ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
66     ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้(วิป) แส้ขี่ม้าและส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
6601     ร่มและร่มปักกันแดด (รวมถึงร่มที่เป็นไม้เท้า ร่มปักในสวนและร่มที่คล้ายกัน)  Export   Import 
  660110 /C62     ร่มปักในสวน และร่มที่คล้ายกัน  Export   Import 
  66011000 001/C62           หุ้มด้วยกระดาษ  Export   Import 
  66011000 002/C62           หุ้มด้วยผ้าทอ  Export   Import 
  66011000 003/C62           หุ้มด้วยพลาสติก  Export   Import 
  66011000 090/C62           หุ้มด้วยวัตถุอื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  660191 /C62     ร่ม และร่มปักกันแดด (รวมถึงร่มที่เป็นไม้เท้า นอกจากร่มปักในสวนและร่มที่คล้ายกัน) ที่มีด้ามปรับความยาวได้  Export   Import 
  66019100 001/C62           หุ้มด้วยกระดาษ  Export   Import 
  66019100 002/C62           หุ้มด้วยผ้าทอ  Export   Import 
  66019100 003/C62           หุ้มด้วยพลาสติก  Export   Import 
  66019100 090/C62           หุ้มด้วยวัตถุอื่น ๆ  Export   Import 
  660199 /C62     ร่ม และร่มปักกันแดด (รวมถึงร่มที่เป็นไม้เท้า นอกจากร่มปักในสวนและร่มที่คล้ายกัน) ไม่มีด้ามปรับความยาว  Export   Import 
  66019900 001/C62           หุ้มด้วยกระดาษ  Export   Import 
  66019900 002/C62           หุ้มด้วยผ้าทอ  Export   Import 
  66019900 003/C62           หุ้มด้วยพลาสติก  Export   Import 
  66019900 090/C62           หุ้มด้วยวัตถุอื่น ๆ  Export   Import 
  66020000 000/C62           ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี่ม้า และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
6603     ส่วนประกอบ สิ่งที่ใช้ตกแต่ง และอุปกรณ์ประกอบของของตามประเภทที่ 66.01 (ร่ม และร่มปักกันแดด) หรือ 66.02 (ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้(วิป) แส้ขี่ม้าและของที่คล้ายกัน)  Export   Import 
  66032000 000/KGM           โครงร่ม รวมถึงโครงร่มที่มีด้ามติดอยู่  Export   Import 
  660390 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  66039010 000/KGM           สำหรับของตามประเภท 66.01  Export   Import 
  66039020 000/KGM           สำหรับของตามประเภท 66.02  Export   Import