ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
63     ของทาด้วยสิ่งทอที่จัดทาแล้วอื่น ๆ ของเป็นชุดเสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วทาด้วยสิ่งทอ ผ้าขี้ริ้ว  Export   Import 
6301     ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง  Export   Import 
  63011000 000/KGM           ผ้าห่มไฟฟ้า  Export   Import 
  63012000 000/KGM           ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  63013000 000/KGM           ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  63014000 000/KGM           ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  63019000 000/KGM           ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทางอื่น ๆ  Export   Import 
6302     ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องน้ำและห้องครัว  Export   Import 
  63021000 000/KGM           ผ้าที่ใช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
        ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับเตียง ที่พิมพ์แล้ว    
  63022100 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  630222 /KGM     ผ้าที่ใช้กับเตียง ที่พิมพ์แล้ว ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  63022210 000/KGM           ทำด้วยผ้าไม่ทอ  Export   Import 
  63022290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  63022900 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
        ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับเตียง    
  63023100 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  630232 /KGM     ผ้าที่ใช้กับเตียง ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ไม่ได้พิมพ์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  63023210 000/KGM           ทำด้วยผ้าไม่ทอ  Export   Import 
  63023290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  63023900 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  63024000 000/KGM           ผ้าที่ใช้กับโต๊ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
        ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับโต๊ะ    
  63025100 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  63025300 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  63025900 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  63026000 000/KGM           ผ้าที่ใช้กับห้องน้ำและห้องครัว ทำด้วยผ้าทอแบบขนหนูหรือผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  630291 /KGM     ผ้าที่ใช้กับห้องน้ำและห้องครัว ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  63029100 001/KGM           ของดังต่อไปนี้ (ก) ผ้าสำหรับใช้ล้างหน้า (เฟชวอชเชอร์) (ข) ผ้าเช็ดตัว  Export   Import 
  63029100 002/KGM           ผ้าเช็ดชาม  Export   Import 
  63029100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  63029300 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  63029900 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
6303     ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทั้งกะบังม่านหรือกะบังเตียง  Export   Import 
        ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์    
  630312 /KGM     ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทั้งกะบังม่านหรือกะบังเตียง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  63031200 001/KGM           ม่าน  Export   Import 
  63031200 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  630319 /KGM     ทําด้วยวัตถุอื่น  Export   Import 
  63031910 /KGM         ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  63031910 001/KGM           ม่าน  Export   Import 
  63031910 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  63031990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  63031990 001/KGM           ม่าน  Export   Import 
  63031990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  630391 /KGM     ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทั้งกะบังม่านหรือกะบังเตียง ทำด้วยฝ้าย ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  63039100 001/KGM           ม่าน  Export   Import 
  63039100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  630392 /KGM     ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทั้งกะบังม่านหรือกะบังเตียง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  63039200 001/KGM           ม่าน  Export   Import 
  63039200 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  630399 /KGM     ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทั้งกะบังม่านหรือกะบังเตียง ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  63039900 001/KGM           ม่าน  Export   Import 
  63039900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6304     ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่น ๆ ที่ใช้ตกแต่ง (นอกจากผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องน้ำและห้องครัว ผ้าม่าน) ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 94.04 (ฐานรองฟูก รวมทั้งของที่เป็นเครื่องเตียงและของตกแต่งเตียงที่คล้ายกัน เช่น ฟูก ผ  Export   Import 
        ผ้าคลุมเตียง    
  63041100 000/KGM           ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  630419 /KGM     ผ้าคลุมเตียง ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  63041910 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  63041920 000/KGM           อื่น ๆ ทำด้วยผ้าไม่ทอ  Export   Import 
  63041990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  630491 /KGM     ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่น ๆ ที่ใช้ตกแต่ง (นอกจากผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องน้ำและห้องครัว ผ้าม่าน ผ้าคลุมเตียง) ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 94.04 (ฐานรองฟูก รวมทั้งของที่เป็นเครื่องเตียงและของตกแต่งเตียงท  Export   Import 
  63049110 000/KGM           มุ้ง  Export   Import 
  63049190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  63049200 000/KGM           ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  63049300 000/KGM           ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  63049900 000/KGM           ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
6305     กระสอบและถุง ชนิดที่ใช้บรรจุของ  Export   Import 
  630510 /KGM     กระสอบและถุง ชนิดที่ใช้บรรจุของ ทำด้วยปอกะเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามี) ตามประเภทที่ 53.03  Export   Import 
            ใหม่    
  63051011 000/KGM           ทำด้วยปอกระเจา  Export   Import 
  63051019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            ใช้แล้ว    
  63051021 000/KGM           ทำด้วยปอกระเจา  Export   Import 
  63051029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  63052000 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
        ท าด้วยวัตถุทอประดิษฐ์    
  630532 /KGM     ถุงคอนเทนเนอร์สำหรับใช้บรรจุของแบบเทกอง ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์  Export   Import 
  63053210 000/KGM           ทำด้วยผ้าไม่ทอ  Export   Import 
  63053220 000/KGM           ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  63053290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  630533 /KGM     กระสอบและถุง ชนิดที่ใช้บรรจุของ ทำด้วยแถบโพลิเอทิลีนหรือแถบโพลิโพรพิลีนหรือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  63053310 /KGM         ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  63053310 001/KGM           วูลแพค  Export   Import 
  63053310 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  63053320 /KGM         ทำด้วยผ้าที่ทอจากแถบหรือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  63053320 001/KGM           วูลแพค  Export   Import 
  63053320 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  63053390 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  63053390 001/KGM           วูลแพค  Export   Import 
  63053390 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  630539 /KGM     กระสอบและถุงอื่น ๆ ชนิดที่ใช้บรรจุของ ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ (นอกจากถุงคอนเทนเนอร์สำหรับใช้บรรจุของแบบเทกอง กระสอบและถุงทำด้วยโพลิเอทิลีนหรือแถบโพลิโพรพิลีนหรือที่คล้ายกัน)  Export   Import 
  63053910 /KGM         ทำด้วยผ้าไม่ทอ  Export   Import 
  63053910 001/KGM           วูลแพค  Export   Import 
  63053910 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  63053920 /KGM         ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  63053920 001/KGM           วูลแพค  Export   Import 
  63053920 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  63053990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  63053990 001/KGM           วูลแพค  Export   Import 
  63053990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  630590 /KGM     กระสอบและถุงชนิดที่ใช้บรรจุของ (เช่น กระสอบป่าน เป็นต้น) ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภทที่ 53.03 ฝ้าย วัตถุทอประดิษฐ์)  Export   Import 
  63059010 000/KGM           ทำด้วยป่านตามประเภท 53.05  Export   Import 
  63059020 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยมะพร้าว (ใยกาบมะพร้าว) ตามประเภท 53.05  Export   Import 
  63059090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6306     ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดดและม่านกันแดด เต็นท์ ใบเรือสำหรับเรือ ใบเรือสำหรับเซลบอร์ด หรือใบเรือสำหรับเรือบก รวมทั้งเครื่องแคมปิ้ง  Export   Import 
        ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด และม่านกันแดด    
  63061200 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  630619 /KGM     ที่มีแอสเบสทอส  Export   Import 
  63061910 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชตามประเภท 53.05  Export   Import 
  63061920 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  63061990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        เต็นท์    
  63062200 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  630629 /KGM      แผ่นบาง แผง กระเบื้องแบบอื่นๆ และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  63062910 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  63062990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  63063000 000/KGM           ใบเรือ  Export   Import 
  630640 /KGM     ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดดและม่านกันแดด เต็นท์ ใบเรือสําหรับเรือ ใบเรือสําหรับเซลบอร์ด หรือใบเรือสําหรับเรือบกรวมทั้ง เครื่องแคมปิ?ง- ที่นอนชนิดอัดลม  Export   Import 
  63064010 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  63064090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  63069000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6307     ของที่จัดทาแล้วอื่น ๆ รวมถึงแบบสาหรับตัดเสื้อผ้า  Export   Import 
  630710 /KGM     ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปัดฝุ่น และผ้าสำหรับทำความสะอาดที่คล้ายกัน  Export   Import 
  63071010 000/KGM           ทำด้วยผ้าไม่ทอ นอกจากผ้าสักหลาด  Export   Import 
  63071020 000/KGM           ทำด้วยสักหลาด  Export   Import 
  63071090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  630720 /KGM     เสื้อชูชีพ และเข็มขัดชูชีพ  Export   Import 
  63072000 001/KGM           เข็มขัดนิรภัยที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย  Export   Import 
  63072000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  630790 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  63079030 000/KGM           ผ้าร่มในลักษณะตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม  Export   Import 
  63079040 000/KGM           หน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด  Export   Import 
             สายรัดเพื่อความปลอดภัย    
  63079061 000/KGM           เหมาะสำหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม  Export   Import 
  63079069 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  63079070 000/KGM           พัดที่พับได้และพับไม่ได้  Export   Import 
  63079090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  63079090 001/KGM           หน้ากากกรองฝุ่น หมอกควันหรือสารพิษ บรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อปลอดภัย  Export   Import 
  63079090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  63080000 000/KGM           ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย จะมีอุปกรณ์ประกอบหรือไม่ก็ตาม สำหรับจัดทำเป็นพรมผืน เทเพสทรี ผ้าปักที่ทำเป็นผ้าปูโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ หรือจัดทำเป็นของทำด้วยสิ่งทอที่คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  63090000 000/KGM           เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่น ๆ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
6310     ผ้าขี้ริ้วหรือเศษผ้าใหม่ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและชนิดเคเบิล ที่ใช้ไม่ได้ และของที่ใช้จนหมดสภาพแล้วที่ทำด้วยเชือกดังกล่าว ที่ทำด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
  631010 /KGM     ผ้าขี้ริ้วหรือเศษผ้าใหม่ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและชนิดเคเบิ้ล ที่ใช้ไม่ได้ และของที่ใช้จนหมดสภาพแล้วที่ทำด้วยเชือกดังกล่าว ที่ทำด้วยวัตถุทอ ที่คัดแยกแล้ว  Export   Import 
  63101010 000/KGM           ผ้าขี้ริ้วหรือเศษผ้าใหม่  Export   Import 
  63101090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  631090 /KGM     ผ้าขี้ริ้วหรือเศษผ้าใหม่ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและชนิดเคเบิ้ลที่ใช้ไม่ได้ และของที่ใช้จนหมดสภาพแล้วที่ทำด้วยเชือกดังกล่าว ที่ทำด้วยวัตถุทอ ไม่ได้คัดแยก  Export   Import 
  63109010 000/KGM           ผ้าขี้ริ้วหรือเศษผ้าใหม่  Export   Import 
  63109090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import