ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
67     ขนแข็งและขนอ่อนสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว และของทำด้วยขนดังกล่าว ดอกไม้เทียม ของทำด้วยผมคน  Export   Import 
  67010000 000/KGM           หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีกที่มีขนแข็งหรือขนอ่อนติดขนแข็ง ส่วนของขนแข็ง ขนอ่อน และของทำด้วยของดังกล่าว (นอกจากของตามประเภท 05.05 และก้านขนนกที่จัดทำแล้ว)  Export   Import 
6702     ดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม ผลไม้เทียม ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งของทำด้วยดอกไม้เทียม ใบไม้เทียมหรือผลไม้เทียม  Export   Import 
  67021000 000/KGM           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  670290 /KGM     ดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม ผลไม้เทียม ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งของทำด้วยดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม หรือผลไม้เทียม ทำด้วยวัตถุอื่นๆ (นอกจากพลาสติก)  Export   Import 
  67029010 000/KGM           ทำด้วยกระดาษ  Export   Import 
  67029020 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
  67029090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6703     ผมคนที่ตกแต่ง สาง ฟอก หรือจัดทำอย่างอื่น รวมทั้งขนแกะ ขนสัตว์อื่นๆ หรือวัตถุทออื่นๆ ที่จัดเตรียมเพื่อใช้ทำผมปลอมหรือของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  67030000 001/KGM           ผมคน  Export   Import 
  67030000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6704     ผมปลอม เคราปลอม ขนคิ้วปลอมและขนตาปลอม แผงผมและของที่คล้ายกัน ทำด้วยผมคน ขนสัตว์ หรือทำด้วยวัตถุทอ รวมทั้งของทำด้วยผมคนที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
        ท าด้วยวัตถุทอสังเคราะห์    
  67041100 000/KGM           ผมปลอมสวมทั้งหัว  Export   Import 
  67041900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  67042000 000/KGM           ทำด้วยผมคน  Export   Import 
  67049000 000/KGM           ทำด้วยวัตถุอื่น  Export   Import