ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
65     เครื่องสวมศีรษะ และส่วนประกอบของเครื่องสวมศีรษะ  Export   Import 
  65010000 000/KGM           ทรงหมวก ตัวหมวก และฮู๊ด ทำด้วยสักหลาด ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีก รวมทั้งพลาโตและมังซอง (รวมถึงสลิตมังซอง)ทำด้วยสักหลาด  Export   Import 
  65020000 000/KGM           ทรงหมวก ที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีก ไม่ได้บุภายในหรือไม่ได้ตกแต่ง  Export   Import 
  65040000 000/KGM           หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตามจะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
6505     หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือทําจากผืนผ้าลูกไม้ ผืนสักหลาดหรือผ้าสิ่งทออื่น ๆ ที่เป็นผืน (แต่ไม่เป็นแถบ) จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งร่างแหคลุมผมทําด้วยวัตถุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  65050010 000/KGM           เครื่องสวมศีรษะชนิดที่ใช้ในทางศาสนา  Export   Import 
  65050020 000/KGM           ร่างแหคลุมผม  Export   Import 
  65050090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6506     เครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 65.01 ถึง 65.05) จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  650610 /-     เครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัย  Export   Import 
  65061010 000/C62           หมวกสำหรับคนขับรถจักรยานยนต์  Export   Import 
  65061020 000/C62           หมวกนิรภัยในทางอุตสาหกรรม หมวกสำหรับนักผจญเพลิง ไม่รวมถึงหมวกเกราะเหล็ก  Export   Import 
  65061030 000/C62           หมวกเกราะเหล็ก  Export   Import 
  65061040 000/C62           เครื่องสวมศีรษะสำหรับกีฬาโปโลน้ำ  Export   Import 
  65061090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  65069100 000/C62           ทำด้วยยางหรือพลาสติก  Export   Import 
  650699 /C62     เครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม- อื่น ๆ- - ทําด้วยวัตถุอื่น  Export   Import 
  65069910 000/C62           ทำด้วยหนังเฟอร์  Export   Import 
  65069990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  65070000 000/KGM           แถบรองขอบใน ซับใน สิ่งหุ้ม พื้นทรงหมวก โครงหมวก กระบังหน้า และแถบรัดคาง สำหรับเครื่องสวมศีรษะ  Export   Import