ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
61     เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
6101     เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกันของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภทที่ 61.03  Export   Import 
  61012000 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61013000 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  61019000 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
6102     เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกันของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภทที่ 61.04  Export   Import 
  61021000 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  61022000 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61023000 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  61029000 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
6103     สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด เสื้อแจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน กางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61031000 000/C62           สูท  Export   Import 
        เครื่องแต่งตัวเป็นชุด    
  610322 /C62     เครื่องแต่งตัวเป็นชุดของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยฝ้าย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61032200 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61032200 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610323 /C62     เครื่องแต่งตัวเป็นชุดของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61032300 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61032300 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610329 /C62     ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61032900 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61032900 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
         แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์    
  61033100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  610332 /C62     เสื้อแจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยฝ้าย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61033200 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61033200 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610333 /C62     เสื้อแจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61033300 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61033300 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610339 /C62     เสื้อแจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์) ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61033900 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61033900 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  61034100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  610342 /C62     กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยฝ้าย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61034200 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61034200 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610343 /C62     กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61034300 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61034300 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610349 /C62     กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์) ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61034900 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61034900 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
6104     สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
        สูท    
  610413 /C62     สูทของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61041300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61041300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610419 /C62      ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61041920 /C62         ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61041920 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61041920 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  61041990 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  61041990 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61041990 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
        เครื่องแต่งตัวเป็นชุด    
  610422 /C62     เครื่องแต่งตัวเป็นชุดของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยฝ้าย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61042200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61042200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610423 /C62     เครื่องแต่งตัวเป็นชุดของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61042300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61042300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610429 /C62      เครื่องแต่งตัวเป็นชุด ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61042900 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61042900 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  61043100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  610432 /C62     เสื้อแจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยฝ้าย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61043200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61043200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610433 /C62     เสื้อแจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61043300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61043300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610439 /C62     เสื้อแจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์) ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61043900 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61043900 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  61044100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  610442 /C62     เสื้อกระโปรงชุดของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยฝ้าย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61044200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61044200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610443 /C62     เสื้อกระโปรงชุดของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61044300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61044300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610444 /C62     เสื้อกระโปรงชุดของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยเส้นใยเทียม ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61044400 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61044400 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610449 /C62     เสื้อกระโปรงชุดของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ เส้นใยเทียม) ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61044900 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61044900 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  61045100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  610452 /C62     กระโปรงและกระโปรงกางเกงของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยฝ้าย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61045200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61045200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610453 /C62     กระโปรงและกระโปรงกางเกงของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61045300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61045300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610459 /C62     กระโปรงและกระโปรงกางเกงของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์) ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61045900 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61045900 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  61046100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  610462 /C62     กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงสามส่วนและกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยฝ้าย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61046200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61046200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610463 /C62     กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงสามส่วนและกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61046300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61046300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610469 /C62     กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงสามส่วนและกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์) ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61046900 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61046900 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
6105     เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  610510 /C62     เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยฝ้าย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61051000 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61051000 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610520 /C62     เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61052000 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61052000 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610590 /C62     เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์) ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61059000 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61059000 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
6106     เสื้อเบลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส์ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  610610 /C62     เสื้อเบลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส์ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยฝ้าย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61061000 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61061000 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610620 /C62     เสื้อเบลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส์ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61062000 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61062000 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610690 /C62     เสื้อเบลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส์ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์) ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61069000 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61069000 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
6107     กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์เชิ้ต พิจามา เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัวและของที่คล้ายกันของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
        กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบรีฟ    
  61071100 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61071200 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  61071900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
        ไนท์เชิ้ต และพิจามา    
  610721 /C62     ไนท์เชิ้ตและพิจามาของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยฝ้าย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61072100 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61072100 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610722 /C62     ไนท์เชิ้ตและพิจามาของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61072200 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61072200 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610729 /C62     ไนท์เชิ้ตและพิจามาของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์) ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61072900 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61072900 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  61079100 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61079900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
6108     ชุดชั้นในชนิดสลิป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิจามา เสื้อคลุมชนิดเนกลีเชย์ เสื้อคลุมอาบน้า เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
        ชุดชั้นในชนิดสลิปและกระโปรงชั้นใน    
  61081100 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  610819 /C62     ชุดชั้นในชนิดสลิปและกระโปรงชั้นในของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากเส้นใยประดิษฐ์) ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61081920 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  61081930 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61081990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
         กางเกงชั้นในชนิดบรีฟและกางเกงชั้นใน    
  61082100 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61082200 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  61082900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
        ชุดนอนยาว และพิจามา    
  610831 /C62     ชุดนอนยาวและพิจามาของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยฝ้าย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61083100 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61083100 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610832 /C62     ชุดนอนยาวและพิจามาของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61083200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61083200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610839 /C62     ชุดนอนยาวและพิจามาของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์) ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61083900 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61083900 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  61089100 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61089200 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  61089900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
6109     ทีเชิ้ต เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลตและเสื้อชั้นในอย่างอื่น ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  610910 /C62     ทีเชิ้ต เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลตและเสื้อชั้นในอย่างอื่น ทำด้วยฝ้าย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61091010 000/C62           สำหรับบุรุษหรือเด็กชาย  Export   Import 
  61091020 000/C62           สำหรับสตรีหรือเด็กหญิง  Export   Import 
  610990 /C62     ทีเชิ้ต เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลตและเสื้อชั้นในอย่างอื่น ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากฝ้าย) ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61099010 000/C62           สำหรับบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยป่านรามี ลินิน หรือไหม  Export   Import 
  61099020 000/C62           สำหรับบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61099030 000/C62           สำหรับสตรีหรือเด็กหญิง  Export   Import 
6110     เจอร์ซี่ พูลโอเวอร์ เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อกั๊กและเสื้อที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
        ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์    
  61101100 000/C62           ทำด้วยขนแกะ  Export   Import 
  61101200 000/C62           ทำด้วยขนแพะแคชเมียร์  Export   Import 
  61101900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  61102000 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61103000 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  61109000 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
6111     เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61112000 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61113000 000/C62           ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61119000 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
6112     ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
        ชุดวอร์ม    
  61121100 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61121200 000/C62           ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61121900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61122000 000/KGM           ชุดสกี  Export   Import 
        ชุดว่ายน้ า ของบุรุษหรือเด็กชาย    
  61123100 000/C62           ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61123900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
        ชุดว่ายน้ า ของสตรีหรือเด็กหญิง    
  61124100 000/C62           ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61124900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
6113     เสื้อผ้าที่ทาด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ตามประเภท 59.03 59.06 หรือ 59.07  Export   Import 
  61130010 000/KGM           ชุดสำหรับใส่ดำน้ำ  Export   Import 
  61130030 000/KGM           เสื้อผ้าใช้สำหรับผจญเพลิง  Export   Import 
  61130040 /KGM         เสื้อผ้าทางานใช้เพื่อการป้องกันอื่น ๆ  Export   Import 
  61130040 001/KGM           ชุดป้องกันรังสี ชุดป้องกันการติดเชื้อ และชุดป้องกันที่คล้ายกัน  Export   Import 
  61130040 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  61130090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  61130090 001/KGM           ของที่ทำด้วยผ้าอัดเป็นชั้นด้วยยางเอ็กซ์แปนเด็ดหรือโฟมยาง  Export   Import 
  61130090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6114     เสื้อผ้าอื่น ๆ (นอกจากเสื้อผ้าที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 61.01 ถึง 61.13 เช่น เสื้อโค้ต เสื้อเชิ้ต สูท แจ็กเก็ต กางเกงขายาว กางเกงชั้นใน ชุดชั้นในชนิดสลิป และกระโปรงชั้นใน พิจามา ทีเชิ้ต เจอร์ซี่ เสื้อผ้าเด็กเล็ก ชุดวอร์ม ชุดว่ายน้ำ เป็นต้น) ถักแบ  Export   Import 
  61142000 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  611430 /KGM     เสื้อผ้าอื่นๆ (นอกจากเสื้อผ้าที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 61.01 ถึง 61.13 เช่น เสื้อโค้ต เสื้อเชิ้ต สูท แจ็กเก็ต กางเกงขาวยาว กางเกงชั้นใน ชุดชั้นในชนิดสลิป กระโปรงชั้นใน พิจามา ทีเชิ้ต เจอร์ซี่ เสื้อผ้าเด็กเล็ก ชุดวอร์ม ชุดว่ายน้ำ เป็นต้น) ทำด้วยเส้นใยประดิษ  Export   Import 
  61143020 000/KGM           เสื้อผ้าใช้สำหรับผจญเพลิง  Export   Import 
  61143090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  61149000 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
6115     ถุงน่องกางเกง เสื้อกางเกงยืดแนบเนื้อ ถุงน่อง ถุงเท้าชนิดต่างๆ รวมถึงถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด และรองเท้าที่ไม่มีพื้นเสริม ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  611510 /KGM      ถุงน่องชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่องสําหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด)  Export   Import 
  61151010 000/KGM           ถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61151090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ถุงน่องกางเกงและเสื้อกางเกงยืดแนบเนื้ออื่น ๆ    
  61152100 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์  Export   Import 
  61152200 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้ตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป  Export   Import 
  611529 /KGM     ของที่ใช้ประกอบอื่น ๆ  Export   Import 
  61152910 000/KGM            ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61152990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  611530 /KGM      ถุงเท้าอื่น ๆ สําหรับสตรีชนิดยาวถึงต้นขาหรือยาวถึงเข่า ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์  Export   Import 
  61153010 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61153090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  611594 /KGM     ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61159400 001/KGM           เฉพาะถุงเท้า ถุงเท้าชนิดหุ้มข้อ ถุงเท้าสวมทับถุงเท้า และสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  61159400 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  611595 /KGM      ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61159500 001/KGM           เฉพาะถุงเท้า ถุงเท้าชนิดหุ้มข้อ ถุงเท้าสวมทับถุงเท้า และสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  61159500 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  611596 /KGM     ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61159600 001/KGM           เฉพาะถุงเท้า ถุงเท้าชนิดหุ้มข้อ ถุงเท้าสวมทับถุงเท้า และสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  61159600 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  611599 /KGM      ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61159900 001/KGM           เฉพาะถุงเท้า ถุงเท้าชนิดหุ้มข้อ ถุงเท้าสวมทับถุงเท้า และสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  61159900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6116     ถุงมือทุกชนิดที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  611610 /KGM     ถุงมือทุกชนิดที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้มด้วยพลาสติกหรือยาง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61161010 000/KGM           ถุงมือสำหรับใส่ดำน้ำ  Export   Import 
  61161090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  61169100 000/KGM           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  61169200 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61169300 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61169900 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
6117     ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 61.11 หรือ 61.15 ถึง 61.16 เช่น ถุงน่อง ถุงเท้า ถุงมือทุกชนิด เป็นต้น) ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้า หรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอ  Export   Import 
  611710 /KGM     ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้าและของที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61171010 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61171090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  611780 /KGM     ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
            ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหูกระต่าย และผ้าผูกคอแบบกราวัต    
  61178011 000/KGM           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  61178019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  61178020 000/KGM           แถบรัดข้อมือ แถบรัดเข่า หรือแถบรัดข้อเท้า  Export   Import 
  61178090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  61179000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import