ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
40     ยางและของที่ทำด้วยยาง  Export   Import 
4001     ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอร์ซา กวายูล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ  Export   Import 
  400110 /KGM     น้ำยางธรรมชาติ  Export   Import 
            ปริมาณของแอมโมเนียเกินร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร    
  40011011 000/KGM           สิ่งเข้มข้นที่ได้โดยวิธีหมุนเหวี่ยง  Export   Import 
  40011019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            ปริมาณของแอมโมเนียเกินร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร    
  40011021 000/KGM           สิ่งเข้มข้นที่ได้โดยวิธีหมุนเหวี่ยง  Export   Import 
  40011029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ยางธรรมชาติในลักษณะอื่น    
  400121 /KGM     ยางแผ่นรมควัน  Export   Import 
  40012110 000/KGM           ยางแผ่นรมควันชั้น 1  Export   Import 
  40012120 000/KGM           ยางแผ่นรมควันชั้น 2  Export   Import 
  40012130 000/KGM           ยางแผ่นรมควันชั้น 3  Export   Import 
  40012140 000/KGM           ยางแผ่นรมควันชั้น 4  Export   Import 
  40012150 000/KGM           ยางแผ่นรมควันชั้น 5  Export   Import 
  40012190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  40012190 001/KGM           ยางแผ่นรมควันชั้น 1 พิเศษ (ชั้นดีที่สุด)  Export   Import 
  40012190 002/KGM           เศษยางแผ่นรมควัน  Export   Import 
  40012190 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  400122 /KGM     ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค (ทีเอสเอ็นอาร์)  Export   Import 
  40012210 000/KGM           ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้น 10  Export   Import 
  40012220 000/KGM           ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้น 20  Export   Import 
  40012230 000/KGM           ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นแอล  Export   Import 
  40012240 000/KGM           ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นซีวี  Export   Import 
  40012250 000/KGM           ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นจีพี  Export   Import 
  40012290 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  40012290 001/KGM           ยางแท่งชั้น 5  Export   Import 
  40012290 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  400129 /KGM     ยางธรรมชาติ ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ (เช่น ยางแท่ง ยางเครป เป็นต้น)  Export   Import 
  40012910 000/KGM           ยางแผ่นผึ่งแห้ง  Export   Import 
  40012920 000/KGM           ยางลาเท็กซ์เครพ  Export   Import 
  40012930 000/KGM           ยางโซลเครพ  Export   Import 
  40012940 000/KGM           ยางรีมิลด์เครพ รวมถึงยางแฟลทบาร์กเครพ  Export   Import 
  40012950 000/KGM           ยางเครพอื่น ๆ  Export   Import 
  40012960 000/KGM           ยางเอสพี  Export   Import 
  40012970 000/KGM           ยางสกิม  Export   Import 
  40012980 000/KGM           ยางก้อนจับตัว (ตามรอยกรีด ตกตามพื้น หรือรมควัน) และยางก้นถ้วย  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  40012991 000/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40012999 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  400130 /KGM     บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายูล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
            เจลูตอง    
  40013011 000/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40013019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  40013091 000/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40013099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4002     ยางสังเคราะห์ และแฟกติซที่ได้จากน้ำมัน ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ รวมทั้งของผสมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ใด ตามประเภทที่ 40.01 (เช่น น้ำยางธรรมชาติ เป็นต้น) ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทที่ 40.02 (เช่น น้ำยางสังเคราะห์ เป็นต้น) ในลักษณ  Export   Import 
        ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (เอสบีอาร์) ยางคาร์บอกซิเลเต็ด    
  400211 /KGM     น้ำยางสไตรีนบิวทาไดอีน (เอสบีอาร์) และน้ำยางคาร์บอกซิเลเต็ดสไตรีนบิวทาไดอีน (เอกซ์เอสบีอาร์)  Export   Import 
  40021100 001/KGM           น้ำยางสไตรีนบิวทาไดอีน  Export   Import 
  40021100 002/KGM           น้ำยางคาร์บอกซิเลเต็ดสไตรีนบิวทาไดอีน  Export   Import 
  400219 /KGM     ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (เอสบีอาร์) และยางคาร์บอกซิเลเต็ดสไตรีนบิวทาไดอีน (เอกซ์เอสบีอาร์) ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40021910 000/KGM           ยางไม่ผสมชนิดอันวัลแคไนซ์ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40021990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  40021990 001/KGM           ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (เอสบีอาร์) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40021990 002/KGM           ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (เอสบีอาร์) เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40021990 003/KGM           ยางคาร์บอกซิเลเต็ดสไตรีนบิวทาไดอีน (เอกซ์เอสบีอาร์) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40021990 004/KGM           ยางคาร์บอกซิเลเต็ดสไตรีนบิวทาไดอีน (เอกซ์เอสบีอาร์) เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  400220 /KGM     ยางบิวทาไดอีน (บีอาร์) ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40022010 000/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40022090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  40022090 001/KGM           เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40022090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอไออาร์) ยางฮาโลไอโซบิวทีนไอโซพรีน (ซีไอไออาร์หรือบีไอไออาร์)    
  400231 /KGM     ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอไออาร์) ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40023110 /KGM         ยางไม่ผสมชนิดอันวัลแคไนซ์ในลักษณะเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40023110 001/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40023110 002/KGM           เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40023110 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  40023190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  400239 /KGM     ยางฮาโลไอโซบิวทีนไอโซพรีน (ซีไอไออาร์ หรือบีไอไออาร์) ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40023910 /KGM         ยางไม่ผสมชนิดอันวัลแคไนซ์ในลักษณะเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40023910 001/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40023910 002/KGM           เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40023910 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  40023990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ยางคลอโรพรีน (คลอโรบิวทาไดอีน) (ซีอาร์)    
  40024100 000/KGM           น้ำยาง  Export   Import 
  400249 /KGM     ยางคลอโรพรีน (คลอโรบิวทาไดอีน) (ซีอาร์) ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40024910 000/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40024990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  40024990 001/KGM           เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40024990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ยางอะครีโลไนไทรล์บิวทาไดอีน (เอ็นบีอาร์)    
  40025100 000/KGM           น้ำยาง  Export   Import 
  400259 /KGM     ยางอะครีโลไนเทรล์บิวทาไดอีน (เอ็นบีอาร์) ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40025910 000/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40025990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  40025990 001/KGM           เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40025990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  400260 /KGM     ยางไอโซพรีน (ไออาร์) ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40026010 000/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40026090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  400270 /KGM     ซาเพลลิ  Export   Import 
  40027010 000/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40027090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  40027090 001/KGM           เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40027090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  400280 /KGM     ของผสมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทที่ 40.01 (เช่น น้ำยางธรรมชาติ เป็นต้น) ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทที่ 40.02 (เช่น น้ำยางสังเคราะห์ เป็นต้น) ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40028010 000/KGM           ของผสมที่ได้จากน้ำยางธรรมชาติและน้ำยางสังเคราะห์  Export   Import 
  40028090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  400291 /KGM     น้ำยางสังเคราะห์อื่นๆ (นอกจากน้ำยางสไตรีนบิวทาไดอีน น้ำยางคาร์บอกซิเลเต็ดสไตรีนบิวทาไดอีน น้ำยางคลอโรพรีน น้ำยางอะครีโลไนไทรล์บิวทาไดอีน)  Export   Import 
  40029100 001/KGM           ชนิดโพลิ (เมทิลเมทาคริเลต) ของยางธรรมชาติ ที่เพาะขึ้น  Export   Import 
  40029100 002/KGM           น้ำยางสไตรีนบิวทาไดอีนสไตรีน  Export   Import 
  40029100 003/KGM           น้ำยางสไตรีนเอทิลีนบิวทาไดอีนสไตรีน  Export   Import 
  40029100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  400299 /KGM     ไอโรโค  Export   Import 
  40029920 /KGM         ยางไม่ผสมชนิดอันวัลแคไนซ์ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40029920 001/KGM           ยางสไตรีนบิวทาไดอีนสไตรีน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40029920 002/KGM           ยางสไตรีนเอทิลีนบิวทาไดอีนสไตรีน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40029920 003/KGM           ชนิดโพลิ (เมทิลเมทาคริเลต) ของยางธรรมชาติ ที่เพาะขึ้น  Export   Import 
  40029920 004/KGM           ยางสไตรีนบิวทาไดอีนสไตรีนเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40029920 005/KGM           ยางสไตรีนเอทิลีนบิวทาไดอีนสไตรีนเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40029920 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  40029990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  40029990 001/KGM           ชนิดโพลิ (เมทิลเมทาคริเลต) ของยางธรรมชาติ ที่เพาะขึ้น  Export   Import 
  40029990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  40030000 000/KGM           ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40040000 000/KGM           เศษ เศษตัด และของทื่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นยาง (นอกจากยางแข็ง)รวมทั้งผงและเม็ดที่ได้จากสิ่งดังกล่าว  Export   Import 
4005     ยางผสม (คอมพาวด์) ชนิดอันวัลแคไนซ์ ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ  Export   Import 
  400510 /KGM     ยางผสมที่ผสมกับคาร์บอนแบล็กหรือซิลิกา ชนิดอันวัลแคไนซ์ ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40051010 000/KGM           ทำด้วยกัมธรรมชาติ  Export   Import 
  40051090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  40052000 000/KGM           สารละลาย รวมทั้งดิสเพอร์ชัน นอกจากของตามประเภทย่อย 4005.10  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  400591 /KGM     ยางผสมอื่นๆ (นอกจากยางผสมที่ผสมกับคาร์บอนแบล็กหรือซิลิกา และยางผสมที่มีสารละลายรวมทั้งดิสเปอร์ชัน) ชนิดอันวัลแคไนซ์ เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40059110 000/KGM           ทำด้วยกัมธรรมชาติ  Export   Import 
  40059190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  400599 /KGM     ยางผสมอื่นๆ (นอกจากยางผสมที่ผสมกับคาร์บอนแบล็กหรือซิลิกา และยางผสมที่มีสารละลายรวมทั้งดิสเปอร์ชัน) ชนิดอันวัลแคไนซ์ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40059910 000/KGM           น้ำยาง  Export   Import 
  40059990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4006     ยางอันวัลแคไนซ์ในลักษณะอื่น ๆ เช่น เส้น หลอดหรือท่อ และรูปทรงโพรไฟล์ เป็นต้น (นอกจากในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ) และที่เป็นของสำเร็จรูป (เช่น แผ่นกลมและวงแหวน เป็นต้น)  Export   Import 
  40061000 000/KGM           แถบ “คาเมลแบล็ก” สำหรับหล่อดอกยางนอก  Export   Import 
  400690 /KGM     ยางอันวัลแคไนซ์ในลักษณะอื่น เช่น เส้น หลอดหรือท่อ และรูปทรงโพรไฟล์ เป็นต้น (นอกจากในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ) และที่เป็น ของสำเร็จรูป (เช่น แผ่นกลมและวงแหวน เป็นต้น) นอกจากแถบ "คาเมลแบล็ก" สำหรับหล่อดอกยางนอก  Export   Import 
  40069010 000/KGM           ทำด้วยกัมธรรมชาติ  Export   Import 
  40069090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  40069090 001/KGM           ห่วง แผ่นกลม และวงแหวน  Export   Import 
  40069090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  40070000 000/KGM           ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด ทำด้วยยางวัลแคไนซ์  Export   Import 
4008     แผ่น แผ่นบาง แถบ เส้น และรูปทรงโพรไฟล์ ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง  Export   Import 
        ทําด้วยยางเซลลูลาร์    
  400811 /KGM     แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ (นอกจากยางแข็ง) ชนิดยางเซลลูลาร์ (เช่น กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องติดผนัง เป็นต้น)  Export   Import 
  40081110 000/KGM           ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร ด้านหนึ่งบุด้วยผ้าสิ่งทอ  Export   Import 
  40081120 000/KGM           อื่น ๆ กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง  Export   Import 
  40081190 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  40081190 001/KGM           แผ่นยางสำหรับปิดไม้ปิงปอง  Export   Import 
  40081190 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  400819 /KGM     เส้นและรูปทรงโพรไฟล์ ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ (นอกจากยางแข็ง) ชนิดยางเซลลูลาร์ (เช่น กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องติดผนัง เป็นต้น)  Export   Import 
  40081900 001/KGM           กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องปิดผนัง  Export   Import 
  40081900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ทําด้วยยางน็อนเซลลูลาร์    
  400821 /KGM     แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ (นอกจากยางแข็ง) ชนิดยางน็อนเซลลูลาร์ (เช่น กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องติดผนัง เป็นต้น)  Export   Import 
  40082110 000/KGM           ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร ด้านหนึ่งบุด้วยผ้าสิ่งทอ  Export   Import 
  40082120 000/KGM           อื่น ๆ กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง  Export   Import 
  40082190 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  40082190 001/KGM           แผ่นยางสำหรับปิดไม้ปิงปอง  Export   Import 
  40082190 002/KGM           ฝายยาง  Export   Import 
  40082190 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  400829 /KGM     เส้นและรูปทรงโพรไฟล์ ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ (นอกจากยางแข็ง) ชนิดยางน็อนเซลลูลาร์ (เช่น กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องติดผนัง เป็นต้น)  Export   Import 
  40082900 001/KGM           กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องปิดผนัง  Export   Import 
  40082900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4009     หลอดหรือท่อ และท่ออ่อน ทำด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับของดังกล่าว (เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป้นข้อต่อ เป็นต้น)  Export   Import 
         ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย    
  40091100 000/KGM           ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  400912 /KGM     หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  40091210 000/KGM           ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวข้นจากการทำเหมือง  Export   Import 
  40091290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่โลหะอยู่ด้วยเท่านั้น    
  400921 /KGM     หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่โลหะอยู่ด้วยเท่านั้น ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  40092110 000/KGM           ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวข้นจากการทำเหมือง  Export   Import 
  40092190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  400922 /KGM     หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่โลหะอยู่ด้วยเท่านั้น มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  40092210 000/KGM           ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวข้นจากการทำเหมือง  Export   Import 
  40092290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่วัตถุทออยู่ด้วยเท่านั้น    
  400931 /KGM     หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง เสริมให้แข็งแรง หรือมีแต่วัตถุทออยู่ด้วยเท่านั้น ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  40093110 000/KGM           ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวข้นจากการทำเหมือง  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  40093191 000/KGM           ท่อเชื้อเพลิง ท่อของเครื่องทำความร้อน และท่อน้ำ ชนิดที่ใช้กับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 87.04 หรือ 87.11  Export   Import 
  40093199 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  400932 /KGM     หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง เสริมให้แข็งแรง หรือมีแต่วัตถุทออยู่ด้วยเท่านั้น มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  40093210 000/KGM           ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวข้นจากการทำเหมือง  Export   Import 
  40093290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        เสริมให้แข็งแรงหรือมีวัตถุอื่นอยู่ด้วย    
  400941 /KGM     หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง เสริมให้แข็งแรงหรือมีวัตถุอื่นอยู่ด้วย (นอกจากโลหะ วัตถุทอ) ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  40094100 001/KGM           ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวข้นจากการทำเหมือง  Export   Import 
  40094100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  400942 /KGM     หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง เสริมให้แข็งแรงหรือมีวัตถุอื่นอยู่ด้วย (นอกจากโลหะ วัตถุทอ) มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  40094210 000/KGM           ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวข้นจากการทำเหมือง  Export   Import 
  40094290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4010     สายพานลำเลียง สายพานส่งกำลัง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยยางวัลแคไนซ์  Export   Import 
         สายพานล้าเลียงหรือของที่ใช้เป็นสายพานล้าเลียง    
  401011 /KGM     สายพานลำเลียงหรือของที่ใช้เป็นสายพานลำเลียง ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ เสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะเท่านั้น  Export   Import 
  40101100 001/KGM           ที่มีความกว้างเกิน 20 เซนติเมตร  Export   Import 
  40101100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  401012 /KGM     สายพานลำเลียงหรือของที่ใช้เป็นสายพานลำเลียง ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ เสริมให้แข็งแรงด้วยวัตถุทอเท่านั้น  Export   Import 
  40101200 001/KGM           ที่มีความกว้างเกิน 20 เซนติเมตร  Export   Import 
  40101200 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  401019 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  40101900 001/KGM           ที่มีความกว้างเกิน 20 เซนติเมตร  Export   Import 
  40101900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        สายพานส่งกำลังหรือของที่ใช้เป็นสายพานส่งกำลัง    
  40103100 000/KGM           สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 180 เซนติเมตร  Export   Import 
  40103200 000/KGM           สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 180 เซนติเมตร  Export   Import 
  40103300 000/KGM           สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 240 เซนติเมตร  Export   Import 
  40103400 000/KGM           สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 240 เซนติเมตร  Export   Import 
  40103500 000/KGM           สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 150 เซนติเมตร  Export   Import 
  40103600 000/KGM           สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 150 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 198 เซนติเมตร  Export   Import 
  40103900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4011     ยางนอกชนิดอัดลม ที่เป็นของใหม่  Export   Import 
  40111000 000/C62           ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)  Export   Import 
  401120 /C62     ยางนอกชนิดอัดลม ที่เป็นของใหม่ ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก  Export   Import 
  40112010 000/C62           ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร  Export   Import 
  40112090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  40112090 001/C62           ที่ใช้กับขอบล้อขนาดเกินกว่า 20 นิ้วขึ้นไป  Export   Import 
  40112090 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  40113000 000/C62           ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
  40114000 000/C62           ชนิดที่ใช้กับจักรยานยนต์  Export   Import 
  40115000 000/C62           ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน  Export   Import 
         อื่น ๆ มีดอกยางแบบเฮอร์ริงโบนหรือแบบที่คล้ายกัน    
  401161 /C62     ยางนอกชนิดอัดลม ที่เป็นของใหม่ มีดอกยางแบบเฮอร์ริงโบน หรือแบบที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตร หรือการป่าไม้  Export   Import 
  40116110 000/C62           ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์สำหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้ตามประเภท 87.01 หรือเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้ตามประเภท 84.29 หรือ 84.30  Export   Import 
  40116190 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  401162 /C62     ยางนอกชนิดอัดลม ที่เป็นของใหม่ มีดอกยางแบบเฮอร์ริงโบน หรือแบบที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อไม่เกิน 61 เซนติเมตร  Export   Import 
  40116210 000/C62           ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์ เครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30 รถฟอร์กลิฟต์ ยานบกและเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับใช้ในการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม  Export   Import 
  40116290 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  401163 /C62     ยางนอกชนิดอัดลม ที่เป็นของใหม่ มีดอกยางแบบเฮอร์ริงโบน หรือแบบที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อเกิน 61 เซนติเมตร  Export   Import 
  40116310 000/C62           ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์ เครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30 รถฟอร์กลิฟต์ ยานบกและเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับใช้ในการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม  Export   Import 
  40116390 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  40116900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  401192 /C62     ยางนอกชนิดอัดลมอื่นๆ ที่เป็นของใหม่ (นอกจากที่มีดอกยางแบบเฮอร์ริงโบน หรือแบบที่คล้ายกัน) ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้  Export   Import 
  40119210 000/C62           ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์ เครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30 หรือรถเข็น  Export   Import 
  40119290 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  401193 /C62     ยางนอกชนิดอัดลมอื่น ๆ ที่เป็นของใหม่ (นอกจากที่มีดอกยางแบบเฮอร์ริงโบน หรือแบบที่คล้ายกัน) ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อไม่เกิน 61 เซนติเมตร  Export   Import 
  40119310 000/C62           ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์ เครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30 รถฟอร์กลิฟต์ รถเข็น ยานบกและเครื่องจักรอื่น ๆสำหรับใช้ในการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม  Export   Import 
  40119390 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  401194 /C62     ยางนอกชนิดอัดลมอื่น ๆ ที่เป็นของใหม่ (นอกจากที่มีดอกยางแบบเฮอร์ริงโบน หรือแบบที่คล้ายกัน) ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อเกิน 61 เซนติเมตร  Export   Import 
  40119410 000/C62           ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30  Export   Import 
  40119420 000/C62           ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์ รถฟอร์กลิฟต์ ยานบกและเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับใช้ในการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม  Export   Import 
  40119490 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  401199 /C62     ยางนอกชนิดอัดลมอื่น ๆ ที่เป็นของใหม่ (นอกจากที่มีดอกยางแบบเฮอร์ริงโบนหรือแบบที่คล้ายกัน) ไม่รวมของดังกล่าวที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 4011.10 ถึง 4011.50 หรือ 4011.92 ถึง 4011.94)  Export   Import 
  40119910 000/C62           ชนิดที่ใช้กับยานบกอื่น ๆ ในตอนที่ 87  Export   Import 
  40119920 000/C62           ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30  Export   Import 
  40119930 000/C62           อื่น ๆ ที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร  Export   Import 
  40119990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
4012     ยางนอกชนิดอัดลม ที่หล่อดอกใหม่หรือที่ใช้แล้ว ยางตันหรือยางคูชัน ดอกยางชนิดสับเปลี่ยนได้ และยางรองยางใน  Export   Import 
        ยางที่หล่อดอกใหม่    
  40121100 000/C62           ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)  Export   Import 
  401212 /C62     ยางนอกชนิดอัดลม ที่หล่อดอกใหม่ ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก  Export   Import 
  40121210 000/C62           ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร  Export   Import 
  40121290 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  40121290 001/C62           ชนิดอัดลมที่ใช้กับขอบล้อขนาดเกินกว่า 20 นิ้วขึ้นไป เว้นแต่ที่ใช้กับของตามประเภทที่ 87.11  Export   Import 
  40121290 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  40121300 000/C62           ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
  401219 /C62     ยางนอกชนิดอัดลมที่หล่อดอกใหม่อื่น ๆ เช่นของดังกล่าวชนิดที่ใช้กับของตามประเภทที่ 84.25 ถึง 84.30 หรือประเภทที่ 87.01 หรือใช้กับรถจักรยาน เป็นต้น (นอกจากของดังกล่าวที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 4012.11 ถึง 4012.13)  Export   Import 
  40121910 000/C62           ชนิดที่ใช้กับจักรยานยนต์  Export   Import 
  40121920 000/C62           ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน  Export   Import 
  40121930 000/C62           ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30  Export   Import 
  40121940 000/C62           ชนิดที่ใช้กับยานบกอื่น ๆ ในตอนที่ 87  Export   Import 
  40121990 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  40121990 001/C62           ชนิดอัดลมที่ใช้กับขอบล้อขนาดเกินกว่า 20 นิ้วขึ้นไป เว้นแต่ที่ใช้กับของตามประเภทที่ 87.11  Export   Import 
  40121990 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  401220 /C62     ยางนอกชนิดอัดลมที่ใช้แล้ว (เช่นของดังกล่าวชนิดที่ใช้กับของตามประเภทที่ 84.25 ถึง 84.30 หรือประเภทที่ 87.01 หรือใช้กับรถจักรยาน เป็นต้น)  Export   Import 
  40122010 000/C62           ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก    
  40122021 000/C62           ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร  Export   Import 
  40122029 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  40122030 /C62         ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
  40122030 001/C62           เฉพาะยางนอกชนิดอัดลมสำหรับใช้กับอากาศยานที่ใช้แล้ว และเหมาะสำหรับนำเข้ามาหล่อดอก  Export   Import 
  40122030 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  40122040 000/C62           ชนิดที่ใช้กับจักรยานยนต์  Export   Import 
  40122050 000/C62           ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน  Export   Import 
  40122060 000/C62           ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30  Export   Import 
  40122070 000/C62           ชนิดที่ใช้กับยานบกอื่น ๆ ในตอนที่ 87  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  40122091 000/C62           บัฟฟ์ไทร์  Export   Import 
  40122099 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  40122099 001/C62           เฉพาะยางนอกชนิดอัดลมสำหรับใช้กับอากาศยานที่ใช้แล้ว และเหมาะสำหรับนำเข้ามาหล่อดอก  Export   Import 
  40122099 002/C62           ชนิดอัดลมที่ใช้กับขอบล้อขนาดเกินกว่า 20 นิ้วขึ้นไป เว้นแต่ที่ใช้กับของตามประเภทที่ 87.11  Export   Import 
  40122099 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  401290 /-     ยางตัน หรือยางคูชัน ดอกยางชนิดสับเปลี่ยนได้และยางรองยางใน  Export   Import 
             ยางตัน    
  40129014 000/C62           ยางตันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 250 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร  Export   Import 
  40129015 000/C62           ยางตันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 250 มิลลิเมตร มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร ใช้กับยานบกตามประเภท 87.09  Export   Import 
  40129016 000/C62           ยางตันอื่น ๆ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 250 มิลลิเมตร มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร  Export   Import 
  40129019 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  40129019 001/C62           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร  Export   Import 
  40129019 002/C62           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 100 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 250 มิลลิเมตร  Export   Import 
  40129019 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             ยางคูชัน    
  40129021 000/C62           ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร  Export   Import 
  40129022 000/C62           ที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร  Export   Import 
  40129070 000/C62           ดอกยางชนิดถอดเปลี่ยนได้ ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร  Export   Import 
  40129080 000/KGM           ยางรองยางใน  Export   Import 
  40129090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4013     ยางใน  Export   Import 
  401310 /C62     ยางในชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง) รถบัส หรือรถบรรทุก  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)    
  40131011 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร  Export   Import 
  40131019 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก    
  40131021 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร  Export   Import 
  40131029 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร  Export   Import 
  40132000 000/C62           ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน  Export   Import 
  401390 /C62     ยางในชนิดอื่น ๆ เช่น ยางในชนิดที่ใช้กับอากาศยาน หรือใช้กับรถจักรยานยนต์ เป็นต้น (นอกจากยางในที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 4013.10 ถึง 4013.20)  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30    
  40139011 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร  Export   Import 
  40139019 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร  Export   Import 
  40139020 000/C62           ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้กับยานบกอื่น ๆ ในตอนที่ 87    
  40139031 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร  Export   Import 
  40139039 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร  Export   Import 
  40139040 000/C62           ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  40139091 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร  Export   Import 
  40139099 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร  Export   Import 
4014     ของที่ใช้เพื่อการอนามัยหรือใช้ในทางเภสัชกรรม (รวมถึงหัวนม) ทำด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้งที่ทำด้วยยางแข็ง  Export   Import 
  40141000 000/KGM           ถุงยางคุมกำเนิด  Export   Import 
  401490 /KGM     ของใช้เพื่อการอนามัยหรือใช้ในทางเภสัชกรรมอื่น ๆ เช่น ถุงน้ำแข็งและถุงน้ำร้อน หัวนมเลี้ยงทารก หลอดสำหรับฉีดยา ถุงนิ้วมือยาง เป็นต้น (นอกจากถุงยางคุมกำเนิด) ทำด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้งทำด้วยยางแข็ง  Export   Import 
  40149010 000/KGM           หัวนมสำหรับขวดนมและของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  40149040 000/KGM           จุกสำหรับใช้ในทางเภสัชกรรม  Export   Import 
  40149090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  40149090 001/KGM           ถุงน้ำแข็งและถุงน้ำร้อน  Export   Import 
  40149090 002/KGM           หลอดสำหรับฉีดยา  Export   Import 
  40149090 003/KGM           ถุงนิ้วมือยาง  Export   Import 
  40149090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4015     เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง  Export   Import 
        ถุงมือทุกชนิด    
  40151100 000/PR           ใช้ในทางศัลยกรรม  Export   Import 
  40151900 000/PR           อื่น ๆ  Export   Import 
  401590 /KGM     เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง (ไม่รวมถุงมือทุกชนิด)  Export   Import 
  40159010 000/KGM           ชุดสำหรับป้องกันตะกั่วทำด้วยยาง  Export   Import 
  40159020 000/KGM           ชุดดำน้ำ (เว็ทสูท)  Export   Import 
  40159090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4016     ของอื่น ๆ (นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 40.08 ถึง 40.09 หรือ 40.14 ถึง 40.15) ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง  Export   Import 
  401610 /KGM     ของอื่น ๆ ทำด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง ชนิดยางเซลลูลาร์ เช่น กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องติดผนัง เป็นต้น (นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 40.08 ถึง 40.09 หรือ 40.14 ถึง 40.15)  Export   Import 
  40161010 000/KGM           แผ่นนวมสำหรับเครื่องแต่งกายหรือของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย  Export   Import 
  40161020 000/KGM           กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง  Export   Import 
  40161090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  401691 /KGM     สิ่งปูพื้นและเสื่อ ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง ชนิดน็อนเซลลูลาร์  Export   Import 
  40169110 000/KGM           เสื่อ  Export   Import 
  40169120 /KGM         แผ่นกระเบื้อง  Export   Import 
  40169120 001/KGM           กระเบื้องปูพื้น  Export   Import 
  40169120 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  40169190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  401692 /KGM     ยางลบ ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง ชนิดยางน็อนเซลลูลาร์  Export   Import 
  40169210 000/KGM           ปลายยางลบ  Export   Import 
  40169290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  401693 /KGM     ปะเก็น แหวนรอง และซีลอื่นๆ ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง ชนิดยางน็อนเซลลูลาร์  Export   Import 
  40169310 000/KGM           ชนิดที่ใช้เป็นฉนวนขั้วตะกั่วของตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรไลติก  Export   Import 
  40169320 000/KGM           ปะเก็นและโอริง ชนิดที่ใช้กับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 87.04 หรือ 87.11  Export   Import 
  40169390 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  40169400 000/KGM           เครื่องป้องกันการกระแทกของเรือหรืออู่เรือ จะอัดลมได้หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  40169500 000/KGM           ของอื่น ๆ ที่อัดลมได้  Export   Import 
  401699 /KGM     ของอื่น ๆ ทำด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง ชนิดยางน็อนเซลลูลาร์ เช่น กระเบื้องติดผนัง ยางรัด เป็นต้น (นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 4016.91 ถึง 4016.95 และตามประเภทที่ 40.08 ถึง 40.09 หรือ 40.14 ถึง 40.15)  Export   Import 
             ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบส้าหรับยานบกในตอนที่ 87    
  40169913 000/KGM           ยางขอบกระจกหรือยางขอบประตู ชนิดที่ใช้กับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 หรือ 87.04  Export   Import 
  40169914 000/KGM           อื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 87.04 87.05 หรือ 87.11  Export   Import 
  40169915 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.09 87.13 87.15 หรือ 87.16  Export   Import 
  40169916 000/KGM           บังโคลนสำหรับรถจักรยาน  Export   Import 
  40169917 000/KGM           ส่วนประกอบรถจักรยาน  Export   Import 
  40169918 000/KGM           อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ สำหรับรถจักรยาน  Export   Import 
  40169919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  40169920 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของชูชีพปีกหมุนตามประเภท 88.04  Export   Import 
  40169930 000/KGM           ยางรัด  Export   Import 
  40169940 000/KGM           กระเบื้องติดผนัง  Export   Import 
             ของอื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในเครื่องจักรหรือเครื่องใช้กลหรือ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือส้าหรับใช้ประโยชน์ทางเทคนิคอื่น ๆ    
  40169951 000/KGM           ลูกกลิ้งยาง  Export   Import 
  40169952 000/KGM           ยางหล่อชนิดแบลดเดอร์  Export   Import 
  40169953 000/KGM           ยางครอบสำหรับเป็นฉนวนไฟฟ้า  Export   Import 
  40169954 000/KGM           แหวนร้อยสายทำด้วยยาง และปลอกหุ้มทำด้วยยาง สำหรับชุดสายไฟรถยนต์  Export   Import 
  40169959 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  40169960 000/KGM           ฐานรองราง  Export   Import 
  40169970 000/KGM           แบริ่งใช้กับสิ่งก่อสร้าง รวมถึงแบริ่งใช้กับสะพาน  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  40169991 000/KGM           สิ่งคลุมโต๊ะ  Export   Import 
  40169999 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  40169999 001/KGM           ลูกกระสง สำหรับใช้ในการประมง  Export   Import 
  40169999 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4017     ยางแข็ง (เช่น เอโบไนต์ เป็นต้น) ทุกลักษณะ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ และของที่ทำด้วยยางแข็ง  Export   Import 
  40170010 000/KGM           กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง  Export   Import 
  40170020 /KGM         ของอื่น ๆ ทำด้วยยางแข็ง  Export   Import 
  40170020 001/KGM           ลูกกระสง สำหรับใช้ในการประมง  Export   Import 
  40170020 002/KGM           หลอดและท่อ  Export   Import 
  40170020 003/KGM           ชิ้น แผ่น และแถบ  Export   Import 
  40170020 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  40170090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import