ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
45     ไม้ก๊อกและของทำด้วยไม้ก๊อก  Export   Import 
4501     ไม้ก๊อกธรรมชาติ ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่ายๆ เศษไม้ก๊อก รวมทั้งไม้ก๊อกที่ทำให้แตก ทำเป็นเม็ดหรือบดแล้ว  Export   Import 
  45011000 000/KGM           ไม้ก๊อกธรรมชาติยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ  Export   Import 
  45019000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  45020000 000/KGM           ไม้ก๊อกธรรมชาติ ที่เอาเปลือกออกหรือทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างหยาบๆ เป็นก้อน แผ่น แผ่นบาง หรือแถบ ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รวมถึงไม้ก๊อกที่เพียงแต่ขึ้นรูปโดยยังไม่ลบเหลี่ยมสำหรับทำจุกหรือที่อุด)  Export   Import 
4503     ของทำด้วยไม้ก๊อกธรรมชาติ  Export   Import 
  45031000 000/KGM           จุกและที่อุด  Export   Import 
  450390 /KGM     ของอื่นๆ ทำด้วยไม้ก๊อกธรรมชาติ (นอกจากจุกและที่อุด)  Export   Import 
  45039000 001/KGM           ไม้ก็อกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทำลูกขนไก่โดยเฉพาะ  Export   Import 
  45039000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4504     ไม้ก๊อกอัด (มีหรือไม่มีสารยึด) และของที่ทำด้วยไม้ก๊อกอัด  Export   Import 
  45041000 000/KGM           ก้อน แผ่น แผ่นบางและแถบ กระเบื้องรูปทรงใดก็ตาม และแท่งทรงกระบอกตัน รวมถึงแผ่นกลม  Export   Import 
  450490 /KGM     ของทำด้วยไม้ก๊อกอัด (เช่น ปะเก็น เป็นต้น)  Export   Import 
  45049000 001/KGM           ปะเก็น  Export   Import 
  45049000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import