ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
33     เอสเซนเชียลออยล์และเรซินอยด์ เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่ง สำหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม (ทอยเล็ตเพรพาเรชั่น)  Export   Import 
3301     เอสเซนเชียลออยล์ (จะมีเทอร์พีนหรือไม่ก็ตาม) รวมถึงคอนกรีตและแอบโซลูต เรซินอยด์ ออลีโอเรซินที่สกัดแล้ว สิ่งเข้มข้นของเอสเซนเชียลออยด์ในลักษณะเป็น ไขมัน เป็นน้ำมันระเหยยาก เป็นไขหรือของที่คล้ายกัน ซึ่งได้โดยกรรมวิธีเอ็นฟลูเรจหรือมาเซอเรชัน ผลพลอ  Export   Import 
        เอสเซนเชียลออยล์ของผลไม้จำพวกส้ม    
  33011200 000/KGM           ของส้มชนิดออเรนจ์  Export   Import 
  33011300 000/KGM           ของมะนาวฝรั่ง (เลมอน)  Export   Import 
  330119 /KGM      อื่น ๆ  Export   Import 
  33011900 001/KGM           ของเบอร์กามอต  Export   Import 
  33011900 002/KGM           ของมะนาว (ไลม์)  Export   Import 
  33011900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         เอสเซนเชียลออยล์ของสิ่งอื่นนอกจากของผลไม้จ้าพวกส้ม    
  33012400 000/KGM           ของเพปเพอร์มินต์ (เมนทาไพเพอร์ริทา)  Export   Import 
  33012500 000/KGM           ของมินต์อื่น ๆ  Export   Import 
  33012900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  33013000 000/KGM           เรซินอยด์  Export   Import 
  330190 /KGM     ออลีโอเรซินที่สกัดแล้ว สิ่งเข้มข้นของเอสเซนเชียลออยด์ในลักษณะเป็นไขมัน เป็นน้ำมันระเหยยาก เป็นไขหรือของที่คล้ายกัน ซึ่งได้จากกรรมวิธีเอ็นฟลูเรจหรือ มาเซอเรชัน ผลพลอยได้ที่มีเทอร์พีนซึ่งได้จากกรรมวิธีแยกเทอร์พีนออกจากเอสเซนเชียลออยล์ น้ำที  Export   Import 
  33019010 000/KGM           น้ำที่ได้จากการกลั่นในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเชียลออยล์ด้วยไอน้ำ และสารสะลายของเอสเซนเชียลออยล์ในน้ำ เหมาะสำหรับใช้ทางการแพทย์  Export   Import 
  33019090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  33019090 001/KGM           ออลีโอเรซินที่สกัดแล้ว  Export   Import 
  33019090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3302     ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอม และของผสม (รวมถึงสารละลายในแอลกอฮอล์) ที่มีสารดังกล่าวตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปเป็นหลัก ชนิดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม รวมทั้งของปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีสารที่มีกลิ่นหอมเป็นหลักชนิดที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องดื่ม  Export   Import 
  330210 /KGM     ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอม และของผสมที่มีสารดังกล่าวตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปเป็นหลัก รวมทั้งของปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีสารที่มีกลิ่นหอมเป็นหลัก ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม  Export   Import 
  33021010 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่มีกลิ่นหอมซึ่งมีแอลกอฮอล์ ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในลักษณะเป็นของเหลว  Export   Import 
  33021020 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่มีกลิ่นหอมซึ่งมีแอลกอฮอล์ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในลักษณะอื่น ๆ  Export   Import 
  33021090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  33029000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  33030000 000/KGM           หัวน้ำหอมและน้ำหอม  Export   Import 
3304     สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเสริมความงามหรือแต่งหน้า และสิ่งปรุงแต่งสำหรับบำรุงรักษาผิว (นอกจากยารักษาหรือป้องกันโรค) รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทากันแสงแดดหรือ ทำให้ผิวคล้ำ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเล็บมือหรือเล็บเท้า  Export   Import 
  33041000 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งริมฝีปาก  Export   Import 
  33042000 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งตา  Export   Import 
  33043000 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเล็บมือหรือเล็บเท้า  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  33049100 000/KGM           เป็นผง จะอัดหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  330499 /KGM     สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเสริมความงามหรือแต่งหน้า (นอกจากสิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งริมฝีปากและแต่งตา) และสิ่งปรุงแต่งสำหรับบำรุงรักษาผิว (นอกจากยารักษาหรือป้องกันโรค) รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทากันแสงแดดหรือทำให้ผิวคล้ำ ไม่เป็นผง  Export   Import 
  33049920 000/KGM           ครีมกันสิว  Export   Import 
  33049930 000/KGM           ครีมและโลชันอื่น ๆ สำหรับหน้าหรือผิว  Export   Import 
  33049990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3305     สิ่งปรุงแต่งสำหรับใช้กับผม  Export   Import 
  330510 /KGM     แชมพู  Export   Import 
  33051010 000/KGM           ที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อรา  Export   Import 
  33051090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  33052000 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งสำหรับดัดหรือยืดผม  Export   Import 
  33053000 000/KGM           แลกเกอร์สำหรับใช้กับผม  Export   Import 
  33059000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3306     สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เพื่ออนามัยของช่องปากหรือฟัน รวมถึงเพสต์และผงสำหรับยึดฟันปลอม รวมทั้งด้ายที่ใช้ทำความสะอาดซอกฟัน (เดนทัลฟลอส) ที่บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  330610 /KGM     ยาสีฟัน ที่บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  33061010 000/KGM           เพสต์และผงใช้ป้องกันโรค  Export   Import 
  33061090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  33062000 000/KGM           ด้ายใช้ทำความสะอาดซอกฟัน (เดนทัลฟลอส)  Export   Import 
  330690 /KGM     สิ่งปรุงแต่งอื่นๆ ที่ใช้เพื่ออนามัยของช่องปากหรือฟัน เช่น น้ำยาล้างปาก เป็นต้น (นอกจากยาสีฟัน ด้ายที่ใช้ทำความสะอาดซอกฟัน (เดนทัลฟลอส)) รวมถึงเพสต์และผงสำหรับยึดฟันปลอม ที่บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  33069000 001/KGM           น้ำยาล้างปาก  Export   Import 
  33069000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3307     สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ก่อน ระหว่างหรือหลังโกนหนวด สิ่งที่ใช้ดับกลิ่นตัว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้อาบน้ำ สิ่งที่ใช้ทำให้ขนร่วงและเครื่องหอมอื่นๆ เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่น สิ่งปรุงแต่งใช้ดับกลิ่นห้  Export   Import 
  33071000 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ก่อน ระหว่าง หรือหลังการโกนหนวด  Export   Import 
  33072000 000/KGM           สิ่งที่ใช้ดับกลิ่นตัวและใช้ระงับเหงื่อ  Export   Import 
  33073000 000/KGM           เกลือหอมและสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ สำหรับใช้อาบน้ำ  Export   Import 
         สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ท้าให้ห้องมีกลิ่นหอมหรือดับกลิ่นห้อง รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ให้กลิ่นหอมซึ่งใช้ระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนา    
  330741 /KGM     "อะการ์บัตตี" และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ ที่ให้กลิ่นหอมโดยการเผา  Export   Import 
  33074110 000/KGM           ผงที่มีกลิ่นหอม (เครื่องหอม) ชนิดที่ใช้ระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนา  Export   Import 
  33074190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  330749 /KGM     สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ห้องมีกลิ่นหอม หรือดับกลิ่นห้อง (เช่น ยาระงับกลิ่นในห้อง ยาอบกลิ่นหอม และยาทำให้อากาศมีกลิ่นหอม เป็นต้น)  Export   Import 
  33074910 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่ทำให้ห้องมีกลิ่นหอมจะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  33074990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  330790 /KGM     สิ่งที่ใช้ทำให้ขนร่วงและเครื่องหอมอื่น ๆ เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งสารละลายที่ใช้ล้างคอนแทกเลนส์หรือตาเทียม  Export   Import 
  33079010 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉมสัตว์  Export   Import 
  33079030 000/KGM           กระดาษและทิชชูที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยน้ำหอมหรือเครื่องสำอาง  Export   Import 
  33079040 000/KGM           เครื่องหอมหรือเครื่องสำอาง รวมถึงสิ่งที่ใช้ทำให้ขนร่วงอื่น ๆ  Export   Import 
  33079050 000/KGM           สารละลายที่ใช้ล้างคอนแทกเลนส์ หรือลูกตาเทียม  Export   Import 
  33079090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import