ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
82     เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ ส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
8201     เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ ดังต่อไปนี้ คือ เสียม พลั่ว แมตทอก อีเต้อ จอบ สามง่ามและคราด ขวาน มีดขอ และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน รวมถึงกรรไกรตัดลิดและกรรไกรตัดเล็มทุกชนิด เคียวด้ามยาว เคียวเกี่ยวข้าว มีดตัดหญ้า กรรไกรแต่งพุ่มไม้ ลิ่มผ่าไม้ เครื่องมือ  Export   Import 
  82011000 000/KGM           เสียมและพลั่ว  Export   Import 
  820130 /KGM     แมตทอก อีเต้อ จอบและคราดที่ใช้งานด้วยมือ ชนิดที่ใช้ในการเกษตร การทำสวนหรือป่าไม้  Export   Import 
  82013010 000/KGM           จอบและคราด  Export   Import 
  82013090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  820140 /KGM     ขวาน มีดขอและเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน ที่ใช้งานด้วยมือ ชนิดที่ใช้ในการเกษตร การทำสวนหรือป่าไม้  Export   Import 
  82014000 001/KGM           ขวาน  Export   Import 
  82014000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  82015000 000/KGM           กรรไกรตัดลิด กรรไกรตัดเล็ม และกรรไกรที่คล้ายกัน ชนิดใช้มือเดียว (รวมถึงกรรไกรตัดขนสัตว์ปีกเลี้ยง)  Export   Import 
  82016000 000/KGM           กรรไกรแต่งพุ่มไม้ กรรไกรตัดแต่งต้นไม้ชนิดใช้สองมือ และกรรไกรที่คล้ายกันชนิดใช้สองมือ  Export   Import 
  82019000 000/KGM           เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมืออื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้  Export   Import 
8202     เลื่อยมือ รวมทั้งใบเลื่อยทุกชนิด (รวมถึงใบเลื่อยที่ใช้สำหรับเฉือน ทำร่องหรือใบเลื่อยที่ไม่มีฟัน)  Export   Import 
  820210 /KGM     เลื่อยมือ  Export   Import 
  82021000 001/KGM           เลื่อยตัดโลหะ  Export   Import 
  82021000 090/KGM           เลื่อยมืออื่น ๆ  Export   Import 
  820220 /KGM     ใบเลื่อยสายพาน  Export   Import 
  82022010 000/KGM           ใบเลื่อยที่เพียงแต่ขึ้นรูป  Export   Import 
  82022090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
         ใบเลื่อยวงเดือน (รวมถึงใบเลื่อยที่ใช้ส าหรับเฉือนหรือท าร่อง)    
  820231 /KGM     ใบเลื่อยวงเดือน (รวมถึงใบเลื่อยที่ใช้สำหรับเฉือนหรือทำร่อง) ที่มีส่วนที่ใช้งานทำด้วยเหล็กกล้า  Export   Import 
  82023110 000/KGM           ใบเลื่อยที่เพียงแต่ขึ้นรูป  Export   Import 
  82023190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  82023900 000/KGM           อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ  Export   Import 
  82024000 000/KGM           ใบเลื่อยสายโซ่  Export   Import 
        ใบเลื่อยอื่น ๆ    
  820291 /KGM     ใบเลื่อยชนิดตรงสำหรับใช้งานกับโลหะ (เช่น ใบเลื่อยตัดโลหะ เป็นต้น)  Export   Import 
  82029100 001/KGM           ใบเลื่อยตัดโลหะ  Export   Import 
  82029100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  820299 /KGM     ใบเลื่อยอื่นๆ (นอกจากใบเลื่อยสายพาน ใบเลื่อยวงเดือน ใบเลื่อยสายโซ่ ใบเลื่อยชนิดตรงใช้งานกับโลหะ) รวมถึงใบเลื่อยที่ใช้สำหรับเฉือน ทำร่องหรือใบเลื่อยที่ไม่มีฟัน  Export   Import 
  82029910 000/KGM           ใบเลื่อยชนิดตรง  Export   Import 
  82029990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8203     ตะไบ บุ้ง คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปากนกแก้ว ปากคีบ กรรไกรตัดโลหะ เครื่องมือตัดท่อ เครื่องมือตัดสลัก เครื่องมือตอกรู และเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  82031000 000/KGM           ตะไบ บุ้ง และเครื่องมือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  82032000 000/KGM           คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปากนกแก้ว ปากคีบ และเครื่องมือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  82033000 000/KGM           กรรไกรตัดโลหะและเครื่องมือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  82034000 000/KGM           เครื่องมือตัดท่อ เครื่องมือตัดสลัก เครื่องมือตอกรูและเครื่องมือที่คล้ายกัน  Export   Import 
8204     ประแจปากตายและประแจเลื่อนที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงประแจทอร์ก แต่ไม่รวมถึงด้ามจับดอกกัดเกลียวใน) รวมทั้งประแจบ๊อกซ์ชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ มีหรือไม่มีด้ามจับ  Export   Import 
        ประแจปากตายและประแจเลื่อนที่ใช้งานด้วยมือ    
  82041100 000/KGM           ปรับไม่ได้  Export   Import 
  82041200 000/KGM           ปรับได้  Export   Import 
  82042000 000/KGM           ประแจบ๊อกซ์ชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ มีหรือไม่มีด้ามจับ  Export   Import 
8205     เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือติดกากเพชรใช้สำหรับตัดกระจก) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ตะเกียงฟู่ ปากกาจับเหล็ก ที่จับยึดและของที่คล้ายกัน (นอกจากอุปกรณ์และส่วนประกอบของเครื่องมือกล) ทั่ง เตาเผาโลหะชนิดหิ้วได้ จานเจียระไนที่ประกอบกับโค  Export   Import 
  82051000 000/KGM           เครื่องมือสำหรับเจาะ ทำเกลียวนอก หรือทำเกลียวใน  Export   Import 
  82052000 000/KGM           ค้อน และค้อนหัวใหญ่ (สเลดจ์แฮมเมอร์)  Export   Import 
  82053000 000/KGM           กบไสไม้ สิ่ว สิ่วเล็บมือ และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน สำหรับใช้งานกับไม้  Export   Import 
  82054000 000/KGM           ไขควง  Export   Import 
        เครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือ    
  820551 /KGM     เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือที่ใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  82055110 000/KGM           เตารีด  Export   Import 
  82055190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  82055900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  82056000 000/KGM           ตะเกียงฟู่  Export   Import 
  82057000 000/KGM           ปากกาจับเหล็ก ที่จับยึด และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  82059000 000/KGM           อื่น ๆ รวมถึงของเป็นชุดที่ประกอบด้วยของตามประเภท 82.05 ตั้งแต่สองประเภทย่อยขึ้นไป  Export   Import 
  82060000 000/KGM           เครื่องมือตามประเภท 82.02 ถึง 82.05 ตั้งแต่สองประเภทพิกัดขึ้นไป ที่จัดทำขึ้นเป็นชุดเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
8207     เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ สำหรับเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ ซึ่งจะขับด้วยกำลังอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม หรือสำหรับเครื่องมือกล (เช่น สำหรับอัด ตอกพิมพ์ ตอกรู ทำเกลียวใน ทำเกลียวนอก เจาะ คว้าน ตกแต่ง ขูดผิว กลึงหรือไขตะปูควง เป็นต้น) รวมถึงแม่พิมพ์  Export   Import 
        เครื่องมือส าหรับเจาะหินหรือเจาะดิน    
  82071300 000/KGM           ที่มีส่วนใช้งานทำด้วยเซอร์เมต  Export   Import 
  82071900 000/KGM           อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ  Export   Import 
  82072000 000/KGM           แม่พิมพ์ (ดาย) สำหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ  Export   Import 
  82073000 000/KGM           เครื่องมือสำหรับอัด ตอกพิมพ์ หรือตอกรู  Export   Import 
  82074000 000/KGM           เครื่องมือสำหรับทำเกลียวในหรือทำเกลียวนอก  Export   Import 
  82075000 000/KGM           เครื่องมือสำหรับเจาะ นอกจากที่ใช้เจาะหิน  Export   Import 
  82076000 000/KGM           เครื่องมือสำหรับคว้านหรือตกแต่งรูเจาะ  Export   Import 
  82077000 000/KGM           เครื่องมือสำหรับขูดผิว  Export   Import 
  82078000 000/KGM           เครื่องมือสำหรับกลึง  Export   Import 
  82079000 000/KGM           เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้อื่น ๆ  Export   Import 
8208     มีดและใบมีด สำหรับใช้กับเครื่องจักรหรือเครื่องใช้กล  Export   Import 
  82081000 000/KGM           สำหรับงานโลหะ  Export   Import 
  82082000 000/KGM           สำหรับงานไม้  Export   Import 
  82083000 000/KGM           สำหรับใช้กับเครื่องใช้ในครัวหรือใช้กับเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร  Export   Import 
  82084000 000/KGM           สำหรับใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้  Export   Import 
  82089000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  82090000 000/KGM           แผ่น แท่ง ปลาย และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเซอร์เมต ที่ใช้กับเครื่องมือแต่ยังไม่ได้ประกอบติดกับเครื่องมือ  Export   Import 
  82100000 000/KGM           เครื่องใช้กลที่ใช้แรงคน มีน้ำหนัก 10 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า ใช้ในการเตรียมหรือทำอาหารหรือเครื่องดื่ม  Export   Import 
8211     มีดที่มีใบมีด มีลักษณะเป็นฟันหรือไม่ก็ตาม (รวมถึงมีดที่ใช้ตัดแต่งต้นไม้) และใบมีดสำหรับมีดดังกล่าว นอกจากมีดตามประเภทที่ 82.08 (มีดและใบมีดสำหรับใช้กับเครื่องจักรหรือเครื่องใช้กล)  Export   Import 
  82111000 000/C62           ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิด  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  821191 /C62     มีดใช้บนโต๊ะอาหาร ที่มีใบมีดติดถาวร  Export   Import 
  82119100 001/C62           ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  82119100 002/C62           ทำด้วยทองแดงลงหินหรือทองเหลือง  Export   Import 
  82119100 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  821192 /C62     มีดอื่นๆ ที่มีใบมีดติดถาวร (นอกจากมีดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร)  Export   Import 
  82119250 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้  Export   Import 
  82119290 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  821193 /C62     มีดที่มีใบมีด (รวมถึงมีดที่ใช้ตัดแต่งต้นไม้) นอกจากมีดที่มีใบมีดติดถาวรและมีดตามประเภทที่ 82.08 (มีดและใบมีดสำหรับใช้กับเครื่องจักรหรือเครื่องใช้กล)  Export   Import 
  82119320 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้  Export   Import 
  82119390 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  821194 /KGM     ใบมีด  Export   Import 
  82119410 000/KGM           สำหรับมีดชนิดที่ใช้สำหรับการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้  Export   Import 
  82119490 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  82119500 000/KGM           ด้ามจับทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
8212     มีดโกนและใบมีดโกน (รวมถึงแถบใบมีดโกนที่เพียงแต่ขึ้นรูป)  Export   Import 
  821210 /C62     มีดโกน (เช่น มีดโกนนิรภัย เป็นต้น)  Export   Import 
  82121000 001/C62           มีดโกนนิรภัย  Export   Import 
  82121000 090/C62           มีดโกนอื่น ๆ  Export   Import 
  821220 /C62     ใบมีดโกนนิรภัย รวมถึงแถบใบมีดโกนที่เพียงแต่ขึ้นรูป  Export   Import 
  82122010 000/C62           ใบมีดโกนที่มีสองคม  Export   Import 
  82122090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  82129000 000/KGM           ส่วนประกอบอื่น ๆ  Export   Import 
  82130000 000/KGM           กรรไกร กรรไกรสำหรับช่างตัดเสื้อ และกรรไกรที่คล้ายกัน รวมทั้งใบกรรไกร  Export   Import 
8214     ของมีคมอื่น ๆ (เช่น ปัตตาเลี่ยน มีดสำหรับคนขายเนื้อหรือสำหรับใช้ในครัวเพื่อใช้ผ่า สับ หรือสับให้ละเอียด มีดตัดกระดาษ เป็นต้น) นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 82.08 ถึง 82.13) รวมทั้งชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้สำหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า (รวมถึ  Export   Import 
  82141000 000/KGM           มีดตัดกระดาษ ที่เปิดจดหมาย มีดขูด กบเหลาดินสอ และใบมีดของของดังกล่าว  Export   Import 
  82142000 000/KGM           ชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้สำหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า (รวมถึงตะไบแต่งเล็บ)  Export   Import 
  82149000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8215     ช้อน ส้อม ทัพพี ทัพพีโปร่ง มีดเสริฟเค้ก มีดปลา มีดเนย คีมคีบน้ำตาล และเครื่องครัวหรือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่คล้ายกัน  Export   Import 
  82151000 000/KGM           ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิด มีของอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ชุบด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
  82152000 000/KGM           ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิดอื่น ๆ  Export   Import 
  82159100 000/KGM           ชุบด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
  821599 /KGM     เครื่องครัวหรือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (เช่น ช้อน ส้อม ทัพพี ทัพพีโปร่ง มีดเสริฟเค้ก มีดปลา มีดเนย คีมคีบน้ำตาล เป็นต้น) ไม่เป็นชุด ไม่ชุบด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
  82159900 001/KGM           ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  82159900 002/KGM           ทำด้วยทองแดงลงหินหรือทองเหลือง  Export   Import 
  82159900 003/KGM           ทำด้วยดีบุกหรือดีบุกเจือ  Export   Import 
  82159900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import