ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
64     รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
6401     รองเท้ากันน้ำที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้า ทำด้วยยางหรือพลาสติก ซึ่งส่วนบนไม่ได้ยึดติดหรือไม่ได้ประกอบเข้ากับพื้นรองเท้า โดยการเย็บ ย้ำหมุด ตอกตะปู ขันเกลียว สวมเข้าด้วยกัน หรือโดยกรรมวิธีที่คล้ายกัน  Export   Import 
  64011000 000/PR           รองเท้าที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  64019200 000/PR           หุ้มข้อเท้าแต่ไม่หุ้มเข่า  Export   Import 
  64019900 000/PR           อื่น ๆ  Export   Import 
6402     รองเท้าอื่น ๆ (นอกจากรองเท้ากันน้ำ) ที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติก  Export   Import 
         รองเท้ากีฬา    
  64021200 000/PR           รองเท้าสกี รองเท้าสำหรับสกีแบบครอสคันทรีย์ และรองเท้าสำหรับสโนว์บอร์ด  Export   Import 
  640219 /PR     รองเท้ากีฬาอื่น ๆ (นอกจากรองเท้าสกี รองเท้าสำหรับสกีแบบครอสคันทรี และรองเท้าสำหรับสโนว์บอร์ด) ที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติก  Export   Import 
  64021910 000/PR           รองเท้าสำหรับมวยปล้ำ  Export   Import 
  64021990 000/PR           อื่น ๆ  Export   Import 
  640220 /PR     รองเท้าที่มีสายคาดหรือสายรัดด้านบนประกอบเข้ากับพื้นรองเท้า โดยวิธีสวมเข้าด้วยกัน และพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้า ทำด้วยยางหรือพลาสติก (เช่น รองเท้าแตะ เป็นต้น)  Export   Import 
  64022000 001/PR           เฉพาะรองเท้าสำหรับกีฬามวยปล้ำ  Export   Import 
  64022000 090/PR           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  640291 /PR     รองเท้าอื่น ๆ ที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้าทําด้วยยางหรือพลาสติก- - หุ้มข้อเท้า  Export   Import 
  64029110 000/PR           รองเท้าดำน้ำ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  64029191 000/PR           ที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย  Export   Import 
  64029199 000/PR           อื่น ๆ  Export   Import 
  640299 /PR     อื่น ๆ  Export   Import 
  64029910 000/PR           ที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย  Export   Import 
  64029990 /PR         อื่น ๆ  Export   Import 
  64029990 001/PR           รองเท้าแตะ  Export   Import 
  64029990 090/PR           อื่น ๆ  Export   Import 
6403     รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยยาง พลาสติก หนังฟอกหรือหนังอัด และส่วนบนของรองเท้าทำด้วยหนังฟอก  Export   Import 
         รองเท้ากีฬา    
  64031200 000/PR           รองเท้าสกี รองเท้าสำหรับสกีแบบครอสคันทรีย์ และรองเท้าสำหรับสโนว์บอร์ด  Export   Import 
  640319 /PR     รองเท้ากีฬาอื่น ๆ (นอกจากรองเท้าสกี รองเท้าสำหรับสกีแบบครอสคันทรี และรองเท้าสำหรับสโนว์บอร์ด) ที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยยาง พลาสติก หนังฟอกหรือหนังอัด และส่วนบนของรองเท้าทำด้วยหนังฟอก  Export   Import 
  64031910 000/PR           ประกอบติดด้วยตะปูยึดเกาะแบบต่าง ๆ หรือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  64031920 000/PR           รองเท้าสำหรับขี่ม้าหรือรองเท้าโบว์ลิ่ง  Export   Import 
  64031930 000/PR           รองเท้าสำหรับมวยปล้ำ ยกน้ำหนัก หรือยิมนาสติก  Export   Import 
  64031990 000/PR           อื่น ๆ  Export   Import 
  64032000 000/PR           รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยหนังฟอก และส่วนบนของรองเท้าประกอบด้วยสายคาดข้ามหลังเท้าและหัวแม่เท้าที่ทำด้วยหนังฟอก  Export   Import 
  64034000 000/PR           รองเท้าอื่น ๆ ที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย  Export   Import 
        รองเท้าอื่น ๆ ที่มีพื้นด้านนอกท้าด้วยหนังฟอก    
  64035100 000/PR           หุ้มข้อเท้า  Export   Import 
  64035900 000/PR           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  64039100 000/PR           หุ้มข้อเท้า  Export   Import 
  64039900 000/PR           อื่น ๆ  Export   Import 
6404     รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยยาง พลาสติก หนังฟอกหรือหนังอัด และส่วนบนของรองเท้าทำด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
         รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกท้าด้วยยางหรือพลาสติก    
  640411 /PR     รองเท้ากีฬา รวมทั้งรองเท้าเทนนิส รองเท้าบาสเกตบอล รองเท้ายิม รองเท้าสำหรับฝึกและรองเท้าที่คล้ายกัน ที่มีพื้นด้านนอกทำด้วยยางหรือพลาสติก และส่วนบนของรองเท้าทำด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
  64041110 000/PR           ประกอบติดด้วยตะปูยึดเกาะแบบต่าง ๆ หรือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  64041120 000/PR           รองเท้าสำหรับมวยปล้ำ ยกน้ำหนัก หรือยิมนาสติก  Export   Import 
  64041190 /PR         อื่น ๆ  Export   Import 
  64041190 001/PR           เฉพาะรองเท้ากีฬาชนิดที่ใต้พื้นรองเท้าเป็นปุ่มหรือมีตะปูติด  Export   Import 
  64041190 090/PR           อื่น ๆ  Export   Import 
  640419 /PR     รองเท้าอื่นๆ เช่น รองเท้าแตะ เป็นต้น (นอกจากรองเท้ากีฬาตามประเภทย่อยที่ 6404.11) ที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยยางหรือพลาสติก และส่วนบนของรองเท้าทำด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
  64041900 001/PR           รองเท้าแตะ  Export   Import 
  64041900 090/PR           อื่น ๆ  Export   Import 
  640420 /PR     รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด และส่วนบนของรองเท้าทำด้วยวัตถุทอ (เช่น รองเท้าแตะ เป็นต้น)  Export   Import 
  64042000 001/PR           รองเท้าแตะ  Export   Import 
  64042000 090/PR           อื่น ๆ  Export   Import 
6405     รองเท้าอื่น ๆ (นอกจากรองเท้าตามประเภทที่ 64.01 ถึง 64.04)  Export   Import 
  64051000 000/PR           มีส่วนบนของรองเท้าทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด  Export   Import 
  64052000 000/PR           มีส่วนบนของรองเท้าทำด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
  64059000 000/PR           อื่น ๆ  Export   Import 
6406     ส่วนประกอบของรองเท้า (รวมถึงส่วนบนของรองเท้าจะติดกับพื้นรองเท้า (นอกจากพื้นรองเท้าด้านนอก) ด้วยหรือไม่ก็ตาม) พื้นด้านในที่ถอดออกได้ เบาะรองส้นและของที่คล้ายกัน รวมทั้งสนับแข้ง เครื่องหุ้มขาและของที่คล้ายกัน และส่วนประกอบ  Export   Import 
  640610 /KGM     ส่วนบนของรองเท้าและส่วนประกอบของของดังกล่าว นอกจากเครื่องที่ทำให้แข็ง เช่น แป้งทากระดาษหรือไม้ดาม  Export   Import 
  64061010 000/KGM           โลหะป้องกันหัวรองเท้า  Export   Import 
  64061090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  64062000 000/KGM           พื้นรองเท้าด้านนอกและส้นรองเท้า ทำด้วยยางหรือพลาสติก  Export   Import 
  640690 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  64069010 000/KGM           ทำด้วยไม้  Export   Import 
             ท้าด้วยโลหะ    
  64069021 000/KGM           ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  64069029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             ท้าด้วยยางหรือพลาสติก    
  64069031 000/KGM           พื้นรองเท้าด้านใน  Export   Import 
  64069032 000/KGM           พื้นรองเท้าที่ประกอบสมบูรณ์  Export   Import 
  64069039 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  64069091 000/KGM           สนับแข้ง เครื่องหุ้มขา และของที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  64069099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import