ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
88     อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว  Export   Import 
  88010000 000/C62           บอลลูนและโพยมยาน รวมทั้งเครื่องบินร่อน เครื่องร่อน และอากาศยานอื่น ๆ ที่ไม่ใช้กำลังขับ  Export   Import 
8802     อากาศยานที่ใช้กำลังขับ เช่น เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน เป็นต้น รวมทั้งยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) ยานปล่อยของในวงโคจรย่อย และยานปล่อยยานอวกาศ  Export   Import 
        เฮลิคอปเตอร์    
  88021100 000/C62           มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม  Export   Import 
  88021200 000/C62           มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกเกิน 2,000 กิโลกรัม  Export   Import 
  880220 /C62     เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่ใช้กำลังขับ (นอกจากเฮลิคอปเตอร์) ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม  Export   Import 
  88022010 000/C62           เครื่องบิน  Export   Import 
  88022090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  880230 /C62     เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่ใช้กำลังขับ (นอกจากเฮลิคอปเตอร์) ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกเกิน 2,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 15,000 กิโลกรัม  Export   Import 
  88023010 000/C62           เครื่องบิน  Export   Import 
  88023090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  880240 /C62     เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่ใช้กำลังขับ (นอกจากเฮลิคอปเตอร์) ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกเกิน 15,000 กิโลกรัม  Export   Import 
  88024010 000/C62           เครื่องบิน  Export   Import 
  88024090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  88026000 000/C62           ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) และยานปล่อยของใน วงโคจรย่อย และยานปล่อยยานอวกาศ  Export   Import 
8803     ส่วนประกอบของของตามประเภทที่ 88.01 (บอลลูนและโพยมยาน รวมทั้งเครื่องบินร่อน เครื่องร่อน และอากาศยานอื่น ๆ ที่ไม่ใช้กำลังขับ) หรือ 88.02 (อากาศยานที่ใช้กำลังขับ เช่น เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน เป็นต้น รวมทั้งยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) ยานปล่อยของในวงโคจรย่อย  Export   Import 
  88031000 000/KGM           ใบพัดและโรเตอร์ และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  88032000 000/KGM           อันเดอร์แคร์ริเอจและส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  88033000 000/KGM           ส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์  Export   Import 
  880390 /KGM     ส่วนประกอบอื่นๆ (นอกจากใบพัด โรเตอร์ อันเดอร์แคร์ริเอจ และส่วนประกอบของของดังกล่าว) ของของตามประเภทที่ 88.01 หรือ 88.02 (เช่น บอลลูน โพยมยาน เครื่องบินร่อน เครื่องร่อน ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) เป็นต้น นอกจากเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์)  Export   Import 
  88039010 000/KGM           ของดาวเทียมสื่อสารโทรคมนาคม  Export   Import 
  88039020 000/KGM           ของบอลลูน เครื่องบินร่อน หรือว่าว  Export   Import 
  88039090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8804     ร่วมชูชีพ (รวมถึงร่มชูชีพที่ใช้ในโพยมยาน และเครื่องร่อนร่ม) และชูชีพปีกหมุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  88040010 /KGM         ร่มชูชีพและส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  88040010 001/KGM           ร่มชูชีพและชูชีพปีกหมุน  Export   Import 
  88040010 002/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  88040090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8805     เครื่องปล่อยอากาศยาน อุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินสำหรับลดความเร็วของอากาศยานหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน เครื่องฝึกการบินภาคพื้นดิน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  880510 /KGM     เครื่องปล่อยอากาศยาน และส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมถึงอุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินสำหรับลดความเร็วของอากาศยานหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  88051000 001/KGM           เครื่องปล่อยอากาศยานและส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมถึงอุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินสำหรับลดความเร็วของอากาศยาน  Export   Import 
  88051000 002/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
        เครื่องฝึกการบินภาคพื้นดินและส่วนประกอบของ ของดังกล่าว    
  88052100 000/KGM           เครื่องฝึกการบินรบจำลองและส่วนประกอบของ ของดังกล่าว  Export   Import 
  880529 /KGM     เครื่องฝึกการบินภาคพื้นดิน และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  88052910 000/KGM           เครื่องฝึกการบินภาคพื้นดิน  Export   Import 
  88052990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import