ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
68     ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสเบสทอส ไมกาหรือวัตถุที่คล้ายกัน  Export   Import 
  68010000 000/KGM           หินปูถนน หินขอบถนนและหินปูพื้น ทำด้วยหินธรรมชาติ (ยกเว้นหินชนวน)  Export   Import 
6802     หินที่ใช้ทำอนุสาวรีย์หรือหินก่อสร้าง ที่จัดทำแล้ว (ยกเว้นหินชนวน) และของทำด้วยหินดังกล่าว นอกจากของตามประเภทที่ 68.01 (หินปูถนน หินขอบถนน และ หินปูพื้น) รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกันทำด้วยหินธรรมชาติ (รวมถึงหินชนวน) จะมีแผ่นรองรับหรือไม่ก็ตา  Export   Import 
  68021000 000/KGM           กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม ซึ่งด้านที่มีพื้นที่ผิวใหญ่ที่สุด ต้องสามารถวางในกรอบ สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวน้อยกว่า 7 เซนติเมตร รวมทั้ง เม็ด ชิ้น และผง ที่แต่งสีแล้ว  Export   Import 
         หินอื่น ๆ ที่ใช้ท าอนุสาวรีย์หรือก่อสร้าง และของที่ท าด้วยหินดังกล่าว เพียงแต่ตัดหรือเลื่อย มีผิวราบหรือเรียบ    
  68022100 000/KGM           หินอ่อน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร์  Export   Import 
  68022300 000/KGM           หินแกรนิต  Export   Import 
  680229 /KGM      หินอื่น ๆ  Export   Import 
  68022910 000/KGM           หินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  68022990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  680291 /KGM     หินอ่อน ทราเวอร์ทีนและอะลาบาสเตอร์ ที่จัดทำแล้ว (ไม่เพียงแต่ตัดหรือเลื่อย มีผิวราบหรือเรียบ) ใช้ทำอนุสาวรีย์หรือก่อสร้าง และของที่ทำด้วยหินดังกล่าว นอกจากของตามประเภทที่ 68.01 (หินปูถนน หินขอบถนนและหินปูพื้น)  Export   Import 
  68029110 000/KGM           หินอ่อน  Export   Import 
  68029190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  68029200 000/KGM           หินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  68029300 000/KGM           หินแกรนิต  Export   Import 
  68029900 000/KGM           หินอื่น ๆ  Export   Import 
  68030000 000/KGM           หินชนวนที่จัดทำแล้ว และของทำด้วยหินชนวนหรือทำด้วยหินชนวนอัด  Export   Import 
6804     หินโม่ หินบด จานเจียระไนและของที่คล้ายกัน ไม่มีโครง ใช้สำหรับบด ลับ ขัด แต่งให้ได้ขนาดหรือตัด หินลับหรือหินขัดที่ใช้ด้วยมือ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยหินธรรมชาติ วัตถุขัดถูธรรมชาติอัด หรือวัตถุขัดถูเทียมอัด หรือทำด้วยเซรามิก มีหรือไม่มีส่วนป  Export   Import 
  68041000 000/KGM           หินโม่และหินบด ใช้สำหรับโม่สี บด หรือบดละเอียด  Export   Import 
        หินโม่ หินบดและจานเจียระไนอื่น ๆ และของที่คล้ายกัน    
  680421 /KGM     หินโม่ หินบด จานเจียระไนและของที่คล้ายกัน ไม่มีโครง ใช้สำหรับบด ลับ ขัด แต่งให้ได้ขนาดหรือตัด และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเพชรสังเคราะห์อัดหรือเพชรธรรมชาติอัด  Export   Import 
  68042100 001/KGM           จานเจียระไน  Export   Import 
  68042100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  680422 /KGM     หินโม่ หินบด จานเจียระไนและของที่คล้ายกัน ไม่มีโครง ใช้สำหรับบด ลับ ขัด แต่งให้ได้ขนาดหรือตัด และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยวัตถุขัดถูเทียมอัดหรือวัตถุขัดถูธรรมชาติอัดอื่น ๆ (นอกจากเพชรสังเคราะห์อัดหรือเพชรธรรมชาติอัด) หรือทำด้วยเซรามิก  Export   Import 
  68042200 001/KGM           จานเจียระไน  Export   Import 
  68042200 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  680423 /KGM     หินโม่ หินบด จานเจียระไนและของที่คล้ายกัน ไม่มีโครง ใช้สำหรับบด ลับ ขัด แต่งให้ได้ขนาดหรือตัด และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยหินธรรมชาติ  Export   Import 
  68042300 001/KGM           จานเจียระไน  Export   Import 
  68042300 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  68043000 000/KGM           หินลับหรือหินขัด ที่ใช้ด้วยมือ  Export   Import 
6805     ผงขัดถูหรือเม็ดขัดถูธรรมชาติหรือเทียม ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยวัตถุทอ กระดาษ กระดาษแข็งหรือวัตถุอื่นๆ จะตัดให้เป็นรูปทรง เย็บหรือจัดทำอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  68051000 000/KGM           ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยผ้าสิ่งทอเท่านั้น  Export   Import 
  680520 /KGM     ผงขัดถูหรือเม็ดขัดถูธรรมชาติหรือเทียม ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็งเท่านั้น  Export   Import 
  68052000 001/KGM           แผ่นกลมสำหรับขัด  Export   Import 
  68052000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  68053000 000/KGM           ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยวัตถุอื่น  Export   Import 
6806     ใยขี้แร่ ใยหินและใยแร่ที่คล้ายกัน รวมทั้งเอกซ์โฟลีเอตเต็ดเวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แปนเด็ดเคลย์ โฟมสแลกและวัตถุจำพวกแร่ชนิดเอกซ์แปนเด็ดที่คล้ายกัน ของผสมและของที่ทำด้วยวัตถุจำพวกแร่ซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียงหรือเป็นตัวดูดกลืนเสียง นอกจากของตามประเภทท  Export   Import 
  68061000 000/KGM           ใยขี้แร่ ใยหินและใยแร่ที่คล้ายกัน (รวมถึงของผสมระหว่างของดังกล่าว) เป็นของกอง แผ่นบาง หรือเป็นม้วน  Export   Import 
  68062000 000/KGM           เอกซ์โฟลีเอตเต็ดเวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แปนเด็ดเคลย์ โฟมสแลก และวัตถุจำพวกแร่ชนิดเอกซ์แปนเต็ดที่คล้ายกัน (รวมถึงของผสมระหว่างของดังกล่าว)  Export   Import 
  68069000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6807     ของทำด้วยแอสฟัลต์หรือทำด้วยวัตถุที่คล้ายกัน (เช่น ปิโตรเลียมบิทูเมนหรือโคลทาร์พิต เป็นต้น)  Export   Import 
  68071000 000/KGM           เป็นม้วน  Export   Import 
  680790 /KGM     ของทำด้วยแอสฟัลต์ หรือทำด้วยวัตถุที่คล้ายกัน (เช่น ปิโตรเลียมบิทูเมนหรือโคลทาร์พิตซ์ เป็นต้น) เป็นรูปลักษณะอื่น (นอกจากเป็นม้วน)  Export   Import 
  68079010 000/KGM           กระเบื้อง  Export   Import 
  68079090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6808     แผง แผ่น กระเบื้อง ก้อนเหลี่ยมและของที่คล้ายกันที่ทำด้วยเส้นใยพืช ฟางหรือทำด้วยขี้กบ ชิ้นไม้ สะเก็ดไม้ ขี้เลื่อยหรือเศษไม้อื่นๆ เกาะหรือติดรวมกันด้วยซีเมนต์ ปลาสเตอร์หรือสารยึดจำพวกแร่อื่นๆ  Export   Import 
  68080010 000/KGM           กระเบื้องมุงหลังคา แผง แผ่น ก้อนเหลี่ยม และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  68080090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6809     ของทำด้วยปลาสเตอร์หรือที่มีส่วนผสมของปลาสเตอร์เป็นหลัก  Export   Import 
         แผ่น แผ่นบาง แผง กระเบื้อง และของที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ตกแต่ง    
  68091100 000/KGM           ติดด้านหน้าหรือเสริมให้แข็งแรงด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็งเท่านั้น  Export   Import 
  680919 /KGM     แผ่น แผ่นบาง แผง กระเบื้องและของที่คล้ายกันที่ไม่ได้ตกแต่ง ทำด้วยปลาสเตอร์หรือที่มีส่วนผสมของปลาสเตอร์เป็นหลัก ติดด้านหน้าหรือเสริมให้แข็งแรงด้วยวัตถุอื่น (นอกจากกระดาษหรือกระดาษแข็ง)  Export   Import 
  68091910 000/KGM           กระเบื้อง  Export   Import 
  68091990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  680990 /KGM     ของอื่น ๆ ทำด้วยปลาสเตอร์หรือที่มีส่วนผสมของปลาสเตอร์เป็นหลัก (นอกจากแผ่น แผ่นบาง แผง กระเบื้องและของที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ตกแต่ง)  Export   Import 
  68099010 000/KGM           แบบหล่อทางทันตกรรมทำด้วยปลาสเตอร์  Export   Import 
  68099090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  68099090 001/KGM           เฉพาะแบบปลาสเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก  Export   Import 
  68099090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6810     ของทำด้วยซีเมนต์ คอนกรีตหรือทำด้วยหินเทียม จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
         กระเบื้อง หินปูพื้น อิฐ และของที่คล้ายกัน    
  68101100 000/KGM           บล็อกและอิฐสำหรับก่อสร้าง  Export   Import 
  681019 /KGM     กระเบื้อง หินปูพื้น อิฐ และของที่คล้ายกัน (นอกจากบล็อกและอิฐสำหรับก่อสร้าง) ทำด้วยซีเมนต์ คอนกรีตหรือทำด้วยหินเทียม  Export   Import 
  68101910 000/KGM           กระเบื้อง  Export   Import 
  68101990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  68109100 000/KGM           องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างสำเร็จรูปใช้ในการก่อสร้างหรือวิศวกรรมโยธา  Export   Import 
  68109900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6811     ของทำด้วยแอสเบสทอสซีเมนต์ เซลลูโลสไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือทำด้วยของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  681140 /KGM     ของทําด้วยแอสเบสทอสซีเมนต์ เซลลูโลสไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือทําด้วยของที่คล้ายกัน- ที่มีแอสเบสทอส  Export   Import 
  68114010 000/KGM           แผ่นบางลูกฟูก  Export   Import 
             แผ่นบาง แผง กระเบื้องแบบอื่น ๆ และของที่คล้ายกัน    
  68114021 000/KGM           กระเบื้องปูพื้นหรือกระเบื้องติดผนัง ที่มีพลาสติก  Export   Import 
  68114029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  68114030 000/KGM           หลอดหรือท่อ  Export   Import 
  68114040 000/KGM           อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ  Export   Import 
  68114090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ไม่มีแอสเบสทอส    
  68118100 000/KGM           แผ่นบางลูกฟูก  Export   Import 
  681182 /KGM     ของทําด้วยแอสเบสทอสซีเมนต์ เซลลูโลสไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือทําด้วยของที่คล้ายกัน- - แผ่นบาง แผง กระเบื้องแบบอื่นๆ และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  68118210 000/KGM           กระเบื้องปูพื้นหรือกระเบื้องติดผนัง ที่มีพลาสติก  Export   Import 
  68118290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  681189 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  68118910 000/KGM           หลอดหรือท่อ  Export   Import 
  68118920 000/KGM           อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ  Export   Import 
  68118990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6812     เส้นใยแอสเบสทอสที่จัดทำแล้ว ของผสมที่มีแอสเบสทอสเป็นหลัก หรือมีแอสเบสทอสกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตเป็นหลัก รวมทั้งของทำด้วยของผสมดังกล่าวหรือ ทำด้วยแอสเบสทอส (เช่น ด้าย ผ้าทอ เสื้อผ้า เครื่องสวมศีรษะ รองเท้า ประเก็น เป็นต้น) จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตา  Export   Import 
  681280 /KGM      ทําด้วยโครซิโดไลท์  Export   Import 
  68128020 000/KGM           เสื้อผ้า  Export   Import 
  68128030 000/KGM           กระดาษ มิลล์บอร์ด และสักหลาด  Export   Import 
  68128040 000/KGM           กระเบื้องปูพื้นหรือกระเบื้องติดผนัง  Export   Import 
  68128050 000/KGM           ของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย รองเท้าและ เครื่องสวมศีรษะ เส้นใยโครซิโดไลท์ที่จัดทำแล้ว ของผสมที่มีโครซิโดไลท์เป็นหลัก หรือมีโครซิโดไลท์กับแมกนีเซียมคาร์บอเนตเป็นหลัก ด้ายหรือเส้นด้าย ด้ายชนิดคอร์ด และสตริง จะถักหรือไม่ก็ตาม ผ้าทอหรือผ้าถักแบบนิต  Export   Import 
  68128090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  681291 /KGM      เสื้อผ้า ของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย รองเท้าและเครื่องสวมศีรษะ  Export   Import 
  68129110 000/KGM           เสื้อผ้า  Export   Import 
  68129190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  68129200 000/KGM           กระดาษ มิลล์บอร์ด และสักหลาด  Export   Import 
  68129300 000/KGM           ของที่ใช้ในการต่อเชื่อมทำด้วยเส้นใยแอสเบสทอส อัดเป็นแผ่นบางหรือเป็นม้วน  Export   Import 
  681299 /KGM      อื่น ๆ  Export   Import 
            สที่จัดท าแล้ว (นอกจากที่มีโครซิโดไลท์) ของผสมที่มีแอสเบสทอสเป็นหลัก (นอกจากที่มีโครซิโดไลท์) หรือมีแอสเบสทอส (นอกจากที่มีโครซิโดไลท์) กับแมกนีเซียมคาร์บอเนตเป็นหลัก รวมทั้งด้ายหรือเส้นด้าย ด้ายชนิดคอร์ดและสตริง จะถักหรือไม่ก็ตาม ผ้าทอหรือผ้าถักแบบนิต    
  68129911 000/KGM           ของผสมที่มีแอสเบสทอสเป็นหลัก หรือมีแอสเบสทอสกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตเป็นหลัก ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตของตามประเภท 68.13  Export   Import 
  68129919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  68129920 000/KGM           กระเบื้องปูพื้นหรือกระเบื้องติดผนัง  Export   Import 
  68129990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6813     วัตถุเสียดทานและของทำด้วยวัตถุดังกล่าว (เช่น แผ่นบาง ม้วน แถบ เซกเมนต์ จาน แหวนรอง แพ็ด เป็นต้น) ยังไม่ได้ติดตั้ง สำหรับใช้กับเบรก คลัชหรือของที่คล้ายกัน ที่มีแอสเบสทอส มีสารจำพวกแร่อื่น ๆ หรือมีเซลลูโลสเป็นหลัก จะมีสิ่งทอหรือวัตถุอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่  Export   Import 
  681320 /KGM      ที่มีแอสเบสทอส  Export   Import 
  68132010 000/KGM           ผ้าเบรกและแพ็ด  Export   Import 
  68132090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ไม่มีแอสเบสทอส    
  68138100 000/KGM           ผ้าเบรกและแพ็ด  Export   Import 
  68138900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6814     ไมกาที่จัดทำแล้ว และของทำด้วยไมกา รวมถึงไมกาที่เกาะหรือติดรวมกันหรือที่ทำขึ้นใหม่ จะมีสิ่งรองรับที่เป็นกระดาษ กระดาษแข็งหรือวัตถุอื่นหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  68141000 000/KGM           แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทำด้วยไมกาที่เกาะหรือติดรวมกันหรือที่ทำขึ้นใหม่ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  68149000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6815     ของทำด้วยหินหรือสารจำพวกแร่อื่น ๆ (รวมถึงใยคาร์บอน ของทำด้วยใยคาร์บอน และของทำด้วยถ่านพีต) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น (นอกจากของทำด้วยหินและสารจำพวกแร่ตามประเภทที่ 68.01 ถึง 68.14)  Export   Import 
  681510 /KGM     ของทำด้วยกราไฟต์ หรือคาร์บอนอื่นๆ ที่ไม่ใช้งานทางไฟฟ้า ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  68151010 000/KGM           ด้ายหรือเส้นด้าย  Export   Import 
  68151020 000/KGM           อิฐ ก้อนเหลี่ยมสำหรับปูพื้น กระเบื้องปูพื้น และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  68151091 000/KGM           เส้นใยคาร์บอน  Export   Import 
  68151099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  68152000 000/KGM           ของทำด้วยถ่านพีต  Export   Import 
        ของอื่น ๆ    
  681591 /KGM     ของทำด้วยสารจำพวกแร่ ที่มีแมกนีไซด์ โดโลไมต์และโครไมต์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  68159100 001/KGM           เฉพาะอิฐ แท่ง กระเบื้องที่ทนไฟ วัตถุสำหรับก่อสร้าง ชนิดทนไฟที่คล้ายกัน ชนิดฟิวส์คาสท์  Export   Import 
  68159100 002/KGM           เฉพาะอิฐ แท่ง กระเบื้องที่ทนไฟ วัตถุสำหรับก่อสร้าง ชนิดทนไฟที่คล้ายกัน ชนิดอื่นหรือมีลักษณะตามที่ระบุไว้ในประเภทที่ 69.03  Export   Import 
  68159100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  681599 /KGM     ของอื่น ๆ ทำด้วยหินหรือสารจำพวกแร่อื่น ๆ (รวมถึงใยคาร์บอน ของทำด้วยใยคาร์บอน และของทำด้วยถ่านพีต) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น เช่น ครกและสาก ทำด้วยหิน เป็นต้น (นอกจากของทำด้วยกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่น ๆ ที่ไม่ใช้งานทางไฟฟ้า ของทำด้วยถ่านพี  Export   Import 
  68159900 001/KGM           ครกและสาก  Export   Import 
  68159900 002/KGM           เฉพาะอิฐ แท่ง กระเบื้องที่ทนไฟ วัตถุสำหรับก่อสร้าง ชนิดทนไฟที่คล้ายกัน ชนิดฟิวส์คาสท์  Export   Import 
  68159900 003/KGM           เฉพาะอิฐ แท่ง กระเบื้องที่ทนไฟ วัตถุสำหรับก่อสร้าง ชนิดทนไฟที่คล้ายกัน ชนิดอื่นหรือมีลักษณะตามที่ระบุไว้ในประเภทที่ 69.03  Export   Import 
  68159900 004/KGM           เฉพาะเวเฟอร์หรือไดร์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของวงจรรวม ซึ่งมีเนื้อสารเป็นซิลิคอน ร้อยละ 99 และอาจฉาบด้านด้วยทองแดงหรืออะลูมิเนียมที่ไม่ได้ผ่านโปรแกรมวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
  68159900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import