ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
70     แก้วและเครื่องแก้ว  Export   Import 
  70010000 000/KGM           คูลเลต เศษแก้วอื่น ๆ และของที่ใช้ไม่ได้อื่น ๆ ทำด้วยแก้ว รวมทั้งแก้วที่เป็นก้อน  Export   Import 
7002     แก้วทำเป็นลูกกลม (นอกจากลูกกลมขนาดเล็กตามประเภทที่ 70.18) เป็นเส้น เป็นหลอดหรือท่อ ที่ไม่ได้ตกแต่ง  Export   Import 
  70021000 000/KGM           ลูกกลม  Export   Import 
  70022000 000/KGM           เส้น  Export   Import 
        หลอดหรือท่อ    
  700231 /KGM     หลอดหรือท่อ ทำด้วยฟิวส์ควอร์ตช์หรือฟิวส์ซิลิกาอื่นๆ ที่ไม่ได้ตกแต่ง  Export   Import 
  70023110 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตหลอดสุญญากาศ  Export   Import 
  70023190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  700232 /KGM     หลอดหรือท่อทำด้วยแก้วอื่น ๆ (นอกจากฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟิวส์ซิลิกาอื่น ๆ) ที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นไม่เกิน 5 x 10-6 ต่อองศาเคลวินที่อุณภูมิระหว่าง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส ที่ไม่ได้ตกแต่ง  Export   Import 
  70023210 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตหลอดสุญญากาศ  Export   Import 
  70023220 000/KGM           อื่น ๆ ทำด้วยแก้วบอโรซิลิเกตใส เป็นกลาง ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 22 มิลลิเมตร  Export   Import 
  70023290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  700239 /KGM     หลอดหรือท่อทำด้วยแก้วอื่นๆ (นอกจากที่ทำด้วยฟิวส์ควอร์ตซ์ หรือฟิวส์ซิลิกาอื่น หรือทำด้วยแก้วอื่นๆ ที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นไม่เกิน 5x10-6ต่อองศาเคลวิน ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส) ที่ไม่ได้ตกแต่ง  Export   Import 
  70023910 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตหลอดสุญญากาศ  Export   Import 
  70023920 000/KGM           อื่น ๆ ทำด้วยแก้วบอโรซิลิเกตใส เป็นกลาง ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 22 มิลลิเมตร  Export   Import 
  70023990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7003     แก้วที่ได้จากการหล่อหรือการรีด เป็นแผ่นหรือเป็นโพรไฟล์ จะมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น  Export   Import 
        แผ่นแก้วที่ไม่เสริมด้วยลวด    
  700312 /KGM     แก้วที่ได้จากการหล่อหรือการรีด เป็นแผ่นแก้วที่ไม่เสริมด้วยลวด แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเต็ด) ทำให้ทึบแสง ทำให้สะท้อนแสง หรือมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น  Export   Import 
  70031210 000/KGM           แก้วเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  70031220 000/KGM           อื่น ๆ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงที่ตัดมุม 1 มุม หรือ 2 มุม หรือ 3 มุม หรือ 4 มุม)  Export   Import 
  70031290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  700319 /KGM     แก้วอื่นๆ ที่ได้จากการหล่อหรือการรีด เป็นแผ่นแก้วที่ไม่เสริมด้วยลวด (นอกจากแผ่นแก้วที่แต่งสีทั่วเนื้อ ทำให้ทึบแสง ทำให้สะท้อนแสง หรือมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง) แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น  Export   Import 
  70031910 000/KGM           แก้วเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  70031990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  70032000 000/KGM           แผ่นแก้วที่เสริมด้วยลวด  Export   Import 
  70033000 000/KGM           โพรไฟล์  Export   Import 
7004     แก้วที่ได้จากการดึงหรือเป่า เป็นแผ่น จะมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น  Export   Import 
  700420 /KGM     แก้วที่ได้จากการดึงหรือเป่า เป็นแผ่น แต่งสีทั่วเนื้อ ทำให้ทึบแสง ทำให้สะท้อนแสง หรือมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น  Export   Import 
  70042010 000/KGM           แก้วเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  70042090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  700490 /KGM     แก้วอื่นๆ ที่ได้จากการดึงหรือเป่า เป็นแผ่น (นอกจากชนิดแต่งสีทั่วเนื้อ ทำให้ทึบแสง ทำให้สะท้อนแสง หรือมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง) แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น  Export   Import 
  70049010 000/KGM           แก้วเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  70049090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7005     โฟลตกลาสและแก้วที่ขัดผิวหรือขัดมัน เป็นแผ่น จะมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น  Export   Import 
  700510 /KGM     โฟลตกลาสและแก้วที่ขัดผิวหรือขัดมัน เป็นแผ่น ไม่เสริมด้วยลวด มีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น  Export   Import 
  70051010 000/KGM           แก้วเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  70051090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        แก้วที่ไม่เสริมด้วยลวดอื่น ๆ    
  700521 /KGM     โฟลตกลาสและแก้ว เป็นแผ่น ไม่เสริมด้วยลวด แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเต็ด) ทำให้ทึบแสง ทำให้สะท้อนแสงหรือเพียงแต่ขัดผิว แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น  Export   Import 
  70052110 000/KGM           แก้วเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  70052190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  70052190 001/KGM           เฉพาะกระจกที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  70052190 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  700529 /KGM     โฟลตกลาสและแก้วที่ขัดผิวหรือขัดมัน เป็นแผ่น ไม่เสริมด้วยลวด ไม่มีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง หรือไม่ตกแต่งสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเต็ด) ทำให้ทึบแสง ทำให้สะท้อนแสง หรือเพียงแต่ขัดผิว แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น  Export   Import 
  70052910 000/KGM           แก้วเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  70052990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  70052990 001/KGM           เฉพาะกระจกที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  70052990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  70053000 000/KGM           แก้วที่เสริมด้วยลวด  Export   Import 
7006     แก้วตามประเภทที่ 70.03 (แก้วที่ได้จากการหล่อหรือการรีด) 70.04 (แก้วที่ได้จากการดึงหรือเป่า) หรือ 70.05 (โฟลตกลาสและแก้วที่ขัดผิวหรือขัดมัน) ที่ทำให้โค้ง แต่งขอบ สลัก เจาะรู เคลือบเอนาเมลหรือตกแต่งอย่างอื่น แต่ต้องไม่มีกรอบหรือติดกับวัตถุอื่น  Export   Import 
  70060010 000/KGM           แก้วเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  70060090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7007     กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม (เทมเพอร์) หรือชนิดแตกแล้วไม่กระจาย (ลามิเนต)  Export   Import 
        กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม    
  700711 /KGM     กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม (เทมเพอร์) มีขนาดและรูปทรงเหมาะสำหรับใช้กับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน้ำ  Export   Import 
  70071110 000/KGM           เหมาะสำหรับยานบกในตอนที่ 87  Export   Import 
  70071120 000/KGM           เหมาะสำหรับอากาศยานหรือยานอวกาศในตอนที่ 88  Export   Import 
  70071130 000/KGM           เหมาะสำหรับหัวรถจักรของรถไฟหรือรถรางหรือรถที่เดินบนรางในตอนที่ 86  Export   Import 
  70071140 000/KGM           เหมาะสำหรับยานน้ำในตอนที่ 89  Export   Import 
  700719 /KGM     กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม (เทมเพอร์) อื่นๆ (นอกจากที่มีขนาดและรูปทรงเหมาะสำหรับใช้กับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศ หรือยานน้ำ)  Export   Import 
  70071910 000/KGM           เหมาะสำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30  Export   Import 
  70071990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        กระจกนิรภัย ชนิดแตกแล้วไม่กระจาย    
  700721 /KGM     กระจกนิรภัย ชนิดแตกแล้วไม่กระจาย มีขนาดและรูปทรงเหมาะสำหรับใช้กับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน้ำ  Export   Import 
  70072110 000/KGM           เหมาะสำหรับยานบกในตอนที่ 87  Export   Import 
  70072120 000/KGM           เหมาะสำหรับอากาศยานหรือยานอวกาศในตอนที่ 88  Export   Import 
  70072130 000/KGM           เหมาะสำหรับหัวรถจักรของรถไฟหรือรถรางหรือรถที่เดินบนรางในตอนที่ 86  Export   Import 
  70072140 000/KGM           เหมาะสำหรับยานน้ำในตอนที่ 89  Export   Import 
  700729 /KGM     กระจกนิรภัย ชนิดแตกแล้วไม่กระจายอื่นๆ (นอกจากที่มีขนาดและรูปทรงเหมาะสำหรับใช้กับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศ หรือยานน้ำ)  Export   Import 
  70072910 000/KGM           เหมาะสำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30  Export   Import 
  70072990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  70080000 000/KGM           ฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์ที่ทำด้วยแก้ว  Export   Import 
7009     กระจกเงา จะมีกรอบหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระจกมองหลัง  Export   Import 
  70091000 000/KGM           กระจกมองหลังสำหรับยานบก  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  70099100 000/KGM           ไม่มีกรอบ  Export   Import 
  70099200 000/KGM           มีกรอบ  Export   Import 
7010     คาร์บอย ขวด ขวดคอคอด กระปุก หม้อ ขวดยา แอมพูลและภาชนะอื่น ๆ ทำด้วยแก้วชนิดที่ใช้ลำเลียงหรือบรรจุของ รวมทั้งขวดโหลแก้วที่ใช้ถนอมอาหาร จุก ฝา และที่ปิดอื่น ๆ ทำด้วยแก้ว  Export   Import 
  70101000 000/KGM           แอมพูล  Export   Import 
  70102000 000/KGM           จุก ฝาและที่ปิดอื่น ๆ  Export   Import 
  701090 /KGM     คาร์บอย ขวด ขวดคอคอด กระปุก หม้อ ขวดยาและภาชนะอื่น ๆ (เช่น ขวดแก้วสำหรับบรรจุยาฉีด เป็นต้น) ทำด้วยแก้วชนิดที่ใช้ลำเลียงหรือบรรจุของ รวมถึงขวดโหลที่ใช้ถนอมอาหาร  Export   Import 
  70109010 000/KGM           คาร์บอย และเดมิจอห์น  Export   Import 
  70109040 /KGM         ขวดและขวดยาชนิดที่ใช้สาหรับบรรจุยาปฏิชีวนะ ซีรัม และยาฉีดอื่น ๆ รวมทั้งขวดชนิดที่ใช้สาหรับบรรจุของเหลวที่ให้ทางหลอดเลือดดา  Export   Import 
  70109040 001/KGM           ขวดชนิดเนื้อแก้วเป็นกลางหรือชนิดที่เคลือบด้วยสารกันละลายของเนื้อแก้ว ที่มีความจุไม่เกิน 0.03 ลิตร สำหรับบรรจุยาฉีด  Export   Import 
  70109040 002/KGM           ขวดชนิดเนื้อแก้วเป็นกลางหรือชนิดที่เคลือบด้วยสารกันละลายของเนื้อแก้ว ที่มีความจุเกิน 0.5 ลิตร หรือ 1 ลิตร สำหรับบรรจุน้ำเกลือฉีด โลหิต พลาสมาหรือบรรจุยาที่ให้ทางเส้นเลือด  Export   Import 
  70109040 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  70109090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7011     กระเปาะแก้ว (รวมถึงที่เป็นรูปกลมและเป็นหลอด) ที่มีปลายเปิด และส่วนประกอบของกระเปาะดังกล่าวที่ทำด้วยแก้ว ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) สำหรับใช้ทำหลอดไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย์ หรือหลอดที่คล้ายกัน  Export   Import 
  701110 /KGM     กระเปาะแก้ว (รวมถึงที่เป็นรูปกลมและเป็นหลอด) ที่มีปลายเปิดและส่วนประกอบของกระเปาะดังกล่าวที่ทำด้วยแก้ว ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับทำหลอดไฟฟ้า  Export   Import 
  70111010 000/KGM           ที่เป็นหลอดแก้วยาว  Export   Import 
  70111090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  70112000 000/KGM           สำหรับทำหลอดแคโทดเรย์  Export   Import 
  70119000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7013     เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว ในห้องน้ำ ในสำนักงาน ใช้ตกแต่งภายในหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน (นอกจากของตามประเภทที่ 70.10 เช่น ขวด กระปุก หม้อ ขวดโหลที่ใช้ถนอมอาหาร เป็นต้น หรือของตามประเภทที่ 70.18 เช่น ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียม ลู  Export   Import 
  70131000 000/KGM           ทำด้วยแก้วเซรามิก  Export   Import 
        แก้วเครื่องดื่มแบบสเต็มแวร์ (ทรงสูง, มีก้าน) นอกจากที่ทําด้วย แก้วเซรามิก    
  70132200 000/KGM           ทำด้วยเลดคริสตัล  Export   Import 
  70132800 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        แก้วเครื่องดื่มอื่น ๆ นอกจากที่ทําด้วยแก้วเซรามิก    
  70133300 000/KGM           ทำด้วยเลดคริสตัล  Export   Import 
  70133700 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต?ะอาหาร (นอกจากแก้วเครื่องดื่ม)หรือใช้ในครัว นอกจากที่ทําด้วยแก้วเซรามิก    
  70134100 000/KGM           ทำด้วยเลดคริสตัล  Export   Import 
  70134200 000/KGM           ทำด้วยแก้วที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นไม่เกิน 5 x10-6 ต่อองศาเคลวินที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส  Export   Import 
  70134900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        เครื่องแก้วอื่น ๆ    
  70139100 000/KGM           ทำด้วยเลดคริสตัล  Export   Import 
  70139900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7014     เครื่องแก้วที่ใช้ให้สัญญาณและวัตถุเชิงทัศนศาสตร์ ทำด้วยแก้ว (นอกจากของตามประเภทที่ 70.15 เช่น กระจกนาฬิกา กระจกแว่นตา เป็นต้น) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อ ใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  70140010 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับยานยนต์  Export   Import 
  70140090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7015     กระจกนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตซ์ และกระจกที่คล้ายกัน กระจกแว่นตาชนิดธรรมดาหรือชนิดปรับสายตาที่โค้ง งอ กลวงหรือที่คล้ายกัน ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์ รวมทั้งแก้วทรงกลมกลวง และเซกเมนต์ของแก้วทรงกลมกลวง สำหรับใช้ในการผลิตกระจกดังกล่าว  Export   Import 
  70151000 000/KGM           กระจกแว่นตาชนิดปรับสายตา  Export   Import 
  701590 /KGM     กระจกนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตซ์ และกระจกที่คล้ายกัน กระจกแว่นตาชนิดธรรมดาที่โค้ง งอ กลวงหรือที่คล้ายกัน ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์ รวมทั้งแก้วทรงกลมกลวง และเซกเมนต์ของแก้วทรงกลมกลวง สำหรับใช้ในการผลิตกระจกนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตซ์และกระจ  Export   Import 
  70159010 000/KGM           กระจกนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์  Export   Import 
  70159090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7016     บล็อกปูพื้น แผ่นหนา อิฐ แผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กระเบื้องและของอื่น ๆ ทำด้วยแก้วอัดหรือแก้วหล่อ จะเสริมด้วยลวดหรือไม่ก็ตาม ชนิดที่ใช้กับอาคารหรือเพื่อการก่อสร้าง ลูกบาศก์แก้ว และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กอื่น ๆ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้เป็น  Export   Import 
  70161000 000/KGM           ลูกบาศก์แก้ว และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กอื่น ๆ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้เป็นโมเสกหรือเพื่อการประดับที่คล้ายกัน  Export   Import 
  70169000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7017     เครื่องแก้วที่ใช้ตามห้องปฎิบัติการ ในทางอนามัยหรือในทางเภสัชกรรม จะทำเครื่องหมายแบ่งส่วนหรือแบ่งขนาดหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  701710 /KGM     เครื่องแก้วที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการ ในทางอนามัยหรือในทางเภสัชกรรม ทำด้วยฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟิวส์ซิลิกาอื่นๆ  Export   Import 
  70171010 000/KGM           ท่อปฏิกิริยาและที่จับทำด้วยควอร์ตซ์ที่ออกแบบสำหรับเตาแพร่ซึมและเตาออกซิเดชัน สำหรับการผลิตเวเฟอร์กึ่งตัวนำ  Export   Import 
  70171090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  70172000 000/KGM           ทำด้วยแก้วอื่น ๆ ที่สัมประสิทธิ์ขยายตัวเชิงเส้นไม่เกิน5 X 10-6 ต่อองศาเคลวินที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส  Export   Import 
  70179000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7018     ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียม หรือกึ่งรัตนชาติเทียมและแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน และของทำด้วยของดังกล่าวนอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกตาแก้วนอกจากที่เป็นอวัยวะเทียม รูปปั้นขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยแก้วที่ทำเป็น  Export   Import 
  70181000 000/KGM           ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึ่งรัตนชาติเทียม และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน  Export   Import 
  70182000 000/KGM           ลูกกลมแก้วขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 มิลลิเมตร  Export   Import 
  70189000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7019     ใยแก้ว (รวมถึงปุยแก้ว) และของทำด้วยใยแก้ว (เช่น ด้าย ผ้าทอ เป็นต้น)  Export   Import 
        สไลเวอร์ สายใย ดฝ้ายและดฝ้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้น    
  70191100 000/KGM           ด้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้นมีความยาวไม่เกิน 50 มิลลิเมตร  Export   Import 
  70191200 000/KGM           สายใย  Export   Import 
  701919 /KGM     สไลเวอร์ ด้าย ทำด้วยใยแก้ว  Export   Import 
  70191910 000/KGM           ด้าย  Export   Import 
  70191990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        แผ่นบาง (วอยล์) แผ่นเยื่อ เสื่อ ที่นอน บอร์ดและผลิตภัณฑ์ไม่ทอที่คลฝ้ายกัน    
  70193100 000/KGM           เสื่อ  Export   Import 
  70193200 000/KGM           แผ่นบาง (วอยล์)  Export   Import 
  701939 /KGM     แผ่นเยื่อ ที่นอน บอร์ดและผลิตภัณฑ์ไม่ทอที่คล้ายกัน ทำด้วยใยแก้ว  Export   Import 
  70193910 000/KGM           ใยแก้วที่อาบซึมด้วยแอสฟัลต์หรือทาร์ที่ได้จากถ่านหิน ชนิดที่ใช้สำหรับห่อหุ้มท่อส่ง  Export   Import 
  70193990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  70194000 000/KGM           ผ้าทอทำด้วยสายใย  Export   Import 
        ผ้าทออื่น ๆ    
  70195100 000/KGM           มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร  Export   Import 
  70195200 000/KGM           ผ้าทอลายขัด มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร หนักน้อยกว่า 250 กรัมต่อตารางเมตร ทำด้วยใยยาวที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นไม่เกิน 136 เทกซ์  Export   Import 
  70195900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  701990 /KGM     ใยแก้ว (รวมถึงปุยแก้ว) และของทำด้วยใยแก้วอื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 7019.11 ถึง 7019.59)  Export   Import 
  70199010 000/KGM           ใยแก้ว (รวมถึงปุยแก้ว )  Export   Import 
  70199090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7020     ของอื่น ๆ ทําด้วยแก้ว  Export   Import 
            แบบหล่อท าด้วยแก้ว    
  70200011 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตของทำด้วยอะคริลิก  Export   Import 
  70200019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  70200020 000/KGM           ท่อปฏิกิริยาและที่จับทำด้วยควอร์ตซ์ที่ออกแบบสำหรับเตาแพร่ซึมและเตาออกซิเดชัน สำหรับการผลิตเวเฟอร์กึ่งตัวนำ  Export   Import 
  70200030 000/KGM           จุกแก้วสำหรับขวดคอคอดสุญญากาศ หรือภาชนะสุญญากาศอื่น ๆ  Export   Import 
  70200040 000/KGM           ท่อสุญญากาศสำหรับเก็บพลังงานรังสีอาทิตย์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  70200091 000/KGM           ฉากบังตาหรือมู่ลี่  Export   Import 
  70200099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import