ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
36     วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ แอลลอยที่ทำให้เกิดประกายไฟ สิ่งปรุงแต่งที่สันดาปได้บางชนิด  Export   Import 
3601     ดินขับ  Export   Import 
  36010000 001/KGM           ที่มีพลวงซัลไฟด์  Export   Import 
  36010000 002/KGM           ที่มีแบเรียมไนเตรต  Export   Import 
  36010000 003/KGM           ที่มีแบเรียมเพอร์คลอเรต  Export   Import 
  36010000 004/KGM           แบล็คพาวเดอร์  Export   Import 
  36010000 005/KGM           ที่มีไดไนโตรโทลูอีน  Export   Import 
  36010000 006/KGM           เอชซี สโมค  Export   Import 
  36010000 007/KGM           ที่มีเฮกซะคลอโรอีเทน  Export   Import 
  36010000 008/KGM           ที่มีไฮดรอกซิลเทอร์มิเนเต็ดโพลีบิวตาไดอีน  Export   Import 
  36010000 009/KGM           ที่มีตะกั่วไทโอไซยาเนต  Export   Import 
  36010000 010/KGM           ที่มีลิเทียมเพอร์คลอเรต  Export   Import 
  36010000 011/KGM           ที่มีโพแทสเซียมคลอเรต  Export   Import 
  36010000 012/KGM           ที่มีโพแทสเซียมเพอร์คลอเรต  Export   Import 
  36010000 013/KGM           ที่มีโซเดียมเพอร์คลอเรต  Export   Import 
  36010000 014/KGM           ที่มีเตตระซีน  Export   Import 
  36010000 015/KGM           เทอร์เมต  Export   Import 
  36010000 016/KGM           เทอร์ไมต์  Export   Import 
  36010000 017/KGM           ที่มีฟอสฟอร์รัสขาว  Export   Import 
  36010000 900/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3602     วัตถุระเบิด นอกจากดินขับ  Export   Import 
  36020000 101/KGM           ที่มีอะมาตอล  Export   Import 
  36020000 102/KGM           แอมโมนัล  Export   Import 
  36020000 103/KGM           ที่มีแอมโมเนียมเพอร์คลอเรต  Export   Import 
  36020000 104/KGM           ที่มีแอมโมเนียมพิเครต  Export   Import 
  36020000 105/KGM           เอเอ็นเอฟโอ  Export   Import 
  36020000 106/KGM           บาราตอล  Export   Import 
  36020000 107/KGM           คอมโพสิชั่น เอ-3  Export   Import 
  36020000 108/KGM           คอมโพสิชั่น เอ-4  Export   Import 
  36020000 109/KGM           คอมโพสิชั่น บี  Export   Import 
  36020000 110/KGM           คอมโพสิชั่น บี-2  Export   Import 
  36020000 111/KGM           คอมโพสิชั่น บี-3  Export   Import 
  36020000 112/KGM           คอมโพสิชั่น บี-4  Export   Import 
  36020000 113/KGM           คอมโพสิชั่น ซี  Export   Import 
  36020000 114/KGM           คอมโพสิชั่น ซี-2  Export   Import 
  36020000 115/KGM           คอมโพสิชั่น ซี-3  Export   Import 
  36020000 116/KGM           คอมโพสิชั่น ซี-4  Export   Import 
  36020000 117/KGM           ที่มีไซโคลเตตระเมทิลีนเตตระไนตระมีน (เอชเอ็มเอ็กซ์)  Export   Import 
  36020000 118/KGM           ไซโคลตอล  Export   Import 
  36020000 119/KGM           ที่มีไซโคลไตรเมทิลีนไตรไนตระมีน (อาร์ดีเอ็กซ์)  Export   Import 
  36020000 120/KGM           ดีบีเอ็กซ์  Export   Import 
  36020000 121/KGM           ที่มีไดอะโซไดไนโตรฟีนอล  Export   Import 
  36020000 122/KGM           ที่มีไดเอทิลีนไกลคอลไดไนเตรต  Export   Import 
  36020000 123/KGM           ไดนาไมต์ (มิลิตารี)  Export   Import 
  36020000 124/KGM           ไดนาไมต์ (สแตนดาร์ด)  Export   Import 
  36020000 125/KGM           เอ็ดนาทอล  Export   Import 
  36020000 126/KGM           ที่มีเอทิลีนไดไนตระมีน (อีดีเอ็นเอ)  Export   Import 
  36020000 127/KGM           ที่มีเอทิลีนไดอะมีนไดไนเตรต  Export   Import 
  36020000 128/KGM           ที่มีเฮกซะเมทิลีนเตตระมีน  Export   Import 
  36020000 129/KGM           ที่มีเฮกซะไนต์  Export   Import 
  36020000 130/KGM           ที่มีเฮกซะไนโตรไดฟีนิลซัลไฟด์  Export   Import 
  36020000 131/KGM           ที่มีเฮกซะไนโตรไดฟีนิลามีน (เฮกไซต์)  Export   Import 
  36020000 132/KGM           ที่มีกรดไฮดราโซอิก  Export   Import 
  36020000 133/KGM           ที่มีตะกั่วอะไซด์  Export   Import 
  36020000 134/KGM           ที่มีตะกั่วสติฟเนต  Export   Import 
  36020000 135/KGM           ที่มีปรอทฟูลมิเนต  Export   Import 
  36020000 136/KGM           ไมนอล  Export   Import 
  36020000 137/KGM           ที่มีไนโตรเซลลูโลส  Export   Import 
  36020000 138/KGM           ที่มีไนโตรกลีเซอรีน  Export   Import 
  36020000 139/KGM           ที่มีไนโตรกัวนิดีน  Export   Import 
  36020000 140/KGM           ที่มีไนโตรสตาร์ช  Export   Import 
  36020000 141/KGM           ออกตอล  Export   Import 
  36020000 142/KGM           ที่มีเพนตะอิริทริตอลเตตระไนเตรต (พีอีทีเอ็น)  Export   Import 
  36020000 143/KGM           เพนโตไลต์  Export   Import 
  36020000 144/KGM           พิคราตอล  Export   Import 
  36020000 145/KGM           ที่มีกรดพิคริก  Export   Import 
  36020000 146/KGM           ที่มีพิคริลคลอไรด์  Export   Import 
  36020000 147/KGM           ซิสวัลเลอ 18  Export   Import 
  36020000 148/KGM           ที่มีเงินฟูลมิเนต  Export   Import 
  36020000 149/KGM           ที่มีเตตระไนโตรไดกลีเซอรีน  Export   Import 
  36020000 150/KGM           ที่มีเตตระไนโตรคาร์บาโซล  Export   Import 
  36020000 151/KGM           ที่มีเตตระไนโตรมีเทน  Export   Import 
  36020000 152/KGM           ที่มีเตตระโซลิลควอนีลเตตระซีนไฮเดรต  Export   Import 
  36020000 153/KGM           ที่มีเตตริล  Export   Import 
  36020000 154/KGM           เตตรีตอล  Export   Import 
  36020000 155/KGM           ทอร์เพกซ์  Export   Import 
  36020000 156/KGM           ไตรไดต์  Export   Import 
  36020000 157/KGM           ไตรโมไนต์  Export   Import 
  36020000 158/KGM           ที่มีไตรไนโตรรีซอร์ซินอล  Export   Import 
  36020000 159/KGM           ที่มีไตรไนโตรครีซอล  Export   Import 
  36020000 160/KGM           ที่มีไตรไนโตรไดฟีนิลามีน  Export   Import 
  36020000 161/KGM           ที่มีไตรไนโตรโทลูอีน (ทีเอ็นที)  Export   Import 
  36020000 162/KGM           ไตรโตนัล  Export   Import 
  36020000 900/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3603     สายชนวนจุดระเบิด ชนวนระเบิด แก๊ปก้นกระสุนปืนหรือแก๊ปหัวชนวนระเบิด เชื้อจุดระเบิด เชื้อปะทุไฟฟ้า สำหรับจุดระเบิด  Export   Import 
  36030010 000/KGM           สายชนวนจุดระเบิดกึ่งสำเร็จรูป แก๊ปแบบอีลีเมนเต็ด ซิกแนลทูป  Export   Import 
  36030020 000/KGM           สายชนวนจุดระเบิดหรือชนวนระเบิด  Export   Import 
  36030090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  36030090 001/KGM           แก็ปก้นกระสุนปืนหรือแก็ปหัวชนวนระเบิด เชื้อจุดระเบิด เชื้อปะทุไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิด  Export   Import 
  36030090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3604     ดอกไม้เพลิง พลุสัญญาน พลุสัญญานตัดฝน พลุสัญญานตัดหมอก และของจำพวกดอกไม้เพลิงอื่นๆ  Export   Import 
  36041000 000/KGM           ดอกไม้เพลิง  Export   Import 
  360490 /KGM     พลุสัญญาณ พลุสัญญาณตัดฝน พลุสัญญาณตัดหมอก และของจำพวกดอกไม้เพลิงอื่นๆ  Export   Import 
  36049020 000/KGM           อาวุธยุทธภัณฑ์จำลองจำพวกดอกไม้เพลิงและแก๊ปก้นกระสุนปืนสำหรับของเล่น  Export   Import 
  36049030 000/KGM           พลุสัญญาณหรือพลุ  Export   Import 
  36049090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  36050000 000/KGM           ไม้ขีดไฟ นอกจากของจำพวกดอกไม้เพลิงตามประเภท 36.04  Export   Import 
3606     เฟอร์โรซีเรียมและแอลลอยที่ทำให้เกิดประกายไฟอื่นๆ ในลักษณะต่างๆ รวมทั้งของทำจากวัตถุที่สันดาปได้ตามที่ระบุในหมายเหตุ 2 ของตอนที่ 36  Export   Import 
  36061000 000/KGM           เชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซเหลวบรรจุในภาชนะ ชนิดใช้บรรจุหรือเติมไฟแช็กหรือเครื่องขีดไฟที่คล้ายกัน และ มีความจุไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  360690 /KGM     เฟอร์โรซีเรียมและแอลลอยที่ทำให้เกิดประกายไฟอื่น ๆ ในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งของอื่น ๆ ทำจากวัตถุที่สันดาปได้ตามที่ระบุในหมายเหตุ 2 ของตอนที่ 36 เช่น ธูป เป็นต้น (นอกจากเชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซเหลวบรรจุในภาชนะชนิดที่ใช้บรรจุหรือเต  Export   Import 
  36069010 000/KGM           เชื้อเพลิงแข็งหรือกึ่งแข็ง แอลกอฮอล์ที่ทำเป็นของแข็งและเชื้อเพลิงปรุงแต่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  36069020 000/KGM           หินเหล็กไฟสำหรับเครื่องขีดไฟ  Export   Import 
  36069030 000/KGM           เฟอร์โรซีเรียมอื่น ๆ และแอลลอยที่ทำให้เกิดประกายไฟอื่น ๆ ในลักษณะต่าง ๆ  Export   Import 
  36069040 000/KGM           คบเพลิงเรซิน เชื้อไฟและสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  36069090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  36069090 001/KGM           ที่มีเฮกซะเมทิลีนเตตระมีน  Export   Import 
  36069090 002/KGM           ที่มีเมทัลดีไฮด์  Export   Import 
  36069090 003/KGM           ธูป  Export   Import 
  36069090 090/KGM           อื่น ๆสารฆ่าแมลงที่มีสารออกฤทธิ์ 1 ชนิด  Export   Import