ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
43     หนังเฟอร์ เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
4301     หนังเฟอร์ดิบ (รวมถึงหัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่น ๆที่เหมาะสําหรับใช้ประโยชน์ในกิจการหนังเฟอร์) นอกจากหนังดิบตามประเภทที่ 41.01 41.02 หรือ 41.03  Export   Import 
  43011000 000/KGM           หนังมิงค์ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หาง หรืออุ้งเท้า  Export   Import 
  43013000 000/KGM           หนังลูกแกะชนิดต่อไปนี้ แอสทราคาน บรอดเทล คาราคัล เปอร์เซียน และลูกแกะที่คล้ายกัน ลูกแกะอินเดีย จีน มองโกเลียหรือธิเบต ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้งเท้า  Export   Import 
  43016000 000/KGM           หนังสุนัขจิ้งจอกทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้งเท้า  Export   Import 
  430180 /KGM     หนังสือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น น้ำหนักเกิน 55 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  43018000 001/KGM           หนังแมวน้ำ  Export   Import 
  43018000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  43019000 000/KGM           หัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่น ๆ ที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในกิจการหนังเฟอร์  Export   Import 
4302     หนังเฟอร์ที่ฟอกหรือตกแต่งแล้ว (รวมถึงหัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่นๆ) ที่ยังไม่ประกอบ หรือที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้ว (โดยไม่มีวัตถุอื่นประกอบร่วมอยู่ด้วย) นอกจากของตามประเภทที่ 43.03 (เครื่องแต่งกาย ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายและของอื่น ๆ ทำ  Export   Import 
  43021100 000/KGM           หนังมิงค์  Export   Import 
  430219 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  43021900 001/KGM           หนังลูกแกะชนิดต่อไปนี้ แอสทราคาน บอรดเทล คาราคัล เปอร์เซียนและลูกแกะที่คล้ายกัน ลูกแกะอินเดีย จีน มองโกเลีย หรือ ธิเบต  Export   Import 
  43021900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  43022000 000/KGM           หัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่น ๆ ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน  Export   Import 
  43023000 000/KGM           หนังทั้งตัว และชิ้นหรือส่วนตัดของหนังดังกล่าว ที่ประกอบเข้าด้วยกัน  Export   Import 
4303     เครื่องแต่งกาย ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายและของอื่นๆ ทำด้วยหนังเฟอร์  Export   Import 
  43031000 000/KGM           เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย  Export   Import 
  430390 /KGM     ของอื่นๆ (นอกจากเครื่องแต่งกาย และของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย) ทำด้วยหนังเฟอร์  Export   Import 
  43039020 000/KGM           ของสำหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม  Export   Import 
  43039090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4304     เฟอร์เทียมและของทำด้วยเฟอร์เทียม  Export   Import 
  43040010 /KGM         เฟอร์เทียม  Export   Import 
  43040010 001/KGM           เฉพาะของที่จัดทำแล้วบางส่วนหรือทั้งหมด  Export   Import 
  43040010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  43040020 000/KGM           ของสำหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  43040091 000/KGM           กระเป๋าเครื่องกีฬา  Export   Import 
  43040099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import