ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
62     เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
6201     เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลมและเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย นอกจากของตามประเภทที่ 62.03 ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
        เสื้อโอเวอร์โค้ต เสื้อกันฝน คาร์โค้ต เคป โคล้ก และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน    
  62011100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  62011200 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62011300 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  62011900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  62019100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  62019200 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62019300 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  62019900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
6202     เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลมและเสื้อคลุมที่คล้ายกันของสตรีหรือเด็กหญิง นอกจากของตามประเภทที่ 62.04 ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
        เสื้อโอเวอร์โค้ต เสื้อกันฝน คาร์โค้ต เคป โคล้ก และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน    
  62021100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  62021200 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62021300 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  62021900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  62029100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  62029200 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62029300 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  62029900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
6203     สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วนและกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษและเด็กชาย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62031100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620312 /C62     สูทของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62031200 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62031200 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620319 /C62     สูทของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ เส้นใยสังเคราะห์) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62031910 /C62         ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62031910 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62031910 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  62031990 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  62031990 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62031990 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
         เครื่องแต่งตัวเป็นชุด    
  620322 /C62     เครื่องแต่งตัวเป็นชุดของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยฝ้าย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62032200 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62032200 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620323 /C62     เครื่องแต่งตัวเป็นชุดของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62032300 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62032300 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620329 /C62     ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62032910 /C62         ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  62032910 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62032910 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  62032990 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  62032990 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62032990 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  62033100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620332 /C62     เสื้อแจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยฝ้าย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62033200 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62033200 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620333 /C62     เสื้อแจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62033300 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62033300 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620339 /C62     เสื้อแจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62033900 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62033900 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  62034100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620342 /C62     กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยฝ้าย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62034210 /C62         ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง  Export   Import 
  62034210 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62034210 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  62034290 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  62034290 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62034290 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620343 /C62     กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62034300 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62034300 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620349 /C62     กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62034900 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62034900 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
6204     สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62041100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620412 /C62     สูทของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยฝ้าย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือโครเชต์  Export   Import 
  62041200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62041200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620413 /C62     สูทของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือโครเชต์  Export   Import 
  62041300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62041300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620419 /C62     สูทของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62041900 001/C62           ของสตรีทำด้วยไหม  Export   Import 
  62041900 002/C62           ของสตรีทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62041900 003/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  62042100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620422 /C62     เครื่องแต่งตัวเป็นชุดของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยฝ้าย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62042200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62042200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620423 /C62     เครื่องแต่งตัวเป็นชุดของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62042300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62042300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620429 /C62     เครื่องแต่งตัวเป็นชุดของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62042900 001/C62           ของสตรีทำด้วยไหม  Export   Import 
  62042900 002/C62           ของสตรีทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62042900 003/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  62043100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620432 /C62     แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยฝ้าย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62043200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62043200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620433 /C62     แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62043300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62043300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620439 /C62     แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62043900 001/C62           ของสตรีทำด้วยไหม  Export   Import 
  62043900 002/C62           ของสตรีทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62043900 003/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  62044100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620442 /C62     เสื้อกระโปรงชุดของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยฝ้าย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62044200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62044200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620443 /C62     เสื้อกระโปรงชุดของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62044300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62044300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620444 /C62     เสื้อกระโปรงชุดของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยเส้นใยเทียม ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62044400 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62044400 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620449 /C62     เสื้อกระโปรงชุดของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ เส้นใยเทียม) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบ โครเชต์  Export   Import 
  62044900 001/C62           ของสตรีทำด้วยไหม  Export   Import 
  62044900 002/C62           ของสตรีทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62044900 003/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  62045100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620452 /C62     กระโปรงและกระโปรงกางเกงของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยฝ้าย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62045200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62045200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620453 /C62     กระโปรงและกระโปรงกางเกงของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62045300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62045300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620459 /C62     กระโปรงและกระโปรงกางเกงของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62045900 001/C62           ของสตรีทำด้วยไหม  Export   Import 
  62045900 002/C62           ของสตรีทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62045900 003/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  62046100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620462 /C62     กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยฝ้าย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือ แบบโครเชต์  Export   Import 
  62046200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62046200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620463 /C62     กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62046300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62046300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620469 /C62     กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62046900 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62046900 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
6205     เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  620520 /C62     เสื้อเชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยฝ้าย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62052000 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62052000 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620530 /C62     เสื้อเชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62053000 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62053000 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620590 /C62     ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62059010 /C62         ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  62059010 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62059010 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  62059090 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  62059090 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62059090 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
6206     เสื้อเบลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส์ของสตรีหรือเด็กหญิง ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  620610 /C62     เสื้อเบลาส์ เสื้อเชิ้ต และเสื้อเชิ้ตเบลาส์ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยไหมหรือเศษไหม ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62061000 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62061000 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620620 /C62     เสื้อเบลาส์ เสื้อเชิ้ต และเสื้อเชิ้ตเบลาส์ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62062000 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62062000 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620630 /C62     เสื้อเบลาส์ เสื้อเชิ้ต และเสื้อเชิ้ตเบลาส์ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยฝ้าย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62063000 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62063000 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620640 /C62     เสื้อเบลาส์ เสื้อเชิ้ต และเสื้อเชิ้ตเบลาส์ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62064000 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62064000 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620690 /C62     เสื้อเบลาส์ เสื้อเชิ้ต และเสื้อเชิ้ตเบลาส์ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากไหมหรือเศษไหม ขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62069000 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62069000 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
6207     เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลตและชนิดอื่น ๆ กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์เชิ้ต พิจามา เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัวและของที่คล้ายกันของบุรุษหรือเด็กชาย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
        กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบรีฟ    
  620711 /C62     กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบรีฟของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยฝ้าย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62071100 001/C62           เฉพาะชนิดที่ใช้สำหรับป้องกันไส้เลื่อน  Export   Import 
  62071100 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  620719 /C62     กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบรีฟของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากฝ้าย) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62071900 001/C62           เฉพาะชนิดที่ใช้สำหรับป้องกันไส้เลื่อน  Export   Import 
  62071900 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        ไนท์เชิ้ต และพิจามา    
  620721 /C62     ไนท์เชิ้ตและพิจามาของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยฝ้าย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62072100 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62072100 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620722 /C62     ไนท์เชิ้ตและพิจามาของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62072200 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62072200 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620729 /C62     ไนท์เชิ้ตและพิจามาของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62072900 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62072900 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  62079100 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  620799 /KGM      ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62079910 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  62079990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6208     เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลตและชนิดอื่น ๆ ชุดชั้นในชนิดสลิป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิจามา เสื้อคลุมชนิดเนกลีเซย์ เสื้อคลุมอาบน้า เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง  Export   Import 
        ชุดชั้นในชนิดสลิป กระโปรงชั้นใน    
  62081100 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  62081900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
        ชุดนอนยาว และพิจามา    
  620821 /C62     ชุดนอนยาวและพิจามาของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยฝ้าย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62082100 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62082100 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620822 /C62     ชุดนอนยาวและพิจามาของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62082200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62082200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620829 /C62     ชุดนอนยาวและพิจามาของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62082900 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62082900 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  620891 /KGM     ทาด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62089100 001/KGM           กางเกงชั้นใน และกางเกงชั้นในชนิดบรีฟ  Export   Import 
  62089100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  62089200 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  620899 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  62089910 000/KGM           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  62089990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6209     เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก  Export   Import 
  620920 /KGM     ทาด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62092030 000/KGM           ทีเชิ้ต เชิ้ต พิจามา และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62092090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  62092090 001/KGM           ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย  Export   Import 
  62092090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  620930 /KGM     ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  62093010 000/KGM           สูท กางเกงขายาว และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62093030 000/KGM           ทีเชิ้ต เชิ้ต พิจามา และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62093040 000/KGM           ของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย  Export   Import 
  62093090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  620990 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  62099000 001/KGM           ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย  Export   Import 
  62099000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6210     เสื้อผ้าที่ทาด้วยผ้าตามประเภท 56.02 56.03 59.03 59.06 หรือ 59.07  Export   Import 
  621010 /KGM     เสื้อผ้า (เช่น เสื้อเชิ้ต เป็นต้น) ทำด้วยผ้าตามประเภทที่ 56.02 (ผ้าสักหลาด) หรือ 56.03 (ผ้าไม่ทอ) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
             เสื้อผ้าท างานใช้เพื่อการป้องกัน    
  62101011 000/KGM           เสื้อผ้าใช้สำหรับป้องกันสารเคมี รังสี หรือผจญเพลิง  Export   Import 
  62101019 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  62101019 001/KGM           เชิ้ต  Export   Import 
  62101019 002/KGM           ที่ทำด้วยผ้าไม่ทอ ชนิดที่ไม่อาบซึมหรือไม่เคลือบ  Export   Import 
  62101019 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  62101090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  621020 /C62     เสื้อผ้า ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 6201.11 ถึง 6201.19 (โอเวอร์โค้ต เสื้อกันฝน คาร์โค้ต เคป โคล้กและเสื้อคลุมที่คล้ายกันของบุรุษหรือเด็กชาย) ทำด้วยผ้าตามประเภทที่ 59.03 (ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก) 59.06 (ผ้าสิ่งทอปนยา  Export   Import 
  62102020 000/C62           เสื้อผ้าใช้สำหรับผจญเพลิง  Export   Import 
  62102030 000/C62           เสื้อผ้าใช้สำหรับป้องกันสารเคมีหรือรังสี  Export   Import 
  62102040 000/C62           เสื้อผ้าทำงานใช้เพื่อการป้องกันอื่น ๆ  Export   Import 
  62102090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  621030 /C62     เสื้อผ้า ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 6202.11 ถึง 6202.19 (โอเวอร์โค้ต เสื้อกันฝน คาร์โค้ต เคป โคล้ก และเสื้อคลุมที่คล้ายกันของสตรีหรือเด็กหญิง) ทำด้วยผ้าตามประเภทที่ 59.03 (ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก) 59.06 (ผ้าสิ่งทอปนย  Export   Import 
  62103020 000/C62           เสื้อผ้าใช้สำหรับผจญเพลิง  Export   Import 
  62103030 000/C62           เสื้อผ้าใช้สำหรับป้องกันสารเคมีหรือรังสี  Export   Import 
  62103040 000/C62           เสื้อผ้าทำงานใช้เพื่อการป้องกันอื่น ๆ  Export   Import 
  62103090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  621040 /KGM     เสื้อผ้าอื่น ๆ เช่น เสื้อเชิ้ต เป็นต้น (นอกจากเสื้อผ้าชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 6201.11 ถึง 6201.19) ของบุรุษหรือเด็กชายที่ทำด้วยผ้าตามประเภทที่ 59.03 (ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก) 59.06 (ผ้าสิ่งทอปนยางฯ) หรือ 59.07 (ผ้  Export   Import 
  62104010 000/KGM           เสื้อผ้าใช้สำหรับผจญเพลิง  Export   Import 
  62104020 000/KGM           เสื้อผ้าใช้สำหรับป้องกันสารเคมีหรือรังสี  Export   Import 
  62104090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  62104090 001/KGM           ชุดประดาน้ำ เวทสูท และชุดที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62104090 002/KGM           เชิ้ต  Export   Import 
  62104090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  621050 /KGM     เสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง  Export   Import 
  62105010 000/KGM           เสื้อผ้าใช้สำหรับผจญเพลิง  Export   Import 
  62105020 000/KGM           เสื้อผ้าใช้สำหรับป้องกันสารเคมีหรือรังสี  Export   Import 
  62105090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  62105090 001/KGM           ชุดประดาน้ำ เวทสูท และชุดที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62105090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6211     ชุดวอร์ม ชุดสกีและชุดว่ายน้ำ รวมทั้งเสื้อผ้าอื่น ๆ (นอกจากเสื้อผ้าที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 62.01 ถึง 62.10) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
        ชุดว่ายน้ า    
  62111100 000/KGM           ของบุรุษหรือเด็กชาย  Export   Import 
  62111200 000/KGM           ของสตรีหรือเด็กหญิง  Export   Import 
  62112000 000/KGM           ชุดสกี  Export   Import 
         เสื้อผ้าอื่น ๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย    
  621132 /KGM     ชุดวอร์มรวมทั้งเสื้อผ้าอื่นๆ (นอกจากชุดว่ายน้ำ ชุดสกี และที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 62.01 62.03 62.05 62.07 62.10) ของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยฝ้าย ไม่ได้ถัก แบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62113210 000/KGM           เสื้อผ้าสำหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้ำ  Export   Import 
  62113220 000/KGM           ชุดเอี๊ยะห์ราม  Export   Import 
  62113290 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  62113290 001/KGM           เฉพาะชุดสำหรับกีฬายูโดชนิดที่ถักด้วยด้าย ถักทั้งตัวหรือตั้งแต่บริเวณเอวขึ้นไป  Export   Import 
  62113290 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  621133 /KGM     ชุดวอร์มรวมทั้งเสื้อผ้าอื่นๆ (นอกจากชุดว่ายน้ำ ชุดสกี และที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 62.01 62.03 62.05 62.07 62.10) ของบุรุษหรือเด็กชาย ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62113310 000/KGM           เสื้อผ้าสำหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้ำ  Export   Import 
  62113320 000/KGM           เสื้อผ้าใช้สำหรับผจญเพลิง  Export   Import 
  62113330 000/KGM           เสื้อผ้าใช้สำหรับป้องกันสารเคมีหรือรังสี  Export   Import 
  62113390 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  62113390 001/KGM           เฉพาะชุดสำหรับกีฬายูโดชนิดที่ถักด้วยด้าย ถักทั้งตัวหรือตั้งแต่บริเวณเอวขึ้นไป  Export   Import 
  62113390 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  621139 /KGM      ที่นอนชนิดอัดลม  Export   Import 
  62113910 000/KGM           เสื้อผ้าสำหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้ำ  Export   Import 
  62113920 000/KGM           เสื้อผ้าใช้สำหรับผจญเพลิง  Export   Import 
  62113930 000/KGM           เสื้อผ้าใช้สำหรับป้องกันสารเคมีหรือรังสี  Export   Import 
  62113990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  62113990 001/KGM           เฉพาะชุดสำหรับกีฬายูโดชนิดที่ถักด้วยด้าย ถักทั้งตัวหรือตั้งแต่บริเวณเอวขึ้นไป  Export   Import 
  62113990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         เสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง    
  621142 /KGM     ชุดวอร์มรวมทั้งเสื้อผ้าอื่น ๆ เช่น ผ้าโสร่งและสิ่งที่คล้ายกัน เป็นต้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ ชุดสกี และที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 62.02 62.04 62.06 62.08 62.10) ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยฝ้าย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62114210 000/KGM           เสื้อผ้าสำหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้ำ  Export   Import 
  62114220 000/KGM           เสื้อคลุมใช้ในการสวดมนต์ (โคล้ก)  Export   Import 
  62114290 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  62114290 001/KGM           เฉพาะชุดสำหรับกีฬายูโดชนิดที่ถักด้วยด้าย ถักทั้งตัวหรือตั้งแต่บริเวณเอวขึ้นไป  Export   Import 
  62114290 002/KGM           ผ้าโสร่งและสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62114290 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  621143 /KGM     ชุดวอร์มรวมทั้งเสื้อผ้าอื่น ๆ เช่น ผ้าโสร่งและสิ่งที่คล้ายกัน เป็นต้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ ชุดสกี และที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 62.02 62.04 62.06 62.08 62.10) ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62114310 000/KGM           ชุดเสื้อกาวน์  Export   Import 
  62114320 000/KGM           เสื้อคลุมใช้ในการสวดมนต์ (โคล้ก)  Export   Import 
  62114330 000/KGM           ชุดเสื้อผ้าป้องกันระเบิด  Export   Import 
  62114340 000/KGM           เสื้อผ้าสำหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้ำ  Export   Import 
  62114350 000/KGM           เสื้อผ้าใช้สำหรับป้องกันสารเคมี รังสี หรือผจญเพลิง  Export   Import 
  62114390 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  62114390 001/KGM           เฉพาะชุดสำหรับกีฬายูโดชนิดที่ถักด้วยด้าย ถักทั้งตัวหรือตั้งแต่บริเวณเอวขึ้นไป  Export   Import 
  62114390 002/KGM           ผ้าโสร่งและสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62114390 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  621149 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  62114910 000/KGM           เสื้อผ้าสำหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้ำ  Export   Import 
  62114920 000/KGM           เสื้อผ้าใช้สำหรับป้องกันสารเคมี รังสี หรือผจญเพลิง  Export   Import 
  62114930 000/KGM           เสื้อคลุมใช้ในการสวดมนต์ (โคล้ก)  Export   Import 
  62114940 000/KGM           อื่น ๆ ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  62114990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  62114990 001/KGM           เฉพาะชุดสำหรับกีฬายูโดชนิดที่ถักด้วยด้าย ถักทั้งตัวหรือตั้งแต่บริเวณเอวขึ้นไป  Export   Import 
  62114990 002/KGM           ผ้าโสร่งและสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62114990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6212     เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง สายรัดถุงน่องและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว จะถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  621210 /KGM     เครื่องยกทรง จะถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  62121010 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62121090 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  621220 /KGM     เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก จะถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  62122010 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62122090 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  621230 /KGM     เครื่องรัดทรง (เครื่องรัดลำตัว) จะถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  62123010 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62123090 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  621290 /-     สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง สายรัดถุงน่องและของที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง (เครื่องรัดลำตัว) จะถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
             ท าด้วยฝ้าย    
  62129011 000/KGM           เสื้อผ้ากระชับกล้ามเนื้อ ชนิดที่ใช้สำหรับการรักษาเนื้อเยื่อแผลเป็นและการปลูกถ่ายผิวหนัง  Export   Import 
  62129012 000/KGM           อุปกรณ์ช่วยพยุงสำหรับใส่เล่นกีฬา  Export   Import 
  62129019 /-         อื่น ๆ  Export   Import 
  62129019 001/yKG           เฉพาะของดังต่อไปนี้ (ก) เครื่องรัดทรง เสื้อยืดชั้นในทั้งตัว(บอดี้สูท) และที่คล้ายกัน (ข) ส่วนประกอบเครื่องยกทรงนอกจาก (1) สายเครื่องยกทรงที่ปรับได้ หรือ (2) เครื่องยกทรงตะขอหลังปรับได้ ประกอบด้วยผ้ายืด ผ้าทอ ตะขอ และตัวเกี่ยว (ค) ส่วนประกอบของเครื่องรัดท  Export   Import 
  62129019 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  62129091 000/KGM           เสื้อผ้ากระชับกล้ามเนื้อ ชนิดที่ใช้สำหรับการรักษาเนื้อเยื่อแผลเป็นและการปลูกถ่ายผิวหนัง  Export   Import 
  62129092 000/KGM           อุปกรณ์ช่วยพยุงสำหรับใส่เล่นกีฬา  Export   Import 
  62129099 /-         อื่น ๆ  Export   Import 
  62129099 001/yKG           เฉพาะของดังต่อไปนี้ (ก) เครื่องรัดทรง เสื้อยืดชั้นในทั้งตัว(บอดี้สูท) และที่คล้ายกัน (ข) ส่วนประกอบเครื่องยกทรงนอกจาก (1) สายเครื่องยกทรงที่ปรับได้ หรือ (2) เครื่องยกทรงตะขอหลังปรับได้ ประกอบด้วยผ้ายืด ผ้าทอ ตะขอ และตัวเกี่ยว (ค) ส่วนประกอบของเครื่องรัดท  Export   Import 
  62129099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6213     ผ้าเช็ดหน้า ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  621320 /KGM     ผ้าเช็ดหน้า ทำด้วยฝ้าย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62132010 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  62132090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  621390 /KGM     หุ้มข้อเท้า  Export   Import 
             ท าด้วยไหมหรือเศษไหม    
  62139011 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  62139019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  62139091 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  62139099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6214     ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้าและของที่คล้ายกัน ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  621410 /C62     ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศรีษะ ผ้าคลุมหน้าและของที่คล้ายกัน ทำด้วยไหมหรือเศษไหม ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62141010 000/C62           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  62141090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  62142000 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  621430 /C62     ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศรีษะ ผ้าคลุมหน้าและของที่คล้ายกัน ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62143010 000/C62           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  62143090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  621440 /C62     ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่หลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศรีษะ ผ้าคลุมหน้าและของที่คล้ายกัน ทำด้วยเส้นใยเทียม ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62144010 000/C62           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  62144090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  621490 /C62     ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศรีษะ ผ้าคลุมหน้าและของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากไหมหรือเศษไหม ขนแกะหรือ ขนละเอียดของสัตว์ เส้นใยสังเคราะห์ เส้นใยเทียม) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62149010 000/C62           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  62149090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
6215     ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหูกระต่ายและผ้าผูกแบบกราวัต ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  621510 /KGM     ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหูกระต่ายและผ้าผูกคอแบบกราวัต ทำด้วยไหมหรือเศษไหม ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62151010 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  62151090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  621520 /KGM     ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหูกระต่ายและผ้าผูกคอแบบกราวัต ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62152010 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  62152090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  621590 /KGM     ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหูกระต่าย และผ้าผูกคอแบบกราวัต ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากไหมหรือเศษไหม เส้นใยประดิษฐ์) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62159010 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  62159090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6216     ถุงมือทุกชนิด ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62160010 000/PR           ถุงมือทุกชนิดใช้งานเพื่อการป้องกัน  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  62160091 000/PR           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  62160092 000/PR           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62160099 000/PR           อื่น ๆ  Export   Import 
6217     ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่น ๆ นอกจากของตามประเภทที่ 62.12 ถึง 62.16 (เช่น เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าผูกคอ ถุงมือทุกชนิด เป็นต้น) รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประก  Export   Import 
  621710 /KGM     ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่นๆ นอกจากของตามประเภทที่ 62.12 ถึง 62.16 (เช่น เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าผูกคอ ถุงมือทุกชนิด เป็นต้น) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62171010 000/KGM           เข็มขัดยูโด  Export   Import 
  62171090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  621790 /KGM     ส่วนประกอบของเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย นอกจากส่วนประกอบของของตามประเภทที่ 62.12 (เช่น เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง เป็นต้น) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62179000 001/KGM           เฉพาะของดังต่อไปนี้ (ก) สายเครื่องยกทรงที่ปรับได้ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกายสตรี (ข) คอเสื้อและผ้านาบเสื้อหรือกระโปรงสำหรับใช้กับเครื่องแต่งกายสตรี (ค) ชุดประดาน้ำ เวทสูทและของที่คล้ายกัน (ง) รองเท้า (จ) ผ้าเช็ดหน้า (ฉ) ส่วนประกอบที่ทำจากวัตถุไม่ทอของเสื  Export   Import 
  62179000 002/KGM           เฉพาะของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น และคอเสื้อ ผ้าติดปลายแขนเสื้อและส่วนที่เป็นชิ้นหน้าของเสื้อเชิ้ตและของตามประเภท 6211.31 6211.32 6211.33 หรือ 6211.39  Export   Import 
  62179000 003/KGM           นวมเสริมไหล่  Export   Import 
  62179000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import