ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
79     สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี  Export   Import 
7901     สังกะสีที่ยังไมได้ขึ้นรูป (อันรอต)  Export   Import 
        สังกะสีไม่เจือ    
  79011100 000/KGM           ที่มีสังกะสีตั้งแต่ร้อยละ 9999 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  79011200 000/KGM           ที่มีสังกะสีน้อยกว่าร้อยละ 9999 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  79012000 000/KGM           สังกะสีเจือ  Export   Import 
  79020000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นสังกะสี  Export   Import 
7903     ฝุ่นสังกะสี ผงสังกะสี และเกล็ดสังกะสี  Export   Import 
  79031000 000/KGM           ฝุ่นสังกะสี  Export   Import 
  79039000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7904     ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทำด้วยสังกะสี  Export   Import 
  79040000 001/KGM           สายโทรเลข หรือสายโทรศัพท์  Export   Import 
  79040000 002/KGM           ท่อน เส้นหรือโพรไฟล์  Export   Import 
  79040000 003/KGM           ลวด  Export   Import 
7905     แผ่น แผ่นบาง แถบและฟอยล์ ทำด้วยสังกะสี  Export   Import 
  79050030 /KGM         ฟอยล์สังกะสีที่มีความหนาไม่เกิน 0.25 มิลลิเมตร  Export   Import 
  79050030 001/KGM           ฟอยล์ที่มีวัตถุรองรับ  Export   Import 
  79050030 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  79050090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  79050090 001/KGM           แผ่น แผ่นบางและแถบ  Export   Import 
  79050090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7907     ของอื่น ๆ ท้าด้วยสังกะสี  Export   Import 
  79070030 000/KGM           รางน้ำ ที่ครอบสันหลังคา กรอบช่องกระจกหลังคา และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่จัดทำแล้วสำหรับอาคาร  Export   Import 
  79070040 000/KGM           หลอด ท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน)  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  79070091 000/KGM           กล่องใส่บุหรี่หรือหีบใส่บุหรี่ รวมทั้งที่เขี่ยบุหรี่  Export   Import 
  79070092 000/KGM           ของใช้ตามบ้านเรือนอี่น ๆ  Export   Import 
  79070099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import