ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
25     เกลือ กำมะถัน ดิน และหิน วัตถุจำพวกปลาสเตอร์ ปูนขาวและซีเมนต์  Export   Import 
2501     เกลือ (รวมถึงเกลือป่นสำหรับประทานและเกลือแปลงสภาพ) และโซเดียมคลอไรค์บริสุทธิ์ จะเป็นสารละลายในน้ำหรือเติมสารกันการจับตัวหรือสารที่ทำให้วัตถุ ไหลคล่องหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งน้ำทะเล  Export   Import 
  25010010 000/KGM           เกลือป่นสำหรับรับประทาน  Export   Import 
  25010020 000/KGM           เกลือหิน  Export   Import 
  25010050 000/KGM           น้ำทะเล  Export   Import 
  25010090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  25010090 001/KGM           เกลือทะเล  Export   Import 
  25010090 002/KGM           โซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์  Export   Import 
  25010090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  25020000 000/KGM           ไอออนไพไรต์ ที่ไม่ได้ย่างหรืออบ  Export   Import 
  25030000 000/KGM           กำมะถันทุกชนิด นอกจากชนิดระเหิด ชนิดตกตะกอน และชนิดคอลลอยด์  Export   Import 
2504     กราไฟต์ธรรมชาติ  Export   Import 
  25041000 000/KGM           เป็นผงหรือเป็นเกล็ด  Export   Import 
  25049000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2505     ทรายธรรมชาติทุกชนิด จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม นอกจากทรายที่มีโลหะปนในตอนที่ 26 (สินแร่ ตะกรัน และเถ้า)  Export   Import 
  25051000 000/KGM           ทรายซิลิกาและทรายควอร์ตซ์  Export   Import 
  25059000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2506     ควอร์ตซ์ (นอกจากทรายธรรมชาติ) ควอร์ตไซด์ จะแต่งอย่างหยาบๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจตุรัส) หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  25061000 000/KGM           ควอร์ตซ์  Export   Import 
  250620 /KGM      ควอร์ตไซต์  Export   Import 
  25062000 001/KGM           ดิบหรือแต่งอย่างหยาบๆ  Export   Import 
  25062000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2507     เคโอลิน และดินอื่นที่มีเคโอลินปนอยู่ จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชั่นหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  25070000 001/KGM           สำหรับเครื่องปั้นดินเผาเซรามิค  Export   Import 
  25070000 002/KGM           สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ  Export   Import 
  25070000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2508     ดินอื่น ๆ (ไม่รวมถึง เอ็กซแพนเด็ดเคลย์ตามประเภทที่ 68.06) แอนดาลูไซด์ ไคยาไนต์และซิลลิมาไนด์ จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชั่นหรือไม่ก็ตาม มุลไลต์ ชามอตต์เอิร์ทหรือดีนาสเอิร์ท  Export   Import 
  25081000 000/KGM           เบนทอไนต์  Export   Import 
  25083000 000/KGM           ไฟร์เคลย์  Export   Import 
  250840 /KGM      ดินอื่น ๆ  Export   Import 
  25084010 000/KGM           ฟุลเลอร์เอิร์ท  Export   Import 
  25084090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  25084090 001/KGM           บอลเคลย์  Export   Import 
  25084090 002/KGM           แอตตาพลูไกต์  Export   Import 
  25084090 003/KGM           ดินสำหรับฟอกสี  Export   Import 
  25084090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  25085000 000/KGM           แอนดาลูไซต์ ไคยาไนต์และซิลลิมาไนต์  Export   Import 
  25086000 000/KGM           มุลไลต์  Export   Import 
  25087000 000/KGM           ชามอตต์เอิร์ทหรือดีนาสเอิร์ท  Export   Import 
  25090000 000/KGM           ชอล์ก  Export   Import 
2510     แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ อะลูมิเนียมแคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติและฟอสเฟติกชอล์ก  Export   Import 
  251010 /KGM     แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ อะลูมิเนียมแคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติและฟอสเฟติกชอล์ก ไม่ได้บด  Export   Import 
  25101010 000/KGM           อะพาไทต์  Export   Import 
  25101090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  251020 /KGM     แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ อะลูมิเนียมแคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ และฟอสเฟติกชอล์ก บด  Export   Import 
  25102010 000/KGM           อะพาไทต์  Export   Import 
  25102090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2511     แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรค์) แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์) จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม นอกจากแบเรียมออกไซต์ตามประเภท ที่ 28.16  Export   Import 
  25111000 000/KGM           แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์)  Export   Import 
  25112000 000/KGM           แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์)  Export   Import 
  25120000 000/KGM           ดินซากหอย (เช่น คีเซลกูหร์ ไทรโพไลต์ และไดอะโตไมต์) และดินทรายที่คล้ายกัน จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม ที่มีความถ่วงจำเพาะปรากฏไม่เกิน 1  Export   Import 
2513     หินพัมมิส เอเมอรี รวมทั้งคอรันดัมธรรมชาติ การ์เนตธรรมชาติ และวัตถุขัดถูธรรมชาติอื่นๆ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  251310 /KGM     หินพัมมิส  Export   Import 
  25131000 001/KGM           ดิบหรือเป็นก้อนที่มีลักษณะไม่สม่ำเสมอรวมถึงหินพัมมิสที่ย่อยแล้ว ("บิมสกีส์")  Export   Import 
  25131000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  25132000 000/KGM           เอเมอรี คอรันดัมธรรมชาติ การ์เนตธรรมชาติ และวัตถุขัดถูธรรมชาติอื่น ๆ  Export   Import 
  25140000 000/KGM           หินชนวน จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัด โดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
2515     หินอ่อน ทราเวอร์ทิน อีคอสซิน และหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสําหรับใช้ทําอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้างที่มีความถ่วงจําเพาะปรากฏตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไปและหินอะลาบาสเตอร์จะแต่งอย่างหยาบๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรู  Export   Import 
        หินอ่อนและทราเวอร์ทิน    
  251511 /KGM     หินอ่อนและทราเวอร์ทิน สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง ที่มีความถ่วงจำเพาะปรากฏตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ  Export   Import 
  25151100 001/KGM           หินอ่อน  Export   Import 
  25151100 002/KGM           ทราเวอร์ทิน  Export   Import 
  251512 /KGM     หินอ่อนและทราเวอร์ทิน สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง ที่มีความถ่วงจำเพาะปรากฏตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)  Export   Import 
  25151210 /KGM         เป็นก้อนเหลี่ยม  Export   Import 
  25151210 001/KGM           เฉพาะก้อนสี่เหลี่ยมที่มีขนาดด้านกว้าง ยาว และสูงไม่น้อยกว่าด้านละ 50 เซนติเมตร  Export   Import 
  25151210 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  25151220 /KGM         เป็นแผ่น  Export   Import 
  25151220 001/KGM           หินอ่อน  Export   Import 
  25151220 002/KGM           ทราเวอร์ทิน  Export   Import 
  25152000 000/KGM           อีคอสซิน และหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งหินอะลาบาสเตอร์  Export   Import 
2516     หินแกรนิต พอร์ฟิรี บาซอลต์ หินทรายและหินอื่น ๆ สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง จะแต่งอย่างหยาบหรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให้เป็น ก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        หินแกรนิต    
  25161100 000/KGM           ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ  Export   Import 
  251612 /KGM     หินแกรนิต สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ให้เป็นก้อนเหลี่ยม หรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)  Export   Import 
  25161210 /KGM         เป็นก้อนเหลี่ยม  Export   Import 
  25161210 001/KGM           เฉพาะก้อนสี่เหลี่ยมที่มีขนาดด้านกว้าง ยาวและสูงไม่น้อยกว่าด้านละ 50 เซนติเมตร  Export   Import 
  25161210 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  25161220 000/KGM           เป็นแผ่น  Export   Import 
  251620 /KGM     หินทราย  Export   Import 
  25162010 000/KGM           ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ  Export   Import 
  25162020 /KGM         เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือ เป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)  Export   Import 
  25162020 001/KGM           เฉพาะก้อนสี่เหลี่ยมที่มีขนาดด้านกว้าง ยาวและสูงไม่น้อยกว่าด้านละ 50 เซนติเมตร  Export   Import 
  25162020 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  251690 /KGM     พอร์ฟิรี บาซอลต์ และหินอื่น ๆ (นอกจากหินแกรนิต หินทราย) สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง  Export   Import 
  25169000 001/KGM           เซอร์เพนไทน์  Export   Import 
  25169000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2517     กรวด หินที่ย่อยหรือโม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติใช้ผสมคอนกรีตใช้โรยถนน ทางรถไฟหรือโรยทางอย่างอื่น กรวดหินจากชายฝั่งและหินฟลินต์ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม แมกคาดัมที่ได้จากขี้แร่ จากขี้ตะกอนหรือเศษที่คล้ายกันจากอุตสาหกรรม จะมีวัตถุดังกล่าวข้างต้นใน  Export   Import 
  251710 /KGM     กรวด หินที่ย่อยหรือโม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติใช้ผสมคอนกรีต ใช้โรยถนน ทางรถไฟหรือโรยทางอย่างอื่น กรวดหินจากชายฝั่งและหินฟลินต์  Export   Import 
  25171000 001/KGM           หินฟลินท์  Export   Import 
  25171000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  25172000 000/KGM           แมกคาดัมที่ได้จากขี้แร่ จากขี้ตะกอนหรือเศษที่คล้ายกัน จากอุตสาหกรรม จะมีวัตถุตามประเภทย่อย 2517.10 รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  25173000 000/KGM           แมกคาดัมคลุกน้ำมันดิน  Export   Import 
        หินตามประเภท 25.15 หรือ 25.16 ที่เป็นเม็ด เป็นสะเก็ดและเป็นผง จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม    
  25174100 000/KGM           จากหินอ่อน  Export   Import 
  25174900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2518     โดโลไมต์ จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือผ่านการเผาแบบซินเตอร์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงโดโลไมต์ที่แต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และโดโลไมต์แรมมิงมิกซ์  Export   Import 
  25181000 000/KGM           โดโลไมต์ที่ไม่ได้ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ได้ผ่านการเผาแบบซินเตอร์  Export   Import 
  25182000 000/KGM           โดโลไมต์ที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือผ่านการเผาแบบซินเตอร์  Export   Import 
  25183000 000/KGM           โดโลไมต์แรมมิงมิกซ์  Export   Import 
2519     แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (แมกนีไซต์) ฟิวส์แมกนีเซีย เดดเบอร์น (ซินเตอร์) แมกนีเซีย ซึ่งจะมีออกไซค์อื่นที่เติมก่อนการเผาอยู่จำนวนเล็กน้อยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งแมกนีเซียมออกไซด์อื่นๆ จะบริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  25191000 000/KGM           แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (แมกนีไซต์)  Export   Import 
  251990 /KGM     ฟิวส์แมกนีเซีย เดดเบอร์น (ซินเตอร์) แมกนีเซีย รวมทั้งแมกนีเซียมออกไซด์  Export   Import 
  25199010 000/KGM           ฟิวส์แมกนีเซีย เดดเบอร์น (ซินเตอร์) แมกนีเซีย  Export   Import 
  25199020 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  25199020 001/KGM           แมกนีเซียมออกไซต์  Export   Import 
  25199020 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2520     ยิบซัม แอนไฮไดรต์ รวมทั้งปลาสเตอร์ (ซึ่งประกอบด้วยยิบซัมที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือแคลเซียมซัลเฟต) จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม มีหรือไม่มีตัวเร่งหรือ ตัวหน่วงในปริมาณเล็กน้อย  Export   Import 
  252010 /KGM     ยิบซัม แอนไฮไดรต์  Export   Import 
  25201000 001/KGM           ยิปซัม  Export   Import 
  25201000 002/KGM           แอนไฮไดรต์  Export   Import 
  252020 /KGM     ปลาสเตอร์ (ซึ่งประกอบด้วยยิบซัมที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชัน หรือแคลเซียมซัลเฟต)  Export   Import 
  25202010 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในการทำฟัน  Export   Import 
  25202090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2521     ไลม์สโตนฟลักซ์ หินปูนและหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตปูนขาวหรือซีเมนต์  Export   Import 
  25210000 001/KGM           หินปูน  Export   Import 
  25210000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2522     ควิกไลม์ สเลกไลม์และไฮดรอลิกไลม์ นอกจากแคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ตามประเภทที่ 28.25  Export   Import 
  25221000 000/KGM           ควิกไลม์  Export   Import 
  25222000 000/KGM           สเลกไลม์  Export   Import 
  25223000 000/KGM           ไฮดรอลิกไลม์  Export   Import 
2523     พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ อะลูมินัสซีเมนต์ ("ซีเมนต์ฟองดู") สแลกซีเมนต์ ซูเปอร์ซัลเฟตซีเมนต์และไฮดรอริกซีเมนต์ (ปูนซีเมนต์ที่สามารถแข็งได้ในน้ำ) ที่คล้ายกัน จะแต่งสีหรือเป็นซีเมนต์เม็ด (คลิงเกอร์) หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  252310 /KGM     ซีเมนต์เม็ด  Export   Import 
  25231010 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในการผลิตซีเมนต์ขาว  Export   Import 
  25231090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        พอร์ตแลนด์ซีเมนต์    
  25232100 000/KGM           ซีเมนต์ขาวจะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  252329 /KGM     พอร์ตแลนด์ซีเมนต์อื่นๆ (ไม่รวมซีเมนต์ขาว)  Export   Import 
  25232910 000/KGM           ซีเมนต์แต่งสี  Export   Import 
  25232990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  25233000 000/KGM           อะลูมินัสซีเมนต์  Export   Import 
  25239000 000/KGM           ไฮดรอลิกซีเมนต์อื่น ๆ  Export   Import 
2524     แอสเบสทอส  Export   Import 
  25241000 000/KGM           โครซิโดไลต์  Export   Import 
  252490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  25249000 001/KGM           อะโมไซด์  Export   Import 
  25249000 002/KGM           คริโซไทล์  Export   Import 
  25249000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2525     ไมกา รวมถึงไมกาที่แตก เศษไมกา  Export   Import 
  25251000 000/KGM           ไมกาดิบ และไมกาที่แยกเป็นแผ่นหรือไมกาที่แตก  Export   Import 
  25252000 000/KGM           ผงไมกา  Export   Import 
  25253000 000/KGM           เศษไมกา  Export   Import 
2526     สตีไทต์ธรรมชาติ จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งทัลก์  Export   Import 
  252610 /KGM     สตีไทต์ธรรมชาติและทัลก์ ไม่ได้ย่อย ไม่เป็นผง  Export   Import 
  25261000 001/KGM           สตีไทต์ธรรมชาติ  Export   Import 
  25261000 002/KGM           ทัลก์  Export   Import 
  252620 /KGM     สตีไทต์ธรรมชาติและทัลก์ ย่อยหรือเป็นผง  Export   Import 
  25262010 000/KGM           ผงทัลก์  Export   Import 
  25262090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  25262090 001/KGM           สตีไทต์ธรรมชาติ  Export   Import 
  25262090 002/KGM           ทัลก์  Export   Import 
2528     โบเรตธรรมชาติและหัวแร่โบเรต (จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม) แต่ไม่รวมถึงโบเรตที่แยกได้จากน้ำเกลือธรรมชาติ กรดโบริกธรรมชาติที่มีกรดโบริก ไม่เกินร้อยละ 85 โดยน้ำหนักเมื่อคำนวณในสภาพแห้ง  Export   Import 
  25280000 001/KGM           บอแรกซ์ธรรมชาติ  Export   Import 
  25280000 002/KGM           กรดโบริกธรรมชาติที่มีกรดโบริกไม่เกินร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก เมื่อคำนวณในสภาพแห้ง  Export   Import 
  25280000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2529     เฟลสปาร์ ลูไซต์ เนฟิลีนและเนฟิลีนไซเอไนต์ รวมทั้งฟลูออร์สปาร์  Export   Import 
  252910 /KGM     เฟลสปาร์ (เช่น โพแทสเซียมเฟลสปาร์ โซเดียมเฟลสปาร์ เป็นต้น)  Export   Import 
  25291000 001/KGM           โปแตสเซียมเฟลสปาร์  Export   Import 
  25291000 002/KGM           โซเดียมเฟลสปาร์  Export   Import 
  25291000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ฟลูออร์สปาร์    
  25292100 000/KGM           มีแคลเซียมฟลูออไรด์ร้อยละ 97 หรือน้อยกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  25292200 000/KGM           มีแคลเซียมฟลูออไรด์มากกว่าร้อยละ 97 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  25293000 000/KGM           ลูไซต์ เนฟิลีนและเนฟิลีนไซเอไนต์  Export   Import 
2530     สารแร่ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  25301000 000/KGM           เวอร์มิคิวไลต์ เพอร์ไลต์และคลอไรต์ ชนิดอันเอกซแพนเด็ด  Export   Import 
  253020 /KGM     คีเซอไรต์ เอปโซไมต์ (แมกนีเซียมซัลเฟตธรรมชาติ)  Export   Import 
  25302010 000/KGM           คีเซอไรต์  Export   Import 
  25302020 000/KGM           เอปโซไมต์  Export   Import 
  253090 /KGM     สารแร่ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น เช่น แร่สารหนูซัลไฟด์ แร่โมนาไซด์ แร่ที่มีแมกนีเซียมเป็นส่วนใหญ่ แร่ซีโนไทม์ แร่ไพโรฟิลไรท์ แร่โพแทช แร่แคลไซท์ เป็นต้น (นอกจากเวอร์มิคิวไลต์ เพอร์ไลต์และคลอไรต์ ชนิดอันเอกซแพนเด็ด คีเซอรไรต์ เอปโซไมต์ (แมกนีเซียมซั  Export   Import 
  25309010 000/KGM           เซอร์โคเนียมซิลิเกตชนิดที่ใช้เป็นสารช่วยให้ทึบแสง  Export   Import 
  25309090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  25309090 001/KGM           แร่สารหนูซัลไฟต์  Export   Import 
  25309090 002/KGM           แร่โมนาไซต์  Export   Import 
  25309090 003/KGM           แร่ที่มีแมกนีเซียมเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  25309090 004/KGM           แร่ซีโนไทม์  Export   Import 
  25309090 005/KGM           แร่ไพโรฟิลไรท์  Export   Import 
  25309090 006/KGM           แร่โปแตซ  Export   Import 
  25309090 007/KGM           แร่แคลไซท์  Export   Import 
  25309090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import