ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
69     ผลิตภัณฑ์เซรามิก  Export   Import 
  69010000 000/KGM           อิฐ บล็อก กระเบื้อง และผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ ทำด้วยดินซากหอย (เช่น คีเซลกูหร์ ทริโพไลต์ หรือไดอะทอไมต์) หรือทำด้วยดินทรายที่คล้ายกัน  Export   Import 
6902     อิฐ บล็อก กระเบื้อง ชนิดทนไฟ และผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟที่คล้ายกัน สำหรับใช้ในการก่อสร้าง นอกจากของทำด้วยดินซากหอยหรือดินทรายที่คล้ายกัน  Export   Import 
  69021000 000/KGM           มีธาตุแมกนีเซียม แคลเซียม หรือโครเมียม ในรูปของแมกนีเซียมออกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ หรือโครมิกออกไซด์ อย่างเดียวหรือรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  69022000 000/KGM           มีอะลูมินาหรือมีซิลิกาหรือมีของผสมหรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  69029000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6903     ผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟอื่น ๆ (เช่น รีทอร์ต เบ้า เตาอบ หัวฉีด ปลั๊ก ฐานรอง เบ้าหลอมโลหะมีค่า หลอดหรือท่อ ปลอกและเส้น เป็นต้น) นอกจากของทำด้วย ดินซากหอยหรือดินทรายที่คล้ายกัน  Export   Import 
  69031000 000/KGM           ที่มีกราไฟต์หรือมีคาร์บอนอื่น ๆ หรือมีของผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  69032000 000/KGM           ที่มีอะลูมินาหรือของผสมหรือสารประกอบของอะลูมินาและซิลิกามากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  69039000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6904     อิฐก่อสร้าง บล็อกปูพื้น กระเบื้องที่ใช้รองหรือใช้เสริมที่เป็นเซรามิก และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  69041000 000/C62           อิฐก่อสร้าง  Export   Import 
  69049000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6905     กระเบื้องมุงหลังคา ท่อยอดปล่องไฟ บัวยอดปล่องไฟ สิ่งบุปล่องไฟ สิ่งประดับทางสถาปัตยกรรม และผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ สาหรับใช้ในการก่อสร้าง  Export   Import 
  69051000 000/KGM           กระเบื้องมุงหลังคา  Export   Import 
  69059000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  69060000 000/KGM           หลอดหรือท่อ ท่อนำ ราง และอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับหลอดหรือท่อที่เป็นเซรามิก  Export   Import 
6907     กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือกระเบื้องติดผนัง ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบ รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  690710 /MTK     กระเบื้อง ปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือติดผนัง (รวมทั้งกระเบื้องโมเสก) ลูกบาศก์และของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบ ซึ่งด้านที่มีพื้นที่ผิวใหญ่ที่สุดต้องสามารถวางในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีด้านยาวน้อยกว่า 7 เซนติเมตร  Export   Import 
  69071010 /MTK         กระเบื้องปูทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตา หรือกระเบื้องติดผนัง  Export   Import 
  69071010 001/MTK           กระเบื้องโมเสค  Export   Import 
  69071010 090/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  69071090 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  690790 /MTK     อื่น ๆ  Export   Import 
  69079010 000/MTK           กระเบื้องปูทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตา หรือกระเบื้องติดผนัง  Export   Import 
  69079020 000/MTK           กระเบื้องชนิดที่ใช้สำหรับบุด้านในเครื่องบดเครื่องโม่  Export   Import 
  69079090 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
6908     กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือติดผนัง ที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  690810 /MTK     กระเบื้อง ปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือติดผนัง (รวมทั้งกระเบื้องโมเสก) ลูกบาศก์และของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว ซึ่งด้านที่มีพื้นที่ผิวใหญ่ที่สุดต้องสามารถวางในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีด้านยาวน้อยกว่า 7 เซนติเมตร  Export   Import 
  69081010 /MTK         กระเบื้องปูทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตา หรือกระเบื้องติดผนัง  Export   Import 
  69081010 001/MTK           กระเบื้องโมเสค  Export   Import 
  69081010 090/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  69081090 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  690890 /MTK     กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือติดผนัง รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว นอกจากของตามประเภทที่ 6908.10  Export   Import 
             กระเบื้องที่มีสีเดียว    
  69089011 000/MTK           กระเบื้องปูทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตา หรือกระเบื้องติดผนัง  Export   Import 
  69089019 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  69089091 000/MTK           กระเบื้องปูทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตา หรือกระเบื้องติดผนัง  Export   Import 
  69089099 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
6909     ผลิตภัณฑ์เซรามิกสําหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมีหรือใช้ในทางเทคนิคอื่นๆ อ่างและภาชนะรองรับที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้ในทางเกษตรกรรม รวมทั้งหม้อ กระปุกและของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้สําหรับลําเลียงหรือบรรจุของ  Export   Import 
        ผลิตภัณฑ์เซรามิกส าหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมี หรือใช้ในทางเทคนิคอย่างอื่น    
  69091100 000/KGM           ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)  Export   Import 
  69091200 000/KGM           ของที่มีความแข็งเทียบเท่า 9 หรือมากกว่า ตามสเกลของโมส์  Export   Import 
  69091900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  69099000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6910     อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า ฐานตั้งอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ บิเด โถส้วม โถชักโครก โถปัสสาวะ และเครื่องสุขภัณฑ์ติดตั้งถาวรที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิก  Export   Import 
  69101000 000/KGM           ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)  Export   Import 
  69109000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6911     เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่น ๆ และของใช้ในห้องน้ำ ที่เป็นเซรามิก ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)  Export   Import 
  69111000 000/KGM           เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว  Export   Import 
  69119000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6912     เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่น ๆ และของใช้ในห้องน้ำ ที่เป็นเซรามิก นอกจากชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)  Export   Import 
  69120000 001/KGM           เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว  Export   Import 
  69120000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6913     รูปปั้นขนาดเล็กและของประดับอื่นๆ ที่เป็นเซรามิก  Export   Import 
  691310 /KGM     รูปปั้นขนาดเล็กและของประดับอื่น ๆ ที่เป็นเซรามิก ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)  Export   Import 
  69131010 000/KGM           กล่องบุหรี่และที่เขี่ยบุหรี่ใช้เป็นของประดับ  Export   Import 
  69131090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  69131090 001/KGM           รูปปั้นขนาดเล็ก  Export   Import 
  69131090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  691390 /KGM     รูปปั้นขนาดเล็กและของประดับอื่น ๆ ที่เป็นเซรามิก นอกจากชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)  Export   Import 
  69139010 000/KGM           กล่องบุหรี่และที่เขี่ยบุหรี่ใช้เป็นของประดับ  Export   Import 
  69139090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  69139090 001/KGM           รูปปั้นขนาดเล็ก  Export   Import 
  69139090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6914     ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 69.01 ถึง 69.13)  Export   Import 
  69141000 000/KGM           ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)  Export   Import 
  69149000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import