ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
74     ทองแดงและของทำด้วยทองแดง  Export   Import 
  74010000 000/KGM           คอปเปอร์แมตต์ รวมทั้งซีเมนต์คอปเปอร์ (พรีซิพิเตเต็ดคอปเปอร์)  Export   Import 
  74020000 000/KGM           ทองแดงไม่บริสุทธิ์ รวมทั้งแอโนดทองแดงสำหรับการทำให้บริสุทธิ์โดยวิธีทางไฟฟ้า  Export   Import 
7403     ทองแดงบริสุทธิ์ และทองแดงเจือ ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  Export   Import 
        ทองแดงบริสุทธิ์    
  74031100 000/KGM           แคโทด และส่วนของแคโทด  Export   Import 
  74031200 000/KGM           ท่อนที่ใช้ทำลวด  Export   Import 
  74031300 000/KGM           บิลเล็ต  Export   Import 
  74031900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ทองแดงเจือ    
  74032100 000/KGM           โลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)  Export   Import 
  74032200 000/KGM           โลหะเจือที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก (ทองบรอนซ์)  Export   Import 
  74032900 000/KGM           ทองแดงเจืออื่น ๆ (นอกจากมาสเตอร์แอลลอย ตามประเภท 74.05)  Export   Import 
  74040000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นทองแดง  Export   Import 
  74050000 000/KGM           มาสเตอร์แอลลอยของทองแดง  Export   Import 
7406     ผงทองแดงและเกล็ดทองแดง  Export   Import 
  74061000 000/KGM           ผงที่มีโครงสร้างแบบน็อนลาเมลลา  Export   Import 
  74062000 000/KGM           ผงที่มีโครงสร้างแบบลาเมลลา รวมทั้งเกล็ด  Export   Import 
7407     ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทำด้วยทองแดง  Export   Import 
  740710 /KGM     ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์  Export   Import 
  74071030 000/KGM           โพรไฟล์  Export   Import 
  74071040 000/KGM           ท่อนและเส้น  Export   Import 
  74072100 000/KGM           ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก(ทองเหลือง)  Export   Import 
  740729 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  74072900 001/KGM           ทำด้วยอัลลอยที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก  Export   Import 
  74072900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7408     ลวดทองแดง  Export   Import 
         ท าด้วยทองแดงบริสุทธิ์    
  740811 /KGM     ลวดทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์ มีขนาดของภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน 6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  74081110 000/KGM           ที่มีขนาดของภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดไม่เกิน 14 มิลลิเมตร  Export   Import 
  74081190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  74081900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ท าด้วยทองแดงเจือ    
  74082100 000/KGM           ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)  Export   Import 
  74082200 000/KGM           ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโพรนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และสังกะสีเป็นหลัก (เงินนิกเกิล)  Export   Import 
  74082900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7409     แผ่น แผ่นบาง และแถบทำด้วยทองแดง มีความหนาเกิน 0.15 มิลลิเมตร  Export   Import 
        ท าด้วยทองแดงบริสุทธิ์    
  74091100 000/KGM           เป็นม้วน  Export   Import 
  74091900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ท าด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)    
  74092100 000/KGM           เป็นม้วน  Export   Import 
  74092900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ท าด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก (ทองบรอนซ์)    
  74093100 000/KGM           เป็นม้วน  Export   Import 
  74093900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  74094000 000/KGM           ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก(คิวโพรนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และสังกะสี เป็นหลัก (เงินนิกเกิล)  Export   Import 
  74099000 000/KGM           ทำด้วยทองแดงเจืออื่น ๆ  Export   Import 
7410     ฟอยล์ทองแดง (จะพิมพ์ หรือรองรับด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัตถุรองรับที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ) ไม่เกิน 0.15 มิลลิเมตร  Export   Import 
        ไม่รองรับด้านหลัง    
  74101100 000/KGM           ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์  Export   Import 
  74101200 000/KGM           ทำด้วยทองแดงเจือ  Export   Import 
        รองรับด้านหลัง    
  74102100 000/KGM           ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์  Export   Import 
  74102200 000/KGM           ทำด้วยทองแดงเจือ  Export   Import 
7411     หลอดหรือท่อ ทำด้วยทองแดง  Export   Import 
  74111000 000/KGM           ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์  Export   Import 
        ท าด้วยทองแดงเจือ    
  74112100 000/KGM           ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก(ทองเหลือง)  Export   Import 
  74112200 000/KGM           ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโพรนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และสังกะสี เป็นหลัก (เงินนิกเกิล)  Export   Import 
  74112900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7412     อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน เป็นต้น) ทำด้วยทองแดง  Export   Import 
  74121000 000/KGM           ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์  Export   Import 
  741220 /KGM     อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน เป็นต้น) ทำด้วยทองแดงเจือ  Export   Import 
  74122010 000/KGM           ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)  Export   Import 
  74122090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7413     ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และของที่คล้ายกัน ทำด้วยทองแดง ไม่มีฉนวนไฟฟ้า  Export   Import 
  74130010 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 28.28 มิลลิเมตร  Export   Import 
  74130090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7415     ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภทที่ 83.05) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยทองแดงหรือทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีหัวเป็นทองแดง รวมทั้งตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ำ สลัก สลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และขอ  Export   Import 
  741510 /KGM     ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภทที่ 83.05) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยทองแดง หรือทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีหัวเป็นทองแดง  Export   Import 
  74151010 000/KGM           ตะปู  Export   Import 
  74151020 000/KGM           ตะปูสองขา  Export   Import 
  74151090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  74152100 000/KGM           แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง)  Export   Import 
  741529 /KGM     หมุดย้ำ สลัก สลักผ่า และของคล้ายกันที่ไม่มีเกลียว ทำด้วยทองแดง  Export   Import 
  74152900 001/KGM           หมุดย้ำ  Export   Import 
  74152900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ของอื่น ๆ ที่มีเกลียว    
  741533 /KGM     ตะปูควง สลักเกลียวและแป้นเกลียว ทำด้วยทองแดง  Export   Import 
  74153310 000/KGM           ตะปูควง  Export   Import 
  74153320 000/KGM           สลักเกลียวและแป้นเกลียว  Export   Import 
  74153900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7418     ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทําด้วยทองแดง ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกันสําหรับขัดหรือขัดถู ทําด้วยทองแดง เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของเครื่องสุขภ  Export   Import 
  741810 /KGM     ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกันสาหรับขัดหรือขัดถู  Export   Import 
  74181010 000/KGM           ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกัน สำหรับขัดหรือขัดถู  Export   Import 
  74181030 000/KGM           อุปกรณ์สำหรับหุงต้มหรือให้ความร้อน ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  74181090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  74182000 000/KGM           เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
7419     ของอื่น ๆ ทําด้วยทองแดง  Export   Import 
  74191000 000/KGM           โซ่และส่วนประกอบของโซ่  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  74199100 000/KGM           ที่ได้จากการหล่อ หล่อแบบ ตอกพิมพ์หรือตี แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้  Export   Import 
  741999 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
            ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบที่เป็นวง) ตะแกรง    
  74199931 /KGM         สำหรับเครื่องจักร  Export   Import 
  74199931 001/KGM           ของที่มีลักษณะแบบผ้า  Export   Import 
  74199931 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  74199939 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  74199939 001/KGM           ของที่มีลักษณะแบบผ้า  Export   Import 
  74199939 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  74199940 000/KGM           สปริงทองแดง  Export   Import 
  74199950 000/KGM           กล่องใส่บุหรี่หรือหีบใส่บุหรี่  Export   Import 
  74199960 000/KGM           อุปกรณ์สำหรับหุงต้มหรือให้ความร้อนนอกจากชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  74199970 000/KGM           ของที่ออกแบบพิเศษสำหรับใช้ในศาสนพิธี  Export   Import 
  74199990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import