีโกโก้  Export   Import 
  19012020 000/KGM           ที่ทำจากแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ สตาร์ชหรือสิ่งสกัดจากมอลต์ ที่มีโกโก้  Export   Import 
  19012030 000/KGM           อื่น ๆ ที่ไม่มีโกโก้  Export   Import 
  19012040 000/KGM           อื่น ๆ ที่มีโกโก้  Export   Import 
  190190 /KGM     สิ่งสกัดจากมอลต์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่ทำจากแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ จากสตาร์ชหรือสิ่งสกัดจากมอลต์ ไม่มีโกโก้ หรือมีโกโก้น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว (นอกจากอาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก ของผสมและแป้งที่จัดทำไ  Export   Import 
             อาหารปรุงแต่งส าหรับใช้เลี้ยงทารก ไม่ได้จัดท าขึ้นเพื่อการขายปลีก    
  19019011 000/KGM           อาหารทางการแพทย์  Export   Import 
  19019019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  19019020 000/KGM           สิ่งสกัดจากมอลต์  Export   Import 
             อื่น ๆ ที่ท าจากของตามประเภท 04.01 ถึง 04.04    
  19019031 000/KGM           นมเติมไขมัน  Export   Import 
  19019032 000/KGM           อื่น ๆ ที่มีผงโกโก้  Export   Import 
  19019039 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            ของปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีถั่วเหลืองเป็นหลัก    
  19019041 000/KGM           ในลักษณะเป็นผง  Export   Import 
  19019049 000/KGM           ในลักษณะอื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  19019091 000/KGM           อาหารทางการแพทย์  Export   Import 
  19019099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  19019099 001/KGM           เฉพาะอาหารปรุงแต่งที่เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงทารกซึ่งแพ้นมหรือขาดน้ำย่อยแลคเตส  Export   Import 
  19019099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1902     พาสต้า จะทำให้สุกหรือยัดไส้ (ด้วยเนื้อหรือสิ่งอื่นๆ) หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม เช่น สปาเก็ตตี้ มักกะโรนี ก๋วยเตี๋ยว ลาซานยา น็อกคิ ราวิโอลิ คาเนลโลนี รวมทั้งคัสคัส ที่ปรุงแต่งแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        พาสต้าที่ยังไม่ทําให้สุก ไม่ยัดไส้หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น    
  190211 /KGM     พาสต้า ใส่ไข่ (เช่น มักกะโรนีและสปาเก็ตตี้ เส้นบะหมี่ เป็นต้น) ที่ยังไม่ทำให้สุก ไม่ยัดไส้หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น  Export   Import 
  19021100 001/KGM           มักโรนีและสปาเก็ตตี้  Export   Import 
  19021100 002/KGM           เส้นบะหมี่  Export   Import 
  19021100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  190219 /KGM     พาสต้า ไม่ใส่ไข่ (เช่น เส้นหมี่หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น เป็นต้น) ที่ยังไม่ทำให้สุก ไม่ยัดไส้หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น  Export   Import 
  19021920 000/KGM           เส้นหมี่ (บีฮุน)  Export   Import 
  19021930 000/KGM           วุ้นเส้น  Export   Import 
  19021940 000/KGM           นู้ดเดิล  Export   Import 
  19021990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  190220 /KGM     พาสต้ายัดไส้ จะทำให้สุกหรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  19022010 000/KGM           ยัดไส้ด้วยเนื้อหรือส่วนอื่นของเนื้อสัตว์  Export   Import 
  19022030 000/KGM           ยัดไส้ด้วยปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียหรือโมลลุสก์  Export   Import 
  19022090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  190230 /KGM     พาสต้า ทำให้สุก ไม่ยัดไส้หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น  Export   Import 
  19023020 000/KGM           เส้นหมี่พร้อมปรุง  Export   Import 
  19023030 000/KGM           วุ้นเส้น  Export   Import 
  19023040 000/KGM           นู้ดเดิลพร้อมปรุงอื่นๆ  Export   Import 
  19023090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  19024000 000/KGM           คัสคัส  Export   Import 
1903     ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและของที่ใช้แทนผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังหลังจากสตาร์ชเป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะที่คล้ายกัน  Export   Import 
  19030000 001/KGM           สาคู ทำจากแป้งมันสำปะหลัง  Export   Import 
  19030000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1904     อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือ ปิ้ง (เช่น คอร์นเฟล็ก เป็นต้น) รวมทั้งธัญพืช (นอกจากข้าวโพด) ในลักษณะเป็นเม็ด เป็นเกล็ด หรือเม็ดที่ทำเป็นลักษณะอื่น ๆ (เว้นแต่แป้ง เมล็ดหัก และแป้งหยาบ) ซึ่งทำให้สุกมาก่อนแล้วห  Export   Import 
  190410 /KGM     อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง (เช่น คอร์นเฟล็ก เป็นต้น)  Export   Import 
  19041010 000/KGM           ที่มีโกโก้  Export   Import 
  19041090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  190420 /KGM     อาหารปรุงแต่งที่ทำจากเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง หรือทำจากของผสมของเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบหรือปิ้ง กับเกล็ดธัญพืชที่คั่ว อบหรือปิ้งแล้ว หรือกับธัญพืชที่ทำให้พองฟูแล้ว  Export   Import 
  19042010 000/KGM           อาหารปรุงแต่งที่ทำจากเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง  Export   Import 
  19042090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  19043000 000/KGM           บัลเกอร์วีต  Export   Import 
  190490 /KGM     ธัญพืช (นอกจากข้าวโพด) ในลักษณะเป็นเม็ด เป็นเกล็ด หรือเม็ดที่ทำเป็นลักษณะอื่น ๆ (เว้นแต่แป้ง เมล็ดหักและแป้งหยาบ) ทำให้สุกมาก่อนแล้วหรือปรุงแต่ง โดยวิธีอื่น ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  19049010 000/KGM           ข้าวปรุงแต่ง รวมถึงข้าวที่ทำให้สุกมาก่อนแล้ว  Export   Import 
  19049090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1905     ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิต และขนมจำพวกเบเกอรี่อื่นๆ จะมีโกโก้หรือไม่ก็ตาม คอมมิวเนียนเวเฟอร์ แคบซูลชนิดที่เหมาะสำหรับบรรจุยา ซิลลิ่งเวเฟอร์ ไรซ์เปเปอร์ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน  Export   Import 
  19051000 000/KGM           ขนมปังกรอบ  Export   Import 
  19052000 000/KGM           ขนมปังขิงและขนมปังที่คล้ายกัน  Export   Import 
        บิสกิตหวาน แวฟเฟิลและเวเฟอร์    
  190531 /KGM     บิสกิตหวาน  Export   Import 
  19053110 000/KGM           ที่ไม่มีโกโก้  Export   Import 
  19053120 000/KGM           ที่มีโกโก้  Export   Import 
  19053200 000/KGM           แวฟเฟิลและเวเฟอร์  Export   Import 
  190540 /KGM     รัสค์ ขนมปังปิ้งและผลิตภัณฑ์ปิ้งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  19054010 000/KGM           ที่ไม่เติมน้ำตาล น้ำผึ้ง ไข่ ไขมัน เนย หรือ ผลไม้  Export   Import 
  19054090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  190590 /KGM     เพสทรี เค้ก และขนมจำพวกเบเกอรี่อื่น ๆ หลอดยา (แคปซูล) ชนิดที่เหมาะสำหรับบรรจุยาทำจากแป้ง แป้งแผ่นทำจากข้าว (เช่น ใบเมี่ยง) และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน  Export   Import 
  19059010 000/KGM           บิสกิตที่ไม่หวานสำหรับทารกขบเคี้ยวขณะฟันงอก  Export   Import 
  19059020 000/KGM           บิสกิตอื่น ๆ ที่ไม่หวาน  Export   Import 
  19059030 000/KGM           เค้ก  Export   Import 
  19059040 000/KGM           เพสทรี  Export   Import 
  19059050 000/KGM           ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ทำโดยไม่มีแป้ง  Export   Import 
  19059060 000/KGM           แคปซูลชนิดที่เหมาะสำหรับบรรจุยาและผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายกันชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม  Export   Import 
  19059070 000/KGM           คอมมิวเนียนเวเฟอร์ ซิลลิ่งเวเฟอร์ ไรซ์เปเปอร์ และ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน  Export   Import 
  19059080 000/KGM           ผลิตภัณฑ์อาหารกรอบปรุงรส  Export   Import 
  19059090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import