ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
72     เหล็กและเหล็กกล้า  Export   Import 
7201     เหล็กถลุงและเหล็กสปิเกล เป็นแท่งถลุง ก้อนเหลี่ยม หรือลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ  Export   Import 
  72011000 000/KGM           เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ 0.5 หรือน้อยกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72012000 000/KGM           เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่าร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72015000 000/KGM           เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปิเกล  Export   Import 
7202     สารเจือเหล็ก (เฟอโรแอลลอย)  Export   Import 
        เฟอโรแมงกานีส    
  72021100 000/KGM           ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72021900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        เฟอโรซิลิคอน    
  72022100 000/KGM           ที่มีซิลิคอนมากกว่าร้อยละ 55 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72022900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  72023000 000/KGM           เฟอโรซิลิโคแมงกานีส  Export   Import 
        เฟอโรโครเมียม    
  72024100 000/KGM           ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72024900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  72025000 000/KGM           เฟอโรซิลิโคโครเมียม  Export   Import 
  72026000 000/KGM           เฟอโรนิกเกิล  Export   Import 
  72027000 000/KGM           เฟอโรโมลิบดีนัม  Export   Import 
  72028000 000/KGM           เฟอโรทังสเตน และเฟอโรซิลิโคทังสเตน  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  72029100 000/KGM           เฟอโรไทเทเนียม และเฟอโรซิลิโคไทเทเนียม  Export   Import 
  72029200 000/KGM           เฟอโรวาเนเดียม  Export   Import 
  72029300 000/KGM           เฟอโรไนโอเบียม  Export   Import 
  72029900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7203     ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธีไดเร็กรีดักชัน และผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กอื่นๆ ที่มีเนื้อพรุน เป็นก้อน เป็นเพลเลตหรือลักษณะที่คล้ายกัน รวมทั้งเหล็กที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อยร้อยละ 99.94 โดยน้ำหนัก เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน  Export   Import 
  72031000 000/KGM           ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธีไดเร็กรีดักชัน  Export   Import 
  72039000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7204     เศษและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกเหล็ก รวมทั้งอินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  72041000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหล่อ  Export   Import 
        เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้าเจือ    
  72042100 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  72042900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  72043000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ชุบหรือเคลือบดีบุก  Export   Import 
  720441 /KGM     เศษและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกเหล็ก ที่เป็นเศษที่ได้จากการกลึง เศษที่ได้จากการไส ชิ้นเล็กชิ้นน้อย เศษขูดผิว ขี้เลื่อย ขี้ตะไบ เศษที่ได้จากการแต่งขอบ เศษที่จากการตอกพิมพ์ จะมัดหรือห่อหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  72044100 020/KGM           เศษเหล็กมัดหรือห่อหรืออัดเป็นก้อน  Export   Import 
  72044100 090/KGM           เศษเหล็กอื่น ๆ  Export   Import 
  72044900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  72045000 000/KGM           อินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
7205     เม็ดและผง ของเหล็กถลุง ของเหล็กสปิเกล ของเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  72051000 000/KGM           เม็ด  Export   Import 
        ผง    
  72052100 000/KGM           ของเหล็กกล้าเจือ  Export   Import 
  72052900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7206     เหล็ก และเหล็กกล้าไม่เจือ เป็นอินกอต หรือมีลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ ไม่รวมถึงเหล็กตามประเภทที่ 72.03 (เหล็กที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อยร้อยละ 99.94% โดยน้ำหนัก เป็นก้อน เป็นเพลเลตหรือลักษณะที่คล้ายกัน)  Export   Import 
  720610 /KGM     เหล็กและเหล็กกล้าไม่เจือเป็นอินกอต ไม่รวมถึงเหล็กตามประเภทที่ 72.03 (เหล็กที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อยร้อยละ 99.94% โดยน้ำหนัก เป็นก้อน เป็นเพลเลตหรือลักษณะที่คล้ายกัน)  Export   Import 
  72061010 000/KGM           ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72061090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  72069000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7207     ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ  Export   Import 
  720711 /KGM     ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้างวัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของ ความหนา มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071100 010/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.08 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071100 020/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.08 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071100 030/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071100 040/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  720712 /KGM     ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส) มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071210 /KGM         แผ่นหนา  Export   Import 
  72071210 010/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.08 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071210 020/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.08 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071210 030/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071210 040/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071290 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72071290 010/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.08 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071290 020/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.08 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071290 030/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071290 040/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  720719 /KGM     ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 7207.11 ถึง 7207.12) มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071900 010/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.08 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071900 020/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.08 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071900 030/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071900 040/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  720720 /KGM     ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72072010 000/KGM           เหล็กแท่งแบน  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  72072021 000/KGM           ก้อนเหลี่ยมขึ้นรูปอย่างหยาบ ๆ โดยการตี รวมทั้งชีตบาร์  Export   Import 
  72072029 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  72072029 051/KGM           ภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้างวัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา  Export   Import 
  72072029 061/KGM           ภาคตัดขวางเป็นรูปวงกลม  Export   Import 
  72072029 071/KGM           ภาคตัดขวางเป็นรูปอื่น  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  72072091 /KGM         แผ่นหนา  Export   Import 
  72072091 010/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.60 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72072091 020/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.80 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72072092 000/KGM           ก้อนเหลี่ยมขึ้นรูปอย่างหยาบ ๆ โดยการตี รวมทั้งชีตบาร์  Export   Import 
  72072099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  72072099 052/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.60 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก ภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้างวัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา  Export   Import 
  72072099 053/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.80 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้างวัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา  Export   Import 
  72072099 062/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.60 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก ภาคตัดขวางเป็นรูปวงกลม  Export   Import 
  72072099 063/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.80 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ภาคตัดขวางเป็นรูปวงกลม  Export   Import 
  72072099 072/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.60 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก ภาคตัดขวางเป็นรูปอื่น  Export   Import 
  72072099 073/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.80 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ภาคตัดขวางเป็นรูปอื่น  Export   Import 
7208     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดร้อน ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ  Export   Import 
  720810 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดร้อน มีลวดลาย เป็นม้วน  Export   Import 
  72081000 010/KGM           มีความหนาเกิน 13 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72081000 020/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 6 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72081000 030/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72081000 040/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 1.8 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72081000 050/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 1.8 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72081000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
         อื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ที่ผ่านการกัดล้างแล้ว    
  720825 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดร้อน ผ่านการกัดล้างแล้ว เป็นม้วน  Export   Import 
  72082500 011/KGM           มีความหนาเกิน 13 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082500 012/KGM           มีความหนาเกิน 13 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082500 013/KGM           มีความหนาเกิน 13 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082500 014/KGM           มีความหนาเกิน 13 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082500 021/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 6 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082500 022/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 6 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082500 023/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 6 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082500 024/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 6 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082500 031/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082500 032/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082500 033/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082500 034/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082500 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720826 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดร้อน ผ่านการกัดล้างแล้ว เป็นม้วน  Export   Import 
  72082600 011/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082600 012/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082600 013/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082600 014/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082600 021/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082600 022/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082600 023/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082600 024/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082600 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720827 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดร้อน ผ่านการกัดล้างแล้ว เป็นม้วน  Export   Import 
  72082710 /KGM         ที่มีความหนาน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72082710 021/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082710 022/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082710 023/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082710 024/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082710 031/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082710 032/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082710 033/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082710 034/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082710 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72082790 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  72082790 011/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082790 012/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082790 013/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082790 014/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082790 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดร้อน    
  720836 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดร้อน เป็นม้วน  Export   Import 
  72083600 011/KGM           มีความหนาเกิน 19 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 012/KGM           มีความหนาเกิน 19 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 013/KGM           มีความหนาเกิน 19 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 014/KGM           มีความหนาเกิน 19 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 021/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 13 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 022/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 13 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 023/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 13 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 024/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 13 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 031/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 13 มิลลิเมตร มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 032/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 13 มิลลิเมตร มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 033/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 13 มิลลิเมตร มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 034/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 13 มิลลิเมตร มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 041/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 13 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 042/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 13 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 043/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 13 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 044/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 13 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720837 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดร้อน เป็นม้วน  Export   Import 
  72083700 011/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 012/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 013/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 014/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 015/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 021/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 022/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 023/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 024/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 025/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 041/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 042/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 043/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 044/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 051/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 6 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 052/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 6 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 053/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 6 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 054/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 6 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 071/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 072/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 073/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 074/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720838 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดร้อน เป็นม้วน  Export   Import 
  72083800 011/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 012/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 013/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 014/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 015/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 021/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 022/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 023/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 024/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 025/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 031/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 032/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 033/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 034/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 035/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 041/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 042/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 043/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 044/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 051/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 052/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 053/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 054/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 071/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 4 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 072/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 4 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 073/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 4 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 074/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 4 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720839 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดร้อน เป็นม้วน  Export   Import 
  72083900 011/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 012/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 013/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 014/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 015/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 021/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 022/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 023/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 024/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 025/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 031/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 032/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 033/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 034/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 035/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 041/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 042/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 043/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 044/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 051/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 052/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 053/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 054/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 071/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 072/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 073/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 074/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 081/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 082/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 083/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 084/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720840 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดร้อน มีลวดลาย ไม่เป็นม้วน  Export   Import 
  72084000 010/KGM           มีความหนาเกิน 13 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72084000 020/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 6 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72084000 030/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72084000 040/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 1.8 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72084000 050/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 1.8 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72084000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดร้อน    
  720851 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดร้อน มีลวดลาย ไม่เป็นม้วน  Export   Import 
  72085100 011/KGM           มีความกว้างเกิน 3048 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 012/KGM           มีความกว้างเกิน 3048 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 013/KGM           มีความกว้างเกิน 3048 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 014/KGM           มีความกว้างเกิน 3048 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 021/KGM           มีความกว้างตั้งแต่ 1828 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3048 มิลลิเมตร และมีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 022/KGM           มีความกว้างตั้งแต่ 1828 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3048 มิลลิเมตร และมีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 023/KGM           มีความกว้างตั้งแต่ 1828 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3048 มิลลิเมตร และมีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 024/KGM           มีความกว้างตั้งแต่ 1828 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3048 มิลลิเมตร และมีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 031/KGM           มีความกว้างตั้งแต่ 1828 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3048 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 032/KGM           มีความกว้างตั้งแต่ 1828 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3048 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 033/KGM           มีความกว้างตั้งแต่ 1828 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3048 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 034/KGM           มีความกว้างตั้งแต่ 1828 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3048 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 041/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า 1828 มิลลิเมตร และมีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 042/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า 1828 มิลลิเมตร และมีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 043/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า 1828 มิลลิเมตร และมีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 044/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า 1828 มิลลิเมตร และมีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 051/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า 1828 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 052/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า 1828 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 053/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า 1828 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 054/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า 1828 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720852 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดร้อน มีลวดลาย ไม่เป็นม้วน  Export   Import 
  72085200 011/KGM           มีความกว้างเกิน 3048 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 012/KGM           มีความกว้างเกิน 3048 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 013/KGM           มีความกว้างเกิน 3048 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 014/KGM           มีความกว้างเกิน 3048 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 021/KGM           มีความกว้างตั้งแต่ 1828 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3048 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 022/KGM           มีความกว้างตั้งแต่ 1828 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3048 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 023/KGM           มีความกว้างตั้งแต่ 1828 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3048 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 024/KGM           มีความกว้างตั้งแต่ 1828 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3048 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 031/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า 1828 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 032/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า 1828 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 033/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า 1828 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 034/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า 1828 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720853 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดร้อน มีลวดลาย ไม่เป็นม้วน  Export   Import 
  72085300 011/KGM           มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085300 012/KGM           มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085300 013/KGM           มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085300 014/KGM           มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085300 021/KGM           มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085300 022/KGM           มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085300 023/KGM           มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085300 024/KGM           มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085300 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720854 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดร้อน มีลวดลาย ไม่เป็นม้วน  Export   Import 
  72085400 011/KGM           มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 012/KGM           มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 013/KGM           มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 013/KGM           มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 021/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 022/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 023/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 024/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 041/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 042/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 043/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 044/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 051/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 052/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 053/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 054/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720890 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดร้อน ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ (นอกจากที่ระบุไว้แล้วตามประเภทย่อยที่ 7208.10 ถึง 7208.54)  Export   Import 
  72089000 010/KGM           ผ่านการกัดล้างแล้ว  Export   Import 
  72089000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7209     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ  Export   Import 
        เป็นม้วน ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)    
  720915 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) เป็นม้วน  Export   Import 
  72091500 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาเกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 021/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 022/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 023/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 024/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 031/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 032/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 033/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72091500 034/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091500 035/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72091500 036/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091500 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72091500 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091500 043/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72091500 044/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091500 045/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 051/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 051/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 053/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720916 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) เป็นม้วน  Export   Import 
  72091600 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 021/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 022/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 023/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 024/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 031/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 032/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 033/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72091600 034/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091600 035/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72091600 036/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091600 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72091600 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091600 043/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72091600 044/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091600 045/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 051/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 052/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 053/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720917 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) เป็นม้วน  Export   Import 
  72091700 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 014/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 015/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 016/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 017/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 018/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 021/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 022/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 023/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 024/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 031/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 032/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 033/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72091700 034/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091700 035/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72091700 036/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091700 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72091700 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091700 043/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72091700 044/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091700 045/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 051/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 052/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 053/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 061/KGM           เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 062/KGM           เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720918 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) เป็นม้วน  Export   Import 
  72091810 /KGM         ทิน-มิลล์แบล็คเพลต(ทีเอ็มบีพี)  Export   Import 
  72091810 011/KGM           ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72091810 012/KGM           ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 มีความกว้างไม่เกิน 1100 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091810 013/KGM           ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 มีความกว้างเกิน 1100 มิลลิเมตร หรือมีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091810 014/KGM           ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72091810 015/KGM           ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี รีดซ้ำ  Export   Import 
  72091810 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  72091891 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091891 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.14 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091891 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.14 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091891 014/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาน้อยกว่า 0.14 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091891 015/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาน้อยกว่า 0.14 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091891 021/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091891 022/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091891 031/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091891 032/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091891 033/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091891 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091891 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091891 043/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091891 051/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091891 052/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091891 061/KGM           เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091891 062/KGM           เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091891 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72091899 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091899 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091899 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091899 014/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091899 015/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091899 016/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091899 017/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091899 018/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091899 019/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091899 020/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091899 021/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091899 022/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091899 023/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091899 024/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091899 025/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091899 026/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091899 027/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091899 031/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091899 032/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091899 033/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091899 034/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091899 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091899 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091899 043/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72091899 044/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091899 045/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091899 051/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72091899 052/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091899 053/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72091899 054/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091899 061/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091899 062/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091899 063/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091899 071/KGM           เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091899 072/KGM           เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091899 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)    
  720925 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) ไม่เป็นม้วน  Export   Import 
  72092500 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาเกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 021/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 022/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 023/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 024/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 031/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 032/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 033/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72092500 034/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092500 035/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72092500 036/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092500 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72092500 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092500 043/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72092500 044/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092500 045/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 051/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 052/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 053/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720926 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) ไม่เป็นม้วน  Export   Import 
  72092600 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 021/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 022/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 023/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 024/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 031/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 032/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 033/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72092600 034/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092600 035/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72092600 036/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092600 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72092600 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092600 043/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72092600 044/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092600 045/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 051/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 052/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 053/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720927 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) ไม่เป็นม้วน  Export   Import 
  72092700 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 014/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 015/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 016/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 017/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 018/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 021/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 022/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 023/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 024/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 031/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 032/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 033/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72092700 034/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092700 035/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72092700 036/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092700 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72092700 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092700 043/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72092700 044/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092700 045/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 051/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 052/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 053/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 061/KGM           เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 062/KGM           เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720928 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) ไม่เป็นม้วน  Export   Import 
  72092810 /KGM         มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา0.17มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72092810 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.14 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092810 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.14 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092810 014/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาน้อยกว่า 0.14 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 015/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาน้อยกว่า 0.14 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 021/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 022/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 031/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 032/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092810 033/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092810 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092810 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092810 043/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 051/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 052/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 061/KGM           เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 062/KGM           เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72092890 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72092890 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092890 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092890 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092890 014/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092890 015/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092890 016/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092890 017/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092890 018/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092890 019/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092890 020/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092890 021/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092890 022/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092890 023/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092890 024/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092890 025/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092890 026/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 027/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 031/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 032/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 033/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 034/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72092890 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092890 043/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092890 051/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลล  Export   Import 
  72092890 052/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092890 053/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 ม  Export   Import 
  72092890 054/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 061/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 062/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 063/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 071/KGM           เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 072/KGM           เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720990 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดอื่นๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์รีดิวซ์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 7209.15 - 7209.28)  Export   Import 
  72099010 000/KGM           เป็นลูกฟูก  Export   Import 
  72099090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7210     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ  Export   Import 
        ชุบหรือเคลือบ ด้วยดีบุก    
  721011 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก  Export   Import 
  72101110 /KGM         มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72101110 011/KGM           รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72101110 012/KGM           รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72101110 013/KGM           รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่นๆ  Export   Import 
  72101110 014/KGM           รีดซ้ำ  Export   Import 
  72101110 019/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72101190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72101190 011/KGM           รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72101190 012/KGM           รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72101190 013/KGM           รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่นๆ  Export   Import 
  72101190 014/KGM           รีดซ้ำ  Export   Import 
  72101190 019/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721012 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก  Export   Import 
  72101210 /KGM         มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72101210 021/KGM           ความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72101210 022/KGM           ความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และมีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72101210 023/KGM           ความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และมีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72101210 024/KGM           ความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72101210 025/KGM           ความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดซ้ำ และมีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72101210 026/KGM           ความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดซ้ำ และมีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72101210 029/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72101210 031/KGM           ความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72101210 032/KGM           ความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และมีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72101210 033/KGM           ความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และมีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72101210 034/KGM           ความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72101210 035/KGM           ความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดซ้ำ และมีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72101210 036/KGM           ความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดซ้ำ และมีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72101210 039/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  72101290 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72101290 021/KGM           ความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72101290 022/KGM           ความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และมีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72101290 023/KGM           ความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และมีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72101290 024/KGM           ความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72101290 025/KGM           ความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดซ้ำ และมีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72101290 026/KGM           ความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดซ้ำ และมีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72101290 029/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72101290 031/KGM           ความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72101290 032/KGM           ความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และมีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72101290 033/KGM           ความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และมีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72101290 034/KGM           ความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72101290 035/KGM           ความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดซ้ำ และมีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72101290 036/KGM           ความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดซ้ำ และมีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72101290 039/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  721020 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่เจือมีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ชุบหรือเคลือบด้วยตะกั่ว รวมถึงเทอร์นเพลต  Export   Import 
  72102010 000/KGM           ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความหนา 1.5 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72102090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  721030 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่เจือมีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
             ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก    
  72103011 /KGM         ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72103011 011/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่ 35 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป ต่อ 1 หน้า  Export   Import 
  72103011 012/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีน้อยกว่า 35 กรัมต่อตารางเมตรต่อ 1 หน้า  Export   Import 
  72103012 /KGM         ที่มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72103012 011/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่ 35 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป ต่อ 1 หน้า  Export   Import 
  72103012 012/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีน้อยกว่า 35 กรัมต่อตารางเมตรต่อ 1 หน้า  Export   Import 
  72103019 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  72103019 011/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่ 35 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป ต่อ 1 หน้า  Export   Import 
  72103019 012/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีน้อยกว่า 35 กรัมต่อตารางเมตรต่อ 1 หน้า  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  72103091 /KGM         ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72103091 011/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่ 35 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป ต่อ 1 หน้า  Export   Import 
  72103091 012/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีน้อยกว่า 35 กรัมต่อตารางเมตรต่อ 1 หน้า  Export   Import 
  72103099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  72103099 011/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่ 35 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป ต่อ 1 หน้า  Export   Import 
  72103099 012/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีน้อยกว่า 35 กรัมต่อตารางเมตรต่อ 1 หน้า  Export   Import 
         ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น    
  721041 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น (นอกจากวิธีใช้ไฟฟ้า) เป็นลูกฟูก  Export   Import 
             ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก    
  72104111 000/KGM           ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104112 000/KGM           ที่มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104119 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  72104191 000/KGM           ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104199 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  721049 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น (นอกจากวิธีใช้ไฟฟ้า) และเป็นลักษณะอื่นไม่ใช่ลูกฟูก  Export   Import 
             ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก    
  72104911 /KGM         ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.04 โดยน้้าหนัก และมีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร ผ่านการเคลือบสังกะสีโดยวิธีเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีและเหล็ก  Export   Import 
  72104911 041/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104911 042/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาเกิน 0.53 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.95 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104911 043/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.53 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104911 044/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104911 045/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร มีความกว้างเกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104911 046/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาเกิน 0.53 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.95 มิลลิเมตร มีความกว้างเกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104911 047/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.53 มิลลิเมตร มีความกว้างเกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104911 048/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร มีความกว้างเกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104911 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72104912 /KGM         อื่นๆ ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104912 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาตั้งแต่ 0.8 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72104912 021/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104912 022/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 0.53 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104912 023/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.53 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104912 024/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104912 031/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104912 032/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาเกิน 0.53 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104912 033/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.53 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104912 034/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104912 041/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104912 042/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาเกิน 0.53 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.95 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104912 043/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.53 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104912 044/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104912 045/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร มีความกว้างเกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104912 046/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาเกิน 0.53 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.95 มิลลิเมตร มีความกว้างเกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104912 047/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.53 มิลลิเมตร มีความกว้างเกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104912 048/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร มีความกว้างเกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104912 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72104913 /KGM         ที่มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104913 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก  Export   Import 
  72104913 021/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก  Export   Import 
  72104913 031/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก  Export   Import 
  72104913 041/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความกว้างไม่เกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104913 042/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความกว้างเกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104913 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72104919 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  72104919 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก  Export   Import 
  72104919 021/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก  Export   Import 
  72104919 031/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก  Export   Import 
  72104919 041/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความกว้างไม่เกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104919 042/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความกว้างเกิน 1220 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104919 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  72104991 000/KGM           ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104999 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  721050 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือด้วยโครเมียมและ โครเมียมออกไซด์  Export   Import 
  72105000 011/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72105000 012/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72105000 013/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72105000 014/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดซ้ำ  Export   Import 
  72105000 019/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72105000 021/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72105000 022/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72105000 023/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72105000 024/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72105000 025/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร รีดซ้ำ  Export   Import 
  72105000 026/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร รีดซ้ำ  Export   Import 
  72105000 029/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
         ชุบหรือเคลือบด้วยอะลูมิเนียม    
  721061 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี  Export   Import 
             ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก    
  72106111 /KGM         ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106111 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.8 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิ  Export   Import 
  72106111 012/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิ  Export   Import 
  72106111 013/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิ  Export   Import 
  72106111 014/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72106111 021/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0  Export   Import 
  72106111 022/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0  Export   Import 
  72106111 023/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0  Export   Import 
  72106111 024/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาตั้งแต  Export   Import 
  72106111 031/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.8 มิลลิเมตร แต่ไม่เก  Export   Import 
  72106111 032/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เก  Export   Import 
  72106111 033/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เก  Export   Import 
  72106111 034/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไ  Export   Import 
  72106111 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72106112 /KGM         ที่มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106112 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ และมีความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106112 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72106119 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  72106119 011/KGM           เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ และมีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106119 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  72106191 /KGM         ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106191 011/KGM           เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมที่ร้อยละ 11 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ และมีความหนาเกิน 0.8 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106191 012/KGM           เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมที่ร้อยละ 11 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106191 013/KGM           เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมที่ร้อยละ 11 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106191 014/KGM           เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมที่ร้อยละ 11 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ และมีความหนาเกิน 0.18 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106191 021/KGM           เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมที่ร้อยละ 5 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ และมีความหนาเกิน 0.8 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106191 022/KGM           เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมที่ร้อยละ 5 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106191 023/KGM           เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมที่ร้อยละ 5 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106191 024/KGM           เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมที่ร้อยละ 5 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ และมีความหนาเกิน 0.18 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106191 031/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.8 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106191 032/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106191 033/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106191 034/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.18 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106191 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72106199 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  72106199 011/KGM           เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมที่ร้อยละ 11 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ และมีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106199 021/KGM           เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมที่ร้อยละ 5 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ และมีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106199 031/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106199 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721069 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ชุบหรือเคลือบด้วยอะลูมิเนียม นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 7210.61 (ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี)  Export   Import 
             ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก    
  72106911 /KGM         ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106911 011/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน และมีความหนาเกิน 0.8 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106911 012/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106911 013/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106911 014/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน และมีความหนาเกิน 0.18 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106911 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72106912 /KGM         ที่มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106912 011/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน และมีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106912 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72106919 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  72106919 011/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน และมีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106919 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  72106991 /KGM         ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106991 011/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาเกิน 0.8 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106991 012/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106991 013/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106991 014/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาเกิน 0.18 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106991 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72106999 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  72106999 011/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106999 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721070 /-     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก  Export   Import 
  72107010 /-         ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72107010 010/KGM           เหล็กที่เคลือบด้วยพลาสติก และมีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 012/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.8 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 013/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 014/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 015/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.18 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 021/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 022/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.8 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 023/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 024/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 025/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.18 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 031/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 และมีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 032/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 และมีความหนาเกิน 0.8 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 033/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 034/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 035/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 และมีความหนาเกิน 0.18 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 041/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ แล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 042/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ แล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.8 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน  Export   Import 
  72107010 043/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ แล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน  Export   Import 
  72107010 044/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ แล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน  Export   Import 
  72107010 045/0KG           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ แล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.18 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิ  Export   Import 
  72107010 051/2KG           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ แล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 1.  Export   Import 
  72107010 052/.KG           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ แล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.  Export   Import 
  72107010 053/6KG           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ แล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.  Export   Import 
  72107010 054/3KG           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ แล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.  Export   Import 
  72107010 055/rKG           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ แล้วทาสี มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.  Export   Import 
  72107010 061/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ แล้วทาสี มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 และมีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 062/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ แล้วทาสี มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 และมีความหนาเกิน 0.8 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลล  Export   Import 
  72107010 063/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ แล้วทาสี มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 มิลล  Export   Import 
  72107010 064/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ แล้วทาสี มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลล  Export   Import 
  72107010 065/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของชั้นเคลือบโลหะ แล้วทาสี มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 และมีความหนาเกิน 0.18 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.3 มิล  Export   Import 
  72107010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72107090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72107090 010/KGM           เหล็กที่เคลือบด้วยพลาสติก และมีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107090 020/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107090 030/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาเกิน 0.8 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107090 040/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107090 050/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107090 060/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาเกิน 0.18 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  721090 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 7210.11 - 7210.70)  Export   Import 
  72109010 000/KGM           ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความหนา 1.5 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72109090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7211     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ  Export   Import 
         ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน    
  721113 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างเกิน 150 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร มีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ ไม่เคลือบ ไม่ทำมากไปกว่าการรีดร้อน รีดทั้งสี่ด้านหรือรีดผ่านโคลสบอกซ์ ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นม้วน  Export   Import 
  72111310 000/KGM           แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างเกิน 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 400 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72111390 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  721114 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดร้อน  Export   Import 
             มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร    
  72111411 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72111411 030/KGM           มีลวดลาย  Export   Import 
  72111411 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  72111412 000/KGM           ทำเป็นลูกฟูก มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72111419 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  72111419 010/KGM           ผ่านการกัดล้างแล้ว  Export   Import 
  72111419 020/KGM           ยังไม่ผ่านการกัดล้าง  Export   Import 
  72111419 030/KGM           มีลวดลาย  Export   Import 
  72111419 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             มีความหนามากกว่า 10 มิลลิเมตร    
  72111421 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72111421 010/KGM           ผ่านการกัดล้างแล้ว  Export   Import 
  72111421 020/KGM           ยังไม่ผ่านการกัดล้าง  Export   Import 
  72111421 030/KGM           มีลวดลาย  Export   Import 
  72111421 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  72111422 000/KGM           ทำเป็นลูกฟูก มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72111429 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  72111429 010/KGM           ผ่านการกัดล้างแล้ว  Export   Import 
  72111429 020/KGM           ยังไม่ผ่านการกัดล้าง  Export   Import 
  72111429 030/KGM           มีลวดลาย  Export   Import 
  72111429 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  721119 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดร้อน (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 7211.13 ถึง 7211.14)  Export   Import 
             มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร    
  72111911 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72111911 010/KGM           ผ่านการกัดล้างแล้ว  Export   Import 
  72111911 020/KGM           ยังไม่ผ่านการกัดล้าง  Export   Import 
  72111911 030/KGM           มีลวดลาย  Export   Import 
  72111911 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  72111912 000/KGM           ทำเป็นลูกฟูก มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72111919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             มีความหนาน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร    
  72111921 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72111921 010/KGM           ผ่านการกัดล้างแล้ว  Export   Import 
  72111921 020/KGM           ยังไม่ผ่านการกัดล้าง  Export   Import 
  72111921 030/KGM           มีลวดลาย  Export   Import 
  72111921 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  72111922 000/KGM           ทำเป็นลูกฟูก มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72111923 000/KGM           อื่นๆ มีความหนา 0.17 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72111929 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)    
  721123 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดเย็น และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112310 /KGM         ทำเป็นลูกฟูก  Export   Import 
  72112310 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน  Export   Import 
  72112310 021/KGM           เหล็กความต้านแรงดึงสูง  Export   Import 
  72112310 031/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอน น้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112310 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอน ตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกิน 0.15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112310 051/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอน มากกว่าร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112310 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72112320 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 014/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 015/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 021/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 390 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตรางมิลลิเมตร)  Export   Import 
  72112320 022/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป  Export   Import 
  72112320 031/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112320 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความหนาเกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 043/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 044/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 045/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 051/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112320 061/KGM           เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112320 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72112330 /KGM         อื่นๆมีความหนา0.17มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72112330 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.14 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72112330 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาน้อยกว่า 0.14 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112330 021/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 390 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตรางมิลลิเมตร)  Export   Import 
  72112330 022/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป  Export   Import 
  72112330 031/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112330 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112330 051/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112330 061/KGM           เหล็กนอนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112330 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72112390 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72112390 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 014/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 015/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 021/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 390 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตรางมิลลิเมตร)  Export   Import 
  72112390 022/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป  Export   Import 
  72112390 031/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112390 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความหนาเกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 043/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 044/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 045/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 051/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112390 061/KGM           เหล็กนอนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112390 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721129 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดเย็น และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112910 /KGM         ทำเป็นลูกฟูก  Export   Import 
  72112910 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน  Export   Import 
  72112910 021/KGM           เหล็กความต้านแรงดึงสูง  Export   Import 
  72112910 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72112920 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 014/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 015/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 021/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 390 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตรางมิลลิเมตร)  Export   Import 
  72112920 022/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป  Export   Import 
  72112920 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 043/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 044/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 045/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 061/KGM           เหล็กนอนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112920 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72112930 /KGM         อื่นๆมีความหนา0.17มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72112930 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.14 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72112930 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาน้อยกว่า 0.14 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112930 021/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 390 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตรางมิลลิเมตร)  Export   Import 
  72112930 022/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป  Export   Import 
  72112930 061/KGM           เหล็กนอนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112930 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72112990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72112990 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 014/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 015/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 021/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 390 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตรางมิลลิเมตร)  Export   Import 
  72112990 022/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป  Export   Import 
  72112990 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 043/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 044/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 045/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 061/KGM           เหล็กนอนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721190 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ (นอกจากที่ระบุไว้แล้วตามประเภทย่อยที่ 7211.13 ถึง 7211.29)  Export   Import 
  72119010 000/KGM           แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72119020 000/KGM           ทำเป็นลูกฟูก มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72119030 000/KGM           อื่น ๆ มีความหนา 0.17 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72119090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7212     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ  Export   Import 
  721210 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก  Export   Import 
  72121010 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72121010 011/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72121010 012/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72121010 013/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72121010 014/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดซ้ำ  Export   Import 
  72121010 019/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72121010 021/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72121010 022/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72121010 023/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72121010 024/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72121010 025/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดซ้ำ  Export   Import 
  72121010 026/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดซ้ำ  Export   Import 
  72121010 029/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72121010 031/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72121010 032/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72121010 033/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72121010 034/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72121010 035/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดซ้ำ  Export   Import 
  72121010 036/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดซ้ำ  Export   Import 
  72121010 039/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  72121091 /KGM         ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้้าหนัก  Export   Import 
  72121091 011/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72121091 012/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72121091 013/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72121091 014/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดซ้ำ  Export   Import 
  72121091 019/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72121091 021/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72121091 022/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72121091 023/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72121091 024/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72121091 025/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดซ้ำ  Export   Import 
  72121091 026/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดซ้ำ  Export   Import 
  72121091 029/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72121091 031/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72121091 032/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72121091 033/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72121091 034/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72121091 035/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดซ้ำ  Export   Import 
  72121091 036/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดซ้ำ  Export   Import 
  72121091 039/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  72121099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  72121099 011/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72121099 012/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72121099 013/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72121099 014/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดซ้ำ  Export   Import 
  72121099 019/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72121099 021/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72121099 022/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72121099 023/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72121099 024/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72121099 025/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดซ้ำ  Export   Import 
  72121099 026/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป รีดซ้ำ  Export   Import 
  72121099 029/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข 25 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72121099 031/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72121099 032/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72121099 033/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72121099 034/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72121099 035/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดซ้ำ  Export   Import 
  72121099 036/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร รีดซ้ำ  Export   Import 
  72121099 039/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข 25 หรือน้อยกว่า 2.8/2.8 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  721220 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  72122010 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72122010 011/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่ 35 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป ต่อ 1 หน้า  Export   Import 
  72122010 012/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีน้อยกว่า 35 กรัมต่อตารางเมตรต่อ 1 หน้า  Export   Import 
  72122020 /KGM         อื่นๆมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72122020 011/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่ 35 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป ต่อ 1 หน้า  Export   Import 
  72122020 012/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีน้อยกว่า 35 กรัมต่อตารางเมตรต่อ 1 หน้า  Export   Import 
  72122090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72122090 011/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่ 35 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป ต่อ 1 หน้า  Export   Import 
  72122090 012/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีน้อยกว่า 35 กรัมต่อตารางเมตรต่อ 1 หน้า  Export   Import 
  721230 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีอื่น (นอกจากวิธีใช้ไฟฟ้า)  Export   Import 
  72123010 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาตั้งแต่ 0.8 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 019/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก  Export   Import 
  72123010 021/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 022/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 0.53 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 023/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.53 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 024/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 029/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก  Export   Import 
  72123010 031/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 032/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาเกิน 0.53 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 033/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.53 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 034/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 039/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก  Export   Import 
  72123010 041/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 049/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นกัลวานีล  Export   Import 
  72123010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72123020 /KGM         อื่นๆมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72123020 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาตั้งแต่ 0.8 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 019/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก  Export   Import 
  72123020 020/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 021/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 022/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 0.53 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 023/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.53 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 024/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 029/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก  Export   Import 
  72123020 030/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 031/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 032/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาเกิน 0.53 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 033/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.53 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 034/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 039/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก  Export   Import 
  72123020 040/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 041/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 049/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นกัลวานีล  Export   Import 
  72123020 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  72123091 /KGM         ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.04 โดยน้้าหนัก ผ่านการเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีและเหล็ก  Export   Import 
  72123091 041/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123091 049/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นกัลวานีล  Export   Import 
  72123091 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72123099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  72123099 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123099 019/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก  Export   Import 
  72123099 021/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123099 029/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก  Export   Import 
  72123099 031/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123099 039/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก  Export   Import 
  72123099 041/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123099 049/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นกัลวานีล  Export   Import 
  72123099 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721240 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก  Export   Import 
  72124010 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124010 020/KGM           เฉพาะที่เคลือบด้วยพลาสติก  Export   Import 
  72124010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72124020 /KGM         อื่นๆมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72124020 020/KGM           เฉพาะที่เคลือบด้วยพลาสติก  Export   Import 
  72124020 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72124090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72124090 020/KGM           เฉพาะที่เคลือบด้วยพลาสติก  Export   Import 
  72124090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721250 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ชุบหรือเคลือบอย่างอื่น (นอกจากดีบุก สังกะสี หรือพลาสติก)  Export   Import 
             ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือด้วยโครเมียมและโครเมียมออกไซด์    
  72125011 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72125011 011/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72125011 012/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72125011 013/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72125011 014/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดซ้ำ  Export   Import 
  72125011 019/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72125011 021/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72125011 022/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72125011 023/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72125011 024/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72125011 025/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร รีดซ้ำ  Export   Import 
  72125011 026/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร รีดซ้ำ  Export   Import 
  72125011 029/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72125012 /KGM         อื่น ๆ มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้้าหนัก และมีความหนา 1.5 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72125012 011/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72125012 012/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72125012 013/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72125012 014/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดซ้ำ  Export   Import 
  72125012 019/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72125012 021/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72125012 022/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72125012 023/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72125012 024/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72125012 025/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร รีดซ้ำ  Export   Import 
  72125012 026/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร รีดซ้ำ  Export   Import 
  72125012 029/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72125019 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  72125019 011/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72125019 012/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72125019 013/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72125019 014/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป รีดซ้ำ  Export   Import 
  72125019 019/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72125019 021/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72125019 022/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72125019 023/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5  Export   Import 
  72125019 024/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72125019 025/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร รีดซ้ำ  Export   Import 
  72125019 026/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร รีดซ้ำ  Export   Import 
  72125019 029/KGM           อื่นๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
             ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี    
  72125021 000/KGM           แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72125022 000/KGM           อื่น ๆ มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความหนา 1.5 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72125029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  72125091 000/KGM           แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72125092 000/KGM           อื่น ๆ มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความหนา 1.5 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72125099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  721260 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร หุ้มติด  Export   Import 
  72126010 000/KGM           แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72126020 000/KGM           อื่น ๆ มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมี ความหนา 1.5 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72126090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7213     ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ  Export   Import 
  721310 /KGM     ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่น ๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ  Export   Import 
  72131000 010/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.08 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72131000 020/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.08 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72131000 030/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72131000 040/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72131000 050/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72131000 060/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.60 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72131000 070/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.80 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72132000 000/KGM           อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  721391 /KGM     ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ  Export   Import 
  72139110 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตแท่งบัดกรี  Export   Import 
  72139120 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)  Export   Import 
  72139190 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  72139190 010/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.06 โดยน้ำหนัก และ มีซิลิกอนไม่เกินร้อยละ 0.06 โดยน้ำหนัก และมีอะลูมิเนียมไม่เกินร้อยละ 0.02 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 011/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.06 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และ มีซิลิกอนไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก และมีอะลูมิเนียมไม่เกินร้อยละ 0.02 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 012/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และ มีซิลิกอนไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก และมีอะลูมิเนียมไม่เกินร้อยละ 0.02 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 013/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.40 โดยน้ำหนัก และ มีซิลิกอนไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก และมีอะลูมิเนียมไม่เกินร้อยละ 0.02 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 014/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.40 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก และ มีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 015/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.45 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 โดยน้ำหนัก และ มีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 016/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.50 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.55 โดยน้ำหนัก และ มีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 017/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.55 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก และ มีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 018/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.65 โดยน้ำหนัก และ มีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 019/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.65 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.70 โดยน้ำหนัก และ มีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.06 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 020/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.70 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.75 โดยน้ำหนัก และ มีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 021/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.75 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก และ มีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 022/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.80 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.85 โดยน้ำหนัก และ มีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 023/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.40 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก และ มีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 024/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.45 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 โดยน้ำหนัก และ มีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 025/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.50 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.55 โดยน้ำหนัก และ มีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 026/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.55 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก และ มีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 027/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.65 โดยน้ำหนัก และ มีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 028/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.65 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.70 โดยน้ำหนัก และ มีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 029/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.70 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.75 โดยน้ำหนัก และ มีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 030/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.75 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก และ มีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 031/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.80 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.85 โดยน้ำหนัก และ มีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 032/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.09 โดยน้ำหนัก และ มีซิลิกอนไม่เกินร้อยละ 0.03 และ มีอะลูมิเนียม ไม่เกินร้อยละ 0.02  Export   Import 
  72139190 033/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และ มีซิลิกอนไม่เกินร้อยละ 0.10 และ มีอะลูมิเนียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.02 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 034/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก และ มีซิลิกอนไม่เกินร้อยละ 0.10 และ มีอะลูมิเนียมไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.02 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 035/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.15 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดยน้ำหนัก และ มีซิลิกอนไม่เกินร้อยละ 0.10 และ มีอะลูมิเนียมไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.02 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139190 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721399 /KGM     ท่อนและเส้นอื่นๆ ที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 7213.10 ถึง 7213.91)  Export   Import 
  72139910 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตแท่งบัดกรี  Export   Import 
  72139920 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)  Export   Import 
  72139990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7214     ท่อนและเส้นอื่น ๆ (นอกจากของดังกล่าวตามประเภทที่ 72.13) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ที่ไม่ได้ทำมากไปกว่าตี รีดร้อน ดึงร้อนหรืออัดรีดร้อน แต่รวมถึงของดังกล่าวที่บิดตัวหลังจากการรีด  Export   Import 
  721410 /KGM     ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ที่ไม่ได้ทำมากไปกว่าตี  Export   Import 
            ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้้าหนัก    
  72141011 000/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72141019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  72141021 000/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72141029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  721420 /KGM     ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ที่ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดร้อน ดึงร้อนหรืออัดรีดร้อน มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด หรือบิดตัวหลังจากการรีด  Export   Import 
             มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม    
  72142031 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)  Export   Import 
  72142039 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  72142041 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)  Export   Import 
  72142049 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม    
  72142051 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)  Export   Import 
  72142059 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  72142061 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)  Export   Import 
  72142069 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  72143000 000/KGM           อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  721491 /KGM     ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดร้อน ดึงร้อนหรืออัดรีดร้อน แต่รวมถึงของดังกล่าวที่บิดตัวหลังจากการรีด  Export   Import 
  72149110 /KGM         มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72149110 010/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72149110 012/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.24 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72149110 013/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.42 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72149110 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72149120 000/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  721499 /KGM     ท่อนและเส้นอื่น ๆ (นอกจากของดังกล่าวตามประเภทที่ 72.13) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ที่ไม่ได้ทำมากไปกว่าตี รีดร้อน ดึงร้อนหรืออัดรีดร้อน แต่รวมถึงของดังกล่าวที่บิดตัวหลังจากการรีด (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 7214.10 ถึง 7214.91)  Export   Import 
  72149910 000/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72149990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72149990 010/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72149990 011/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.24 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72149990 012/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.42 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72149990 013/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72149990 014/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.24ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72149990 015/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.42 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72149990 016/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72149990 017/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.24ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72149990 018/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.42 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72149990 019/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 60 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72149990 020/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 60 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.24ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72149990 021/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 60 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.42 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72149990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7215     ท่อนและเส้นอื่น ๆ (นอกจากของดังกล่าวตามประเภทที่ 72.13 ถึง 72.14) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ  Export   Import 
  72151000 000/KGM           ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น  Export   Import 
  721550 /KGM     ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น  Export   Import 
  72155010 000/KGM           ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  72155091 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)  Export   Import 
  72155099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  72155099 010/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72155099 011/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.24 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72155099 012/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.42 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72155099 013/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72155099 014/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.24ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72155099 015/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.42 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72155099 016/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72155099 017/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.24ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72155099 018/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.42 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72155099 019/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 60 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72155099 020/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 60 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.24ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72155099 021/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 60 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.42 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72155099 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721590 /KGM     ท่อนและเส้นอื่นๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ (นอกจากที่ได้ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 7215.10 หรือ 7215.50 และประเภทที่ 72.13 หรือ 72.14)  Export   Import 
  72159010 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)  Export   Import 
  72159090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7216     มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ  Export   Import 
  721610 /KGM     หน้าตัดรูปตัว U I หรือ H ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการรีดร้อน ดึงร้อนหรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72161000 081/KGM           หน้าตัดรูป U  Export   Import 
  72161000 082/KGM           หน้าตัดรูป I  Export   Import 
  72161000 083/KGM           หน้าตัดรูป H  Export   Import 
        หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ท้ามากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร    
  72162100 000/KGM           หน้าตัดรูป L  Export   Import 
  72162200 000/KGM           หน้าตัดรูป T  Export   Import 
        หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ท้ามากไปกว่า รีดร้อน ดึงร้อน หรือ อัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตร ขึ้นไป    
  72163100 000/KGM           หน้าตัดรูป U  Export   Import 
  72163200 000/KGM           หน้าตัดรูป I  Export   Import 
  72163300 000/KGM           หน้าตัดรูป H  Export   Import 
  721640 /KGM     หน้าตัดรูปตัว L หรือ T ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72164000 091/KGM           หน้าตัดรูป L  Export   Import 
  72164000 092/KGM           หน้าตัดรูป T  Export   Import 
  721650 /KGM     มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ อย่างอื่น (นอกจากหน้าตัดรูป U I H L หรือ T) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึง ร้อน หรืออัดรีด  Export   Import 
  72165010 000/KGM           ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72165090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ไม่ได้ท้ามากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น    
  72166100 000/KGM           ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด  Export   Import 
  72166900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  72169100 000/KGM           ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด  Export   Import 
  72169900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7217     ลวดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ  Export   Import 
  721710 /KGM     ลวดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ไม่ได้ชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  72171010 000/KGM           ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
            ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนักแต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6    
  72171022 /KGM         ลวดขอบยางรีดไวร์แบนทำด้วยเหล็กกล้าที่แข็งลวดเหล็กกล้าคอนกรีตอัดแรงลวดเหล็กกล้าตัดง่าย  Export   Import 
  72171022 010/KGM           ลวดเหล็กกล้าคอนกรีตอัดแรง  Export   Import 
  72171022 011/KGM           ลวดใช้ทำซี่ล้อ  Export   Import 
  72171022 012/KGM           ลวดเส้นใยเหล็กหน้ายาง  Export   Import 
  72171022 013/KGM           ลวดขอบยาง  Export   Import 
  72171022 014/KGM           ลวดเหล็กกล้าตัดง่าย  Export   Import 
  72171022 015/KGM           ลวดใช้ทุบขึ้นรูปเย็น  Export   Import 
  72171022 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72171029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนักแต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6    
  72171031 /KGM         ลวดที่ใช้ทำซี่ล้อลวดขอบยางรีดไวร์แบนทำด้วยเหล็กกล้าที่แข็งลวดเหล็กกล้าคอนกรีตอัดแรงรวมทั้งลวดเหล็กกล้าตัดง่าย  Export   Import 
  72171031 010/KGM           ลวดเหล็กกล้าคอนกรีตอัดแรง  Export   Import 
  72171031 011/KGM           ลวดใช้ทำซี่ล้อ  Export   Import 
  72171031 012/KGM           ลวดเส้นใยเหล็กหน้ายาง  Export   Import 
  72171031 013/KGM           ลวดขอบยาง  Export   Import 
  72171031 014/KGM           ลวดเหล็กกล้าตัดง่าย  Export   Import 
  72171031 015/KGM           ลวดใช้ทุบขึ้นรูปเย็น  Export   Import 
  72171031 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72171039 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  721720 /KGM     ลวดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี  Export   Import 
  72172010 000/KGM           ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72172020 000/KGM           ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.45  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  72172091 000/KGM           ลวดแกนทำด้วยเหล็กกล้าสำหรับตัวนำอะลูมิเนียมเสริมเหล็กกล้า (เอซีเอสอาร์)  Export   Import 
  72172099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  721730 /KGM     ลวดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะสามัญอื่น ๆ เช่น ดีบุก เป็นต้น (นอกจากสังกะสี)  Export   Import 
             ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก    
  72173011 000/KGM           ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก  Export   Import 
  72173019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6    
  72173021 000/KGM           ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก  Export   Import 
  72173029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก    
  72173031 000/KGM           ลวดเหล็กกล้าเคลือบด้วยทองแดงเจือ ชนิดที่ใช้ผลิตยางนอกชนิดอัดลม (ลวดขอบยาง)  Export   Import 
  72173032 000/KGM           อื่นๆ ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก  Export   Import 
  72173039 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  721790 /KGM     ลวดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจืออื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้แล้วตามประเภทย่อยที่ 7217.10 ถึง 7217.30)  Export   Import 
  72179010 000/KGM           ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72179090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7218     เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ที่เป็นอินกอตหรือมีลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  72181000 000/KGM           อินกอตและลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  72189100 000/KGM           ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)  Export   Import 
  72189900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7219     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมมีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
        ไม่ได้ท้ามากไปกว่ารีดร้อน เป็นม้วน    
  72191100 000/KGM           ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72191200 000/KGM           ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72191300 000/KGM           ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72191400 000/KGM           ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
        ไม่ได้ท้ามากไปกว่ารีดร้อน เป็นม้วน    
  72192100 000/KGM           ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72192200 000/KGM           ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72192300 000/KGM           ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72192400 000/KGM           ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72193100 000/KGM           ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  721932 /-     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)  Export   Import 
  72193200 010/KGM           ชนิดกลุ่มดูเพล็กซ์ ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 7.5 โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมมากกว่าร้อยละ 19 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193200 020/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-แมงกานีส ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 4 แต่น้อยกว่าร้อยละ 15.5 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193200 031/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลมากกว่าร้อยละ 18 แต่ไม่เกินร้อยละ 26 โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 19 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 26 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193200 032/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B  Export   Import 
  72193200 033/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว BA  Export   Import 
  72193200 034/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวรีดเย็นอื่นๆ  Export   Import 
  72193200 035/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียม หรือไนโอเบียม หรือ ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือ ไนโอเบียมผสมแทนทาลัม ตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้น  Export   Import 
  72193200 036/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ 19 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193200 037/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B  Export   Import 
  72193200 038/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว BA  Export   Import 
  72193200 039/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวรีดเย็นอื่นๆ  Export   Import 
  72193200 051/uKG           ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ป  Export   Import 
  72193200 052/KGM           ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัม เป็นองค์  Export   Import 
  72193200 053/cKG           ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัม เป็นองค์  Export   Import 
  72193200 054/KGM           ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ผิว 2D หรือ 2B  Export   Import 
  72193200 055/KGM           ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ผิว BA  Export   Import 
  72193200 056/KGM           ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ผิวรีดเย็นอื่นๆ  Export   Import 
  72193200 057/KGM           ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.02 โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่า ร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193200 070/KGM           ชนิดกลุ่มมาร์เทนซิติก ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.1โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193200 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721933 /-     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)  Export   Import 
  72193300 010/KGM           ชนิดกลุ่มดูเพล็กซ์ ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 7.5 โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมมากกว่าร้อยละ 19 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193300 020/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-แมงกานีส ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 4 แต่น้อยกว่าร้อยละ 15.5 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193300 031/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลมากกว่าร้อยละ 18 แต่ไม่เกินร้อยละ 26 โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 19 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 26 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193300 032/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B  Export   Import 
  72193300 033/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว BA  Export   Import 
  72193300 034/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวรีดเย็นอื่นๆ  Export   Import 
  72193300 035/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียม หรือไนโอเบียม หรือ ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือ ไนโอเบียมผสมแทนทาลัม ตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้น  Export   Import 
  72193300 036/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ 19 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193300 037/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B  Export   Import 
  72193300 038/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว BA  Export   Import 
  72193300 039/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวรีดเย็นอื่นๆ  Export   Import 
  72193300 051/uKG           ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ป  Export   Import 
  72193300 052/KGM           ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัม เป็นองค์  Export   Import 
  72193300 053/cKG           ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัม เป็นองค์  Export   Import 
  72193300 054/KGM           ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ผิว 2D หรือ 2B  Export   Import 
  72193300 055/KGM           ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ผิว BA  Export   Import 
  72193300 056/KGM           ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ผิวรีดเย็นอื่นๆ  Export   Import 
  72193300 057/KGM           ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.02 โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่า ร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193300 070/KGM           ชนิดกลุ่มมาร์เทนซิติก ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.1โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193300 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721934 /-     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)  Export   Import 
  72193400 010/KGM           ชนิดกลุ่มดูเพล็กซ์ ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 7.5 โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมมากกว่าร้อยละ 19 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193400 020/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-แมงกานีส ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 4 แต่น้อยกว่าร้อยละ 15.5 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193400 031/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลมากกว่าร้อยละ 18 แต่ไม่เกินร้อยละ 26 โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 19 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 26 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193400 032/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B  Export   Import 
  72193400 033/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว BA  Export   Import 
  72193400 034/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวรีดเย็นอื่นๆ  Export   Import 
  72193400 035/KGM           ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้างน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียม หรือไนโอเบียม หรือ ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือ ไนโอเบียมผสมแทนทาลัม ตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้น