ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
56     แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ด้ายชนิดพิเศษ  Export   Import 
5601     แวดดิ้งทาด้วยวัตถุทอและของทาด้วยแวดดิ้งดังกล่าว รวมทั้งเส้นใยสิ่งทอที่มีความยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (ฟล็อก) ผงสิ่งทอ และมิลเน็ป  Export   Import 
        แวดดิ้งและของอื่น ๆ ทําด้วยแวดดิ้ง    
  560121 /KGM     แวดดิ้งและของอื่น ๆ ทำด้วยแวดดิ้ง (นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 5601.10) ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  56012100 001/KGM           แวดดิ้ง  Export   Import 
  56012100 002/KGM           ของทำด้วยแวดดิ้ง  Export   Import 
  56012200 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  560129 /KGM     แวดดิ้งและของอื่น ๆ ทำด้วยแวดดิ้ง (นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 5601.10) ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์)  Export   Import 
  56012900 001/KGM           แวดดิ้ง  Export   Import 
  56012900 002/KGM           ของทำด้วยแวดดิ้ง  Export   Import 
  560130 /KGM     ฟล็อกที่เป็นสิ่งทอ ผงสิ่งทอ และมิลเน็ป  Export   Import 
  56013010 000/KGM           ฟล็อกทำด้วยเส้นใยโพลิอะไมด์  Export   Import 
  56013020 000/KGM           ฟล็อกทำด้วยเส้นใยโพลิโพรพิลีน  Export   Import 
  56013090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5602     สักหลาด จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  56021000 000/KGM           สักหลาดที่ได้จากเครื่องจักรติดเข็มและผ้าที่ได้จากการยึดเส้นใยโดยกรรมวิธีสติชบอนดิ้งด้วยเส้นใยจากแผ่นเยื่อเอง  Export   Import 
        สักหลาดอื่น ๆ ไม่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้น    
  56022100 000/KGM           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  56022900 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  56029000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5603     ผ้าไม่ทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        ท าด้วยใยยาวประดิษฐ์    
  56031100 000/KGM           หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  56031200 000/KGM           หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  56031300 000/KGM           หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  56031400 000/KGM           หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  56039100 000/KGM           หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  56039200 000/KGM           หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  56039300 000/KGM           หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  56039400 000/KGM           หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
5604     ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ รวมทั้งด้ายสิ่งทอ และแถบและของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปลอกด้วยยางหรือพลาสติก  Export   Import 
  56041000 000/KGM           ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ  Export   Import 
  560490 /KGM     ด้ายสิ่งทออื่น ๆ (นอกจากด้ายทนแรงดึงสูง ทำด้วยโพลิเอสเทอร์ ไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ หรือทำด้วยวิสโคสเรยอน ที่อาบซึมหรือเคลือบ) และแถบและของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปลอกด้วยยางหรือพลาสติก  Export   Import 
  56049010 000/KGM           เอ็นเทียมทำด้วยด้ายไหม  Export   Import 
  56049020 000/KGM           ด้ายสิ่งทอที่อาบซึมด้วยยาง  Export   Import 
  56049030 000/KGM           ด้ายทนแรงดึงสูง ทำด้วยโพลิเอสเทอร์ ไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ หรือวิสโคสเรยอน  Export   Import 
  56049090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  56050000 000/KGM           ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย จะทำแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอหรือแถบหรือของที่คล้ายกันตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ประกอบเข้ากับโลหะที่มีลักษณะเป็นเส้น แถบ หรือเป็นผง หรือหุ้มด้วยโลหะ  Export   Import 
  56060000 000/KGM           ด้ายกิมพ์ แถบและของที่คล้ายกันตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ที่ทำแบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภท 56.05 และด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ (รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยาร์น  Export   Import 
5607     เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและชนิดเคเบิล จะถักตามยาวหรือถักแบบเปียหรือไม่ก็ตาม และจะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปลอกด้วยยางหรือพลาสติก หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        ท าด้วยป่านศรนารายณ์หรือเส้นใยสิ่งทอของพืชอื่น ๆ ในตระกูลอะกาเว    
  56072100 000/KGM           เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ  Export   Import 
  56072900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ท าด้วยโพลิเอทิลีนหรือโพลิโพรพิลีน    
  56074100 000/KGM           เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ  Export   Import 
  56074900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  560750 /KGM     เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ (นอกจากโพลิเอทิลีนหรือโพลิโพรพิลีน)  Export   Import 
  56075010 000/KGM           ด้ายชนิดคอร์ดสำหรับสายพานรูปตัววีทำด้วยส้นใยประดิษฐ์ผ่านกรรมวิธีด้วยรีซอร์ซินอลฟอร์มัลดีไฮด์ รวมทั้งด้ายทำด้วยโพลิอะไมด์และโพลิเตตระฟลูออโรเอทิลีนวัดขนาดได้เกิน 10,000 เดซิเทกซ์ ชนิดที่ใช้สำหรับกันรั่วของเครื่องสูบ วาล์วและของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  56075090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  560790 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  56079010 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยเทียม  Export   Import 
  56079020 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยอะบากา (ป่านมนิลาหรือมูซาเทกไทลิสนี) หรือเส้นใยแข็งอื่น ๆ  Export   Import 
  56079030 000/KGM           ทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภท 53.03  Export   Import 
  56079090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  56079090 001/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  56079090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5608     ตาข่ายแบบผูกปมทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ หรือชนิดโรป รวมทั้งตาข่ายจับปลาและตาข่ายอื่นๆ ที่จัดทำแล้ว ทำด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
        ทําด้วยวัตถุทอประดิษฐ์    
  560811 /KGM     ตาข่ายจับปลาที่จัดทำแล้ว ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ (เช่น ไนลอน เป็นต้น)  Export   Import 
  56081100 001/KGM           ทำด้วยไนลอน  Export   Import 
  56081100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  560819 /KGM     ตาข่ายอื่น ๆ ที่จัดทำแล้ว (นอกจากตาข่ายจับปลา) รวมทั้งตาข่ายแบบผูกปมทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจหรือชนิดโรป เป็นผืน เป็นม้วน ที่ทำด้วยวัตถุ ทอประดิษฐ์  Export   Import 
  56081920 000/KGM           ถุงตาข่าย  Export   Import 
  56081990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  560890 /KGM     ตาข่ายอื่น ๆ ที่จัดทำแล้ว (นอกจากตาข่ายจับปลา) รวมทั้งตาข่ายแบบผูกปมทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจหรือชนิดโรป เป็นผืน เป็นม้วน ที่ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากวัตถุทอประดิษฐ์)  Export   Import 
  56089010 000/KGM           ถุงตาข่าย  Export   Import 
  56089090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  56089090 001/KGM           ตาข่ายที่เป็นผืน เป็นม้วน ทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ หรือชนิดโรป  Export   Import 
  56089090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  56090000 000/KGM           ของทำด้วยด้าย แถบหรือของที่คล้ายกันตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 และของทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรป หรือเคเบิล ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ๆ  Export   Import