ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
81     โลหะสามัญชนิดอื่น (นอกจากโลหะสามัญที่ระบุไว้ในตอนที่ 72 ถึง 80) เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว  Export   Import 
8101     ทังสเตน (วุลแฟรม) และของทำด้วยทังสเตน รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81011000 000/KGM           ผง  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  810194 /KGM     ทังสเตน (วุลแฟรม) ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีซินเตอริง  Export   Import 
  81019400 001/KGM           ทังสเตน  Export   Import 
  81019400 002/KGM           ทังสเตนเจือ  Export   Import 
  81019600 000/KGM           ลวด  Export   Import 
  81019700 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  810199 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  81019910 000/KGM           ท่อนและเส้น (นอกจากท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีซินเตอริง) รวมทั้งโพรไฟล์ แผ่นบาง แถบ และฟอยล์  Export   Import 
  81019990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8102     โมลิบดีนัมและของทำด้วยโมลิบดีนัม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81021000 000/KGM           ผง  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  81029400 000/KGM           โมลิบดีนัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีซินเตอริง  Export   Import 
  81029500 000/KGM           ท่อนและเส้นนอกจากของที่ได้โดยวิธีซินเตอริง โพรไฟล์ แผ่น แผ่นบาง แถบและฟอยล์  Export   Import 
  81029600 000/KGM           ลวด  Export   Import 
  81029700 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81029900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8103     แทนทาลัมและของทำด้วยแทนทาลัม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81032000 000/KGM           แทนทาลัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีซินเตอริง รวมทั้งผง  Export   Import 
  81033000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81039000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8104     แมกนีเซียมและของทำด้วยแมกนีเซียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
        แมกนีเซียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)    
  81041100 000/KGM           ที่มีแมกนีเซียมอย่างน้อยร้อยละ 99.8 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  81041900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  81042000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81043000 000/KGM           ขี้ตะไบ เศษที่ได้จากการกลึง และเม็ด คัดตามขนาด รวมทั้งผง  Export   Import 
  81049000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8105     โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่น ๆ ของโลหกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์และของทำด้วยโคบอลต์ต์ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  810520 /KGM     โคบอลต์แมตต์ และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่น ๆ ของโลหกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป รวมทั้งผงโคบอลต์  Export   Import 
  81052010 000/KGM           โคบอลต์ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  Export   Import 
  81052090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  81053000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81059000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8106     บิสมัทและของทำด้วยบิสมัท รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81060010 000/KGM           บิสมัทที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง  Export   Import 
  81060090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8107     แคดเมียมและของทำด้วยแคดเมียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81072000 000/KGM           แคดเมียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง  Export   Import 
  81073000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81079000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8108     ไทเทเนียมและของทำด้วยไทเทเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81082000 000/KGM           ไทเทเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง  Export   Import 
  81083000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81089000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8109     เซอร์โคเนียมและของทำด้วยเซอร์โคเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81092000 000/KGM           เซอร์โคเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง  Export   Import 
  81093000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81099000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8110     พลวงและของทำด้วยพลวง รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81101000 000/KGM           พลวงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง  Export   Import 
  81102000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81109000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8111     แมงกานีสและของทำด้วยแมงกานีสรวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81110000 001/KGM           แมงกานีสที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้รวมทั้งผง  Export   Import 
  81110000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8112     เบริลเลียม โครเมียม เจอร์เมเนียม วาเนเดียม แกลเลียม แฮฟเนียม อินเดียม ไนโอเบียม (โคลัมเบียม) รีเนียม และแทลเลียม และของทำด้วยโลหะดังกล่าว รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
        เบริลเลียม    
  81121200 000/KGM           ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง  Export   Import 
  81121300 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81121900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        โครเมียม    
  81122100 000/KGM           ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง  Export   Import 
  81122200 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81122900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        แทลเลียม    
  81125100 000/KGM           ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง  Export   Import 
  81125200 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81125900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  81129200 000/KGM           ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง  Export   Import 
  81129900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8113     เซอร์เมตและของทำด้วยเซอร์เมต รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
  81130000 001/KGM           ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง  Export   Import 
  81130000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import