ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
48     กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษหรือทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
4801     กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
  48010010 /KGM         กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น น้ำหนักไม่เกิน 55 กรัมต่อหนึ่งตารางเมตร  Export   Import 
  48010010 001/KGM           กระดาษพิมพ์หนังสือ มีความกว้างไม่เกิน 36 เซนติเมตร  Export   Import 
  48010010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  48010090 /KGM         ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
  48010090 001/KGM           กระดาษพิมพ์หนังสือ มีความกว้างไม่เกิน 36 เซนติเมตร  Export   Import 
  48010090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4802     กระดาษและกระดาษแข็ง ที่ไม่เคลือบ ชนิดใช้สำหรับเขียน พิมพ์หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก บัตรเจาะและกระดาษที่ใช้ทำเทปเจาะที่ยังไม่ปรุรู เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม นอกจากกระดาษตามประเภทที่ 48.01 (กระดาษพิ  Export   Import 
  48021000 000/KGM           กระดาษและกระดาษแข็งชนิดทำด้วยมือ  Export   Import 
  480220 /KGM     กระดาษและกระดาษแข็ง ที่ไม่เคลือบ ชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษไวแสง ไวความร้อนหรือไวต่อไฟฟ้า  Export   Import 
  48022010 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48022090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  480240 /KGM     กระดาษและกระดาษแข็ง ที่ไม่เคลือบ ใช้สำหรับทำกระดาษปิดผนัง  Export   Import 
  48024010 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48024090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธี    
  480254 /KGM      กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธี หนักน้อยกว่า 40 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
             กระดาษที่ใช้ส าหรับท ากระดาษคาร์บอน มีน้ าหนักน้อยกว่า 20 กรัมต่อตารางเมตร    
  48025411 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48025419 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             กระดาษอื่น ๆ ที่ใช้ส าหรับท ากระดาษคาร์บอน    
  48025421 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48025429 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  48025430 000/KGM           กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษเคลือบอะลูมิเนียม  Export   Import 
  48025490 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  480255 /KGM      กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธี หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร เป็นม้วน  Export   Import 
  48025520 000/KGM           กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซี รวมถึงที่มีลายน้ำ ที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลายอย่างแกรนิต ที่มีลายเป็นเส้นใย ที่แต่งผิวแบบแอนทีคเวลลัม หรือที่มีลายเป็นจุด  Export   Import 
             กระดาษที่ใช้ส าหรับท ากระดาษคาร์บอน    
  48025531 000/KGM           ที่มีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร  Export   Import 
  48025539 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  48025540 000/KGM           กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษเคลือบอะลูมิเนียม  Export   Import 
  48025550 000/KGM           กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับผลิตกระดาษป้องกันกาวติด (รีลีสเปเปอร์)  Export   Import 
  48025590 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  480256 /KGM      กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธี หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน297 มิลลิเมตรเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48025620 000/KGM           กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซี รวมถึงที่มีลายน้ำ ที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลายอย่างแกรนิต ที่มีลายเป็นเส้นใย ที่แต่งผิวแบบแอนทีคเวลลัม หรือที่มีลายเป็นจุด  Export   Import 
             กระดาษที่ใช้ส าหรับท ากระดาษคาร์บอน    
  48025631 000/KGM           ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48025639 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  48025690 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  480257 /KGM      กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธี อื่น ๆ หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน150 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
             กระดาษที่ใช้ส าหรับท ากระดาษคาร์บอน    
  48025711 000/KGM           ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48025719 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  48025790 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  480258 /KGM      กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธี หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
            กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซี รวมถึงที่มีลายน้ำ ที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลายอย่างแกรนิต ที่มีลายเป็นเส้นใย ที่แต่งผิวแบบแอนทีคเวลลัม หรือที่มีลายเป็นจุด    
  48025821 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้าง 15 เซนติเมตรหรือน้อยกว่า หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่มีด้านหนึ่งยาว 36 เซนติเมตรหรือน้อยกว่า และอีกด้านหนึ่งยาว 15 เซนติเมตรหรือน้อยกว่า เมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48025829 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  48025890 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งมีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธี    
  480261 /KGM      กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งมีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธี เป็นม้วน  Export   Import 
  48026130 000/KGM           กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซี รวมถึงที่มีลายน้ำ ที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลายอย่างแกรนิต ที่มีลายเป็นเส้นใย ที่แต่งผิวแบบแอนทีคเวลลัม หรือที่มีลายเป็นจุด  Export   Import 
  48026140 000/KGM           กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษเคลือบอะลูมิเนียม  Export   Import 
  48026190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  480262 /-      กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งมีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธี เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48026210 000/cKG           กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซี รวมถึงที่มีลายน้ำ ที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลายอย่างแกรนิต ที่มีลายเป็นเส้นใย ที่แต่งผิวแบบแอนทีคเวลลัม หรือที่มีลายเป็นจุด เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่มีด้านหนึ่งยาว 36 เซนติเมตรหรือน้อยกว่า และอีกด้านหนึ่  Export   Import 
  48026220 000/KGM           กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซี รวมถึงที่มีลายน้ำ ที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลายอย่างแกรนิต ที่มีลายเป็นเส้นใย ที่แต่งผิวแบบแอนทีคเวลลัม หรือที่มีลายเป็นจุด อื่น ๆ  Export   Import 
  48026290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  48026900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4803     กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษชำระหรือกระดาษเช็ดหน้า ทำกระดาษเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดปากและทำกระดาษที่คล้ายกันชนิด ที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือเพื่อการอนามัย เซลลูโลสแวดดิ้งและแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส จะทำให้ย่น ทำเป็นลอน หรือเป็นจีบ ทำลายดุนปรุรู แต่งสีพ  Export   Import 
  48030030 /KGM         ทำด้วยเซลลูโลสแวดดิ้งหรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส  Export   Import 
  48030030 001/KGM           เซลลูโลสแวดดิ้งที่ไม่ทำมากไปกว่าแต่งสีหรือทำเป็นลายหินอ่อนทั่วทั้งแผ่น  Export   Import 
  48030030 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  48030090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4804     กระดาษคราฟต์ ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น นอกจากกระดาษตามประเภทที่ 48.02 หรือ 48.03  Export   Import 
        คราฟต์ไลเนอร์    
  48041100 000/KGM           ไม่ได้ฟอก  Export   Import 
  48041900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        กระดาษแซคคราฟต์    
  480421 /KGM     กระดาษแซคคราฟต์ ที่ไม่เคลือบ ไม่ได้ฟอก เป็นม้วน  Export   Import 
  48042110 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับการทำถุงซีเมนต์  Export   Import 
  48042190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  48042900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        กระดาษคราฟต์อื่น ๆ หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือ    
  480431 /KGM     กระดาษคราฟต์อื่น ๆ (นอกจากกระดาษคราฟต์ไลเนอร์ กระดาษแซคคราฟต์) ที่ไม่เคลือบ ไม่ได้ฟอก มีน้ำหนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
  48043110 000/KGM           กระดาษคราฟต์ที่เป็นฉนวนชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า  Export   Import 
  48043130 000/KGM           ที่มีความแข็งแรงเมื่อเปียก 40 กรัม ถึง 60 กรัม ชนิดที่ใช้ในการผลิตแถบยึดติดไม้อัดพลายวูด  Export   Import 
  48043140 000/KGM           กระดาษที่ใช้สำหรับทำกระดาษทราย  Export   Import 
  48043150 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับทำถุงปูนซีเมนต์  Export   Import 
  48043190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  480439 /KGM     กระดาษคราฟต์อื่นๆ (นอกจากกระดาษคราฟต์ไลเนอร์ กระดาษแซคคราฟต์ และกระดาษคราฟต์อื่นๆ ไม่ได้ฟอก) ที่ไม่เคลือบ มีน้ำหนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
  48043910 000/KGM           ที่มีความแข็งแรงเมื่อเปียก 40 กรัม ถึง 60 กรัม ชนิดที่ใช้ในการผลิตแถบยึดติดไม้อัดพลายวูด  Export   Import 
  48043920 000/KGM           กระดาษชนิดที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร  Export   Import 
  48043990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        กระดาษคราฟต์อื่น ๆ หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร    
  480441 /KGM     กระดาษคราฟต์อื่น ๆ (นอกจากกระดาษคราฟต์ไลเนอร์) ที่ไม่เคลือบ ไม่ได้ฟอก มีน้ำหนักมากกว่า 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
  48044110 000/KGM           กระดาษคราฟต์ที่เป็นฉนวนชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า  Export   Import 
  48044190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  48044200 000/KGM           ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอและมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมี มากกว่าร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด  Export   Import 
  480449 /KGM     กระดาษคราฟต์อื่นๆ (นอกจากกระดาษคราฟต์ไลเนอร์ และที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 4804.41 หรือ 4804.42) ที่ไม่เคลือบ มีน้ำหนักมากกว่า 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
  48044910 000/KGM           กระดาษชนิดที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร  Export   Import 
  48044990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        กระดาษคราฟต์อื่น ๆ หนักตั้งแต่ 225 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป    
  480451 /KGM     กระดาษคราฟต์อื่นๆ (นอกจากกระดาษคราฟต์ไลเนอร์) ที่ไม่เคลือบ ไม่ได้ฟอก มีน้ำหนักตั้งแต่ 225 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
  48045110 000/KGM           กระดาษคราฟต์ที่เป็นฉนวนชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า  Export   Import 
  48045120 000/KGM           กระดาษแข็งอัด หนักตั้งแต่ 600 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  48045130 000/KGM           ที่มีความแข็งแรงเมื่อเปียก 40 กรัม ถึง 60 กรัม ชนิดที่ใช้ในการผลิตแถบยึดติดไม้อัดพลายวูด  Export   Import 
  48045190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  48045200 000/KGM           ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอและมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีมากกว่าร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด  Export   Import 
  48045900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4805     กระดาษและกระดาษแข็ง (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 48.01 ถึง 48.04) ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น ไม่ได้จัดทำหรือผ่านกรรมวิธีมากไปกว่าที่ระบุไว้ตามหมายเหตุ 3 ในตอนที่ 48  Export   Import 
        กระดาษฟลูติ้ง    
  48051100 000/KGM           กระดาษฟลูติ้งกึ่งเคมี  Export   Import 
  480512 /KGM     กระดาษฟลูติ้งทำด้วยฟาง ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วน  Export   Import 
  48051210 000/KGM           หนักมากกว่า 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  48051290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  480519 /KGM     กระดาษฟลูติ้งอื่นๆ (นอกจากกระดาษฟลูติ้งกึ่งเคมี กระดาษฟลูติ้งทำด้วยฟาง) ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
  48051910 000/KGM           หนักมากกว่า 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  48051990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        เทสต์ไลเนอร์ (รีไซเคิลไลเนอร์บอร์ด)    
  48052400 000/KGM           หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  480525 /KGM     กระดาษเทสต์ไลเนอร์ (รีไซเคิลไลเนอร์บอร์ด) ที่ไม่เคลือบ มีน้ำหนักมากกว่า 150 กรัมต่อตารางเมตร เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
  48052510 000/KGM           หนักน้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  48052590 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  480530 /KGM     กระดาษซัลไฟต์แรปพิงเพเพอร์ ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
  48053010 000/KGM           กระดาษสำหรับห่อกล่องไม้ขีด มีสี  Export   Import 
  48053090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  48054000 000/KGM           กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษกรอง  Export   Import 
  48055000 000/KGM           กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษสักหลาด  Export   Import 
        อื่นๆ    
  480591 /KGM     กระดาษและกระดาษแข็งอื่นๆ ที่ไม่เคลือบ (นอกจากกระดาษฟลูติ้ง เทสต์ไลเนอร์ ซัลไฟต์แรปพิงเพเพอร์ กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษกรองหรือกระดาษสักหลาด) มีน้ำหนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น ไม่ได้จัดทำหรือผ่านกรรมวิธีมากไปกว่าที่ระบ  Export   Import 
  48059110 000/KGM           กระดาษชนิดที่ใช้เป็นแผ่นคั่นสำหรับการบรรจุกระจกแผ่นเรียบ ที่มีส่วนผสมของเรซินโดยน้ำหนักไม่เกินร้อยละ 0.6  Export   Import 
  48059120 000/KGM           กระดาษชนิดที่ใช้ทำเครื่องไหว้เจ้า  Export   Import 
  48059190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  480592 /KGM     กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ที่ไม่เคลือบ (นอกจากกระดาษฟลูติ้ง เทสต์ไลเนอร์ ซัลไฟต์แรปพิงเพเพอร์ กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษกรองหรือกระดาษสักหลาด) มีน้ำหนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น ไม่ได้จัดทำ  Export   Import 
  48059210 000/KGM           กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดหลายชั้น  Export   Import 
  48059290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  480593 /KGM     กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ที่ไม่เคลือบ (นอกจากกระดาษฟลูติ้ง เทสต์ไลเนอร์ ซัลไฟต์แรปพิงเพเพอร์ กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษกรองหรือกระดาษสักหลาด) มีน้ำหนักตั้งแต่ 225 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น ไม่ได้จัดทำหรือผ่านกรรมวิธีมากไปกว่าที  Export   Import 
  48059310 000/KGM           กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดหลายชั้น  Export   Import 
  48059320 000/KGM           กระดาษซับ  Export   Import 
  48059390 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4806     พาร์ชเมนต์ที่ทำจากพืช กระดาษชนิดกันน้ำมัน กระดาษลอกลาย กระดาษแก้วและกระดาษมันอื่น ๆ ชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
  48061000 000/KGM           พาร์ชเมนต์ที่ทำจากพืช  Export   Import 
  48062000 000/KGM           กระดาษชนิดกันน้ำมัน  Export   Import 
  48063000 000/KGM           กระดาษลอกลาย  Export   Import 
  48064000 000/KGM           กระดาษแก้วและกระดาษมันอื่น ๆ ชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง  Export   Import 
  48070000 000/KGM           กระดาษอัดและกระดาษแข็งอัด (ทำโดยการติดกระดาษหรือกระดาษแข็งที่เป็นแผ่นเรียบเข้าด้วยกันเป็นชั้นด้วยสารยึดติด) ไม่เคลือบผิวหรืออาบซึม จะเสริมข้างในให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
4808     กระดาษและกระดาษแข็ง ทำเป็นลูกฟูก (จะติดกับแผ่นเรียบด้วยสารยึดติดหรือไม่ก็ตาม) ทำให้ย่น ทำให้เป็นลอนหรือเป็นจีบ ทำลายดุนหรือปรุรู เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น นอกจากกระดาษชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 48.03  Export   Import 
  48081000 000/KGM           กระดาษและกระดาษแข็ง ทำเป็นลูกฟูก จะปรุรูหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  48084000 000/KGM           กระดาษคราฟต์ ทำให้ย่น หรือทำให้เป็นลอนหรือเป็นจีบ จะทำลายดุนหรือปรุรูหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  480890 /KGM     กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ (ไม่รวมที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 4808.10 ถึง 4808.30) ทำเป็นลูกฟูก ทำให้ย่น ทำให้เป็นลอนหรือเป็นจีบ ทำลายดุนหรือปรุรู เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น นอกจากกระดาษที่ระบุไว้ในประเภทที่ 48.03  Export   Import 
  48089020 000/KGM           กระดาษทำให้ย่น หรือทำให้เป็นลอนหรือเป็นจีบ  Export   Import 
  48089030 000/KGM           กระดาษทำลายดุน  Export   Import 
  48089090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4809     กระดาษคาร์บอน กระดาษทำสำเนาในตัว กระดาษอื่น ๆ ใช้ทำสำเนาหรือใช้ถ่ายทอดต้นแบบ (รวมถึงกระดาษที่เคลือบหรืออาบซึมสำหรับใช้ทำกระดาษไขหรือแผ่นพิมพ์ออฟเซ็ต) จะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
  48092000 000/KGM           กระดาษทำสำเนาในตัว  Export   Import 
  480990 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  48099010 000/KGM           กระดาษคาร์บอนและกระดาษทำสำเนาที่คล้ายกัน  Export   Import 
  48099090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4810     กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบด้านเดียวหรือสองด้านด้วยดินขาว (ไชน่าเคลย์) หรือด้วยสารอนินทรีย์อย่างอื่น จะมีสารยึดหรือไม่ก็ตาม และไม่ได้เคลือบด้วยสิ่งอื่นอีก จะแต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิวหรือจะพิมพ์ด้วยหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึ  Export   Import 
        กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สําหรับเขียน พิมพ์ หรือ    
  481013 /KGM     กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบด้านเดียวหรือสองด้านด้วยดินขาว (ไชน่าเคลย์) หรือสารอนินทรีย์อย่างอื่น ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟฟิก ไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใยดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำ  Export   Import 
             ที่พิมพ์แล้ว ชนิดที่ใช้ส าหรับอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว มีความกว้าง 150 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า    
  48101311 000/KGM           กระดาษที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มาตรอากาศหายใจ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง และการตรวจสอบทารกในครรภ์  Export   Import 
  48101319 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  48101391 000/KGM           ที่มีความกว้าง 150 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  48101399 001/KGM           เฉพาะที่หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร และนำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที  Export   Import 
  48101399 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  481014 /KGM     กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบด้านเดียวหรือสองด้านด้วยดินขาว (ไชน่าเคลย์) หรือสารอนินทรีย์อย่างอื่น ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟฟิก ไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใยดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 10 โ  Export   Import 
             ที่พิมพ์แล้ว ชนิดที่ใช้ส าหรับอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร    
  48101411 000/KGM           กระดาษที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มาตรอากาศหายใจ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง และการตรวจสอบทารกในครรภ์  Export   Import 
  48101419 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  48101491 000/KGM           ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร  Export   Import 
  48101499 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  481019 /KGM     กระดาษและกระดาษแข็งอื่นๆ เคลือบด้านเดียวหรือสองด้านด้วยดินขาว (ไชน่าเคลย์) หรือสารอนินทรีย์อย่างอื่น ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟฟิก ไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลกรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใยดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 10  Export   Import 
             ที่พิมพ์แล้ว ชนิดที่ใช้ส าหรับอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก    
  48101911 000/KGM           กระดาษที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มาตรอากาศหายใจ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง และการตรวจสอบทารกในครรภ์  Export   Import 
  48101919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  48101991 000/KGM           ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร  Export   Import 
  48101999 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  48101999 001/KGM           เฉพาะที่หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร และนำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที  Export   Import 
  48101999 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สําหรับเขียน พิมพ์ หรือ    
  481022 /KGM     กระดาษเคลือบน้ำหนักเบา ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟฟิก มีเส้นใยที่ได้โดยกรรมวิธีเชิงกล หรือกรรมวิธีเคมีเชิงกลมากกว่าร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)  Export   Import 
             ที่พิมพ์แล้ว ชนิดที่ใช้ส าหรับอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว เป็นม้วน มีความกว้าง 150 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก    
  48102211 000/KGM           กระดาษที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มาตรอากาศหายใจ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง และการตรวจสอบทารกในครรภ์  Export   Import 
  48102219 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  48102291 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้าง 150 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48102299 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  481029 /KGM     กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ (นอกจากกระดาษเคลือบน้ำหนักเบา) เคลือบด้านเดียวหรือสองด้านด้วยดินขาว (ไชน่าเคลย์) หรือสารอนินทรีย์อย่างอื่น ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟฟิก มีเส้นใยที่ได้โดยกรรมวิธีเชิงกล หรือกรรมวิธีเคมีเชิงกลมาก  Export   Import 
             ที่พิมพ์แล้ว ชนิดที่ใช้ส าหรับอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว เป็นม้วน มีความกว้าง 150 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก    
  48102911 000/KGM           กระดาษที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มาตรอากาศหายใจ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง และการตรวจสอบทารกในครรภ์  Export   Import 
  48102919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  48102991 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้าง 150 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48102999 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        กระดาษคราฟต์ นอกจากชนิดที่ใช้ส าหรับเขียน พิมพ์ หรือ วัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก    
  481031 /KGM     กระดาษคราฟต์ เคลือบด้านเดียวหรือสองด้านด้วยดินขาว (ไชน่าเคลย์) หรือสารอนินทรีย์อย่างอื่น นอกจากชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟฟิก ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอ และมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมี มากกว่าร้อยละ 95 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
             เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก    
  48103131 000/KGM           กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษเคลือบอะลูมิเนียม  Export   Import 
  48103139 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  48103191 000/KGM           กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษเคลือบอะลูมิเนียม  Export   Import 
  48103199 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  481032 /KGM     กระดาษคราฟต์ เคลือบด้านเดียวหรือสองด้านด้วยดินขาว (ไชน่าเคลย์) หรือสารอนินทรีย์อย่างอื่น นอกจากชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ทางกราฟฟิก ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอและมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีมากกว่าร้อยละ 95 โดยน  Export   Import 
  48103230 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48103290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  481039 /KGM     กระดาษคราฟต์อื่น ๆ เคลือบด้านเดียวหรือสองด้านด้วยดินขาว (ไชน่าเคลย์) หรือสารอนินทรีย์อย่างอื่น นอกจากชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟฟิก มีเส้นใยที่ได้โดยกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกลมากกว่าร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปริมาณ  Export   Import 
  48103930 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48103990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ    
  481092 /KGM     กระดาษและกระดาษแข็งชนิดหลายชั้น เคลือบด้านเดียวหรือสองด้านด้วยดินขาว (ไชน่าเคลย์) หรือสารอนินทรีย์อย่างอื่น เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)  Export   Import 
  48109240 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48109290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  481099 /KGM     ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
  48109940 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48109990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4811     กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้งและแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลสที่เคลือบ อาบซึม หุ้ม แต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิวหรือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ขนาดเท่าใดก็ตาม นอกจากของชนิดที่ระบุไว้ในประเภทที่ 48.0348.09 หรือ 48.1  Export   Import 
  481110 /KGM      กระดาษและกระดาษแข็งที่มีทาร์ มีบิทูเมนหรือแอสฟัลต์  Export   Import 
             เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก    
  48111021 000/KGM           สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  48111029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  48111091 000/KGM           สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  48111099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่มีกัมหรือสารยึดติด    
  481141 /KGM      กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่มีกัมหรือสารยึดติด ชนิดยึดติดได้ในตัว  Export   Import 
  48114120 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48114190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  481149 /KGM      กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่มีกัมหรือสารยึดติด อื่น ๆ  Export   Import 
  48114920 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48114990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึมหรือหุ้มด้วยพลาสติก    
  481151 /KGM      กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึมหรือหุ้มด้วยพลาสติก ที่ฟอกแล้ว หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
             เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก    
  48115131 000/KGM           สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  48115139 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  48115191 000/KGM           สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  48115199 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  481159 /KGM      กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึมหรือหุ้มด้วยพลาสติก อื่น ๆ  Export   Import 
  48115920 /KGM         กระดาษและกระดาษแข็งหุ้มทั้งสองด้านด้วยแผ่นพลาสติกใสและบุภายในด้วยฟอยล์อลูมิเนียมใช้สำหรับทำภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นของเหลว  Export   Import 
  48115920 001/KGM           ที่เคลือบด้วยโพลิเอทิลีน ที่นำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่ม ในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที  Export   Import 
  48115920 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก    
  48115941 000/KGM           สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  48115949 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  48115991 000/KGM           สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  48115999 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  481160 /KGM      กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึม หรือหุ้ม ด้วยไขไขพาราฟิน สเตียรีน น้ำมัน หรือกลีเซอรอล  Export   Import 
  48116020 /KGM         เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48116020 001/KGM           สิ่งปูพื้นที่มีกระดาษหรือกระดาษแข็งเป็นฐาน  Export   Import 
  48116020 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  48116090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  48116090 001/KGM           สิ่งปูพื้นที่มีกระดาษหรือกระดาษแข็งเป็นฐาน  Export   Import 
  48116090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  481190 /KGM      กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้งและแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส อื่น ๆ  Export   Import 
             เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก    
  48119041 000/KGM           สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  48119049 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  48119091 000/KGM           สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  48119099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  48119099 001/KGM           กระดาษและกระดาษแข็งที่เคลือบหรือหุ้มด้านในด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ที่นำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่ม ในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที  Export   Import 
  48119099 002/KGM           กระดาษและกระดาษแข็งที่เคลือบหรือหุ้มด้านในด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ที่นำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่ม ในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที ที่พิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความแล้ว  Export   Import 
  48119099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  48120000 000/KGM           แท่งกรองและแผ่นกรอง ทำด้วยเยื่อกระดาษ  Export   Import 
4813     กระดาษมวนบุหรี่ จะตัดตามขนาด หรือทำเป็นเล่มเล็ก หรือเป็นหลอด หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  48131000 000/KGM           เป็นเล่มเล็กหรือเป็นหลอด  Export   Import 
  48132000 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 5 เซนติเมตร  Export   Import 
  481390 /KGM     กระดาษมวนบุหรี่ ตัดตามขนาด  Export   Import 
  48139010 000/KGM           ที่เคลือบแล้ว เป็นม้วนมีความกว้างเกิน 5 เซนติเมตร  Export   Import 
  48139090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4814     กระดาษปิดผนังหรือสิ่งปิดผนังที่คล้ายกัน กระดาษโปร่งใสใช้ติดกระจก  Export   Import 
  48142000 000/KGM           กระดาษปิดผนังและสิ่งปิดผนังที่คล้ายกัน ประกอบด้วยกระดาษที่เคลือบหรือหุ้มผิวด้านหน้าด้วยชั้นของพลาสติก ที่ทำเป็นเม็ด ลายดุน แต่งสี พิมพ์ลวดลาย หรือตกแต่งด้วยวิธีอื่น  Export   Import 
  48149000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4816     กระดาษคาร์บอน กระดาษทำสำเนาในตัว และกระดาษอื่นๆ ที่ใช้ทำสำเนาหรือใช้ถ่ายทอดต้นแบบ (นอกจากกระดาษตามประเถทที่ 48.09) กระดาษไขและแผ่นพิมพ์ออฟเซ็ต ทำด้วยกระดาษ จะบรรจุกล่องหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  481620 /KGM     กระดาษทำสำเนาในตัว (นอกจากกระดาษตามประเภทที่ 48.09)  Export   Import 
  48162010 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้างเกิน 15 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 36 เซนติเมตร  Export   Import 
  48162090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  481690 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  48169010 000/KGM           กระดาษคาร์บอน  Export   Import 
  48169020 000/KGM           กระดาษทำสำเนาอื่นๆ  Export   Import 
  48169030 000/KGM           แผ่นพิมพ์ออฟเซ็ต  Export   Import 
  48169040 000/KGM           กระดาษที่ใช้ถ่ายทอดต้นแบบด้วยความร้อน  Export   Import 
  48169090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  48169090 001/KGM           กระดาษไข  Export   Import 
  48169090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4817     ซองจดหมาย ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร และบัตรเขียนจดหมาย ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง รวมทั้งกล่อง กระเป๋า ซองและแฟ้ม ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง ที่มีกระดาษจำพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย  Export   Import 
  48171000 000/KGM           ซองจดหมาย  Export   Import 
  48172000 000/KGM           ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร และบัตรเขียนจดหมาย  Export   Import 
  48173000 000/KGM           กล่อง กระเป๋า ซอง และแฟ้ม ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง มีกระดาษจำพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย  Export   Import 
4818     ape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, serviettes, bed sheets and similar household, sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres.  Export   Import 
  48181000 000/KGM           กระดาษชำระ  Export   Import 
  48182000 000/KGM           กระดาษเช็ดหน้า กระดาษทำความสะอาด และกระดาษเช็ดมือ  Export   Import 
  481830 /KGM     กระดาษปูโต๊ะ กระดาษเช็ดปาก  Export   Import 
  48183010 000/KGM           กระดาษปูโต๊ะ  Export   Import 
  48183020 000/KGM           กระดาษเช็ดปาก  Export   Import 
  48185000 000/KGM           เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย  Export   Import 
  48189000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4819     หีบ กล่อง ซอง ถุงและภาชนะบรรจุอื่นๆ ที่ทำด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง หรือทำด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส แฟ้มชนิดกล่อง ถาดใส่จดหมายและของที่คล้ายกันชนิดที่ใช้ในสำนักงาน ร้านค้าหรือสถานที่ที่คล้ายกัน ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  48191000 000/KGM           หีบ กล่อง และซอง ทำด้วยกระดาษและกระดาษแข็งชนิดลูกฟูก  Export   Import 
  481920 /KGM     หีบ กล่องและซอง ที่พับได้ ทำด้วยกระดาษและกระดาษแข็ง ที่ไม่ใช่ชนิดลูกฟูก  Export   Import 
  48192000 001/KGM           ที่เคลือบด้วยโพลิเอทิลีน ที่นำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่ม ในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที  Export   Import 
  48192000 002/KGM           กระดาษและกระดาษแข็งที่เคลือบหรือหุ้มด้านในด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ที่นำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่ม ในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที  Export   Import 
  48192000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  481930 /KGM     กระสอบและถุง (เช่น ถุงบรรจุซีเมนต์ เป็นต้น) ที่มีฐานกว้างตั้งแต่ 40 เซนติเมตรขึ้นไป ทำด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง หรือทำด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส  Export   Import 
  48193000 001/KGM           ถุงบรรจุซีเมนต์  Export   Import 
  48193000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  48194000 000/KGM           กระสอบและถุงอื่น ๆ รวมถึงกรวย  Export   Import 
  48195000 000/KGM           ภาชนะบรรจุอื่น ๆ รวมถึงซองใส่แผ่นเสียง  Export   Import 
  48196000 000/KGM           แฟ้มชนิดกล่อง ถาดจดหมาย กล่องเก็บของ และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน ร้านค้า หรือสถานที่ที่คล้ายกัน  Export   Import 
4820     สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่งของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีกเขียนจดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจำ ไดอารี่และของที่คล้ายกัน สมุดแบบฝึกหัด กระดาษซับ ปกชนิดไบน์เดอร์ (สำหรับแผ่นปลิวหรืออย่างอื่น) ปกพับ แฟ้ม แบบพิมพ์ทางธุรกิจที่พับหลายทบ ชุดก  Export   Import 
  48201000 000/KGM           สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่งของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีกเขียนจดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจำ ไดอารี่ และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  48202000 000/KGM           สมุดแบบฝึกหัด  Export   Import 
  48203000 000/KGM           ปกชนิดไบน์เดอร์ (นอกจากปกหนังสือ) ปกพับและแฟ้ม  Export   Import 
  48204000 000/KGM           แบบพิมพ์ทางธุรกิจที่พับหลายทบ และชุดกระดาษที่มีกระดาษคาร์บอนแทรก  Export   Import 
  48205000 000/KGM           อัลบั้มสำหรับของตัวอย่างหรือการสะสม  Export   Import 
  48209000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4821     ป้ายทุกชนิดทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง จะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  482110 /KGM     ป้ายทุกชนิดทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง ที่พิมพ์แล้ว  Export   Import 
  48211010 000/KGM           ป้ายชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ รวมถึงของประดับกาย หรือของใช้ประจำตัวที่ปกติพกติดกระเป๋า กระเป๋าถือ หรือนำติดตัว  Export   Import 
  48211090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  482190 /KGM     ป้ายทุกชนิดทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง ที่ยังไม่พิมพ์  Export   Import 
  48219010 000/KGM           ป้ายชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ รวมทั้งของประดับกาย หรือของใช้ประจำตัวที่ปกติพกติดกระเป๋า กระเป๋าถือ หรือนำติดตัว  Export   Import 
  48219090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4822     กระสวย หลอด กรวย และสิ่งรองรับที่คล้ายกันสำหรับม้วน ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง (จะปรุรูหรือทำให้แข็งหรือไม่ก็ตาม)  Export   Import 
  482210 /KGM     กระสวย หลอด กรวย และสิ่งรองรับที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้สำหรับม้วนด้ายสิ่งทอ ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  48221010 000/KGM           ของรองรับรูปทรงกรวย  Export   Import 
  48221090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  482290 /KGM     กระสวย หลอด กรวย และสิ่งรองรับที่คล้ายกันอื่นๆ (นอกจากชนิดที่ใช้สำหรับม้วนด้ายสิ่งทอ) ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  48229010 000/KGM           ของรองรับรูปทรงกรวย  Export   Import 
  48229090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4823     กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง และแผ่นเยื่อทําด้วยเส้นใยเซลลูโลสชนิดอื่น ๆ ที่ตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง ของอื่น ๆทําด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ กระดาษแข็ง ทําด้วยเซลลูโลสแวดดิ้งหรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส  Export   Import 
  482320 /KGM     กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษกรอง เป็นแถบหรือเป็นม้วน หรือที่ตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง (นอกจากของดังกล่าวที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 4805.40)  Export   Import 
  48232010 000/KGM           เป็นแถบ เป็นม้วน หรือเป็นแผ่น  Export   Import 
  48232090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  482340 /KGM     ม้วน แผ่นบางและแผ่นกลม ที่พิมพ์ขึ้นสำหรับใช้กับเครื่องอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว  Export   Import 
             ส าหรับเครื่องอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า    
  48234021 000/KGM           กระดาษที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  Export   Import 
  48234029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  48234090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ถาด ชาม จาน ถ้วยและของที่คล้ายกัน ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง    
  48236100 000/KGM           ทำด้วยไม้ไผ่  Export   Import 
  48236900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  48237000 000/KGM           ของที่ได้จากการหล่อหรือการอัด ทำด้วยเยื่อกระดาษ  Export   Import 
  482390 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  48239010 000/KGM           โครงรังไหมสำหรับตัวไหม  Export   Import 
  48239020 000/KGM           แผ่นรองโชว์ชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ รวมทั้งของประดับกาย หรือของใช้ประจำตัวที่ปกติพกติดกระเป๋า กระเป๋าถือ หรือนำติดตัว  Export   Import 
  48239030 000/KGM           กระดาษแข็งแบบดายคัทที่เคลือบด้วยโพลิเอทิลีน ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตถ้วยกระดาษ  Export   Import 
  48239040 000/KGM           ชุดหลอดกระดาษชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตดอกไม้ไฟ  Export   Import 
             กระดาษคราฟต์เป็นม้วนมีความกว้าง 209 มิลลิเมตร ชนิดที่ใช้เป็นกระดาษห่อส าหรับแท่งไดนาไมต์    
  48239051 000/KGM           น้ำหนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  48239059 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  48239060 000/KGM           แผ่นแบบเจาะสำหรับใช้กับเครื่องแจ็กการ์ด  Export   Import 
  48239070 000/KGM           พัดทั้งที่พับได้และพับไม่ได้  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  48239092 000/KGM           เครื่องไหว้เจ้า  Export   Import 
  48239094 000/KGM           เซลลูโลสแวดดิ้งและแผ่นเยื่อทำด้วยเส้นใยเซลลูโลส แต่งสีหรือทำเป็นลายหินอ่อนทั่วทั้งแผ่น  Export   Import 
  48239095 000/KGM           สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  48239096 000/KGM           อื่น ๆ ที่ตัดเป็นรูปทรงนอกจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส  Export   Import 
  48239099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  48239099 001/KGM           ของทำด้วยกระดาษที่เหมาะเฉพาะใช้ในการเพาะพันธุ์พืช  Export   Import 
  48239099 002/KGM           กระดาษขึ้นรูปเป็นรังผึ้งทำจากเยื่อกระดาษที่ได้จาก เซลลูโลสเคลือบสารฟีโนลิกเรซิน มีขนาด 4"x12"x72" หรือขนาด 6"x12"x72"  Export   Import 
  48239099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import