ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
21     ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้  Export   Import 
2101     สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ ของชา หรือชามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลักหรือที่มีกาแฟ ชา หรือมีชามาเต้เป็นหลัก รวมทั้งชิโครี่คั่ว และของอื่นๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว  Export   Import 
        สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ และของปรุงแต่งที่มี    
  210111 /KGM     สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ (เช่น กาแฟที่ผสมได้ทันที เป็นต้น)  Export   Import 
  21011110 000/KGM           กาแฟที่ผสมได้ทันที  Export   Import 
  21011190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  210112 /KGM     ของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นของกาแฟเป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก (เช่น กาแฟที่ผสมได้ทันที เป็นต้น)  Export   Import 
  21011210 000/KGM           ของผสมในลักษณะเป็นเพสต์ ซึ่งมีกาแฟคั่วบดเป็นหลัก ที่มีไขมันจากพืช  Export   Import 
  21011290 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  21011290 001/KGM           กาแฟที่ผสมได้ทันที  Export   Import 
  21011290 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  210120 /KGM     สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของชาหรือชามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อ หรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีชาหรือชามาเต้เป็นหลัก (เช่น ชาที่ผสมได้ทันที เป็นต้น)  Export   Import 
  21012010 /KGM         ชาปรุงแต่งที่มีของผสมของชานมผงและน้ำตาล  Export   Import 
  21012010 001/KGM           ชาที่ผสมได้ทันที  Export   Import 
  21012010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  21012090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  21013000 000/KGM           ชิโครี่คั่ว และของอื่น ๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว  Export   Import 
2102     ยีสต์ (ชนิดทวีตัวได้หรือทวีตัวไม่ได้) จุลินทรีย์เซลเดียวอื่นๆ ที่ตายแล้ว (แต่ไม่รวมถึงวัคซีนตามประเภทที่ 30.02) ผงฟูปรุงแต่ง  Export   Import 
  210210 /KGM     ยีสต์ชนิดทวีตัวได้  Export   Import 
  21021000 001/KGM           ยีสต์ขนมปัง  Export   Import 
  21021000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  21022000 000/KGM           ยีสต์ชนิดทวีตัวไม่ได้ จุลินทรีย์เซลล์เดียวอื่น ๆ ที่ตายแล้ว  Export   Import 
  21023000 000/KGM           ผงฟูปรุงแต่ง  Export   Import 
2103     ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส ของผสมที่ใช้ปรุงรส และของผสมที่ใช้ชูรส ผงละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ด และมัสตาร์ดปรุงแต่ง  Export   Import 
  21031000 000/KGM           ซอสถั่วเหลือง  Export   Import 
  21032000 000/KGM           ซอสมะเขือเทศชนิดข้นและซอสมะเขือเทศอื่น ๆ  Export   Import 
  21033000 000/KGM           ผงละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ดและมัสตาร์ดปรุงแต่ง  Export   Import 
  210390 /KGM     ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส ของผสมที่ใช้ปรุงรส และของผสมที่ใช้ชูรสอื่น ๆ เช่น ผงปรุงรส น้ำปลา น้ำมันหอย ซอสพริก เครื่องแกงสำเร็จรูป เป็นต้น (นอกจากซอสถั่วเหลือง ซอสมะเขือเทศ)  Export   Import 
  21039010 000/KGM           ซอสพริก  Export   Import 
  21039030 000/KGM           น้ำปลา  Export   Import 
            ของผสมอื่นๆ ที่ใช้ปรุงรส และของผสมที่ใช้ชูรส รวมถึงกะปิ (เบลาชาน หรือบลาชาน)    
  21039040 001/KGM           คุ๊กกิ้งไวน์ ไม่เกิน 15 ดีกรี  Export   Import 
  21039040 002/KGM           น้ำมันหอย  Export   Import 
  21039040 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  21039090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  21039090 001/KGM           เครื่องแกงสำเร็จรูป  Export   Import 
  21039090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2104     ซุป ซุปข้น และของปรุงแต่งสำหรับทำซุปดังกล่าว อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  Export   Import 
  210410 /KGM     ซุป ซุปข้น และของปรุงแต่งสำหรับทำซุปดังกล่าว  Export   Import 
             ที่มีเนื้อสัตว์    
  21041011 000/KGM           สำหรับใช้เลี้ยงทารก  Export   Import 
  21041019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  21041091 000/KGM           สำหรับใช้เลี้ยงทารก  Export   Import 
  21041099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  210420 /KGM     อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  Export   Import 
             ที่มีเนื้อสัตว์    
  21042011 000/KGM           สำหรับใช้เลี้ยงทารก  Export   Import 
  21042019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  21042091 000/KGM           สำหรับใช้เลี้ยงทารก  Export   Import 
  21042099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  21050000 000/KGM           ไอศกรีมและน้ำแข็งอื่น ๆ ที่บริโภคได้ จะมีโกโก้หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
2106     อาหารปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  21061000 000/KGM           โปรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน  Export   Import 
  210690 /KGM     อาหารปรุงแต่งอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่น นอกจากโปรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน และอาหารปรุงแต่งที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 21.01 ถึง 21.05 (เช่น สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ ชา หรือชามาเต้ ยีสต์ ซอส ซุบ ซุปข้น ไอศกรีม เป็นต้น)  Export   Import 
  21069010 000/KGM           เต้าหู้แห้งและเต้าหู้แท่ง  Export   Import 
  21069020 000/KGM           น้ำเชื่อมที่ปรุงกลิ่นรสหรือแต่งสี  Export   Import 
  21069030 000/KGM           ครีมเทียม  Export   Import 
             สิ่งสกัดของออโตไลซ์ยีสต์    
  21069041 000/KGM           ในลักษณะเป็นผง  Export   Import 
  21069049 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            ของปรุงแต่งที่ไม่มีแอลกอฮอล์ชนิดที่ใช้สำหรับทำเครื่องดื่มหรือสำหรับผลิตเครื่องดื่ม    
  21069051 000/KGM           ของปรุงแต่งที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการเตรียมสิ่งเข้มข้นที่ประกอบด้วยวัตถุหลายชนิด  Export   Import 
  21069052 000/KGM           สิ่งเข้มข้นที่ประกอบด้วยวัตถุหลายชนิดสำหรับการเจือจางอย่างง่าย ๆ ด้วยน้ำเพื่อทำเครื่องดื่ม  Export   Import 
  21069053 000/KGM           ผลิตภัณฑ์ที่มีโสมเป็นหลัก  Export   Import 
  21069059 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             ของปรุงแต่งที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการเตรียมสิ่งเข้มข้นที่ประกอบด้วยวัตถุหลายชนิด    
  21069061 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในลักษณะเป็นของเหลว  Export   Import 
  21069062 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในลักษณะอื่น ๆ  Export   Import 
  21069064 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในลักษณะเป็นของเหลว  Export   Import 
  21069065 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในลักษณะอื่น ๆ  Export   Import 
  21069066 000/KGM           อื่นๆ ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในลักษณะเป็นของเหลว  Export   Import 
  21069067 000/KGM           อื่นๆ ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในลักษณะอื่นๆ  Export   Import 
  21069069 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  21069070 /KGM         อาหารเสริม  Export   Import 
  21069070 001/KGM           อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยหนัก  Export   Import 
  21069070 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            พรีมิกซ์สำหรับเสริมคุณค่าอาหาร    
  21069080 001/KGM           เฉพาะไวตามินผสม ที่ใช้เสริมในผลิตภัณฑ์อาหาร  Export   Import 
  21069080 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  21069091 000/KGM           ของผสมอื่น ๆ ที่ได้จากสารเคมีผสมกับอาหารหรือกับสารอื่น ๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการชนิดที่ใช้สำหรับกระบวนการผลิตอาหาร  Export   Import 
  21069092 000/KGM           ของปรุงแต่งที่มีโสมเป็นหลัก  Export   Import 
  21069093 000/KGM           อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกซึ่งแพ้นมหรือขาดน้ำย่อยแลคเตส  Export   Import 
  21069094 000/KGM           อาหารปรุงแต่งอื่นๆ สำหรับใช้เลี้ยงทารก  Export   Import 
  21069095 000/KGM           เสรีคายา (สังขยา)  Export   Import 
  21069096 000/KGM           อาหารที่ใช้ในทางการแพทย์อื่น ๆ  Export   Import 
  21069098 000/KGM           ของปรุงแต่งกลิ่นรสอื่น ๆ  Export   Import 
  21069099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  21069099 001/KGM           กะทิสำเร็จรูป  Export   Import 
  21069099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import