ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
85     เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว  Export   Import 
8501     มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมถึงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)  Export   Import 
  850110 /C62     มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังไม่เกิน 37.5 วัตต์  Export   Import 
             มอเตอร์แบบขั้น    
  85011021 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับของตามประเภท 84.15 84.18 84.50 85.09 หรือ 85.16  Export   Import 
  85011029 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85011030 000/C62           มอเตอร์แบบสปินเดิล  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  85011041 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับของตามประเภท 84.15 84.18 84.50 85.09 หรือ 85.16  Export   Import 
  85011049 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             มอเตอร์แบบขั้น    
  85011051 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับของตามประเภท 84.15 84.18 84.50 85.09 หรือ 85.16  Export   Import 
  85011059 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85011060 000/C62           มอเตอร์แบบสปินเดิล  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85011091 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับของตามประเภท 84.15 84.18 84.50 85.09 หรือ 85.16  Export   Import 
  85011099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  850120 /C62     มอเตอร์ยูนิเวอร์แซลไฟฟ้ากระแสสลับ / กระแสตรงที่ให้กำลังเกิน 37.5 วัตต์  Export   Import 
             ให้กำลังไม่เกิน 1 กิโลวัตต์    
  85012012 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับของตามประเภท 84.15 84.18 84.50 85.09 หรือ 85.16  Export   Import 
  85012019 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             ให้กำลังเกิน 1 กิโลวัตต์    
  85012021 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับของตามประเภท 84.15 84.18 84.50 85.09 หรือ 85.16  Export   Import 
  85012029 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        มอเตอร์กระแสตรงอื่น ๆ รวมทั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ?ากระแสตรง    
  850131 /C62     มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (ไม่รวมถึงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่ให้กำลังไม่เกิน 750 วัตต์  Export   Import 
  85013130 000/C62           มอเตอร์ชนิดที่ใช้สำหรับของตามประเภท 84.15 84.18 84.50 85.09 หรือ 85.16  Export   Import 
  85013140 000/C62           มอเตอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  85013150 000/C62           เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  Export   Import 
  850132 /C62     มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (ไม่รวมถึงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่ให้กำลังเกิน 750 วัตต์ แต่ไม่เกิน 75 กิโลวัตต์  Export   Import 
             ให้กำลังเกิน 37.5 กิโลวัตต์    
  85013211 000/C62           มอเตอร์ชนิดที่ใช้สำหรับของตามประเภท 84.15 84.18 84.50 85.09 หรือ 85.16  Export   Import 
  85013212 000/C62           มอเตอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  85013213 000/C62           เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85013291 000/C62           มอเตอร์ชนิดที่ใช้สำหรับของตามประเภท 84.15 84.18 84.50 85.09 หรือ 85.16  Export   Import 
  85013292 000/C62           มอเตอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  85013293 000/C62           เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  Export   Import 
  850133 /C62     มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (ไม่รวมถึงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่ให้กำลังเกิน 75 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 375 กิโลวัตต์  Export   Import 
  85013300 001/C62           มอเตอร์กระแสตรง  Export   Import 
  85013300 002/C62           เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  Export   Import 
  850134 /C62     มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (ไม่รวมถึงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่ให้กำลังเกิน 375 กิโลวัตต์  Export   Import 
  85013400 001/C62           มอเตอร์กระแสตรง  Export   Import 
  85013400 002/C62           เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  Export   Import 
  850140 /C62     มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดเฟสเดียว  Export   Import 
             ให้กำลังไม่เกิน 1 กิโลวัตต์    
  85014011 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับของตามประเภท 84.15 84.18 84.50 85.09 หรือ 85.16  Export   Import 
  85014019 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             ให้กำลังเกิน 1 กิโลวัตต์    
  85014021 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับของตามประเภท 84.15 84.18 84.50 85.09 หรือ 85.16  Export   Import 
  85014029 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
         มอเตอร์กระแสสลับอื่น ๆ ชนิดหลายเฟส    
  850151 /C62     มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดหลายเฟส ที่ให้กำลังไม่เกิน 750 วัตต์  Export   Import 
             ให้กำลังไม่เกิน 750 วัตต์    
  85015111 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับของตามประเภท 84.15 84.18 84.50 85.09 หรือ 85.16  Export   Import 
  85015119 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  850152 /C62     มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดหลายเฟส ที่ให้กำลังเกิน 750 วัตต์ แต่ไม่เกิน 75 กิโลวัตต์  Export   Import 
             ให้กำลังไม่เกิน 1 กิโลวัตต์    
  85015211 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับของตามประเภท 84.15 84.18 84.50 85.09 หรือ 85.16  Export   Import 
  85015219 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             ให้กำลังเกิน 1 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 37.5 กิโลวัตต์    
  85015221 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับของตามประเภท 84.15 84.18 84.50 85.09 หรือ 85.16  Export   Import 
  85015229 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             ให้กำลังเกิน 37.5 กิโลวัตต์    
  85015231 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับของตามประเภท 84.15 84.18 84.50 85.09 หรือ 85.16  Export   Import 
  85015239 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85015300 000/C62           ให้กำลังเกิน 75 กิโลวัตต์  Export   Import 
        เครื่องกําเนิดไฟฟ?ากระแสสลับ (อัลเทอร์เนเตอร์)    
  850161 /C62     เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (อัลเทอร์เนเตอร์) (ไม่รวมถึงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่ให้กำลังไม่เกิน 75 เควีเอ  Export   Import 
  85016110 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน 12.5 เควีเอ  Export   Import 
  85016120 000/C62           ให้กำลังเกิน 12.5 เควีเอ  Export   Import 
  850162 /C62     เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (อัลเทอร์เนเตอร์) (ไม่รวมถึงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ให้กำลังเกิน 75 เควีเอ แต่ไม่เกิน 375 เควีเอ  Export   Import 
  85016210 000/C62           ให้กำลังเกิน 75 เควีเอ แต่ไม่เกิน 150 เควีเอ  Export   Import 
  85016290 000/C62           ให้กำลังเกิน 150 เควีเอ แต่ไม่เกิน 375 เควีเอ  Export   Import 
  85016300 000/C62           ให้กำลังเกิน 375 เควีเอ แต่ไม่เกิน 750 เควีเอ  Export   Import 
  85016400 000/C62           ให้กำลังเกิน 750 เควีเอ  Export   Import 
8502     ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน (โรตารี่คอนเวอร์เตอร์)  Export   Import 
         ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ ลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือ กึ่งดีเซล)    
  85021100 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน 75 เควีเอ  Export   Import 
  85021100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850212 /-     ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ ชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) ที่ให้กำลังเกิน 75 เควีเอ แต่ไม่เกิน 375 เควีเอ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  85021210 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน 125 เควีเอ  Export   Import 
  85021210 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85021220 000/C62           ให้กำลังเกิน 125 เควีเอ  Export   Import 
  85021220 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850213 /-     ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ ชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) ที่ให้กำลังเกิน 375 เควีเอ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  85021310 000/C62           ให้กำลังตั้งแต่ 12,500 เควีเอ (10,000 กิโลวัตต์) ขึ้นไป  Export   Import 
  85021310 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85021390 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85021390 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850220 /-     ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  85022010 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน 75 เควีเอ  Export   Import 
  85022010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85022020 000/C62           ให้กำลังเกิน 75 เควีเอ แต่ไม่เกิน 100 เควีเอ  Export   Import 
  85022020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85022030 000/C62           ให้กำลังเกิน 100 เควีเอ แต่ไม่เกิน 10,000 เควีเอ  Export   Import 
  85022030 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ให๎ก าลังเกิน 10,000 เควีเอ    
  85022041 000/C62           ให้กำลังตั้งแต่ 12,500 เควีเอ (10,000 กิโลวัตต์) ขึ้นไป  Export   Import 
  85022041 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85022049 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85022049 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ?าอื่น ๆ    
  850231 /-     ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยกำลังลม และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  85023110 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน 10,000 เควีเอ  Export   Import 
  85023110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ให๎ก าลังเกิน 10,000 เควีเอ    
  85023120 001/C62           ที่ให้กำลังตั้งแต่ 10,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85023120 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85023120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850239 /-     ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่น ๆ (นอกจากชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ ชนิดจุดระเบิดด้วยการอัดหรือชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ และชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยกำลังลม) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  85023910 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน 10 เควีเอ  Export   Import 
  85023910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85023920 000/C62           ให้กำลังเกิน 10 เควีเอ แต่ไม่เกิน 10,000 เควีเอ  Export   Import 
  85023920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ให๎ก าลังเกิน 10,000 เควีเอ    
  85023931 000/C62           ให้กำลังตั้งแต่ 12,500 เควีเอ (10,000 กิโลวัตต์) ขึ้น ไป  Export   Import 
  85023931 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85023939 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85023939 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85024000 000/C62           เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน  Export   Import 
8503     ส่วนประกอบที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภทที่ 85.01 (มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) หรือ 85.02 (ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน)  Export   Import 
  85030010 000/KGM           ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าตามประเภท 85.01 ส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามประเภท 85.01 หรือ 85.02 ที่ให้กำลังตั้งแต่ 10,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85030090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8504     หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ (สแตติกคอนเวอร์เตอร์) (เช่น เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า เป็นต้น) และตัวเหนี่ยวนำ  Export   Import 
  850410 /C62     บัลลาสต์ สำหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ (เช่น บัลลาสต์สำหรับฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น)  Export   Import 
  85041000 001/C62           บัลลาสต์สำหรับฟลูออเรสเซนต์  Export   Import 
  85041000 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        หม้อแปลงไฟฟ?าชนิดไดอิเล็กทริกเหลว    
  850421 /-     หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดไดอิเล็กทริกเหลว ที่มีขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 650 เควีเอ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  85042110 000/KGM           ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบขั้น (ออโตทรานฟอร์มเมอร์) รวมทั้งหม้อแปลงสำหรับเครื่องมือวัด ที่มีขนาดกำลังจ่าย ไม่เกิน 5 เควีเอ  Export   Import 
  85042110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85042192 000/KGM           ขนาดกำลังจ่ายเกิน 10 เควีเอ และมีแรงดันด้านสูง ตั้งแต่ 110 กิโลโวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85042192 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85042193 000/C62           ขนาดกำลังจ่ายเกิน 10 เควีเอ และมีแรงดันด้านสูง ตั้งแต่ 66 กิโลโวลต์ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 110 กิโลโวลต์  Export   Import 
  85042193 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85042199 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85042199 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850422 /-     หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดไดอิเล็กทริกเหลว ที่มีขนาดกำลังจ่ายเกิน 650 เควีเอ แต่ไม่เกิน 10,000 เควีเอ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
            ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบขั้น (ออโตทรานฟอร์มเมอร์)    
  85042211 000/C62           มีแรงดันด้านสูงตั้งแต่ 66 กิโลโวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85042211 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85042219 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85042219 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85042292 000/C62           มีแรงดันด้านสูงตั้งแต่ 110 กิโลโวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85042292 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85042293 000/C62           มีแรงดันด้านสูงตั้งแต่ 66 กิโลโวลต์ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 110 กิโลโวลต์  Export   Import 
  85042293 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85042299 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85042299 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850423 /C62     หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดอิเล็กทริกเหลว ที่มีขนาดกำลังจ่ายเกิน 10,000 เควีเอ  Export   Import 
  85042310 000/C62           ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 15,000 เควีเอ  Export   Import 
             ขนาดกำลังจ่ายเกิน 15,000 เควีเอ    
  85042321 000/C62           ไม่เกิน 20,000 เควีเอ  Export   Import 
  85042322 000/C62           ขนาดกำลังจ่ายเกิน 20,000 เควีเอ แต่ไม่เกิน 30,000 เควีเอ  Export   Import 
  85042329 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        หม้อแปลงไฟฟ?าอื่น ๆ    
  850431 /C62     หม้อแปลงไฟฟ้าอื่นๆ (นอกจากหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดไดอิเล็กทริกเหลว) ที่มีขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 1 เควีเอ  Export   Import 
             หม้อแปลงศักย์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือวัด    
  85043111 000/C62           มีอัตราแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 110 กิโลโวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85043112 000/C62           มีอัตราแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 66 กิโลโวลต์ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 110 กิโลโวลต์  Export   Import 
  85043113 000/C62           มีอัตราแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 1 กิโลโวลต์ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 66 กิโลโวลต์  Export   Import 
  85043119 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
            มีอัตราแรงดันไฟฟ้าตั้งแตํ 110 กิโลโวลต์ขึ้นไป    
  85043121 000/C62           หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบริง ที่มีอัตราแรงดันไฟฟ้า ไม่เกิน 220 กิโลโวลต์  Export   Import 
  85043122 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85043123 000/C62           มีอัตราแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 66 กิโลโวลต์ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 110 กิโลโวลต์  Export   Import 
  85043124 000/C62           มีอัตราแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 1 กิโลโวลต์ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 66 กิโลโวลต์  Export   Import 
  85043129 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85043130 000/C62           หม้อแปลงแบบฟลายแบ็ก  Export   Import 
  85043140 000/C62           หม้อแปลงแบบความถี่กลาง  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85043191 000/C62           ชนิดที่ใช้กับของเล่น หุ่นจำลองย่อขนาด หรือหุ่นจำลองที่คล้ายกันเพื่อนันทนาการ  Export   Import 
  85043192 000/C62           แมชชิ่งทรานฟอร์มเมอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  85043199 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  850432 /C62     หม้อแปลงไฟฟ้าอื่นๆ (นอกจากหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดไดอิเล็กทริกเหลว) ที่มีขนาดกำลังจ่ายเกิน 1 เควีเอ แต่ไม่เกิน 16 เควีเอ  Export   Import 
            หม๎อแปลงส าหรับเครื่องมือวัด (ศักย์และกระแส) ของ ขนาดก าลังจำยไมํเกิน 5 เควีเอ    
  85043211 000/C62           แมชชิ่งทรานฟอร์มเมอร์  Export   Import 
  85043219 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85043220 000/C62           อื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับของเล่น หุ่นจำลองย่อขนาด หรือหุ่นจำลองที่คล้ายกันเพื่อนันทนาการ  Export   Import 
  85043230 000/C62           อื่น ๆ ที่มีความถี่ไม่น้อยกว่า 3 เมกกะเฮิร์ตซ์  Export   Import 
            อื่น ๆ ที่มีขนาดก าลังจำยไมํเกิน 10 เควีเอ    
  85043241 000/C62           แมชชิ่งทรานฟอร์มเมอร์  Export   Import 
  85043249 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ ที่มีขนาดก าลังจำยเกิน 10 เควีเอ    
  85043251 000/C62           แมชชิ่งทรานฟอร์มเมอร์  Export   Import 
  85043259 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  850433 /C62     หม้อแปลงไฟฟ้าอื่นๆ (นอกจากหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดไดอิเล็กทริกเหลว) ที่มีขนาดกำลังจ่ายเกิน 16 เควีเอ แต่ไม่เกิน 500 เควีเอ  Export   Import 
            มีแรงดันด๎านสูงตั้งแตํ 66 กิโลโวลต์ขึ้นไป    
  85043311 000/C62           แมชชิ่งทรานฟอร์มเมอร์  Export   Import 
  85043319 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85043391 000/C62           แมชชิ่งทรานฟอร์มเมอร์  Export   Import 
  85043399 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  850434 /C62     หม้อแปลงไฟฟ้าอื่นๆ (นอกจากหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดอิเล็กทริกเหลว) ที่มีขนาดกำลังจ่ายเกิน 500 เควีเอ  Export   Import 
            ขนาดก าลังจำยเกิน 10,000 เควีเอ และมีแรงดัน ด๎านสูงตั้งแตํ 66 กิโลโวลต์ขึ้นไป    
  85043411 000/C62           แมชชิ่งทรานฟอร์มเมอร์  Export   Import 
  85043412 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85043413 000/C62           แมชชิ่งทรานฟอร์มเมอร์  Export   Import 
  85043414 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             มีอัตราแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 110 กิโลโวลต์ขึ้นไป    
  85043422 000/C62           แมชชิ่งทรานฟอร์มเมอร์  Export   Import 
  85043423 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85043424 000/C62           แมชชิ่งทรานฟอร์มเมอร์  Export   Import 
  85043429 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  850440 /C62     เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ (เช่น เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า เป็นต้น)  Export   Import 
            ส าหรับเครื่องประมวลผลข๎อมูลอัตโนมัติและหนํวยของ เครื่องดังกลำว และอุปกรณ์โทรคมนาคม    
  85044011 000/C62           เครื่องจ่ายไฟสำรอง (ยูพีเอส)  Export   Import 
  85044019 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85044020 000/C62           เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่มีพิกัดเกิน 100 เควีเอ  Export   Import 
  85044030 000/C62           เครื่องกลับกระแสไฟฟ้าอื่น ๆ  Export   Import 
  85044040 000/C62           เครื่องผกผัน (อินเวอร์เตอร์)  Export   Import 
  85044090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  850450 /C62     ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า  Export   Import 
  85045010 000/C62           ตัวเหนี่ยวนำสำหรับแหล่งจ่ายกำลังสำหรับ เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วยของ เครื่องดังกล่าว และสำหรับเครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคม  Export   Import 
  85045020 000/C62           ตัวเหนี่ยวนำค่าคงที่แบบชิพ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85045093 000/C62           ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 2,500 เควีเอ  Export   Import 
  85045094 000/C62           ขนาดกำลังจ่ายเกิน 2,500 เควีเอ แต่ไม่เกิน 10,000 เควีเอ  Export   Import 
  85045095 000/C62           ขนาดกำลังจ่ายเกิน 10,000 เควีเอ  Export   Import 
  850490 /KGM     ส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ และตัวเหนี่ยวนำ  Export   Import 
  85049010 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8504.10  Export   Import 
  85049020 000/KGM           แผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ) สำหรับของตามประเภทย่อย 8504.40.11 8504.40.19 หรือ 8504.50.10  Export   Import 
            ส าหรับหม๎อแปลงไฟฟ้าขนาดไมํเกิน 10,000 เควีเอ    
  85049031 000/KGM           แผงระบายความร้อน รวมทั้งชุดระบายความร้อน ชนิดท่อแบนชนิดที่ใช้สำหรับหม้อแปลงจ่ายไฟฟ้าและ หม้อแปลงกำลัง  Export   Import 
  85049039 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            ส าหรับหม๎อแปลงไฟฟ้าขนาดเกิน 10,000 เควีเอ    
  85049041 000/KGM           แผงระบายความร้อน รวมทั้งชุดระบายความร้อน ชนิดท่อแบนชนิดที่ใช้สำหรับหม้อแปลงจ่ายไฟฟ้าและ หม้อ แปลงกำลัง  Export   Import 
  85049049 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85049050 000/KGM           อื่น ๆ สำหรับตัวเหนี่ยวนำขนาดไม่เกิน 2,500 เควีเอ  Export   Import 
  85049060 000/KGM           อื่น ๆ สำหรับตัวเหนี่ยวนำขนาดเกิน 2,500 เควีเอ  Export   Import 
  85049090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8505     แม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กถาวรและของที่เจตนาให้เป็นแม่เหล็กถาวรหลังจากผ่านการทำให้เป็นแม่เหล็ก หัวจับ แคลมป์และอุปกรณ์จับยึดที่คล้ายกัน ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กถาวร ประกับ คลัตซ์และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า หัวยกที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า  Export   Import 
        แมํเหล็กถาวรและของที่เจตนาให๎เป็นแมํเหล็กถาวรหลังจาก ผำนการท าให๎เป็นแมํเหล็ก    
  85051100 000/KGM           ทำด้วยโลหะ  Export   Import 
  85051900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85052000 000/KGM           ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า  Export   Import 
  85059000 000/KGM           อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ  Export   Import 
8506     เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ  Export   Import 
  850610 /C62     เซลล์ปฐมภูมิ และแบตเตอรี่ปฐมภูมิ ชนิดแมงกานีสไดออกไซด์  Export   Import 
  85061010 000/C62           ปริมาตรภายนอกไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  85061010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85061090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85061090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85063000 000/C62           ปรอทออกไซด์  Export   Import 
  85063000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85064000 000/C62           เงินออกไซด์  Export   Import 
  85064000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85065000 000/C62           ลิเทียม  Export   Import 
  85065000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  850660 /C62     เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ ชนิดอากาศ-สังกะสี  Export   Import 
  85066010 000/C62           ปริมาตรภายนอกไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  85066010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85066090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85066090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  850680 /C62     เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิอื่น ๆ (นอกจากของดังกล่าว ชนิดแมงกานีสไดออกไซด์ ปรอทออกไซด์ เงินออกไซด์ ลิเทียม อากาศ - สังกะสี)  Export   Import 
  85068010 000/C62           สังกะสีคาร์บอน ปริมาตรภายนอกไม่เกิน 300 ลูกบาศก์ เซนติเมตร  Export   Import 
  85068010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85068020 000/C62           สังกะสีคาร์บอน ปริมาตรภายนอกเกิน 300 ลูกบาศก์ เซนติเมตร  Export   Import 
  85068020 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85068091 000/C62           ปริมาตรภายนอกไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  85068091 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85068099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85068099 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85069000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
8507     หม้อสะสมไฟฟ้า รวมถึงแผ่นกั้นของของดังกล่าวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  850710 /C62     หม้อสะสมไฟฟ้าเลดแอซิด ชนิดที่ใช้สำหรับสตาร์ดเครื่องยนต์แบบลูกสูบ  Export   Import 
  85071010 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับอากาศยาน  Export   Import 
  85071010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85071092 000/C62           มีความสูง (ไม่รวมขั้วและหูหิ้ว) ไม่เกิน 13 เซนติเมตร  Export   Import 
  85071092 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85071093 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85071093 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85071094 000/C62           มีความสูง (ไม่รวมขั้วและหูหิ้ว) ไม่เกิน 13 เซนติเมตร  Export   Import 
  85071094 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85071099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85071099 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  850720 /C62     หม้อสะสมไฟฟ้าเลดแอซิดชนิดอื่นๆ (นอกจากชนิดที่ใช้สำหรับสตาร์ตเครื่องยนต์แบบลูกสูบ)  Export   Import 
  85072010 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับอากาศยาน  Export   Import 
  85072010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85072091 000/C62           มีความสูง (ไม่รวมขั้วและหูหิ้ว) เกิน 13 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 23 เซนติเมตร  Export   Import 
  85072091 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85072092 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85072092 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85072093 000/C62           มีความสูง (ไม่รวมขั้วและหูหิ้ว) เกิน 13 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 23 เซนติเมตร  Export   Import 
  85072093 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85072099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85072099 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  850730 /C62     หม้อสะสมไฟฟ้าชนิดนิกเกิลแคดเมียม  Export   Import 
  85073010 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับอากาศยาน  Export   Import 
  85073010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85073090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85073090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  850740 /C62     หม้อสะสมไฟฟ้าชนิดนิกเกิลเหล็ก  Export   Import 
  85074010 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับอากาศยาน  Export   Import 
  85074010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85074090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85074090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85075000 000/C62           นิกเกิลเมทัลไฮไดร์  Export   Import 
  85075000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  850760 /C62     ลิเทียมไอออน  Export   Import 
  85076010 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ชนิดแล็ปท็อป รวมถึงโน้ตบุกและซับโน้ตบุก  Export   Import 
  85076010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85076090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85076090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  850780 /C62     หม๎อสะสมไฟฟ้าอื่น ๆ  Export   Import 
  85078010 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับอากาศยาน  Export   Import 
  85078010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85078091 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ชนิดแล็ปท็อป รวมถึงโน้ตบุกและซับโน้ตบุก  Export   Import 
  85078091 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85078099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85078099 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  850790 /KGM     ส่วนประกอบของหม้อสะสมไฟฟ้า (เช่น เปลือกหม้อเก็บไฟฟ้า แผ่นกั้น แผ่นตะกั่ว เป็นต้น)  Export   Import 
            แผํนธาตุ    
  85079011 /KGM         ของของตามประเภทย่อยที่8507.10.90  Export   Import 
  85079011 001/KGM           แผ่นตะกั่ว  Export   Import 
  85079011 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85079012 /KGM         ชนิดที่ใช้สำหรับอากาศยาน  Export   Import 
  85079012 001/KGM           แผ่นตะกั่ว  Export   Import 
  85079012 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85079019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  85079019 001/KGM           แผ่นตะกั่ว  Export   Import 
  85079019 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85079091 /KGM         ชนิดที่ใช้สำหรับอากาศยาน  Export   Import 
  85079091 001/KGM           เปลือกหม้อเก็บไฟฟ้า  Export   Import 
  85079091 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85079092 000/KGM           แผ่นกั้นแบตเตอรี่ที่ใช้ได้ทันทีทำด้วยวัตถุนอกจาก โพลิ (ไวนิลคลอไรด์)  Export   Import 
  85079093 /KGM         อื่นๆของของตามประเภทย่อยที่8507.10.90  Export   Import 
  85079093 001/KGM           เปลือกหม้อเก็บไฟฟ้า  Export   Import 
  85079093 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85079099 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  85079099 001/KGM           เปลือกหม้อเก็บไฟฟ้า  Export   Import 
  85079099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8508     เครื่องดูดฝุน  Export   Import 
         ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว    
  85081100 000/C62           ที่มีกำลังไม่เกิน 1,500 วัตต์ และมีถุงหรือภาชนะอื่น สำหรับบรรจุฝุ่นที่มีความจุไม่เกิน 20 ลิตร  Export   Import 
  85081100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850819 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  85081910 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  85081910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85081990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85081990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85086000 000/C62           เครื่องดูดฝุ่นอื่น ๆ  Export   Import 
  85086000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850870 /KGM      ใช้ตัวกลางที่ใช้แม่เหล็ก ใช้แสง หรือใช้สารกึ่งตัวนํา  Export   Import 
  85087010 000/KGM           ของเครื่องดูดฝุ่นตามประเภทย่อย 8508.11.00 หรือ 8508.19.10  Export   Import 
  85087090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8509     เครื่องใช้กลไฟฟ?าสําหรับใช้ตามบ้านเรือน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ?าในตัว นอกจากเครื่องดูดฝุนตามประเภทที่ 85.08  Export   Import 
  850940 /-     เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมถึงเครื่องคั้นน้ำผักและน้ำผลไม้ สำหรับใช้ตามบ้านเรือน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  85094000 001/C62           เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร  Export   Import 
  85094000 002/C62           เครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้  Export   Import 
  85094000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850980 /-     เครื่องใช้กลไฟฟ?าสําหรับใช้ตามบ้านเรือน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ?าในตัว นอกจากเครื่องดูดฝุนตามประเภทที่ 85.08- เครื่องใช้อื่น ๆ  Export   Import 
  85098010 000/C62           เครื่องขัดพื้น  Export   Import 
  85098010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85098020 000/C62           เครื่องกำจัดของเสียจากห้องครัว  Export   Import 
  85098020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85098090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85098090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850990 /KGM      เครื่องส่ง  Export   Import 
  85099010 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8509.80.10  Export   Import 
  85099090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8510     เครื่องโกนหนวด ปัตตาเลี่ยนและเครื่องขจัดขน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  85101000 000/C62           เครื่องโกนหนวด  Export   Import 
  85102000 000/C62           ปัตตาเลี่ยน  Export   Import 
  85103000 000/C62           เครื่องขจัดขน  Export   Import 
  85109000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
8511     เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดหรือสตาร์ตเครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายในที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟหรือด้วยการอัด (เช่น แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดมาโม คอยล์จุดระเบิด หัวเทียน หัวเผา สตาร์ตเตอร์มอเตอร์ เป็นต้น) รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เช่น ไดนาโม เครื่องกำเ  Export   Import 
  851110 /C62     หัวเทียน  Export   Import 
  85111010 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
  85111020 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับยานยนต์  Export   Import 
  85111090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  851120 /-     แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดมาโม รวมทั้งแมกนีติกฟลายวีล  Export   Import 
  85112010 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
             ชนิดที่เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับยานยนต์    
  85112021 000/KGM           ที่ยังไม่ได้ประกอบ  Export   Import 
  85112029 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85112091 000/KGM           ที่ยังไม่ได้ประกอบ  Export   Import 
  85112099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  851130 /-     จานจ่ายไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบิด  Export   Import 
  85113030 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
             ชนิดที่เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับยานยนต์    
  85113041 000/KGM           ที่ยังไม่ได้ประกอบ  Export   Import 
  85113049 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85113091 000/KGM           ที่ยังไม่ได้ประกอบ  Export   Import 
  85113099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  851140 /C62     สตาร์ตเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตาร์ตเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  Export   Import 
  85114010 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
             สตาร์ตเตอร์มอเตอร์อื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ประกอบ    
  85114021 000/C62           สำหรับเครื่องยนต์ของยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 87.04 หรือ 87.05  Export   Import 
  85114029 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             สตาร์ตเตอร์มอเตอร์ที่ประกอบแล้วสำหรับเครื่องยนต์ของ ยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05    
  85114031 000/C62           สำหรับเครื่องยนต์ของยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  85114032 000/C62           สำหรับเครื่องยนต์ของยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 หรือ 87.04  Export   Import 
  85114033 000/C62           สำหรับเครื่องยนต์ของยานยนต์ตามประเภท 87.05  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85114091 000/C62           สำหรับเครื่องยนต์ของยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 87.04 หรือ 87.05  Export   Import 
  85114099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  851150 /C62     เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เช่น ไดนาโม เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นต้น) ชนิดที่ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายในที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟหรือด้วยการอัด  Export   Import 
  85115010 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
             เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (อัลเทอร์เนเตอร์) อื่น ๆ ที่ ยังไม่ได้ประกอบ    
  85115021 000/C62           สำหรับเครื่องยนต์ของยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 87.04 หรือ 87.05  Export   Import 
  85115029 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (อัลเทอร์เนเตอร์) ที่ ประกอบแล้ว สำหรับเครื่องยนต์ของยานยนต์ตาม ประเภท 87.01 ถึง 87.05    
  85115031 000/C62           สำหรับเครื่องยนต์ของยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  85115032 000/C62           สำหรับเครื่องยนต์ของยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 หรือ 87.04  Export   Import 
  85115033 000/C62           สำหรับเครื่องยนต์ของยานยนต์ตามประเภท 87.05  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85115091 000/C62           สำหรับเครื่องยนต์ของยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 87.04 หรือ 87.05  Export   Import 
  85115099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  851180 /C62     เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ สำหรับจุดระเบิดหรือสตาร์ตเครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายใน ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟหรือด้วยการอัด เช่น โกลว์ปลั๊ก เป็นต้น (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 8511.10 ถึง 8511.40) รวมทั้งคัทเอาท์ไดนาโม (เช่น เรคกูเรเตอร์) ชนิดที่ใช้ร่วมก  Export   Import 
  85118010 /C62         ชนิดที่ใช๎สาหรับเครื่องยนต์ที่ใช๎กับอากาศยาน  Export   Import 
  85118010 001/C62           โกลว์ปลั๊ก  Export   Import 
  85118010 002/C62           คัทเอาท์ ไดนาไม (เช่น เรคกูเรเตอร์)  Export   Import 
  85118010 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85118020 /C62         ชนิดที่เหมาะสาหรับใช๎กับเครื่องยนต์ที่ใช๎กับยานยนต์  Export   Import 
  85118020 001/C62           โกลว์ปลั๊ก  Export   Import 
  85118020 002/C62           คัทเอาท์ ไดนาไม (เช่น เรคกูเรเตอร์)  Export   Import 
  85118020 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85118090 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  85118090 001/C62           โกลว์ปลั๊ก  Export   Import 
  85118090 002/C62           คัทเอาท์ ไดนาไม (เช่น เรคกูเรเตอร์)  Export   Import 
  85118090 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  851190 /KGM     ส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดหรือสตาร์ตเครื่องยนต์ ชนิดสันดาปภายในที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟหรือด้วยการอัด (เช่น หัวเทียน จานจ่ายไฟ เป็นต้น) รวมถึงส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เช่น ไดนาโม เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ เป็นต้น) และคัทเอาท  Export   Import 
  85119010 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
  85119020 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ที่ใช้กับยานยนต์  Export   Import 
  85119090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8512     เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ (ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 85.39 เช่น หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ หลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม หลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด เป็นต้น) เครื่องปัดน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า ชนิดที่ใช้กั  Export   Import 
  85121000 000/C62           เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็น ได้ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานสองล้อ  Export   Import 
  851220 /C62     เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้ ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน (นอกจากรถจักรยานสองล้อ) หรือยานยนต์  Export   Import 
  85122020 000/C62           เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ ที่ มองเห็นได้ ที่ยังไม่ได้ประกอบ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85122091 000/C62           สำหรับรถจักรยานยนต์  Export   Import 
  85122099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  851230 /C62     เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียง (เช่น แตรและไซเรน เป็นต้น) ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือยานยนต์  Export   Import 
  85123010 000/C62           แตรและไซเรน ที่ประกอบแล้ว  Export   Import 
  85123020 000/C62           เครื่องอุปกรณ์ให้สัญญาณเสียง ที่ยังไม่ได้ประกอบ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85123091 000/C62           อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุกีดขวางสำหรับยานยนต์  Export   Import 
  85123099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85124000 000/C62           เครื่องปัดน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า  Export   Import 
  851290 /KGM     ส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ (ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 85.39 เช่น หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ หลอด ไฟฟ้าแบบซีลบีม หลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด เป็นต้น) เครื่องปัดน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจ  Export   Import 
  85129010 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8512.10  Export   Import 
  85129020 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8512.20 8512.30 หรือ 8512.40  Export   Import 
8513     โคมไฟฟ้าชนิดมือถือ ที่ออกแบบให้ทำงานโดยใช้แหล่งพลังงานในตัว เช่น (แบตเตอรี่แห้ง หม้อสะสมไฟฟ้า แมกนีโต เป็นต้น) นอกจากเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างตามประเภทที่ 85.12 (อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือยานยนต์)  Export   Import 
  851310 /C62     โคมไฟฟ้าชนิดมือถือ (เช่น ไฟฉาย เป็นต้น) ที่ออกแบบให้ทำงานโดยใช้แหล่งพลังงานในตัว นอกจากเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างตามประเภทที่ 85.12 (อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือยานยนต์)  Export   Import 
  85131010 000/C62           โคมบนหมวกสำหรับคนงานในเหมือง  Export   Import 
  85131020 000/C62           โคมสำหรับคนงานเหมืองหิน  Export   Import 
  85131090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85131090 001/C62           ไฟฉาย  Export   Import 
  85131090 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  851390 /KGM     ส่วนประกอบของโคมไฟฟ้าชนิดมือถือที่ออกแบบทำงานโดยใช้แหล่งพลังงานในตัว (เช่น แบตเตอรี่แห้ง หม้อสะสมฟ้า และแมกนีโต เป็นต้น) นอกจากเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างตามประเภท 85.12 (อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือยานยนต์)  Export   Import 
  85139010 000/KGM           ของโคมบนหมวกสำหรับคนงานในเหมืองหรือของโคม สำหรับคนงานเหมืองหิน  Export   Import 
  85139030 000/KGM           ตัวสะท้อนสำหรับไฟฉาย ตัวเลื่อนปิดเปิดพลาสติกสำหรับ ไฟฉาย  Export   Import 
  85139090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8514     เตาเผาไฟฟ?าและเตาอบไฟฟ?าที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ(รวมถึงของเหล่านั้นที่ทํางานโดยการเหนี่ยวนําหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก) รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ สําหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนําหร  Export   Import 
  85141000 000/C62           เตาเผาและเตาอบ แบบทำความร้อนโดยใช้ความต้านทาน  Export   Import 
  851420 /C62      เตาเผาและเตาอบที่ทํางานโดยการเหนี่ยวนําหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก  Export   Import 
  85142020 000/C62           เตาเผาไฟฟ้าหรือเตาอบไฟฟ้าสำหรับการผลิต แผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือ แผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)  Export   Import 
  85142090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  851430 /C62      เตาเผาและเตาอบอื่น ๆ  Export   Import 
  85143020 000/C62           เตาเผาไฟฟ้าหรือเตาอบไฟฟ้าสำหรับการผลิต แผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือ แผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)  Export   Import 
  85143090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85144000 000/C62           เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุ โดยการ เหนี่ยวนำ หรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก  Export   Import 
  851490 /KGM      ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85149020 000/KGM           ส่วนประกอบของเตาเผาหรือเตาอบไฟฟ้า ที่ใช้ใน อุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการสำหรับการผลิต แผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)  Export   Import 
  85149090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8515     เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สําหรับบัดกรี เป?าแล่นหรือเชื่อมโดยใช้ไฟฟ?า(รวมถึงใช้ก๊าซที่ทําให้ร้อนด้วยไฟฟ?า) ใช้ลําแสงเลเซอร์หรือลําแสงอื่น ๆโฟตอนบีม อัลตราโซนิก อิเล็กตรอนบีม ใช้แมกนีติกพัลส์หรือพลาสมาอาร์กไม่ว่าจะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่อ  Export   Import 
        เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับเป่าแลํนหรือบัดกรี    
  85151100 000/C62           หัวแร้งบัดกรีและปืนบัดกรี  Export   Import 
  851519 /C62      อื่น ๆ  Export   Import 
  85151910 000/C62           เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรีองค์ประกอบ บนแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์  Export   Import 
  85151990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับเชื่อมโลหะแบบ ใช๎ความต๎านทาน    
  85152100 000/C62           อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ  Export   Import 
  85152900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับเชื่อมโลหะแบบอาร์ก (รวมถึงพลาสมาอาร์ก)    
  85153100 000/C62           อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ  Export   Import 
  851539 /C62     เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโลหะแบบอาร์ก (การเชื่อมโลหะโดยใช้ไฟฟ้า) (รวมถึงพลาสมาอาร์ก) อื่น ๆ (นอกจากชนิดอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ)  Export   Import 
  85153910 000/C62           เครื่องเชื่อมแบบอาร์กกระแสสลับ ชนิดมีหม้อแปลง  Export   Import 
  85153990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  851580 /C62      เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ  Export   Import 
  85158010 000/C62           เครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ใน งานพ่นร้อนโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์แบบซินเตอร์  Export   Import 
  85158090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  851590 /KGM      ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85159010 000/KGM           ของเครื่องเชื่อมแบบอาร์กกระแสสลับ ชนิดมีหม้อแปลง  Export   Import 
  85159020 000/KGM           ส่วนประกอบของเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับ บัดกรีองค์ประกอบบนแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสาย แบบพิมพ์  Export   Import 
  85159090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8516     เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม เครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบ ๆ และเครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน เครื่องอุปกรณ์แต่งผม (เช่น เครื่องเป่าผม  Export   Import 
  851610 /C62     เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้ หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม  Export   Import 
  85161010 000/C62           เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำความร้อนชั่วขณะที่ใช้ หรือแบบสะสม  Export   Import 
  85161010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85161030 000/C62           เครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม  Export   Import 
  85161030 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
        เครื่องอุปกรณ์ท าความร๎อนด๎วยไฟฟ้าให๎แกํบรรยากาศ รอบ ๆ และเครื่องอุปกรณ์ท าความร๎อนด๎วยไฟฟ้าให๎แกํดิน    
  85162100 000/C62           เครื่องกระจายความร้อนแบบจ่ายความร้อนจาก แหล่งสะสม  Export   Import 
  85162900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        เครื่องอุปกรณ์แตํงผมหรือเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให๎แห๎งที่ให๎ ความร๎อนด๎วยไฟฟ้า    
  85163100 000/C62           เครื่องเป่าผม  Export   Import 
  85163200 000/C62           เครื่องอุปกรณ์แต่งผมอื่น ๆ  Export   Import 
  85163300 000/C62           เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง  Export   Import 
  851640 /C62     เตารีดไฟฟ้า  Export   Import 
  85164010 000/C62           ชนิดที่ออกแบบเพื่อใช้ไอน้ำจากบอยเลอร์ทาง อุตสาหกรรม  Export   Import 
  85164090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85165000 000/C62           เตาอบไมโครเวฟ  Export   Import 
  85165000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  851660 /C62     เตาอบอื่นๆ (นอกจากเตาอบไมโครเวฟ) รวมทั้งเตาที่มีหม้อหุงต้มในตัว แผ่นสำหรับหุงต้ม บอยลิงริง เตาย่างและเตาอบย่าง ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า  Export   Import 
  85166010 000/C62           หม้อหุงข้าว  Export   Import 
  85166010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85166090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85166090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
        เครื่องใช๎อื่น ๆ ที่ให๎ความร๎อนด๎วยไฟฟ้า    
  85167100 000/C62           เครื่องต้มกาแฟหรือชา  Export   Import 
  85167200 000/C62           เครื่องปิ้งขนมปัง  Export   Import 
  85167200 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  851679 /C62     เครื่องใช้อื่นๆ ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า (นอกจากเครื่องใช้ที่ระบุไว้แล้วตามประเภทย่อยที่ 8516.10 ถึง 8516.60 รวมทั้งเครื่องต้มกาแฟหรือชา เครื่องปิ้งขนมปัง)  Export   Import 
  85167910 000/C62           กาต้มน้ำ  Export   Import 
  85167910 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85167990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85167990 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  851680 /C62     ตัวต๎านทานสาหรับทาความร๎อนด๎วยไฟฟ้า  Export   Import 
  85168010 000/C62           สำหรับเครื่องจักรหล่อตัวพิมพ์หรือเรียงพิมพ์ รวมทั้ง สำหรับเตาทางอุตสาหกรรม  Export   Import 
  85168030 000/C62           สำหรับเครื่องใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  85168090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85168090 001/C62           มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย  Export   Import 
  85168090 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  851690 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
             ของของตามประเภทย่อย 8516.33 8516.50 8516.60 8516.71 หรือ 8516.79.10    
  85169021 000/KGM           แผ่นร้อนแบบหุ้มปิดสำหรับเครื่องใช้ที่ใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  85169029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85169030 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8516.10  Export   Import 
  85169040 000/KGM           ของตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้าสำหรับ เครื่องจักรหล่อตัวพิมพ์หรือเรียงพิมพ์  Export   Import 
  85169090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8517     เครื่องโทรศัพท์รวมถึงเครื่องโทรศัพท์สําหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสําหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆสําหรับการส่งหรือการรับเสียงภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆรวมถึงเครื่องอุปกรณ์สําหรับการสื่อสารในระบบเครื่อข่ายทางสายหรือไร้สาย(เช่น เครือข่ายเฉพาะกล  Export   Import 
        เครื่องโทรศัพท์รวมถึงเครื่องโทรศัพท์ส าหรับเครือขำย เซลลูลาร์หรือส าหรับเครือขำยไร๎สายอื่น ๆ    
  85171100 000/C62           เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สาย  Export   Import 
  85171100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85171100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85171200 000/C62           เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับ เครือข่ายไร้สายอื่น ๆ  Export   Import 
  85171200 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85171200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85171800 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85171800 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
         เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารใน ระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะ กลุ่มหรือเครือข่ายบริเวณกว้าง)    
  85176100 000/C62           สถานีฐาน  Export   Import 
  851762 /-     เครื่องจักรสาหรับการรับ การเปลี่ยน และการสํง หรือการสร๎างเสียง ภาพ หรือข๎อมูลอื่น ๆ รวมถึง อุปกรณ์ตัดตํอสัญญาณและจัดเส๎นทาง  Export   Import 
  85176210 000/C62           เครื่องส่งวิทยุและเครื่องรับวิทยุ ชนิดที่ใช้สำหรับ การแปลภาษาในทันทีของการประชุมที่ใช้หลายภาษา  Export   Import 
            เครื่องส่งอื่น ๆ    
  85176221 000/C62           หน่วยควบคุมและหน่วยตัวปรับต่อ รวมถึง เกตเวย์บริดจ์ และอุปกรณ์จัดเส้นทาง  Export   Import 
  85176221 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85176229 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85176229 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85176230 000/C62           เครื่องอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณสำหรับโทรศัพท์หรือ โทรเลข  Export   Import 
  85176230 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            เครื่องส่งอื่น ๆ    
  85176241 000/C62           โมเด็ม รวมถึงเคเบิลโมเด็ม และโมเด็มการ์ด  Export   Import 
  85176241 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85176242 000/C62           ตัวรวมช่องสัญญาณหรือตัวมัลติเพลกซ์  Export   Import 
  85176242 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85176249 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85176249 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            เครื่องส่งอื่น ๆ    
  85176251 000/C62           แลนไร้สาย  Export   Import 
  85176252 000/C62           เครื่องส่งและเครื่องรับชนิดที่ใช้สำหรับการแปลภาษา ในทันทีของการประชุมที่ใช้หลายภาษา  Export   Import 
  85176253 000/C62           เครื่องส่งอื่น ๆ สำหรับวิทยุโทรศัพท์หรือวิทยุโทรเลข  Export   Import 
  85176259 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85176259 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            เครื่องส่งอื่น ๆ    
  85176261 000/C62           สำหรับวิทยุโทรศัพท์หรือวิทยุโทรเลข  Export   Import 
  85176269 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85176269 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            เครื่องส่งอื่น ๆ    
  85176291 000/C62           เครื่องรับแบบพกพาสำหรับใช้รับการเรียก รับสัญญาณเตือน หรือรับเพจ และอุปกรณ์เตือน การรับเพจ รวมถึงวิทยุติดตามตัว (เพจเจอร์)  Export   Import 
  85176292 000/C62           สำหรับวิทยุโทรศัพท์หรือวิทยุโทรเลข  Export   Import 
  85176299 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85176900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  851770 /KGM      ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85177010 000/KGM           ของหน่วยควบคุมและหน่วยตัวปรับต่อ รวมถึง เกตเวย์ บริดจ์ และอุปกรณ์จัดเส้นทาง  Export   Import 
            ของเครื่องสํงนอกจากเครื่องสํงส าหรับวิทยุกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ หรือของเครื่องรับแบบพกพาส าหรับใช๎ รับการเรียก รับสัญญาณเตือน หรือรับเพจ และอุปกรณ์ เตือนการรับเพจ รวมถึงวิทยุติดตามตัว (เพจเจอร์)    
  85177021 000/KGM           สำหรับเซลลูลาร์โฟน  Export   Import 
  85177029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            แผงวงจรพิมพ์อื่น ๆ ที่ประกอบแล๎ว    
  85177031 000/KGM           ของของที่ใช้สำหรับโทรศัพท์หรือโทรเลข  Export   Import 
  85177032 000/KGM           ของของที่ใช้สำหรับวิทยุโทรศัพท์หรือวิทยุโทรเลข  Export   Import 
  85177039 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85177040 000/KGM           เสาอากาศหรือสายอากาศชนิดที่ใช้กับเครื่องอุปกรณ์ สำหรับวิทยุโทรศัพท์และวิทยุโทรเลข  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85177091 000/KGM           ของของที่ใช้สำหรับโทรศัพท์หรือโทรเลข  Export   Import 
  85177092 000/KGM           ของของที่ใช้สำหรับวิทยุโทรศัพท์หรือวิทยุโทรเลข  Export   Import 
  85177099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8518     ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน ลำโพงจะติดตั้งในตู้ลำโพงหรือไม่ก็ตาม หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าใ  Export   Import 
  851810 /C62     ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน  Export   Import 
            ไมโครโฟน    
  85181011 000/C62           ไมโครโฟนที่มีความถี่ในช่วง 300 เฮิร์ตซ์ ถึง 3,400 เฮิร์ตซ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 มิลลิเมตรและ มีความสูงไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ชนิดที่ใช้งานทาง โทรคมนาคม  Export   Import 
  85181019 /C62         ไมโครโฟนอื่นๆจะมีขาตั้งไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  85181019 001/C62           เฉพาะไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 15 มิลลิเมตร  Export   Import 
  85181019 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85181090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85181090 001/C62           ขาตั้งไมโครโฟน  Export   Import 
  85181090 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
         ลำโพงจะติดตั้งในตู้ลำโพงหรือไม่ก็ตาม    
  851821 /-     ลำโพงเดี่ยวติดตั้งในตู้ลำโพง และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  85182110 000/C62           ลำโพงแบบกล่อง  Export   Import 
  85182110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85182190 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85182190 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  851822 /-     ลำโพงหลายตัวติดตั้งในตู้ลำโพงเดียวกัน และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  85182210 000/C62           ลำโพงแบบกล่อง  Export   Import 
  85182210 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85182290 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85182290 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  851829 /-     ลำโพงที่ไม่ติดตั้งในตู้ลำโพง และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  85182920 000/C62           ลำโพงที่ปราศจากตู้ลำโพงที่มีความถี่ในช่วง 300 เฮิร์ตซ์ ถึง 3,400 เฮิร์ตซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 50 มิลลิเมตร ชนิดใช้งานทางโทรคมนาคม  Export   Import 
  85182920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85182990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85182990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  851830 /-     หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหู จะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  85183010 000/C62           หูฟังชนิดครอบหัว  Export   Import 
  85183010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85183020 000/C62           หูฟังชนิดเสียบ  Export   Import 
  85183020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85183040 000/C62           ชุดปากพูดหูฟังของเครื่องโทรศัพท์แบบใช้สาย  Export   Import 
  85183040 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพง อื่น ๆ    
  85183051 000/C62           สำหรับของตามประเภทย่อย 8517.12.00  Export   Import 
  85183051 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85183059 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85183059 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85183090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85183090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  851840 /-     เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  85184020 000/C62           ที่ใช้เป็นเครื่องทวนสัญญาณในโทรศัพท์แบบใช้สาย  Export   Import 
  85184020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85184030 000/C62           ที่ใช้เป็นเครื่องทวนสัญญาณในโทรศัพท์นอกจากโทรศัพท์ แบบใช้สาย  Export   Import 
  85184030 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85184040 000/C62           อื่น ๆ ที่มีสายสัญญาณเข้าตั้งแต่ 6 สายขึ้นไป มีหรือไม่มี ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องขยายกำลัง  Export   Import 
  85184040 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85184090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85184090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  851850 /-     ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  85185010 000/C62           มีอัตรากำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 240 วัตต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85185010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85185020 000/C62           อื่น ๆ ที่มีลำโพง ชนิดที่เหมาะสำหรับการกระจายเสียง มีอัตราแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 50 โวลต์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100 โวลต์  Export   Import 
  85185020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85185090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85185090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  851890 /KGM     ส่วนประกอบของไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน ลำโพงจะติดตั้งในตู้ลำโพงหรือไม่ก็ตาม หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สั  Export   Import 
  85189010 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8518.10.11 8518.29.20 8518.30.40 หรือ 8518.40.20 รวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)  Export   Import 
  85189020 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8518.40.40  Export   Import 
  85189030 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8518.21 หรือ 8518.22  Export   Import 
  85189040 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8518.29.90  Export   Import 
  85189090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8519     เครื่องอุปกรณ์สําหรับบันทึกเสียงหรือเครื่องอุปกรณ์สําหรับถอดเสียง  Export   Import 
  851920 /C62     ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง แต่มีนาฬิกาประกอบอยู่ด้วย  Export   Import 
  85192010 000/C62           เครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบหยอดเหรียญ  Export   Import 
  85192020 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85193000 000/C62           เครื่องหมุนแผ่นเสียง (เรกคอร์ดเดก)  Export   Import 
  85193000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85195000 000/C62           เครื่องตอบรับโทรศัพท์  Export   Import 
  85195000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85195000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ    
  851981 /-     เครื่องอุปกรณ์สําหรับบันทึกเสียงหรือเครื่องอุปกรณ์สําหรับถอดเสียง- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ- - ใช้ตัวกลางที่ใช้แม่เหล็ก ใช้แสง หรือใช้สารกึ่งตัวนํา  Export   Import 
  85198110 000/C62           เครื่องบันทึกเทปคาสเซ็ตขนาดกระเป๋า ที่มีขนาดไม่เกิน 170 มิลลิเมตร x 100 มิลลิเมตร x 45 มิลลิเมตร  Export   Import 
  85198110 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198120 000/C62           เครื่องบันทึกเทปคาสเซ็ต ที่มีเครื่องขยายเสียงติดตั้ง ถาวร และลำโพงติดตั้งถาวรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป ทำงานได้เฉพาะที่มีพลังงานจากแหล่งภายนอก  Export   Import 
  85198120 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198130 000/C62           เครื่องเล่นแผ่นซีดี  Export   Import 
  85198130 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
             เครื่องทรานสไครบิง    
  85198141 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์หรือ การกระจายเสียง  Export   Import 
  85198141 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198149 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85198149 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198150 000/C62           เครื่องสั่งงานที่ไม่สามารถทำงานได้โดยไม่มีพลังงานจาก แหล่งภายนอก  Export   Import 
  85198150 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
             เครื่องบันทึกเทปแม่เหล็กที่มีเครื่องอุปกรณ์สำหรับ ถอดเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วย แบบออดิโอดิจิทัล    
  85198161 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์หรือ การกระจายเสียง  Export   Import 
  85198161 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198161 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85198169 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85198169 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198169 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             เครื่องอุปกรณ์สำหรับถอดเสียงอื่น ๆ แบบคาสเซ็ต    
  85198171 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์หรือ การกระจายเสียง  Export   Import 
  85198171 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198171 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85198179 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85198179 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198179 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85198191 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์หรือ การกระจายเสียง  Export   Import 
  85198191 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198191 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85198199 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85198199 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198199 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  851989 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
            เครื่องถอดเสียงที่ใช๎ในการถำยท าภาพยนตร์    
  85198911 000/C62           สำหรับฟิล์มที่มีความกว้างน้อยกว่า 16 มิลลิเมตร  Export   Import 
  85198911 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198912 000/C62           สำหรับฟิล์มที่มีความกว้างตั้งแต่ 16 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  85198912 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198920 000/C62           เครื่องเล่นแผ่นเสียง มีหรือไม่มีลำโพง  Export   Import 
  85198920 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198930 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์หรือ การกระจายเสียง  Export   Import 
  85198930 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85198990 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8521     เครื่องบันทึกหรือถอดวิดีโอ จะมีภาครับวิดีโอประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  852110 /-     เครื่องบันทึกหรือถอดวิดีโอแบบเทปแม่เหล็ก จะมีภาครับวิดีโอประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  85211010 000/C62           ชนิดที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์หรือการแพร่สัญญาณ โทรทัศน์  Export   Import 
  85211010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85211010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85211090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85211090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85211090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852190 /-     เครื่องบันทึกหรือถอดวิดีโออื่น ๆ (นอกจากของดังกล่าวแบบเทปแม่เหล็ก) จะมีภาครับวิดีโอประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
            เครื่องเลํนจานเลเซอร์    
  85219011 /-         ชนิดที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนต์โทรทัศน์หรือการกระจายเสียง  Export   Import 
  85219011 001/C62           ชนิดที่ใช้กับเครื่องส่งโทรทัศน์  Export   Import 
  85219011 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85219011 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85219011 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85219019 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85219019 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85219019 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85219091 /-         ชนิดที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนต์โทรทัศน์หรือการกระจายเสียง  Export   Import 
  85219091 001/C62           ชนิดที่ใช้กับเครื่องส่งโทรทัศน์  Export   Import 
  85219091 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85219091 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85219091 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85219099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85219099 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85219099 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8522     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภทที่ 85.19 ถึง 85.21 (เครื่องหมุนแผ่นเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตและเครื่องอุปกรณ์สำหรับถอดเสียงอื่น ๆ ไม่มีอุปกรณ์บันทึกเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วย เครื่องบันท  Export   Import 
  85221000 000/KGM           หัวเครื่องเล่นแผ่นเสียง (พิกอัปคาร์ทริดจ์)  Export   Import 
  85221000 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  852290 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภทที่ 85.19 ถึง 85.21 (เครื่องหมุนแผ่นเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตและเครื่องอุปกรณ์สำหรับถอดเสียงอื่นๆ ไม่มีอุปกรณ์บันทึกเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วย เครื่อ  Export   Import 
  85229020 000/KGM           ชุดประกอบแผงวงจรพิมพ์สำหรับเครื่องตอบรับโทรศัพท์  Export   Import 
  85229020 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85229030 000/KGM           ชุดประกอบแผงวงจรพิมพ์สำหรับเครื่องบันทึกเสียงหรือ ถอดเสียงที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์  Export   Import 
  85229030 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85229040 000/KGM           อุปกรณ์ขับแถบบันทึกเสียงหรือภาพ และเครื่องกลไก สำหรับแผ่นซีดี  Export   Import 
  85229040 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85229050 000/KGM           หัวถอดเสียงหรือภาพแบบแม่เหล็ก หัวลบและแท่งลบ ที่ ใช้แม่เหล็ก  Export   Import 
  85229050 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85229091 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงที่ใช้ใน การถ่ายทำภาพยนตร์  Export   Import 
  85229091 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85229092 000/KGM           ส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องตอบรับโทรศัพท์  Export   Import 
  85229092 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85229093 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ สำหรับของ ตามประเภทย่อย 8519.81 หรือประเภท 85.21  Export   Import 
  85229093 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85229099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85229099 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8523     เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ  Export   Import 
         สื่อบันทึกที่ใช้แม่เหล็ก    
  852321 /C62      บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบร่วมอยู่ด้วย  Export   Import 
  85232110 /C62         บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบอยู่ด้วย ที่ยังไม่ได้บันทึก ที่จัดทำไว้เพื่อการบันทึกเสียง หรือการบันทึกปรากฏการณ์อื่น ๆ ด้วยวิธีที่คล้ายกัน  Export   Import 
  85232110 001/C62           ชนิดที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือคำสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  Export   Import 
  85232110 002/C62           ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232110 003/C62           ที่ใช้บันทึกเสียงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232110 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85232190 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  852329 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
             ที่ยังไม่ได้บันทึก    
  85232911 /C62         คอมพิวเตอร์เทปที่ยังไม่ได้บันทึก  Export   Import 
  85232911 001/C62           สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  Export   Import 
  85232911 002/C62           ชนิดที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือคำสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  Export   Import 
  85232911 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85232919 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  85232919 001/C62           ที่ใช้บันทึกเสียงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232919 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  85232921 000/C62           วิดีโอเทป  Export   Import 
  85232929 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  85232929 001/C62           ที่ใช้บันทึกเสียงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232929 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             ที่ยังไม่ได้บันทึก    
  85232931 000/C62           คอมพิวเตอร์เทป  Export   Import 
  85232933 000/C62           วิดีโอเทป  Export   Import 
  85232939 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  85232939 001/C62           ชนิดที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือคำสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลข้อมูลอัตโนมัติ  Export   Import 
  85232939 002/C62           ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232939 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  85232941 000/C62           คอมพิวเตอร์เทป  Export   Import 
  85232942 000/C62           ชนิดที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์  Export   Import 
  85232943 000/C62           วิดีโอเทปอื่น ๆ  Export   Import 
  85232949 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  85232949 001/C62           ชนิดที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือคำสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลข้อมูลอัตโนมัติ  Export   Import 
  85232949 002/C62           ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232949 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             ที่ยังไม่ได้บันทึก    
  85232951 000/C62           คอมพิวเตอร์เทป  Export   Import 
  85232952 /C62         วิดีโอเทป  Export   Import 
  85232952 001/C62           วีดีโอเทปที่ใช้ในกิจการโทรทัศน์  Export   Import 
  85232952 002/C62           วิดีโอเทปอื่น ๆ  Export   Import 
  85232959 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  85232959 001/C62           ชนิดที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือคำสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลข้อมูลอัตโนมัติ  Export   Import 
  85232959 002/C62           ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232959 003/C62           ที่ใช้บันทึกเสียงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232959 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  85232961 000/pC6           ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่ง ข้อมูล เสียง และภาพขึ้นใหม่ ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่าน ได้ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือ สร้างการติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติ สื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบ เฉพาะ  Export   Import 
  85232962 000/C62           ชนิดที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์  Export   Import 
  85232963 /C62         วิดีโอเทปอื่น ๆ  Export   Import 
  85232963 001/C62           วีดีโอเทปที่ใช้ในกิจการโทรทัศน์  Export   Import 
  85232963 002/C62           วิดีโอเทปอื่น ๆ  Export   Import 
  85232969 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  85232969 001/C62           ชนิดที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือคำสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลข้อมูลอัตโนมัติ  Export   Import 
  85232969 002/C62           ที่ใช้บันทึกเสียงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232969 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             ที่ยังไม่ได้บันทึก    
  85232971 000/C62           จานบันทึกแบบแข็งและแผ่นบันทึกสำหรับ คอมพิวเตอร์  Export   Import 
  85232979 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  85232979 001/C62           สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  Export   Import 
  85232979 002/C62           ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232979 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             ชนิดที่ใช้สำหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียง หรือภาพ    
  85232981 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์  Export   Import 
  85232982 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85232983 000/nC6           อื่น ๆ ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่ง ข้อมูล เสียง และภาพขึ้นใหม่ ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถ อ่านได้ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือ สร้างการติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติ สื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบ เฉพาะ  Export   Import 
  85232984 000/C62           อื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์  Export   Import 
  85232989 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85232991 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์  Export   Import 
  85232992 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85232993 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์  Export   Import 
  85232994 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85232995 000/nC6           อื่น ๆ ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่ง ข้อมูล เสียง และภาพขึ้นใหม่ ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถ อ่านได้ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือ สร้างการติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติ สื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบ เฉพาะ  Export   Import 
  85232999 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  85232999 001/C62           ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232999 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
         สื่อบันทึกที่ใช้แสง    
  852341 /C62     ที่ยังไมํได๎บันทึก  Export   Import 
  85234110 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์  Export   Import 
  85234190 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  85234190 001/C62           ที่ใช้บันทึกเสียงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85234190 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  852349 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
             จานบันทึกสำหรับใช้กับระบบอ่านด้วยเลเซอร์    
  85234911 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือ ภาพ  Export   Import 
  85234912 000/C62           จานบันทึกข้อมูลทางการศึกษา วิชาการ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรม  Export   Import 
  85234913 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  85234913 001/C62           ชนิดที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือคำสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  Export   Import 
  85234913 002/C62           ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85234913 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85234914 000/nC6           อื่น ๆ ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่ง ข้อมูล เสียง และภาพขึ้นใหม่ ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่าน ได้ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือสร้าง การติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผลข้อมูล อัตโนมัติ สื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ  Export   Import 
  85234919 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85234991 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือ ภาพ  Export   Import 
  85234992 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับถอดเสียงเท่านั้น  Export   Import 
  85234993 000/nC6           อื่น ๆ ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่ง ข้อมูล เสียง และภาพขึ้นใหม่ ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่านได้ ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือสร้างการ ติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ สื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ  Export   Import 
  85234999 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  85234999 001/C62           ที่ใช้บันทึกเสียงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85234999 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
         สื่อบันทึกที่ใช้สารกึ่งตัวนำ    
  852351 /-      สื่อบันทึกที่ใช้สารกึ่งตัวนํา อุปกรณ์หน่วยเก็บความจําแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิดสเตท  Export   Import 
             ที่ยังไม่ได้บันทึก    
  85235111 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์  Export   Import 
  85235119 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             ชนิดที่ใช้สำหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือ ภาพ    
  85235121 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์  Export   Import 
  85235129 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85235130 000/nC6           อื่น ๆ ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่ง ข้อมูล เสียง และภาพขึ้นใหม่ ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่าน ได้ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือสร้าง การติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผลข้อมูล อัตโนมัติ สื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ  Export   Import 
  85235190 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  85235190 001/C62           ที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือคำสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  Export   Import 
  85235190 002/C62           ที่ใช้บันทึกเสียงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85235190 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85235200 000/C62           “สมาร์ทการ์ด”  Export   Import 
  85235200 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  852359 /-      สื่อบันทึกที่ใช้สารกึ่งตัวนํา อื่น ๆ  Export   Import 
  85235910 000/C62           บัตรและแผ่นป้ายที่ตรวจรู้ได้ในระยะใกล้ (พรอกซิมิทีการ์ดและแทค)  Export   Import 
             อื่น ๆ ที่ยังไม่ได้บันทึก    
  85235921 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์  Export   Import 
  85235929 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85235930 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือ ภาพ  Export   Import 
  85235940 000/nC6           อื่นๆ ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่ง ข้อมูล เสียง และภาพขึ้นใหม่ ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่าน ได้ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือสร้าง การติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผลข้อมูล อัตโนมัติ สื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ  Export   Import 
  85235990 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  85235990 001/C62           ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85235990 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  852380 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  85238040 /C62         แผ่นเสียง ที่ได้บันทึกเสียงแล้ว  Export   Import 
  85238040 001/C62           ชนิดที่ใช้เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ  Export   Import 
  85238040 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ ที่ยังไม่ได้บันทึก    
  85238051 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์  Export   Import 
  85238059 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  85238059 001/C62           ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85238059 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85238091 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือ ภาพ  Export   Import 
  85238092 000/nC6           อื่นๆ ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่ง ข้อมูล เสียง และภาพขึ้นใหม่ ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่านได้ ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือสร้างการ ติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ สื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ  Export   Import 
  85238099 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  85238099 001/C62           ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85238099 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
8525     เครื่องส่งสําหรับวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์จะมีเครื่องรับหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งกล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ  Export   Import 
  852550 /-     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85255000 001/C62           สำหรับวิทยุกระจายเสียง  Export   Import 
  85255000 002/C62           สำหรับโทรทัศน์  Export   Import 
  85255000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85256000 000/C62           เครื่องส่งที่มีเครื่องรับประกอบร่วมอยู่ด้วย  Export   Import 
  85256000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85256000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852580 /C62      กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ  Export   Import 
  85258010 000/C62           เว็บแคมเมอรา  Export   Import 
             กล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ    
  85258031 000/C62           ชนิดที่ใช้ในการกระจายเสียง  Export   Import 
  85258031 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85258039 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85258039 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85258040 000/C62           กล้องถ่ายโทรทัศน์  Export   Import 
  85258040 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85258050 000/C62           กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัลอื่น ๆ  Export   Import 
  85258050 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8526     เครื่องเรดาร์ เครื่องวิทยุช่วยการเดินหรือเดินอากาศเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล  Export   Import 
  852610 /-     เครื่องเรดาร์ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  85261010 000/C62           เครื่องเรดาร์ ภาคพื้นดิน หรือชนิดที่ใช้ในอากาศยาน พลเรือน หรือชนิดที่ใช้เฉพาะกับยานที่แล่นในทะเล  Export   Import 
  85261010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85261090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85261090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  852691 /-     เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรืออากาศ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  85269110 000/C62           เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ ชนิดที่ใช้ใน อากาศยานพลเรือนหรือชนิดที่ใช้เฉพาะกับยานที่แล่น ในทะเล  Export   Import 
  85269110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85269190 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85269190 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85269200 000/C62           เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล  Export   Import 
8527     เครื่องรับสําหรับวิทยุกระจายเสียง ซึ่งในเรือนเดียวกันจะมีเครื่องบันทึกหรือถอดเสียงหรือนาฬิกาประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ที่สามารถท างานได๎โดยไมํมี พลังงานจากแหลํงภายนอก    
  85271200 000/C62           เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซ็ตขนาดกระเป๋า  Export   Import 
  85271200 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85271200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852713 /-     เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงอื่น ๆ (นอกจากเครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซ็ตขนาดกระเป๋า) ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วย ที่สามารถทำงานได้โดยไม่มีพลังงานจากแหล่งภายนอก และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  85271310 000/C62           ชนิดพกพา  Export   Import 
  85271310 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85271310 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85271390 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85271390 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85271390 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852719 /C62     เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงอื่น ๆ เช่น เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทรานซิสเตอร์ เป็นต้น (นอกจากเครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซ็ตขนาดกระเป๋า เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือเครื่องถอดเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วย) ที่สามารถทำงานได้โดยไม่มีพลั  Export   Import 
            เครื่องรับที่สามารถใช๎งานวางแผน จัดการ และเฝ้าสังเกตสเปกตรัมแมํเหล็กไฟฟ้า    
  85271911 /C62         ชนิดพกพา  Export   Import 
  85271911 001/C62           ทรานซิสเตอร์  Export   Import 
  85271911 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85271911 801/C62           ทรานซิสเตอร์ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85271911 890/C62           อื่น ๆ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85271919 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85271919 001/C62           ทรานซิสเตอร์  Export   Import 
  85271919 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85271919 801/C62           ทรานซิสเตอร์ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85271919 890/C62           อื่น ๆ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85271991 /C62         ชนิดพกพา  Export   Import 
  85271991 001/C62           ทรานซิสเตอร์  Export   Import 
  85271991 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85271991 801/C62           ทรานซิสเตอร์ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85271991 890/C62           อื่น ๆ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85271999 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85271999 001/C62           ทรานซิสเตอร์  Export   Import 
  85271999 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85271999 801/C62           ทรานซิสเตอร์ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85271999 890/C62           อื่น ๆ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
        เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงที่ไมํสามารถท างานได๎โดยไมํมี พลังงานจากแหลํงภายนอก ชนิดที่ใช๎กับยานยนต์    
  85272100 000/C62           มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย  Export   Import 
  85272100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85272100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85272900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85272900 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85272900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  852791 /-     เบรกและเซอร์โวเบรก รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  85279110 000/C62           ชนิดพกพา  Export   Import 
  85279110 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85279110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85279190 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85279190 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85279190 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852792 /-     กระปุกเกียร์และส่วนประกอบของกระปุกเกียร์  Export   Import 
  85279210 000/C62           ชนิดพกพา  Export   Import 
  85279210 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85279210 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85279291 000/C62           ใช้พลังงานหลัก  Export   Import 
  85279291 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85279291 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85279299 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85279299 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85279299 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852799 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
            ชนิดพกพา    
  85279910 001/C62           ทรานซิสเตอร์  Export   Import 
  85279910 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85279910 801/C62           ทรานซิสเตอร์ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85279910 890/C62           อื่น ๆ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85279991 /C62         ใช๎พลังงานหลัก  Export   Import 
  85279991 001/C62           ทรานซิสเตอร์  Export   Import 
  85279991 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85279991 801/C62           ทรานซิสเตอร์ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85279991 890/C62           อื่น ๆ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85279999 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  85279999 001/C62           ทรานซิสเตอร์  Export   Import 
  85279999 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85279999 801/C62           ทรานซิสเตอร์ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85279999 890/C62           อื่น ๆ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8528     มอนิเตอร์และเครื่องฉาย(โปรเจกเตอร์) ไม่มีเครื่องอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ประกอบร่วมอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องรับสําหรับโทรทัศน์จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงหรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        มอนิเตอร์ชนิดหลอดแคโทดเรย์    
  852841 /-      ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภทที่ 84.71  Export   Import 
  85284110 000/C62           สี  Export   Import 
  85284110 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85284110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85284120 000/C62           เอกรงค์  Export   Import 
  85284120 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85284120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852849 /-      อื่น ๆ  Export   Import 
  85284910 000/C62           สี  Export   Import 
  85284910 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85284910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85284920 000/C62           เอกรงค์  Export   Import 
  85284920 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85284920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        มอนิเตอร์ชนิดอื่น ๆ    
  852851 /-      ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภทที่ 84.71  Export   Import 
  85285110 000/C62           หน่วยจอแสดงผลแบบแบนชนิดใช้การฉาย  Export   Import 
  85285110 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85285110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85285120 000/C62           อื่น ๆ สี  Export   Import 
  85285120 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85285120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85285130 000/C62           อื่น ๆ เอกรงค์  Export   Import 
  85285130 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85285130 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852859 /-      อื่น ๆ  Export   Import 
  85285910 000/C62           สี  Export   Import 
  85285910 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85285910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85285920 000/C62           เอกรงค์  Export   Import 
  85285920 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85285920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
         เครื่องฉาย    
  852861 /-      ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภทที่ 84.71  Export   Import 
  85286110 000/C62           จอแสดงผลแบบแบน  Export   Import 
  85286110 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85286110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85286190 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85286190 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85286190 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852869 /-      อื่น ๆ  Export   Import 
  85286910 000/C62           มีความสามารถของการฉายบนฉากแสดงภาพขนาด 300 นิ้วขึ้นไป  Export   Import 
  85286910 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85286910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85286990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85286990 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85286990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องรับสําหรับโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่อง    
  852871 /-      เครื่องรับสําหรับโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่อง ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีจอหรือฉากแสดงภาพร่วมอยู่ด้วย  Export   Import 
             กล่องรับสัญญาณที่มีฟังก์ชันสื่อสาร    
  85287111 000/C62           ใช้พลังงานหลัก  Export   Import 
  85287111 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85287111 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85287119 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85287119 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85287119 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85287191 000/C62           ใช้พลังงานหลัก  Export   Import 
  85287191 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85287191 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85287199 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85287199 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85287199 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852872 /-      เครื่องรับสําหรับโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่อง อื่น ๆ สี  Export   Import 
  85287210 000/C62           ใช้แบตเตอรี่  Export   Import 
  85287210 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85287210 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85287291 000/C62           ชนิดหลอดรังสีคาโทด  Export   Import 
  85287291 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85287291 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85287292 000/C62           ชนิดจอผลึกเหลว (แอลซีดี) ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) และจอแสดงผลแบบแบนอื่น ๆ  Export   Import 
  85287292 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85287292 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85287299 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85287299 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85287299 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85287300 000/C62           อื่น ๆ เอกรงค์  Export   Import 
  85287300 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85287300 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8529     ส่วนประกอบที่เหมาะสําหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภทที่85.25 ถึง 85.28  Export   Import 
  852910 /KGM     เพลาขับที่มีหม้อเพลา (ดิฟเฟอร์เรนเชียล) จะมีองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบ ส่งกําลังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม และเพลาที่ไม่ใช่เพลาขับ รวมทั้งส่วนประกอบ ของของดังกล่าว  Export   Import 
             จานเครื่องสะท้อนสัญญาณทางอากาศแบบพาราโบลิก สำหรับระบบการแพร่สัญญาณสื่อประสมโดยตรงและ ส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว    
  85291021 000/KGM           สำหรับการรับสัญญาณโทรทัศน์  Export   Import 
  85291021 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85291029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85291029 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85291030 000/KGM           สายอากาศแบบยืดหดได้ สายอากาศแบบแรบบิต และ สายอากาศแบบไดโพล สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์หรือ เครื่องรับวิทยุ  Export   Import 
  85291030 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85291040 000/KGM           เครื่องกรองและเครื่องแยกสัญญาณทางอากาศ  Export   Import 
  85291040 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85291060 000/KGM           ฟีดฮอร์น (ท่อนำคลื่น)  Export   Import 
  85291060 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85291092 000/KGM           ชนิดที่ใช้กับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  Export   Import 
  85291092 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85291099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85291099 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  852990 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  85299020 000/KGM           ของตัวถอดรหัส  Export   Import 
  85299020 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85299040 000/KGM           ของกล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัลหรือกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ  Export   Import 
  85299040 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85299051 000/KGM           สำหรับของตามประเภทย่อย 8525.50 หรือ 8525.60  Export   Import 
  85299051 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85299052 000/KGM           สำหรับของตามประเภทย่อย 8527.13 8527.19 8527.21 8527.29 8527.91 หรือ 8527.99  Export   Import 
  85299052 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85299053 000/KGM           สำหรับจอแสดงผลแบบแบน  Export   Import 
  85299053 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85299054 000/KGM           อื่น ๆ สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์  Export   Import 
  85299054 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85299055 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85299055 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85299059 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85299059 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85299091 000/KGM           สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์  Export   Import 
  85299091 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85299094 000/KGM           สำหรับจอแสดงผลแบบแบน  Export   Import 
  85299094 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85299099 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  85299099 001/KGM           ตู้วิทยุ  Export   Import 
  85299099 002/KGM           ส่วนประกอบของตู้วิทยุ  Export   Import 
  85299099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85299099 801/KGM           ตู้วิทยุ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85299099 802/KGM           ส่วนประกอบของตู้วิทยุ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85299099 890/KGM           อื่น ๆ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8530     เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัย หรือควบคุมการจราจร สำหรับใช้กับทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แม่น้ำลำคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือ หรือสนามบิน (นอกจากของตามประเภทที่ 86.08)  Export   Import 
  85301000 000/C62           เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้กับทางรถไฟหรือทางรถราง  Export   Import 
  85301000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85308000 000/C62           เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ  Export   Import 
  85308000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85309000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
8531     เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียงหรือให้สัญญาณที่เห็นได้ (เช่น กระดิ่ง ไซเรน แผงสัญญาณ เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย เป็น) นอกจากของตามประเภทที่ 85.12 (เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ) หรือ 85.30 (เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใ  Export   Import 
  853110 /C62     เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน  Export   Import 
  85311010 000/C62           เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรม  Export   Import 
  85311020 000/C62           เครื่องสัญญาณแจ้งอัคคีภัย  Export   Import 
  85311030 000/C62           เครื่องสัญญาณแจ้งการเกิดควัน รวมทั้งเครื่องสัญญาณ แจ้งการเกิดเหตุสำหรับบุคคลแบบพกพา (ชริลอะลาร์ม)  Export   Import 
  85311090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85312000 000/C62           แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วยผลึกเหลว (แอลซีดี) หรือ มีไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบร่วมอยู่ด้วย  Export   Import 
  853180 /C62     เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียงหรือสัญญาณที่เห็นได้อื่นๆ (นอกจากเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าว สำหรับเครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัยและเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน หรือสำหรับแผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วยผลึกเหลวหรือมีไดโอดเปล่งแสงประกอบอยู่ด้วย)  Export   Import 
            กระดิ่งอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องอุปกรณ์ส าหรับให๎ สัญญาณเสียงอื่น ๆ    
  85318011 000/C62           กระดิ่งประตูและเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียง ประตูอื่น ๆ  Export   Import 
  85318019 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             จอแสดงผลแบบแบน (รวมถึงการเปล่งแสงด้วยไฟฟ้า พลาสมา และเทคโนโลยีอื่น ๆ)    
  85318021 000/C62           แผงแสดงผลแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ (แวคคัมฟลูออเรสเซนต์ดิซเพล)  Export   Import 
  85318029 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85318090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  853190 /KGM     ส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับให้สัญญาณเสียงหรือสัญญาณที่เห็นได้ (เช่น กระดิ่ง ไซเรน แผงสัญญาณ เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย เป็นต้น) นอกจากของตามประเภทที่ 85.12 (เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ) หรือ 85.30 (เครื่  Export   Import 
  85319010 000/KGM           ส่วนประกอบรวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ) ตาม ประเภทย่อย 8531.20 8531.80.21 หรือ 8531.80.29  Export   Import 
  85319020 000/KGM           ของกระดิ่งประตูหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้ สัญญาณเสียงประตูอื่น ๆ  Export   Import 
  85319030 000/KGM           ของเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียงหรือกระดิ่ง อื่น ๆ  Export   Import 
  85319090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  85319090 001/KGM           เฉพาะแผงแสดงผลหรือการทำงานแบบฟลูออเรสเซนต์  Export   Import 
  85319090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8532     ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ชนิดค่าคงที่ เปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)  Export   Import 
  85321000 000/KGM           ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่ซึ่งออกแบบสำหรับใช้กับวงจร 50/60 เฮิร์ตช์ และมีขนาดกำลังจ่ายรีแอกทีฟไม่น้อยกว่า 0.5 เควีเออาร์ (เพาเวอร์คาพาซิเตอร์)  Export   Import 
  85321000 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
        ตัวเก็บประจุชนิดคำคงที่อื่น ๆ    
  85322100 000/KGM           แทนทาลัม  Export   Import 
  85322100 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85322200 000/KGM           อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก  Export   Import 
  85322200 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85322300 000/KGM           เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว  Export   Import 
  85322300 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85322400 000/KGM           เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น  Export   Import 
  85322400 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85322500 000/KGM           ไดอิเล็กทริกที่ทำด้วยกระดาษหรือพลาสติก  Export   Import 
  85322500 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85322900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85322900 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85323000 000/KGM           ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)  Export   Import 
  85323000 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85329000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85329000 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8533     ตัวต้านทานไฟฟ้า (รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์) นอกจากตัวต้านทานสำหรับทำความร้อน  Export   Import 
  853310 /KGM     ตัวต้านทานคาร์บอน ชนิดค่าคงที่ แบบคอมโพซิชันหรือแบบฟิล์ม  Export   Import 
  85331010 000/KGM           ติดตั้งบนพื้นผิว  Export   Import 
  85331010 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85331090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85331090 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
        ตัวต๎านทานชนิดคำคงที่อื่น ๆ    
  85332100 000/KGM           ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์  Export   Import 
  85332100 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85332900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85332900 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
        ตัวต๎านทานชนิดเปลี่ยนคำได๎แบบพันด๎วยลวด รวมถึง รีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์    
  85333100 000/KGM           ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์  Export   Import 
  85333100 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85333900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85333900 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85334000 000/KGM           ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอื่น ๆ รวมถึงรีโอสแตต และโพเทนชิโอมิเตอร์  Export   Import 
  85334000 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85339000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85339000 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8534     วงจรพิมพ์  Export   Import 
  85340010 000/KGM           แบบหน้าเดี่ยว  Export   Import 
  85340010 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85340020 000/KGM           แบบหน้าคู่  Export   Import 
  85340020 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85340030 000/KGM           แบบหลายชั้น  Export   Import 
  85340030 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85340090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85340090 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8535     เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้า หรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ ฟิวส์ เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊ก กล่องชุมสายไฟฟ้า เป็นต้น) สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์  Export   Import 
  85351000 000/KGM           ฟิวส์  Export   Import 
        เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ    
  853521 /KGM     เครื่องตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์ แต่น้อยกว่า 72.5 กิโลโวลต์  Export   Import 
  85352110 000/KGM           แบบโมลเด็ดเคส  Export   Import 
  85352110 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85352190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85352190 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85352900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85352900 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853530 /KGM     สวิตซ์สำหรับแยกวงจรไฟฟ้า (ไอโซเลติงสวิตซ์) และสวิตซ์สำหรับตัดและต่อ (เมกแอนด์เบรกสวิตซ์) วงจรไฟฟ้า สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์  Export   Import 
             ที่เหมาะสำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1 กิโลโวลต์ แต่ไม่เกิน 40 กิโลโวลต์    
  85353011 000/KGM           ดิสคอนเนคเตอร์ที่มีแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 36 กิโลโวลต์  Export   Import 
  85353011 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85353019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85353019 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85353020 000/KGM           สำหรับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 66 กิโลโวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85353020 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85353090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85353090 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85354000 000/KGM           เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า และ เครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ  Export   Import 
  85354000 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853590 /KGM     เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น เต้าเสียบและที่รับเต้าเสียบ ตู้ชุมสายไฟฟ้า เป็นต้น (นอกจากฟิวส์ เครื่องตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ สวิตช์สำหรับแยกวงจรไฟฟ้าและสวิตช์สำหรับตัดและต่อวงจรไฟฟ้า เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า และเครื่องกำจัดกระแสเซอร์  Export   Import 
  85359010 000/KGM           บุชชิงแอสเซมบลีและแท้ปเชนเจอร์แอสเซมบลี สำหรับ หม้อแปลงจ่ายไฟฟ้าและหม้อแปลงกำลัง  Export   Import 
  85359010 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85359090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  85359090 001/KGM           เต้าเสียบและที่รับเต้าเสียบ  Export   Import 
  85359090 002/KGM           ตู้ชุมสายไฟฟ้า  Export   Import 
  85359090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85359090 801/KGM           เต้าเสียบและที่รับเต้าเสียบ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85359090 802/KGM           ตู้ชุมสายไฟฟ้า ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85359090 890/KGM           อื่น ๆ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8536     เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ?าสําหรับตัดต่อหรือป?องกันวงจรไฟฟ?าหรือสําหรับต่อกับวงจรไฟฟ?าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ?า(เช่น สวิตช์ รีเลย์ ฟิวส์ เครื่องกําจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊ก เต้ารับ กระจุ๊บหลอดไฟฟ?า และขั้วต่ออื่น ๆ กล่องชุมสายไฟฟ?า) สําหรับแรงดันไฟฟ?าไม่เกิน1,000 โวลต์ ร  Export   Import 
  853610 /KGM     ฟิวส์ สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์  Export   Import 
             ฟิวส์ความร้อน รวมทั้งฟิวส์แบบแก้ว    
  85361011 000/KGM           สำหรับใช้ในพัดลมไฟฟ้า  Export   Import 
  85361012 000/KGM           อื่น ๆ สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 16 แอมป์  Export   Import 
  85361013 000/KGM           ฟิวส์บล็อก ชนิดที่ใช้สำหรับรถยนต์  Export   Import 
  85361019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85361091 000/KGM           สำหรับใช้ในพัดลมไฟฟ้า  Export   Import 
  85361092 000/KGM           อื่น ๆ สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 16 แอมป์  Export   Import 
  85361093 000/KGM           ฟิวส์บล็อก ชนิดที่ใช้สำหรับรถยนต์  Export   Import 
  85361099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  853620 /KGM     เครื่องตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์  Export   Import 
             แบบโมลเด็ดเคส    
  85362011 000/KGM           สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 16 แอมป์  Export   Import 
  85362011 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85362012 000/KGM           สำหรับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 16 แอมป์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 32 แอมป์  Export   Import 
  85362012 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85362013 000/KGM           สำหรับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 32 แอมป์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000 แอมป์  Export   Import 
  85362013 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85362019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85362019 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85362020 000/KGM           ชนิดที่ใช้ประกอบอยู่ในเครื่องใช้ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า ชนิดใช้ตามบ้านเรือนตามประเภท 85.16  Export   Import 
  85362020 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85362091 000/KGM           สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 16 แอมป์  Export   Import 
  85362091 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85362099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85362099 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853630 /KGM     เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ (นอกจากฟิวส์ เครื่องตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ) สำหรับป้องกันวงจรไฟฟ้า สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์  Export   Import 
  85363010 000/KGM           เครื่องป้องกันฟ้าผ่า  Export   Import 
  85363010 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85363020 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในเครื่องวิทยุหรือในพัดลมไฟฟ้า  Export   Import 
  85363020 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85363090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  85363090 001/KGM           เครื่องอุปกรณ์จำกัดแรงดันไฟฟ้าหรือกำจัดกระแสเซอร์จชนิดสำหรับติดตั้งบนวงจรพิมพ์  Export   Import 
  85363090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85363090 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
        รีเลย์    
  853641 /KGM     รีเลย์ สำหรับแรงดันไฟฟ้า ไม่เกิน 60 โวลต์  Export   Import 
  85364110 000/KGM           ดิจิทัลรีเลย์  Export   Import 
  85364110 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85364120 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในเครื่องวิทยุ  Export   Import 
  85364120 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85364130 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในพัดลมไฟฟ้า  Export   Import 
  85364130 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85364140 000/KGM           อื่น ๆ สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 16 แอมป์  Export   Import 
  85364140 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85364190 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  85364190 001/KGM           ชนิดสำหรับติดตั้งบนวงจรพิมพ์ที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 48 โวลต์ และกระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 10 แอมแปร์  Export   Import 
  85364190 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85364190 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853649 /KGM     รีเลย์สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 60 โวลต์ แต่ไม่เกิน 1,000 โวลต์  Export   Import 
  85364910 000/KGM           ดิจิทัลรีเลย์  Export   Import 
  85364910 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85364990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85364990 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853650 /KGM     สวิตช์ (เช่น สตาร์ตเตอร์สำหรับใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น) สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์  Export   Import 
  85365020 000/KGM           สวิตช์อัตโนมัติสำหรับกระแสเกินและกระแสตกค้าง  Export   Import 
             ไฮอินรัชสวิตช์และคอมมิวเทเตอร์สำหรับเตาและเตาชุด สวิตช์ไมโครโฟน พาวเวอร์สวิตช์สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ หรือเครื่องรับวิทยุ สวิตช์สำหรับพัดลมไฟฟ้า โรตารี่สวิตช์ สไลด์สวิตช์ ซีซอสวิตช์ และสวิตช์แม่เหล็กสำหรับ เครื่องปรับอากาศ    
  85365032 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในพัดลมไฟฟ้าหรือในเครื่องวิทยุ  Export   Import 
  85365033 000/KGM           อื่น ๆ ที่มีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าที่กำหนด ได้น้อยกว่า 16 แอมป์  Export   Import 
  85365039 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85365040 000/KGM           สวิตช์ขนาดเล็กสำหรับหม้อหุงข้าวหรือเตาอบปิ้ง  Export   Import 
            บบไทริสเตอร์ที่หุ๎มฉนวน) ชิพ เทคโนโลยี) ส าหรับใช๎กับแรงดันไฟฟ้า ไมํเกิน 1,000 โวลต์ สวิตช์กลไฟฟ้าแบบสแน็ปออนสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน อุณหภูมิประกอบด๎วยทรานซิสเตอร์และลอจิกชิพ (ชิพแอคชัน ส าหรับใช๎กับกระแสไมํเกิน 11 แอมป์    
  85365051 000/KGM           สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 16 แอมป์  Export   Import 
  85365059 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            สวิตช์แบบปิดเปิดวงจรชนิดที่ใช๎ในการเดินสายไฟฟ้าตาม บ๎านเรือนไมํเกิน 500 โวลต์ และมีความสามารถใน การรับกระแสไฟฟ้าที่ก าหนดได๎ไมํเกิน 20 แอมป์    
  85365061 000/KGM           สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 16 แอมป์  Export   Import 
  85365069 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85365092 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในพัดลมไฟฟ้า  Export   Import 
  85365095 000/KGM           อื่น ๆ สตาร์ตเตอร์สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือฟิวส์สวิตซ์  Export   Import 
  85365099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        กระจุ๊บหลอดไฟฟ?า ปลั๊กและเต้ารับ    
  853661 /KGM     กระจุ๊บหลอดไฟฟ้า สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์  Export   Import 
  85366110 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับโคมคอมแพคและหลอดไฟฟ้าฮาโลเจน  Export   Import 
  85366110 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85366191 000/KGM           สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 16 แอมป์  Export   Import 
  85366191 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85366199 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85366199 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853669 /KGM     ปลั๊กและเต้ารับ สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์  Export   Import 
            ปลั๊กโทรศัพท์    
  85366911 000/KGM           สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 16 แอมป์  Export   Import 
  85366911 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85366919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85366919 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
             เต้ารับเสียงและหรือภาพ และเต้ารับหลอดแคโทดเรย์ สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องรับวิทยุ    
  85366922 000/KGM           สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 16 แอมป์  Export   Import 
  85366922 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85366929 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85366929 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
             เต้ารับและปลั๊กสำหรับเคเบิลร่วมแกนและวงจรพิมพ์    
  85366932 000/KGM           สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 16 แอมป์  Export   Import 
  85366932 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85366939 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85366939 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85366992 000/KGM           สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 16 แอมป์  Export   Import 
  85366992 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85366999 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85366999 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853670 /KGM      ขั้วต่อสําหรับเส้นใยนําแสง สําหรับกลุ่มเส้นใยนําแสงหรือสําหรับเคเบิลเส้นใยนําแสง  Export   Import 
  85367010 000/KGM           ทำด้วยเซรามิค  Export   Import 
  85367020 000/KGM           ทำด้วยทองแดง  Export   Import 
  85367090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  853690 /KGM     เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น ตู้ชุมสายไฟฟ้า เป็นต้น (นอกจากฟิวส์ เครื่องตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ สำหรับป้องกันวงจรไฟฟ้า รีเลย์ สวิตช์ กระจุ๊บหลอดไฟฟ้า ปลั๊กและเต้ารับ) สำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
             ตัวขั้วต่อและตัวสัมผัสสำหรับสายไฟฟ้าและเคเบิล รวมทั้งเวเฟอร์โพรเบอร์    
  85369012 000/KGM           สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 16 แอมป์  Export   Import 
  85369019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             กล่องชุมสาย    
  85369022 000/KGM           สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 16 แอมป์  Export   Import 
  85369022 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85369029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85369029 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
             ตัวต่อเคเบิลประกอบด้วยแจ็กปลั๊ก ขั้วต่อที่มีหรือไม่มีขา ข้อต่อและตัวปรับต่อสำหรับเคเบิลร่วมแกน รวมทั้งคอมมิวเทเตอร์    
  85369032 000/KGM           สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 16 แอมป์  Export   Import 
  85369039 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85369093 000/KGM           แผงเชื่อมต่อสายโทรศัพท์  Export   Import 
  85369093 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85369094 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85369094 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85369099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85369099 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8537     แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองอื่น ๆ ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ตามประเภทที่ 85.35 หรือ 85.36 (เช่น สวิตช์ ฟิวส์ เครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊ก กล่องชุมสายโทรศัพท์ เป็นต้น) ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปเพื่อควบคุมไฟฟ้าหรือเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า  Export   Import 
  853710 /KGM     แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองอื่น ๆ ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ตามประเภทที่ 85.35 หรือ 85.36 (เช่น สวิตช์ ฟิวส์ เครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊ก กล่องชุมสายโทรศัพท์ เป็นต้น) ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เพื่อควบคุมไฟฟ้าหรือเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า สำหร  Export   Import 
             แผงสวิตช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า    
  85371011 000/KGM           แผงควบคุมกระแสไฟฟ้าชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ใน ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า  Export   Import 
  85371011 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85371012 000/KGM           แผงควบคุมกระแสไฟฟ้าชนิดที่ติดตั้งหน่วยประมวลผล แบบสั่งการได้  Export   Import 
  85371012 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85371013 000/KGM           แผงควบคุมกระแสไฟฟ้าอื่น ๆ ชนิดที่เหมาะสำหรับของ ตามประเภท 84.15 84.18 84.50 85.08 85.09 หรือ 85.16  Export   Import 
  85371013 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85371019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85371019 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85371020 000/KGM           แผงจ่ายกระแสไฟฟ้า (รวมถึงแผงหลังและแผ่นหลัง) สำหรับใช้เฉพาะส่วนหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท 84.71 85.17 หรือ 85.25  Export   Import 
  85371030 000/KGM           ตัวควบคุมตรรกะแบบสั่งการได้สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ ที่ใช้เคลื่อนย้าย ขนย้าย และจัดเก็บแม่พิมพ์ (ดาย) สำหรับอุปกรณ์กึ่งตัวนำ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85371091 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในเครื่องวิทยุหรือในพัดลมไฟฟ้า  Export   Import 
  85371092 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในระบบควบคุมการจ่าย กระแสไฟฟ้า  Export   Import 
  85371099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  853720 /KGM     แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองอื่น ๆ ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ตามประเภทที่ 85.35 หรือ 85.36 (เช่น สวิตช์ ฟิวส์ เครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊ก กล่องชุมสายโทรศัพท์ เป็นต้น) ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เพื่อควบคุมไฟฟ้าหรือเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า สำห  Export   Import 
            แผงสวิตช์    
  85372011 000/KGM           ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือ ป้องกันวงจรไฟฟ้า ที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 66 กิโลโวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85372011 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85372019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85372019 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            แผงควบคุมกระแสไฟฟ้า    
  85372021 000/KGM           ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือ ป้องกันวงจรไฟฟ้า ที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 66 กิโลโวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85372021 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85372029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85372029 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85372090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85372090 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8538     ส่วนประกอบที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภทที่ 85.35 85.36 (เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้า หรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกินหรือไม่เกิน 1,000 โวลต์) หรือ 85.37 (แป้น แผง คอนโซล โ  Export   Import 
  853810 /KGM     แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้และฐานรองรับอื่นๆ สำหรับของตามประเภทที่ 85.37 ที่ไม่ติดตั้งกับเครื่องอุปกรณ์  Export   Import 
            ส าหรับแรงดันไฟฟ้าไมํเกิน 1,000 โวลต์    
  85381011 000/KGM           ส่วนประกอบของตัวควบคุมตรรกะแบบสั่งการได้ สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้เคลื่อนย้าย ขนย้าย และจัดเก็บแม่พิมพ์ (ดาย) สำหรับอุปกรณ์กึ่งตัวนำ  Export   Import 
  85381011 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85381012 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในเครื่องวิทยุ  Export   Import 
  85381012 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85381019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85381019 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            ส าหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์    
  85381021 000/KGM           ส่วนประกอบของตัวควบคุมตรรกะแบบสั่งการได้ สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้เคลื่อนย้าย ขนย้าย และจัดเก็บแม่พิมพ์ (ดาย) สำหรับอุปกรณ์กึ่งตัวนำ  Export   Import 
  85381021 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85381022 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในเครื่องวิทยุ  Export   Import 
  85381022 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85381029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85381029 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853890 /KGM     ส่วนประกอบอื่นๆ สำหรับใช้กับของตามประเภทที่ 85.35 (เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้า หรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์) และสำหรับใช้กับของตามประเภทที่ 85.36 (เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อ  Export   Import 
            ส าหรับแรงดันไฟฟ้าไมํเกิน 1,000 โวลต์    
  85389011 000/KGM           ส่วนประกอบรวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ) ของ ปลั๊ก โทรศัพท์ ตัวขั้วต่อและตัวสัมผัสสำหรับสายไฟฟ้า และเคเบิล รวมทั้งเวเฟอร์โพรเบอร์  Export   Import 
  85389011 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85389012 000/KGM           ส่วนประกอบของของตามประเภทย่อย 8536.50.51 8536.50.59 8536.69.32 8536.69.39 8536.90.12 หรือ 8536.90.19  Export   Import 
  85389012 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85389013 000/KGM           ส่วนประกอบของของตามประเภทย่อย 8537.10.20  Export   Import 
  85389013 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85389019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85389019 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            ส าหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์    
  85389021 000/KGM           ส่วนประกอบรวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ) ของ ปลั๊ก โทรศัพท์ ตัวขั้วต่อและตัวสัมผัสสำหรับสายไฟฟ้า และเคเบิล รวมทั้งเวเฟอร์โพรเบอร์  Export   Import 
  85389021 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85389029 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  85389029 001/KGM           ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 66,000 โวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85389029 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85389029 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8539     หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ รวมถึงหลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม และหลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด รวมทั้งอาร์กแลมป์  Export   Import 
  853910 /C62     หลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม  Export   Import 
  85391010 /C62         สำหรับยานยนต์ในตอนที่87  Export   Import 
  85391010 001/C62           เฉพาะสำหรับจักรยานยนต์  Export   Import 
  85391010 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85391010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85391090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85391090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
        หลอดไฟฟ?าแบบมีไส้อื่น ๆ ไม่รวมถึงหลอดอัลตราไวโอเลตหรือ    
  853921 /C62     หลอดไฟฟ้ามีไส้ชนิดทังสเตนฮาโลเจน  Export   Import 
  85392120 000/C62           ชนิดที่ใช้ในเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์  Export   Import 
  85392120 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392130 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับยานยนต์  Export   Import 
  85392130 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392140 000/C62           หลอดไฟฟ้าสะท้อนแสงอื่น ๆ  Export   Import 
  85392140 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392190 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85392190 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853922 /C62     หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้อื่น ๆ (นอกจากหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ชนิดทังสเตนฮาโลเจน) ที่มีกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 200 วัตต์ สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์ ไม่รวมถึงหลอดอัตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟาเรด  Export   Import 
  85392220 000/C62           ชนิดที่ใช้ในเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์  Export   Import 
  85392220 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392230 000/C62           หลอดไฟฟ้าสะท้อนแสงอื่น ๆ  Export   Import 
  85392230 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392290 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85392290 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853929 /C62     หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้อื่น ๆ (นอกจากหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ชนิดทังสเตนฮาโลเจน หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ที่มีกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 200 วัตต์และสำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์) ไม่รวมถึงหลอดอัตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด  Export   Import 
  85392910 000/C62           ชนิดที่ใช้ในเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์  Export   Import 
  85392910 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392920 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับยานยนต์  Export   Import 
  85392920 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392930 000/C62           หลอดไฟฟ้าสะท้อนแสงอื่น ๆ  Export   Import 
  85392930 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
             หลอดไฟแฟลช รวมทั้งหลอดขนาดเล็กสำหรับชี้บอกที่มี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดถึง 2.25 โวลต์    
  85392941 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์  Export   Import 
  85392949 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85392950 000/C62           อื่น ๆ ที่มีขนาดกำลังเกิน 200 วัตต์ แต่ไม่เกิน 300 วัตต์ และมีแรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์  Export   Import 
  85392950 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392960 000/C62           อื่น ๆ ที่มีขนาดกำลังไม่เกิน 200 วัตต์ และมี แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 100 โวลต์  Export   Import 
  85392960 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85392990 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
        หลอดไฟฟ?าแบบดิสชาร์จ นอกจากหลอดอัลตราไวโอเลต    
  853931 /C62     หลอดฟูลออเรสเซนต์ชนิดฮอตแคโทด  Export   Import 
  85393110 000/C62           หลอดไฟฟ้าสำหรับโคมคอมแพคฟลูออเรสเซนต์  Export   Import 
  85393110 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85393190 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85393190 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85393200 000/C62           หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอโซเดียม รวมทั้งหลอด ไฟฟ้าแบบโลหะฮาไลด์  Export   Import 
  85393200 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853939 /C62     หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จอื่น ๆ (นอกจากหลอดอัตราไวโอเลต หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดฮอตแคโทด หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอโซเดียม รวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะฮาไลด์)  Export   Import 
  85393910 000/C62           หลอดไฟฟ้าสำหรับโคมคอมแพคฟลูออเรสเซนต์  Export   Import 
  85393910 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85393930 000/C62           หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดโคลด์แคโทดแบบอื่น ๆ  Export   Import 
  85393930 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85393990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85393990 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
        หลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด รวมทั้ง อาร์กแลมป์    
  85394100 000/C62           อาร์กแลมป์  Export   Import 
  85394100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85394900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85394900 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853990 /KGM     ส่วนประกอบของหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ รวมถึงหลอดแบบซีลบีม และหลอดอัตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด รวมทั้งอาร์กแลมป์  Export   Import 
  85399010 000/KGM           ปลายขั้วหลอดทำด้วยอะลูมิเนียมสำหรับหลอด ฟลูออเรสเซนต์ รวมทั้งปลายขั้วหลอดที่เป็นเกลียวทำด้วย อะลูมิเนียม สำหรับหลอดไฟฟ้าแบบเผาไส้  Export   Import 
  85399010 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85399020 000/KGM           อื่น ๆ ที่เหมาะสำหรับหลอดไฟฟ้าของยานยนต์  Export   Import 
  85399020 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85399090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85399090 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8540     หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทดหรือหลอดโฟโตแคโทด (เช่น หลอดสูญญากาศ หลอดบรรจุไอหรือก๊าซ หลอดเมอร์คิวรีอาร์กสำหรับกลับกระแสไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย์ หลอดของกล้องถ่ายโทรทัศน์ เป็นต้น)  Export   Import 
        หลอดภาพแคโทดเรย์ของเครื่องรับโทรทัศน์ รวมถึง หลอดแคโทดเรย์ของวิดีโอมอนิเตอร์    
  85401100 000/C62           สี  Export   Import 
  85401100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85401200 000/C62           เอกรงค์  Export   Import 
  85401200 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85402000 000/C62           หลอดของกล้องถ่ายโทรทัศน์ อิเมจคอนเวอร์เตอร์ และ อิเมจอินเทนซิไฟเออร์ รวมทั้งหลอดโฟโตแคโทดอื่น ๆ  Export   Import 
  85402000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  854040 /C62     หลอดภาพแสดงผลข๎อมูล/ภาพกราฟิก เอกรงค์ รวมทั้ง หลอดภาพแสดงผลข๎อมูล/ภาพกราฟิก สี ซึ่งมีจอ ประกอบด๎วยจุดสารเรืองแสงที่อยูํหำงเป็นระยะสั้นกวำ 0.4 มิลลิเมตร  Export   Import 
  85404010 000/C62           หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก สี ชนิดที่ใช้ สำหรับของตามประเภท 85.25  Export   Import 
  85404010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85404090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  854060 /C62     หลอดแคโทดเรย์อื่น ๆ (นอกจากหลอดภาพแคโทดเรย์ของเครื่องรับโทรทัศน์ หลอดแคโทดเรย์ของวิดีมอนิเตอร์)  Export   Import 
  85406000 001/C62           เฉพาะที่ใช้กับของตามประเภทที่ 85.25  Export   Import 
  85406000 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85406000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
         หลอดไมโครเวฟ (เช่น แมกนีตรอน ไคลสตรอน หลอดทราเวลลิงเวฟ คาร์ซิโนตรอน) ไม่รวมถึง หลอดกริดคอนโทรล    
  85407100 000/C62           แมกนีตรอน  Export   Import 
  85407100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85407900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85407900 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85408100 000/C62           หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย  Export   Import 
  85408100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  854089 /C62     หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทด หรือหลอดโฟโตแคโทดอื่น ๆ เช่น หลอดที่ใช้ผลึก เป็นต้น (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 8540.11 ถึง 8540.81 เช่น หลอดแคโทดเรย์ของเครื่องรับโทรทัศน์ หลอดแคโทดเรย์ของวิดีโอมอนิเตอร์ หลอดแคโทดเรย์อื่น ๆ หลอดของกล้องถ่าย  Export   Import 
  85408900 001/C62           หลอดที่ใช้ผลึก  Export   Import 
  85408900 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85408900 801/C62           หลอดที่ใช้ผลึก ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85408900 890/C62           อื่น ๆ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  85409100 000/KGM           ของหลอดแคโทดเรย์  Export   Import 
  85409100 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  854099 /KGM     ส่วนประกอบของหลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทด หรือหลอดโฟโตแคโทด (นอกจากส่วนประกอบของหลอดแคโทดเรย์)  Export   Import 
  85409910 000/KGM           ของหลอดไมโครเวฟ  Export   Import 
  85409910 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85409990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85409990 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8541     ไดโอด ทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวนำที่คล้ายกัน กลอุปกรณ์กึ่งตัวนำแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซล จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม ไดโอดเปล่งแสง และผลึกพีโซอิเล็กทริกที่ประกอบแล้ว  Export   Import 
  85411000 000/C62           ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปล่งแสง  Export   Import 
  85411000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
         Transistors, other than photosensitive transistors :    
  85412100 000/C62           มีอัตราการสูญเสียน้อยกว่า 1 วัตต์  Export   Import 
  85412100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85412900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85412900 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85413000 000/C62           ไทริสเตอร์ ไดแอก และไทรแอก นอกจากแบบไวแสง  Export   Import 
  85413000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  854140 /C62     กลอุปกรณ์กึ่งตัวนำแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซล (เช่น โซลาร์เซล เป็นต้น) จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งไดโอดเปล่งแสง  Export   Import 
  85414010 000/C62           ไดโอดเปล่งแสง  Export   Import 
  85414010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
             โฟโตเซลล์ รวมถึงโฟโตไดโอดและโฟโตทรานซิสเตอร์    
  85414021 000/C62           โฟโตวอลตาอิกเซลล์ที่ยังไม่ได้ประกอบ  Export   Import 
  85414021 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85414022 000/C62           โฟโตวอลตาอิกเซลล์ที่ประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็น แผง  Export   Import 
  85414022 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85414029 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85414029 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85414090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85414090 001/C62           โซลาร์เซล  Export   Import 
  85414090 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85414090 801/C62           โซลาร์เซล ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85414090 890/C62           อื่น ๆ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85415000 000/C62           กลอุปกรณ์กึ่งตัวนำอื่น ๆ  Export   Import 
  85415000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85416000 000/C62           ผลึกพีเอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแล้ว  Export   Import 
  85416000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85419000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85419000 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8542     วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์  Export   Import 
        วงจรรวมที่ใช๎ในทางอิเล็กทรอนิกส์    
  85423100 000/C62           ตัวประมวลผลและตัวควบคุม จะประกอบเข้ากับ วงจรความจำ วงจรกลับกระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ วงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจรอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  85423100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85423200 000/C62           วงจรความจำ  Export   Import 
  85423200 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85423300 000/C62           วงจรขยาย  Export   Import 
  85423300 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85423900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85423900 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85429000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85429000 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8543     เครื่องจักรไฟฟ?า และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ?า ซึ่งมีหน้าที่การทํางานเป็นเอกเทศที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้  Export   Import 
  85431000 000/C62           เครื่องเร่งอนุภาค  Export   Import 
  85432000 000/C62           เครื่องกำเนิดสัญญาณ  Export   Import 
  85432000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  854330 /-     เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการชุบด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรโฟริซิส ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนที่ 85 และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  85433020 000/C62           เครื่องอุปกรณ์สำหรับกระบวนการแบบเปียกใช้งานกับ แผ่นงานวงจรพิมพ์/แผ่นฐานการเดินสายแบบพิมพ์โดย การจุ่มในสารละลายทางเคมีหรือสารละลายเคมีไฟฟ้า จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเอาเนื้อวัตถุออกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  85433020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85433090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85433090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  854370 /-     ระบบกันสะเทือน และส่วนประกอบของของดังกล่าว (รวมถึงโช้กอับ)  Export   Import 
  85437010 000/C62           เครื่องสร้างแรงดันสูงสำหรับรั้วไฟฟ้า  Export   Import 
  85437020 000/C62           เครื่องอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลนอกจากเครื่องวิทยุ ควบคุมระยะไกล  Export   Import 
  85437030 000/C62           เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีหน้าที่แปลภาษา หรือพจนานุกรม  Export   Import 
  85437040 000/tC6           อุปกรณ์สำหรับขจัดอนุภาคฝุ่นหรือขจัดประจุไฟฟ้าสถิต ระหว่างการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบ พิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ) เครื่องจักรสำหรับบ่มวัตถุ โดยแสงอัลตราไวโอเลตสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/ แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)  Export   Import 
  85437050 000/C62           ตัวรับสัญญาณ/ตัวถอดรหัสที่ประกอบร่วมกัน (ไออาร์ดี) สำหรับระบบการแพร่สัญญาณสื่อประสมโดยตรง  Export   Import 
  85437090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  85437090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export