ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
20     ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช  Export   Import 
2001     พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก  Export   Import 
  20011000 000/KGM           แตงร้านและแตงกวา  Export   Import 
  200190 /KGM     พืชผัก (นอกจากแตงร้านหรือแตงกวา) ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก  Export   Import 
  20019010 000/KGM           หอมหัวใหญ่  Export   Import 
  20019090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  20019090 001/KGM           ผลไม้  Export   Import 
  20019090 002/KGM           พืชผัก  Export   Import 
  20019090 003/KGM           ลูกนัตและส่วนอื่น ๆที่บริโภคได้ของพืช  Export   Import 
2002     มะเขือเทศที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากน้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก  Export   Import 
  200210 /KGM     มะเขือเทศทั้งผลหรือเป็นชิ้น ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก  Export   Import 
  20021010 000/KGM           ทำให้สุกโดยวิธีอื่นนอกจากการนึ่งและการต้ม  Export   Import 
  20021090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  200290 /KGM     มะเขือเทศที่ไม่ใช่ทั้งผลหรือเป็นชิ้น ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก  Export   Import 
  20029010 000/KGM           มะเขือเทศที่มีลักษณะเป็นเพสต์  Export   Import 
  20029020 000/KGM           มะเขือเทศที่มีลักษณะเป็นผง  Export   Import 
  20029090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2003     เห็ดชนิดมัชรูม และชนิดทรัฟเฟิลที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก  Export   Import 
  20031000 000/KGM           เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส  Export   Import 
  200390 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  20039010 000/KGM           เห็ดชนิดทรัฟเฟิล  Export   Import 
  20039090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2004     พืชผักอื่น ๆ เช่น มันฝรั่ง เป็นต้น (นอกจากมะเขือเทศ เห็ดชนิดมัชรูมและทรัฟเฟิล) ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นนอกจากใช้น้ำส้มสายชู หรือกรดอะซิติก แช่แข็ง นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 20.06 (พืชผักที่ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อมหรื  Export   Import 
  20041000 000/KGM           มันฝรั่ง  Export   Import 
  200490 /KGM     พืชผักอื่นๆ (ไม่รวมมันฝรั่ง มะเขือเทศ เห็ดชนิดมัชรูมและชนิดทรัฟเฟิล) และพืชผักต่างๆ ผสมกัน ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชู หรือกรดอะซิติก แช่แข็ง นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 20.06 (พืชผักที่ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล (แช่อ  Export   Import 
  20049010 000/KGM           สำหรับใช้เลี้ยงทารก  Export   Import 
  20049090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2005     พืชผักอื่น ๆ (ไม่รวมมะเขือเทศ เห็ดชนิดมัชรูมและชนิดทรัฟเฟิล) ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชู หรือกรดอะซิติก ไม่ได้แช่แข็ง นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 20.06 (พืชผักที่ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อมหรือฉาบ))  Export   Import 
  200510 /KGM     พืชผักที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ไม่ได้แช่แข็ง  Export   Import 
  20051010 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20051090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  200520 /KGM     มันฝรั่ง ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชู หรือกรดอะซิติก ไม่ได้แช่แข็ง  Export   Import 
             เป็นแผ่นบางและเป็นแท่ง    
  20052011 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20052019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  20052091 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20052099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  20052099 001/KGM           เฉพาะแป้งมันฝรั่งที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย  Export   Import 
  20052099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  20054000 000/KGM           ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม)  Export   Import 
         ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส)    
  20055100 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
  200559 /KGM     ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส) ทั้งเปลือก ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ไม่ได้แช่แข็ง  Export   Import 
  20055910 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20055990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  20056000 000/KGM           หน่อไม้ฝรั่ง  Export   Import 
  20057000 000/KGM           มะกอก  Export   Import 
  20058000 000/KGM           ข้าวโพดหวาน (ซีเมย์พันธุ์แซกคาราตา)  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  20059100 000/KGM           หน่อไม้  Export   Import 
  200599 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  20059910 /KGM         ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20059910 001/KGM           ข้าวโพดอ่อน  Export   Import 
  20059910 002/KGM           หัวผักกาดเค็ม  Export   Import 
  20059910 003/KGM           แตงดองเค็ม  Export   Import 
  20059910 004/KGM           ตังฉ่าย  Export   Import 
  20059910 005/KGM           ผักกาดดอง  Export   Import 
  20059910 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  20059990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  20059990 001/KGM           ข้าวโพดอ่อน  Export   Import 
  20059990 002/KGM           หัวผักกาดเค็ม  Export   Import 
  20059990 003/KGM           แตงดองเค็ม  Export   Import 
  20059990 004/KGM           ตังฉ่าย  Export   Import 
  20059990 005/KGM           ผักกาดดอง  Export   Import 
  20059990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2006     พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้ และส่วนอื่นของพืชที่ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อมหรือฉาบ)  Export   Import 
  20060000 001/KGM           ทุเรียน ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล  Export   Import 
  20060000 002/KGM           สับปะรด ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล  Export   Import 
  20060000 003/KGM           กล้วย ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล  Export   Import 
  20060000 004/KGM           เผือกมัน  Export   Import 
  20060000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2007     แยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม ฟรุ้ตพิวเรหรือนัตพิวเร และผลไม้กวนหรือลูกนัตกวน ซึ่งเป็นของที่ได้โดยการทำให้สุก จะเติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  20071000 000/KGM           ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  20079100 000/KGM           ผลไม้จำพวกส้ม  Export   Import 
  200799 /KGM     ผลไม้อื่นๆ (นอกจากส้ม) ที่ปรุงแต่งทำให้สุก และเป็นของปรุงแต่งที่ไม่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  Export   Import 
  20079910 000/KGM           ผลไม้กวน นอกจากที่ทำจากมะม่วง สับปะรด สตรอเบอร์รี่  Export   Import 
  20079990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2008     ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น (นอกจากใช้น้ำสัมสายชูหรือกรดอะซิติก ใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อม ฉาบ) หรือกวน จะเติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ หรือสุราหรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
        ลูกนัต ถั่วลิสงและเมล็ดพืชอื่น ๆ จะผสมกันหรือไม่ก็ตาม    
  200811 /KGM     ถั่วลิสง ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น (นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อม ฉาบ) หรือกวน) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่น  Export   Import 
  20081110 000/KGM           ถั่วลิสงคั่ว อบหรือปิ้ง  Export   Import 
  20081120 000/KGM           พีนัตบัตเตอร์  Export   Import 
  20081190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  200819 /KGM     ลูกนัต (เช่น เมล็ดอัลมอนด์คั่วแล้ว เป็นต้น) และเมล็ดพืชอื่น ๆ (นอกจากถั่วลิสง) รวมถึงของผสมของลูกนัต ถั่วลิสง และเมล็ดพืชอื่นๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น (นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อม ฉาบ) หรือกวน) ที่ไม่ได้  Export   Import 
  20081910 000/KGM           มะม่วงหิมพานต์  Export   Import 
  20081990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  20081990 001/KGM           เมล็ดอัลมอนด์คั่วแล้ว  Export   Import 
  20081990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  200820 /KGM     สับปะรด ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น (นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อม ฉาบ) หรือกวน) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่น  Export   Import 
  20082000 001/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20082000 002/KGM           ไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  200830 /KGM     ผลไม้จำพวกส้ม ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น (นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อม ฉาบ) หรือกวน) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่น  Export   Import 
  20083010 000/KGM           ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา  Export   Import 
  20083090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  200840 /KGM     แพร์ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น (นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อม ฉาบ) หรือกวน) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่น  Export   Import 
  20084010 000/KGM           ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา  Export   Import 
  20084090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  200850 /KGM     แอปริคอต ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น (นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อม ฉาบ) หรือกวน) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่น  Export   Import 
  20085010 000/KGM           ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา  Export   Import 
  20085090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  200860 /KGM     เซอร์รี่ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น (นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อม ฉาบ) หรือกวน) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่น  Export   Import 
  20086010 000/KGM           ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา  Export   Import 
  20086090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  200870 /KGM     พีช (ท้อ) รวมทั้งเนกทารีน ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น (นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อม ฉาบ) หรือกวน) ที่ไม่ได้ระบุหรือ รวมไว้ที่อื่น  Export   Import 
  20087010 000/KGM           ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา  Export   Import 
  20087090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  200880 /KGM     สตรอเบอร์รี่ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น (นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อม ฉาบ) หรือกวน) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่น  Export   Import 
  20088010 000/KGM           ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา  Export   Import 
  20088090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  20089100 000/KGM           ยอดอ่อนต้นปาล์ม  Export   Import 
  20089300 000/KGM           แครนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโครคาร์ปอน แวกซิเนียมออกซิคอกโคส แวกซิเนียมวิติสอิเดอี้)  Export   Import 
  20089710 000/KGM           ของก้าน ราก และส่วนอื่นของพืชที่บริโภคได้ ไม่รวมถึงผลไม้หรือลูกนัต  Export   Import 
  20089720 /KGM         อื่น ๆ ที่เติมน้้าตาลหรือสารท้าให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา  Export   Import 
  20089720 001/KGM           เงาะสอดไส้สัปปะรดในน้ำเชื่อม  Export   Import 
  20089720 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  20089790 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  200899 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  20089910 /KGM         ลิ้นจี่  Export   Import 
  20089910 001/KGM           ลิ้นจี่ บรรจุภาชนะที่อากาศเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089910 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  20089920 /KGM         ลำไย  Export   Import 
  20089920 001/KGM           ลำไย บรรจุภาชนะที่อากาศเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089920 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  20089930 000/KGM           ของก้าน ราก และส่วนอื่นของพืชที่บริโภคได้ ไม่รวมถึงผลไม้หรือลูกนัต  Export   Import 
  20089940 /KGM         อื่นๆที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆหรือสุรา  Export   Import 
  20089940 001/KGM           มะม่วง บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089940 002/KGM           มะละกอ บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089940 003/KGM           ฝรั่ง บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089940 004/KGM           กล้วย บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089940 005/KGM           ผลไม้อื่น ๆ บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089940 006/KGM           เงาะ บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089940 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  20089990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  20089990 001/KGM           มะม่วง บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089990 002/KGM           มะละกอ บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089990 003/KGM           ฝรั่ง บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089990 004/KGM           กล้วย บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089990 005/KGM           ผลไม้อื่น ๆ บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089990 006/KGM           เงาะ บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2009     น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา จะเติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        น้้าส้มชนิดออร์เรนจ์    
  20091100 000/KGM           แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  20091200 000/KGM           ไม่แช่เย็นจนแข็งที่มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20  Export   Import 
  20091900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        น้้าเกรปฟรุ้ต (รวมถึงน้้าส้มโอ)    
  20092100 000/KGM           มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20  Export   Import 
  20092900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        น้้าผลไม้จ้าพวกส้มอื่น ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง    
  20093100 000/KGM           มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20  Export   Import 
  20093900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  20094100 000/KGM           มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20  Export   Import 
  200949 /KGM     น้ำสับปะรด มีค่าบริกซ์เกิน 20 ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา  Export   Import 
  20094900 001/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20094900 002/KGM           ไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20095000 000/KGM           น้ำมะเขือเทศ  Export   Import 
        น้้าองุ่น (รวมถึงเกรปมัสต์)    
  20096100 000/KGM           มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 30  Export   Import 
  20096900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        น้้าแอปเปิ้ล    
  20097100 000/KGM           มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20  Export   Import 
  20097900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         น้้าผลไม้หรือน้้าพืชผักอื่น ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง    
  200981 /KGM     น้้าแครนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโครคาร์ปอน แวกซิเนียมออกซิคอกโคส แวกซิเนียมวิติส-อิเดอี้)  Export   Import 
  20098110 000/KGM           สำหรับใช้เลี้ยงทารก  Export   Import 
  20098190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  200989 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  20098910 000/KGM           น้ำแบล็กเคอร์แรนต์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  20098991 000/KGM           สำหรับใช้เลี้ยงทารก  Export   Import 
  20098999 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  200990 /KGM     น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน  Export   Import 
  20099010 /KGM         ส้าหรับใช้เลี้ยงทารก  Export   Import 
  20099010 001/KGM           น้ำผลไม้ผสม  Export   Import 
  20099010 002/KGM           น้ำพืชผักผสม  Export   Import 
  20099090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  20099090 001/KGM           น้ำผลไม้ผสม  Export   Import 
  20099090 002/KGM           น้ำพืชผักผสม  Export   Import