ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
90     อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
9001     เส้นใยนำแสงและกลุ่มเส้นใยนำแสงเคเบิลใยนำแสง นอกจากเคเบิลใยนำแสงตามประเภทที่ 85.44 (เคเบิลใยนำแสงที่ทำขึ้นจากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น) แผ่นบางและแผ่นทำด้วยวัตถุโพลาไรส์ รวมทั้งเลนส์ (รวมถึงคอนแทกเลนส์) ปริซึม กระจกเงาและวัตถุเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ ท  Export   Import 
  900110 /KGM     เส้นใยนำแสง กลุ่มเส้นใยนำแสงและเคเบิลใยนำแสง (นอกจากเคเบิลใยนำแสงที่ทำขึ้นจากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น)  Export   Import 
  90011010 000/KGM           สำหรับใช้ในโทรคมนาคมและในทางไฟฟ้าอื่น ๆ  Export   Import 
  90011090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  90012000 000/KGM           แผ่นบางและแผ่น ทำด้วยวัตถุโพลาไรส์  Export   Import 
  90013000 000/C62           คอนแทกเลนส์  Export   Import 
  90014000 000/C62           เลนส์แว่นตาทำด้วยแก้ว  Export   Import 
  90015000 000/C62           เลนส์แว่นตาทำด้วยวัตถุอื่น ๆ  Export   Import 
  900190 /KGM     ปริซึม กระจกเงาและวัตถุเชิงทัศนศาสตร์อื่นๆ ( นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 9001.30 ถึง 9001.50) ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ไม่ได้ประกอบ นอกจากของดังกล่าวทำด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  90019010 000/KGM           สำหรับกล้องถ่ายรูปหรือกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือ เครื่องฉายภาพยนตร์  Export   Import 
  90019090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9002     เลนส์ ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ที่ประกอบแล้ว และเป็นส่วนประกอบหรือเป็นอุปกรณ์ติดตั้งของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องอุปกรณ์ นอกจากของดังกล่าวทำด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
        เลนส์ใกล้วัตถุ    
  900211 /KGM     เลนส์ใกล้วัตถุ ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ที่ประกอบแล้ว สำหรับกล้องถ่าย เครื่องฉาย หรือเครื่องขยายหรือย่อภาพถ่าย  Export   Import 
  90021110 000/KGM           สำหรับเครื่องฉายภาพยนตร์  Export   Import 
  90021190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  90021900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  900220 /KGM     ฟิลเตอร์ ที่เป็นวัตถุเชิงทัศนศาสตร์ ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ที่ประกอบแล้ว  Export   Import 
  90022010 000/KGM           สำหรับเครื่องฉายภาพยนตร์  Export   Import 
  90022020 000/KGM           สำหรับกล้องถ่ายภาพยนตร์ กล้องถ่ายรูป และ เครื่องฉายอื่น ๆ  Export   Import 
  90022030 000/KGM           สำหรับกล้องส่องทางไกลหรือกล้องจุลทรรศน์  Export   Import 
  90022090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  900290 /KGM     เลนส์ ปริซึม กระจกเงาและวัตถุเชิงทัศนศาสตร์อื่นๆ (ไม่รวมเลนส์ใกล้วัตถุและฟิลเตอร์) ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ที่ประกอบแล้ว และเป็นส่วนประกอบหรือเป็นอุปกรณ์ติดตั้งของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องอุปกรณ์ นอกจากของดังกล่าวทำด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทา  Export   Import 
  90029020 000/KGM           สำหรับเครื่องฉายภาพยนตร์  Export   Import 
  90029030 000/KGM           สำหรับกล้องถ่ายภาพยนตร์ กล้องถ่ายรูปและ เครื่องฉายอื่น ๆ  Export   Import 
  90029090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9003     กรอบและโครงสำหรับแว่นสายตาและแว่นตากันลมกันฝุ่นหรือสำหรับแว่นตาที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
        กรอบและโครง    
  90031100 000/C62           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  90031900 000/C62           ทำด้วยวัตถุอื่น  Export   Import 
  90039000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
9004     แว่นสายตา แว่นตากันลมกันฝุ่น และแว่นตาที่คล้ายกัน ที่ใช้ปรับสายตา ใช้ป้องกันหรืออื่นๆ  Export   Import 
  90041000 000/C62           แว่นตากันแดด  Export   Import 
  900490 /C62     แว่นสายตา แว่นตากันลมกันฝุ่นและแว่นตาที่คล้ายกัน ใช้ปรับสายตา ใช้ป้องกันหรืออื่นๆ (นอกจากแว่นตากันแดด)  Export   Import 
  90049010 000/C62           แว่นตาที่ใช้ปรับสายตา  Export   Import 
  90049050 000/C62           แว่นตาเพื่อการป้องกัน  Export   Import 
  90049090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9005     กล้องสองตา กล้องตาเดียว กล้องส่องทางไกลเชิงทัศนศาสตร์อื่นๆ และโครงติดตั้งของกล้องดังกล่าว รวมทั้งอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อื่นๆ และโครงติดตั้งของอุปกรณ์ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์สำหรับวิทยุดาราศาสตร์  Export   Import 
  90051000 000/C62           กล้องสองตา  Export   Import 
  900580 /C62     กล้องตาเดียวและกล้องส่องทางไกลเชิงทัศนศาสตร์อื่นๆ (นอกจากกล้องสองตา) รวมทั้งอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อื่นๆ แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์สำหรับวิทยุดาราศาสตร์  Export   Import 
  90058010 000/C62           อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ไม่รวมถึงอุปกรณ์สำหรับ วิทยุดาราศาสตร์  Export   Import 
  90058090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  90058090 001/C62           กล้องส่องเป้าสำหรับกีฬายิงปืน  Export   Import 
  90058090 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  900590 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (รวมถึงโครงติดตั้ง) ของกล้องสองตา กล้องตาเดียว กล้องส่องทางไกลเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (รวมถึงโครงติดตั้ง) ของอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์สำหรับวิทยุดาราศาสตร์  Export   Import 
  90059010 000/KGM           สำหรับอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ไม่รวมถึงอุปกรณ์สำหรับ วิทยุดาราศาสตร์  Export   Import 
  90059090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9006     กล้องถ่ายรูป (นอกจากกล้องถ่ายภาพยนตร์) เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช นอกจากหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จตามประเภทที่ 85.39  Export   Import 
  900610 /C62     กล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้สำหรับการเตรียมเพลตหรือลูกกลิ้งที่ใช้ในการพิมพ์  Export   Import 
  90061010 000/C62           เลเซอร์โฟโตพล็อตเตอร์  Export   Import 
  90061090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  90063000 000/C62           กล้องถ่ายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้น้ำ สำหรับ การสำรวจทางอากาศ หรือสำหรับใช้ในทางการแพทย์หรือ ศัลยกรรมเพื่อตรวจสอบอวัยวะภายใน รวมทั้งกล้องถ่ายรูป ชนิดที่ใช้ทำภาพเชิงซ้อนเพื่อวัตถุประสงค์ในทางนิติวิทยา หรืออาชญาวิทยา  Export   Import 
  90064000 000/C62           กล้องถ่ายรูปชนิดที่ถ่ายแล้วได้ภาพทันที  Export   Import 
        กล้องถ่ายรูปอื่น ๆ    
  90065100 000/C62           มีช่องมองภาพแบบผ่านเลนส์ (ซิงเกิลเลนส์รีเฟลกซ์ (เอสแอลอาร์)) ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร  Export   Import 
  900652 /C62     กล้องถ่ายรูป (นอกจากกล้องถ่ายภาพยนตร์) เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช นอกจากหลอดไฟฟ?าแบบดิสชาร์จตามประเภทที่ 85.39- - อื่น ๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างน้อยกว่า35 มิลลิเมตร  Export   Import 
  90065200 001/C62           เฉพาะกล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้สำหรับบันทึกเอกสารบนไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช หรือไมโครฟอร์มอื่น ๆ  Export   Import 
  90065200 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  900653 /C62     กล้องถ่ายรูป (นอกจากกล้องถ่ายภาพยนตร์) เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช นอกจากหลอดไฟฟ?าแบบดิสชาร์จตามประเภทที่ 85.39- - อื่น ๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้าง 35 มิลลิเมตร  Export   Import 
  90065300 001/C62           เฉพาะกล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้สำหรับบันทึกเอกสารบนไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช หรือไมโครฟอร์มอื่น ๆ  Export   Import 
  90065300 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  900659 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  90065910 000/C62           เลเซอร์โฟโตพล็อตเตอร์หรือเครื่องสร้างภาพที่มี ตัวประมวลผลภาพเรสเตอร์  Export   Import 
  90065990 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  90065990 001/C62           เฉพาะกล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้สำหรับบันทึกเอกสารบนไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช หรือไมโครฟอร์มอื่น ๆ  Export   Import 
  90065990 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  90066100 000/C62           เครื่องไฟแฟลชชนิดใช้หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ (อิเล็กทรอนิกส์)  Export   Import 
  900669 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  90066900 001/C62           หลอดไฟแฟลช หลอดไฟแฟลชรูปลูกบาศ์กและที่คล้ายกัน  Export   Import 
  90066900 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ    
  900691 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับกล้องถ่ายรูป  Export   Import 
  90069110 000/KGM           สำหรับเลเซอร์โฟโตพล็อตเตอร์ตามประเภทย่อย 9006.10.10  Export   Import 
  90069130 000/KGM           อื่น ๆ สำหรับกล้องถ่ายรูปตามประเภทย่อย 9006.40 ถึง 9006.53  Export   Import 
  90069190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  900699 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูป และหลอดไฟแฟลช (นอกจากหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จตามประเภทที่ 85.39)  Export   Import 
  90069910 000/KGM           สำหรับเครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูป  Export   Import 
  90069990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9007     กล้องถ่ายภาพยนตร์และเครื่องฉายภาพยนตร์ จะมีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  90071000 000/C62           กล้องถ่ายภาพยนตร์  Export   Import 
  900720 /C62     เครื่องฉายภาพยนตร์  Export   Import 
  90072010 000/C62           ใช้ฟิล์มที่มีความกว้างน้อยกว่า 16 มิลลิเมตร  Export   Import 
  90072090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  90079100 000/KGM           สำหรับกล้องถ่ายภาพยนตร์  Export   Import 
  90079200 000/KGM           สำหรับเครื่องฉายภาพยนตร์  Export   Import 
9008     เครื่องฉายภาพนิ่งนอกจากเครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องขยายและเครื่องย่อภาพถ่ายภาพ (นอกจากที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์)  Export   Import 
  900850 /C62     เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องขยาย และเครื่องย่อ  Export   Import 
  90085010 000/C62           เครื่องอ่านไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช หรือไมโครฟอร์มอื่น ๆ จะทำสำเนาได้หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  90085090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  900890 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องฉายภาพนิ่ง (นอกจากเครื่องฉายภาพยนตร์) ของเครื่องขยายและเครื่องย่อภาพถ่าย (นอกจากที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์)  Export   Import 
  90089020 000/KGM           ของเครื่องขยายและเครื่องย่อภาพถ่าย (นอกจากที่ใช้ ในทางภาพยนตร์)  Export   Import 
  90089090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9010     เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย(รวมถึงภาพยนตร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่นในตอนนี้เครื่องเนกาโตสโกป รวมทั้งจอฉายภาพ  Export   Import 
  90101000 000/C62           เครื่องอุปกรณ์สำหรับล้างม้วนฟิล์มหรือม้วนกระดาษ ซึ่งใช้ในการถ่ายรูป (รวมถึงภาพยนตร์) โดยอัตโนมัติ หรือสำหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ล้างแล้วลงบนม้วนกระดาษที่ใช้ ในการถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ  Export   Import 
  901050 /C62     เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ (นอกจากเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 9010.10 หรือ 9010.41 ถึง 9010.49) ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนที่ 90 และเครื่องเนกาโตสโกป  Export   Import 
  90105010 000/C62           เครื่องอุปกรณ์สำหรับฉายหรือเขียนแผนวงจรลงบน แผ่นฐานไวแสง สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/ แผงการเดินสายแบบพิมพ์  Export   Import 
  90105090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  90105090 001/C62           เครื่องพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์  Export   Import 
  90105090 002/C62           เครื่องตรวจภาพเพื่อการตัดต่อฟิล์ม(วิวเวอร์) เครื่องปรับความสัมพันธ์ของฟิล์ม และเทปเสียงเพื่อการติดต่อ (ซินโครไนเซอร์) เครื่องตรวจและปรับความสัมพันธ์ของฟิล์มและเทปเสียงเพื่อการตัดต่อ เครื่องตัดต่อฟิล์ม (สไปลเซอร์) และเครื่องหมุนกรอฟิล์ม และเทปเสียงเพื่อกา  Export   Import 
  90105090 003/C62           เครื่องอัดเพลตสำหรับใช้ในการทำพิมพ์  Export   Import 
  90105090 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  901060 /C62     จอฉายภาพ  Export   Import 
  90106010 000/C62           ที่มีขนาดตั้งแต่ 300 นิ้วขึ้นไป  Export   Import 
  90106090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  901090 /KGM     เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย(รวมถึงภาพยนตร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่นในตอนนี้เครื่องเนกาโตสโกป รวมทั้งจอฉายภาพ- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90109010 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 9010.10 หรือ 9010.60  Export   Import 
  90109030 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องอุปกรณ์ สำหรับฉายหรือเขียนแผนวงจรลงบนแผ่นฐานไวแสง สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์  Export   Import 
  90109090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  90109090 001/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องอุปกรณ์ตามประเภทย่อยที่ 9010.41 ถึง 9010.49  Export   Import 
  90109090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9011     กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ รวมถึงกล้องจุลทรรศน์สำหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ  Export   Import 
  901110 /C62     กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ ชนิดกล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตริโอสโกปิก)  Export   Import 
  90111000 001/C62           กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสองตาที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรือเรติเคิล  Export   Import 
  90111000 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  901120 /C62     กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ สำหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ  Export   Import 
  90112000 001/C62           กล้องจุลทรรศน์แบบโฟโตไมโครกราฟฟิกที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรือเรติเคิล  Export   Import 
  90112000 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  90118000 000/C62           กล้องจุลทรรศน์อื่น ๆ  Export   Import 
  901190 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ รวมถึงกล้องจุลทรรศน์สำหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ  Export   Import 
  90119000 001/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอยสำหรับกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสองตาที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรือเรติเคิล  Export   Import 
  90119000 002/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับกล้องจุลทรรศน์แบบโฟโตไมโครกราฟฟิกที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายเวเฟอร์ กึ่งตัวนำหรือเรติเคิล  Export   Import 
  90119000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9012     กล้องจุลทรรศน์ นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน  Export   Import 
  901210 /C62     กล้องจุลทรรศน์ นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชั่น  Export   Import 
  90121000 001/C62           กล้องจุลทรรศน์แบบลำอิเล็กตรอนที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายเวเฟอร์  Export   Import 
  90121000 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  901290 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของกล้องจุลทรรศน์ นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งของเครื่องดิฟแฟรกชัน  Export   Import 
  90129000 001/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับกล้องจุลทรรศน์แบบลำอิเล็กตรอนที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายเวเฟอร์กึ่งตัวนำ หรือเรติเคิล  Export   Import 
  90129000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9013     กลอุปกรณ์ทำด้วยผลึกเหลว ที่ไม่ได้ทำเป็นของซึ่งระบุไว้ในประเภทอื่น เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด รวมทั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์อื่น ๆ เชิงทัศนศาสตร์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนที่ 90  Export   Import 
  90131000 000/C62           กล้องเล็งสำหรับติดกับปืน กล้องเพริสโกป รวมทั้ง กล้องส่องทางไกลที่ออกแบบเพื่อเป็นส่วนประกอบของ เครื่องจักรเครื่องใช้ หรือเครื่องอุปกรณ์ ในตอนนี้หรือ หมวด 16  Export   Import 
  90132000 000/C62           เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด  Export   Import 
  901380 /C62     กลอุปกรณ์ทำด้วยผลึกเหลวอื่น ๆ (นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย 9013.10) ที่ไม่ได้ทำเป็นของซึ่งระบุไว้ในประเภทอื่น รวมทั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์อื่น ๆ เชิงทัศนศาสตร์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่นในตอนที่ 90  Export   Import 
  90138010 000/C62           เครื่องตรวจสอบความผิดพลาดโดยใช้แสงและซ่อม สำหรับแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์ และ แผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)  Export   Import 
  90138020 000/C62           กลอุปกรณ์ทำด้วยผลึกเหลว  Export   Import 
  90138090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  901390 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของกลอุปกรณ์ทำด้วยผลึกเหลว ที่ไม่ได้ทำเป็นของซึ่งระบุไว้ในประเภทอื่น และของเลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด รวมทั้งของเครื่องใช้และอุปกรณ์อื่นๆเชิงทัศนศาสตร์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่นในตอนที่ 90  Export   Import 
  90139010 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 9013.20  Export   Import 
  90139050 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 9013.80.20  Export   Import 
  90139060 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 9013.80.10  Export   Import 
  90139090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9014     เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้ในการเดินเรือ และเดินอากาศ  Export   Import 
  90141000 000/C62           เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง  Export   Import 
  90142000 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับใช้ในการเดินอากาศหรือ อวกาศ (นอกจากเข็มทิศ)  Export   Import 
  901480 /C62     อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับใช้ในการเดินเรือ (นอกจากเข็มทิศ)  Export   Import 
  90148010 000/C62           ชนิดที่ใช้บนเรือ ที่ประกอบร่วมกับหรือทำงานเชื่อมกันกับ เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  Export   Import 
  90148090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  901490 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเข็มทิศสำหรับหาทิศทาง รวมทั้งของอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในการเดินเรือและเดินอากาศ  Export   Import 
  90149010 000/KGM           ของอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใช้บนเรือ ทำงาน เชื่อมกันกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  Export   Import 
  90149090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9015     อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการสำรวจ (รวมถึงการสำรวจโดยวิธีการถ่ายรูป) ใช้ในทางอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา หรือทางธรณีฟิสิกส์ (ไม่รวมถึงเข็มทิศ) รวมทั้งเครื่องหาพิสัย  Export   Import 
  901510 /C62     เครื่องหาพิสัย  Export   Import 
  90151010 000/C62           ชนิดที่ใช้ในการถ่ายรูปและถ่ายภาพยนตร์  Export   Import 
  90151090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  90152000 000/C62           เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ  Export   Import 
  90153000 000/C62           เครื่องวัดระดับ  Export   Import 
  90154000 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการสำรวจโดยวิธีถ่ายรูป  Export   Import 
  901580 /C62     อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ ใช้ในการสำรวจ ใช้ในทางอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยาหรือทางธรณีฟิสิกส์ (ไม่รวมถึงเข็มทิศ เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ เครื่องวัดระดับ อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการสำรวจโดยวิธีถ่ายรูป)  Export   Import 
  90158010 000/C62           เครื่องวิทยุหยั่งอากาศ (เรดิโอซอนด์) และ เครื่องวิทยุวัดลม (เรดิโอวินด์)  Export   Import 
  90158090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  90159000 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90160000 000/C62           เครื่องชั่ง (บาลานซ์) ที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือไวกว่า มีหรือไม่มีตุ้มน้ำหนัก  Export   Import 
9017     อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมายหรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (เช่น เครื่องเขียนแบบ แพนโทกราฟ โพรแทรกเตอร์ ชุดเขียนแบบ สไลด์รูล เครื่องคำนวณแบบจาน) อุปกรณ์วัดความยาวที่ใช้งานด้วยมือ (เช่น เส้นหรือแถบสำหรับวัด ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์) ที่ไม่ได้ระบุ  Export   Import 
  901710 /C62     โต๊ะเขียนแบบและเครื่องเขียนแบบ จะเป็นชนิดอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  90171010 000/C62           พล็อตเตอร์  Export   Import 
  90171090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  901720 /C62     อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ (ไม่รวมโต๊ะเขียนแบบและเครื่องเขียนแบบ) การทำเครื่องหมายหรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (เช่น แพนโทกราฟ โพรแทรกเตอร์ ชุดเขียนแบบ สไลด์รูล เครื่องคำนวณแบบจาน เป็นต้น)  Export   Import 
  90172010 000/C62           ไม้บรรทัด  Export   Import 
  90172030 000/C62           เครื่องอุปกรณ์สำหรับฉายหรือเขียนแผนวงจรลงบน แผ่นฐานไวแสงสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/ แผงการเดินสายแบบพิมพ์  Export   Import 
  90172040 000/C62           โฟโตพล็อตเตอร์สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/ แผงการเดินสายแบบพิมพ์  Export   Import 
  90172050 000/C62           พล็อตเตอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  90172090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  90172090 001/C62           เครื่องสร้างแม่พิมพ์ที่ใช้ สำหรับการผลิตมาส์กหรือเรติเคิลโดยใช้แผ่นฐานที่เคลือบน้ำยาไวแสง  Export   Import 
  90172090 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  90173000 000/C62           ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ  Export   Import 
  901780 /C62     อุปกรณ์วัดความยาวที่ใช้งานด้วยมือ เช่น เส้นหรือแถบสำหรับวัด เครื่องวัดระดับ เป็นต้น (นอกจากไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์และเกจ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนที่ 90  Export   Import 
  90178000 001/C62           เส้นหรือแถบสำหรับวัดความยาว  Export   Import 
  90178000 002/C62           เครื่องวัดระดับ  Export   Import 
  90178000 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  901790 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมายหรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ และของอุปกรณ์วัดความยาวที่ใช้งานด้วยมือ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนที่ 90  Export   Import 
  90179020 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องอุปกรณ์ สำหรับฉายหรือเขียนแผนวงจรลงบนแผ่นฐานไวแสง สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์  Export   Import 
  90179030 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของโฟโตพล็อตเตอร์ สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์  Export   Import 
  90179040 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ) ของพล็อตเตอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  90179090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  90179090 001/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องสร้างแม่พิมพ์ที่ใช้ สำหรับการผลิตมาส์กหรือเรติเคิล โดยใช้แผ่นฐานที่เคลือบน้ำยาไวแสง  Export   Import 
  90179090 002/KGM           ส่วนประกอบของเครื่องสร้างแม่พิมพ์ที่ใช้ สำหรับการผลิตมาส์กหรือเรติเคิล โดยใช้แผ่นฐานที่เคลือบน้ำยาไวแสง  Export   Import 
  90179090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9018     อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ รวมถึงเครื่องซินทิกราฟิก เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ทางไฟฟ้าอื่นๆ และอุปกรณ์สำหรับตรวจสายตา  Export   Import 
        เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า (รวมถึงเครื่องตรวจสอบ การท างานของอวัยวะต่าง ๆ หรือเครื่องตรวจวัดตัวแปร ทางสรีรวิทยา)    
  90181100 000/C62           เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า  Export   Import 
  90181200 000/C62           เครื่องกวาดตรวจด้วยอัลตราโซนิก  Export   Import 
  90181300 000/C62           เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช้พลังงานจากสนามแม่เหล็ก  Export   Import 
  90181400 000/C62           เครื่องซินทิกราฟิก  Export   Import 
  90181900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  90182000 000/C62           เครื่องรังสีอัลตราไวโอเลตหรืออินฟราเรด  Export   Import 
        หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน แกนสอด (แคนูลา) และ    
  901831 /C62     หลอดฉีดยามีหรือไม่มีเข็มฉีดยา  Export   Import 
  90183110 000/C62           หลอดฉีดยาชนิดใช้แล้วทิ้ง  Export   Import 
  90183190 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  90183200 000/KGM           เข็มฉีดยาทำด้วยโลหะและเข็มสำหรับเย็บแผล  Export   Import 
  901839 /-     เข็มฉีดยาอื่นๆ (นอกจากเข็มฉีดยาทำด้วยโลหะและเข็มสำหรับเย็บแผล) หลอดสวน แกนสอด (แคนนูลา) และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  90183910 000/C62           หลอดสวน  Export   Import 
  90183990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ ทันตกรรม    
  90184100 000/KGM           เครื่องกรอฟัน จะรวมอยู่บนฐานเดียวกันกับเครื่องอุปกรณ์ ทางทันตกรรมอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  90184900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  90185000 000/KGM           อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ เกี่ยวกับนัยน์ตา  Export   Import 
  901890 /C62     อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 9018.11 ถึง 9018.50)  Export   Import 
  90189020 000/C62           ชุดอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ทางหลอดเลือดดำ  Export   Import 
  90189030 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์  Export   Import 
  90189090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9019     เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล (เมคาโนเทอราพี) เครื่องนวด เครื่องทดสอบความถนัดในทางจิตวิทยา รวมทั้งเครื่องบำบัดโรคด้วยโอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยา เครื่องช่วยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ  Export   Import 
  901910 /KGM     เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล เครื่องนวด รวมทั้งเครื่องทดสอบความถนัดในทางจิตวิทยา  Export   Import 
  90191010 000/KGM           ทางอิเล็กทรอนิกส์  Export   Import 
  90191090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  901920 /KGM     เครื่องบำบัดโรคด้วยโอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยา เครื่องช่วยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ  Export   Import 
  90192000 001/KGM           เฉพาะเครื่องช่วยการหายใจ  Export   Import 
  90192000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9020     เครื่องใช้ในการหายใจอื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 90.19) และหน้ากากป้องกันไอพิษ แต่ไม่รวมถึงหน้ากากป้องกันที่ไม่มีส่วนประกอบเชิงกลและไม่มี ตัวกรองแบบถอดเปลี่ยนได้  Export   Import 
  90200000 001/KGM           เฉพาะเครื่องช่วยการหายใจ  Export   Import 
  90200000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9021     เครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก รวมถึงไม้ยันรักแร้ สายรัดทางศัลยกรรมและเครื่องกดไส้เลื่อน เฝือกและเครื่องใช้อื่น ๆ ในการรักษากระดูกหัก อวัยวะเทียม เครื่องช่วยฟังและเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้สวม พก หรือฝังในร่างกายเพื่อทดแทนความผิดปกติหรือความพิการ  Export   Import 
  90211000 000/KGM           เครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูกหรือเครื่องใช้ในการรักษา กระดูกหัก  Export   Import 
        ฟันปลอมและอุปกรณ์ติดตั้งเกี่ยวกับฟัน (เดนทัลฟิตติ้ง)    
  90212100 000/KGM           ฟันปลอม  Export   Import 
  90212900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  90213100 000/KGM           ข้อต่อเทียม  Export   Import 
  902139 /KGM     อวัยวะเทียมอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น ตาปลอม เป็นต้น (นอกจากฟันปลอมและข้อต่อเทียม)  Export   Import 
  90213900 001/KGM           ตาปลอม  Export   Import 
  90213900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  90214000 000/C62           เครื่องช่วยฟัง ไม่รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90215000 000/C62           เครื่องคุมจังหวะสำหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ไม่รวมถึง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90219000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9022     เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้การแผ่เอกซเรย์ หรือการแผ่รังสีแอลฟา เบตา หรือแกมมาเป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ หรือไม่ก็ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด หลอดเอกซเรย์ และเครื่องกำเนิดเอกซเรย์อื่น ๆ เครื่องก  Export   Import 
        เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้เอกซเรย์เป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทาง การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือ เครื่องรังสีบ าบัด    
  90221200 000/C62           เครื่องคอมพิวเต็ดโทโมกราฟ  Export   Import 
  90221300 000/C62           อื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม  Export   Import 
  90221400 000/C62           อื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือ สัตวแพทย์  Export   Import 
  902219 /C62     เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้เอกซเรย์เป็นหลัก ที่ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ (นอกจากใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรมหรือสัตวแพทย์) รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสี หรือเครื่องรังสีบำบัด  Export   Import 
  90221910 000/C62           เครื่องเอกซเรย์สำหรับการตรวจสอบทางกายภาพของ รอยเชื่อมต่อบนชุดประกอบแผงวงจรพิมพ์/ แผงการเดินสายแบบพิมพ์  Export   Import 
  90221990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  902221 /C62     เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้การแผ่รังสี แอลฟา เบตา หรือแกมมาเป็นหลัก ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสี หรือเครื่องรังสีบำบัด  Export   Import 
  90222100 001/C62           ที่มีอะเมริเซียม-241 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 1 GBq (27mCi)  Export   Import 
  90222100 002/C62           ที่มีอะเมริเซียม-241/เบริลเลียม โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 0.1 GBq (2.7mCi)  Export   Import 
  90222100 003/C62           ที่มีแคลิฟอร์เนียม-252 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 1.85 GBq (50mCi)  Export   Import 
  90222100 004/C62           ที่มีซีเซียม-137 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 10 MBq (0.27mCi)  Export   Import 
  90222100 005/C62           ที่มีโคบอลต์-60 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 1 GBq (27mCi)  Export   Import 
  90222100 006/C62           ที่มีอิริเดียม-192 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 100 GBq (2,700mCi)  Export   Import 
  90222100 007/C62           ที่มีเรเดียม-226 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 30 MBq (0.81mCi)  Export   Import 
  90222100 008/C62           ที่มีสตรอนเชียม-90 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 50 MBq (1.35mCi)  Export   Import 
  90222100 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  902229 /C62     เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้การแผ่รังสี แอลฟา เบตา หรือแกมมาเป็นหลัก ที่ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ (นอกจากที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย์) รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสี หรือเครื่องรังสีบำบัด  Export   Import 
  90222900 001/C62           ที่มีอะเมริเซียม-241 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 1 GBq (27mCi)  Export   Import 
  90222900 002/C62           ที่มีอะเมริเซียม-241/เบริลเลียม โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 0.1 GBq (2.7mCi)  Export   Import 
  90222900 003/C62           ที่มีแคลิฟอร์เนียม-252 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 1.85 GBq (50mCi)  Export   Import 
  90222900 004/C62           ที่มีซีเซียม-137 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 10 MBq (0.27mCi)  Export   Import 
  90222900 005/C62           ที่มีโคบอลต์-60 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 1 GBq (27mCi)  Export   Import 
  90222900 006/C62           ที่มีอิริเดียม-192 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 100 GBq (2,700mCi)  Export   Import 
  90222900 007/C62           ที่มีเรเดียม-226 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 30 MBq (0.81mCi)  Export   Import 
  90222900 008/C62           ที่มีสตรอนเชียม-90 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 50 MBq (1.35mCi)  Export   Import 
  90222900 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  902230 /KGM     หลอดเอกซเรย์  Export   Import 
  90223000 001/KGM           ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรมหรือทางสัตว์แพทย์  Export   Import 
  90223000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  902290 /KGM     เครื่องกำเนิดเอกซเรย์อื่น ๆ (นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 9022.12 ถึง 9022.30) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงของเครื่องเอกซเรย์ แผงควบคุมและโต๊ะควบคุม จอ โต๊ะ เก้าอี้ และของที่คล้ายกัน ที่ใช้ในการตรวจหรือรักษาด้วยเอกซเรย์ รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ประก  Export   Import 
  90229010 /KGM         ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องเอกซเรย์สำหรับการตรวจสอบทางกายภาพของรอยเชื่อมต่อบนแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)  Export   Import 
  90229010 001/KGM           ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรมหรือทางสัตว์แพทย์  Export   Import 
  90229010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  90229090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  90229090 001/KGM           ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรมหรือทางสัตว์แพทย์  Export   Import 
  90229090 001/KGM           ที่มีอะเมริเซียม-241 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 1 GBq (27mCi)  Export   Import 
  90229090 002/KGM           ที่มีอะเมริเซียม-241/เบริลเลียม โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 0.1 GBq (2.7mCi)  Export   Import 
  90229090 003/KGM           ที่มีแคลิฟอร์เนียม-252 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 1.85 GBq (50mCi)  Export   Import 
  90229090 004/KGM           ที่มีซีเซียม-137 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 10 MBq (0.27mCi)  Export   Import 
  90229090 005/KGM           ที่มีโคบอลต์-60 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 1 GBq (27mCi)  Export   Import 
  90229090 006/KGM           ที่มีอิริเดียม-192 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 100 GBq (2,700mCi)  Export   Import 
  90229090 007/KGM           ที่มีเรเดียม-226 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 30 MBq (0.81mCi)  Export   Import 
  90229090 008/KGM           ที่มีสตรอนเชียม-90 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 50 MBq (1.35mCi)  Export   Import 
  90229090 009/KGM           เฉพาะที่ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรมหรือทางสัตวแพทย์  Export   Import 
  90229090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  90230000 000/KGM           อุปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์ และแบบจำลอง ที่ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิต (เช่น ในการศึกษาหรือนิทรรศการ) ซึ่งไม่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ  Export   Import 
9024     เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบความแข็ง ความแข็งแรง ความคงทนต่อการอัด ความยืดหยุ่นหรือคุณสมบัติเชิงกลอื่นๆ ของวัตถุ (เช่น โลหะ ไม้ สิ่งทอ กระดาษ พลาสติก เป็นต้น)  Export   Import 
  902410 /C62     เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบความแข็ง ความแข็งแรง ความคงทนต่อการอัด ความยืดหยุ่นหรือคุณสมบัติเชิงกลอื่นๆ ของโลหะ  Export   Import 
  90241010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90241020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902480 /C62     เครื่องจักรและเครื่องใช้ สำหรับทดสอบความแข็ง ความแข็งแรง ความคงทนต่อการอัด ความยืดหยุ่นหรือคุณสมบัติเชิงกลอื่น ๆ ของวัตถุอื่น ๆ เช่น ไม้ สิ่งทอ กระดาษ พลาสติก เป็นต้น (นอกจากโลหะ)  Export   Import 
  90248010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90248020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902490 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรและเครื่องใช้ สำหรับทดสอบความแข็ง ความแข็งแรง ความคงทนต่อการอัด ความยืดหยุ่น หรือคุณสมบัติเชิงกลอื่นๆ ของวัตถุ (เช่น โลหะ ไม้ สิ่งทอ กระดาษ พลาสติก เป็นต้น)  Export   Import 
  90249010 000/KGM           สำหรับเครื่องจักรและเครื่องใช้ ที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90249020 000/KGM           สำหรับเครื่องจักรและเครื่องใช้ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
9025     ไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เทอร์โมมิเตอร์ ไพโรมิเตอร์ บารอมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ ไซโครมิเตอร์ จะบันทึกได้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งอุปกรณ์ดังกล่าวตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่ประกอบร่วมกัน  Export   Import 
        เทอร์โมมิเตอร์และไพโรมิเตอร์ ที่ไม่ประกอบร่วมกับอุปกรณ์    
  902511 /C62     เทอร์โมมิเตอร์ (เช่น ปรอทวัดไข้ เป็นต้น) และไพโรมิเตอร์ ชนิดบรรจุของเหลว สำหรับใช้อ่านโดยตรง ที่ไม่ประกอบร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ  Export   Import 
  90251100 001/C62           ปรอทวัดไข้  Export   Import 
  90251100 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  902519 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
             ใช้ไฟฟ้า    
  90251911 000/C62           เกจวัดอุณหภูมิสำหรับยานยนต์  Export   Import 
  90251919 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  90251920 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902580 /C62     อุปกรณ์อื่น ๆ  Export   Import 
  90258020 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90258030 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902590 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เทอร์โมมิเตอร์ ไพโรมิเตอร์ บารอมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์และไซโครมิเตอร์  Export   Import 
  90259010 000/KGM           สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90259020 000/KGM           สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
9026     อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหล ระดับ ความดันหรือตัวแปรอื่นๆ ของของเหลวหรือก๊าซ (เช่นเครื่องวัดการไหล เกจระดับ มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน เป็นต้น) ไม่รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ตามประเภทที่ 90.14, 90.15, 90.28 หรือ 90.32  Export   Import 
  902610 /C62     อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหลหรือระดับของของเหลว  Export   Import 
  90261010 000/C62           เกจวัดระดับสำหรับยานยนต์ ที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90261020 000/C62           เกจวัดระดับสำหรับยานยนต์ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90261030 000/C62           อื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90261090 000/C62           อื่น ๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902620 /C62     อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ สำหรับวัดหรือตรวจสอบความดันของของเหลวหรือก๊าซ  Export   Import 
  90262010 000/C62           เกจวัดความดันสำหรับยานยนต์ ที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90262020 000/C62           เกจวัดความดันสำหรับยานยนต์ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90262030 000/C62           อื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90262040 000/C62           อื่น ๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902680 /C62     อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหลหรือระดับของก๊าซ หรือตัวแปรอื่น ๆ ของของเหลวหรือก๊าซ ไม่รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ตามประเภทที่ 90.14 90.15 90.28 หรือ 90.32  Export   Import 
  90268010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90268020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902690 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ ของอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหล ระดับ ความดันหรือตัวแปรอื่นๆ ของของเหลวหรือก๊าซ (เช่น เครื่องวัดการไหล เกจระดับ มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน) ไม่รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ตามประเภทที่ 90.14 90.15 9  Export   Import 
  90269010 000/KGM           สำหรับอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ ที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90269020 000/KGM           สำหรับอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
9027     อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือเคมี (เช่นโพลาริมิเตอร์ รีแฟรกโตมิเตอร์ สเปกโทรมิเตอร์ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน) อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบความหนืด ความพรุน การขยายตัว แรงตึงผิวหรือที่คล้ายกัน อุปกรณ์และ  Export   Import 
  902710 /C62     เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน  Export   Import 
  90271010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90271020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902720 /C62     โครมาโตกราฟ และเครื่องอิเล็กโทรโฟรีซีส  Export   Import 
  90272010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90272020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902730 /C62     สเปกโทรมิเตอร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และสเปกโทรกราฟที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)  Export   Import 
  90273010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90273020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902750 /C62     อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ (นอกจากสเสปกโทรมิเตอร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์และสเปกโทรกราฟ) ที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)  Export   Import 
  90275010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90275020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902780 /C62      อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ  Export   Import 
  90278010 000/C62           เครื่องวัดแสงในการถ่ายรูป  Export   Import 
  90278030 000/C62           อื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90278040 000/C62           อื่น ๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902790 /KGM     ไมโครตอม ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือเคมี สำหรับวัดหรือตรวจสอบความหนืด ความพรุน การขยายตัว แรงตึงผิวหรือที่คล้ายกัน สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณความร้อน เสียงหรือแสง (รวมทั้งเครื่องวัดแสงในการถ่ายรู  Export   Import 
  90279010 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ) ของผลิตภัณฑ์ตามประเภท 90.27 นอกจาก สำหรับเครื่องอุปกรณ์วิเคราะห์ก๊าซหรือควัน และไมโครตอม  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  90279091 000/KGM           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90279099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9028     เครื่องวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิต ก๊าซ ของเหลวหรือไฟฟ้า รวมถึงคาลิเบรติ้งมิเตอร์ของเครื่องดังกล่าว  Export   Import 
  902810 /C62     เครื่องวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิตก๊าซ รวมถึงคาลิเบรติ้งมิเตอร์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  90281010 000/C62           เครื่องวัดก๊าซชนิดที่ติดตั้งในภาชนะบรรจุก๊าซ  Export   Import 
  90281090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  90281090 001/C62           เครื่องวัดปริมาณการจ่ายก๊าซ  Export   Import 
  90281090 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  902820 /C62     เครื่องวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิตของเหลว รวมถึงคาลิเบรติ้งมิเตอร์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  90282020 000/C62           มาตรวัดน้ำ  Export   Import 
  90282090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  902830 /C62     เครื่องวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิตไฟฟ้า รวมถึงคาลิเบรติ้งมิเตอร์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  90283010 000/C62           ทําด้วยไม้ไผ่หรือหวาย  Export   Import 
  90283090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  90283090 001/C62           เครื่องวัดแอมแปร์-ชั่วโมง  Export   Import 
  90283090 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  902890 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิตก๊าซ ของเหลวหรือไฟฟ้า และของคาลิเบรติ้งมิเตอร์ของเครื่องดังกล่าว  Export   Import 
  90289010 000/KGM           ตัวเรือนของมาตรวัดน้ำ  Export   Import 
  90289090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9029     เครื่องนับรอบ และเครื่องนับผลผลิต แท็กซี่มิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เครื่องนับก้าวและที่คล้ายกัน เครื่องบอกความเร็ว เครื่องวัดรอบ (นอกจากของตามประเภทที่ 90.14 หรือ 90.15) และสตรอโบสโกป  Export   Import 
  902910 /-     เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซี่มิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เครื่องนับก้าวและที่คล้ายกัน  Export   Import 
  90291020 000/C62           แท็กซี่มิเตอร์  Export   Import 
  90291090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  90291090 001/KGM           ชนิดที่ใช้เป็นส่วนประกอบของยานยนต์โดยสาร  Export   Import 
  90291090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  902920 /-     เครื่องบอกความเร็ว และเครื่องวัดรอบ (นอกจากของตามประเภทที่ 90.14 หรือ 90.15) รวมทั้งสตรอโบสโกป  Export   Import 
  90292010 000/C62           เครื่องวัดความเร็วสำหรับยานยนต์  Export   Import 
  90292020 000/C62           เครื่องวัดรอบสำหรับยานยนต์  Export   Import 
  90292090 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  90292090 001/C62           สตรอโบสโคป  Export   Import 
  90292090 002/KGM           ชนิดที่ใช้เป็นส่วนประกอบของยานยนต์โดยสาร  Export   Import 
  90292090 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  902990 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท๊กซี่มิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เครื่องนับก้าวและที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบอกความเร็ว เครื่องวัดรอบ และสตรอโบสโกป  Export   Import 
  90299010 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 9029.10 หรือของ สตรอโบสโกปตามประเภทย่อย 9029.20  Export   Import 
  90299020 000/KGM           ของของอื่น ๆ ตามประเภทย่อย 9029.20  Export   Import 
9030     ออสซิลโลสโกป เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณทางไฟฟ้า ไม่รวมถึงเครื่องวัดประเภทที่ 90.28 (เครื่องวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิตไฟฟ้า) อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสีแอลฟา เบตา แกม  Export   Import 
  90301000 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ สำหรับวัดหรือตรวจหา การแผ่รังสีที่ทำให้เกิดไอออไนเซชัน  Export   Import 
  903020 /C62     แคโทดเรย์ออสซิลโลสโกปและแคโทดเรย์ออสซิลโลกราฟ  Export   Import 
  90302000 001/C62           อื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึก  Export   Import 
  90302000 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ส าหรับวัดหรือตรวจสอบ แรงดัน กระแส ความต้านทาน หรือก าลังไฟฟ้า    
  90303100 000/C62           มัลติมิเตอร์ที่ไม่มีเครื่องบันทึก  Export   Import 
  90303200 000/C62           มัลติมิเตอร์ที่มีเครื่องบันทึก  Export   Import 
  903033 /-      อื่น ๆ ที่ไม่มีเครื่องบันทึก  Export   Import 
  90303310 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบ แรงดันกระแส ความต้านทาน หรือกำลังไฟฟ้าบน แผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจร ไฟฟ้า (พีซีเอ)  Export   Import 
  90303320 000/vC6           อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์วัดอิมพีแดนซ์ที่ออกแบบให้มี การเตือนที่มองเห็นได้และหรือที่ได้ยินของสภาวะ การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตที่สามารถทำลายวงจร อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์สำหรับทดสอบ เครื่องควบคุมไฟฟ้าสถิต และเครื่องและหรือสิ่งติดตั้ง ถาวรเพื่อต่อไฟฟ้  Export   Import 
  90303330 000/C62           แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ สำหรับยานยนต์  Export   Import 
  90303390 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  90303900 000/C62           อื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึก  Export   Import 
  90304000 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับโทรคมนาคม (เช่น ครอสทอล์กมิเตอร์ เครื่องวัด อัตรากำลังขยาย เครื่องวัดค่าความเพี้ยน โซโฟมิเตอร์)  Export   Import 
        อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ    
  903082 /C62     อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ  Export   Import 
  90308210 000/C62           เวเฟอร์โพรเบอร์  Export   Import 
  90308290 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  903084 /C62      อื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึก  Export   Import 
  90308410 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ สำหรับวัด หรือตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าบนแผงวงจรพิมพ์/ แผงการเดินสายแบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)  Export   Import 
  90308490 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  903089 /C62     เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม  Export   Import 
  90308910 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่มีเครื่องบันทึก สำหรับ วัดหรือตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าบนแผงวงจรพิมพ์/ แผงการเดินสายแบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ) นอกจากของดังกล่าวที่อยู่ในประเภทย่อย 9030.39  Export   Import 
  90308990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  903090 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของออสซิลโลสโกป เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณทางไฟฟ้าไม่รวมถึงเครื่องวัดตามประเภทที่ 90.28 (เครื่องวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิตไฟฟ้า) รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอุปก  Export   Import 
  90309010 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบรวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ) ของของตามประเภทย่อย 9030.40 และ 9030.82  Export   Import 
  90309030 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอุปกรณ์และ เครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์สำหรับวัดหรือตรวจสอบ แผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และ แผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)  Export   Import 
  90309040 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอุปกรณ์และ เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณ ไฟฟ้าบนแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และ แผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)  Export   Import 
  90309090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9031     อุปกรณ์ เครื่องใช้และเครื่องจักรสำหรับวัดหรือตรวจสอบ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนที่ 90 รวมทั้งเครื่องฉายโพรโฟล์ (โพรโฟล์โพรเจกเตอร์)  Export   Import 
  903110 /C62     เครื่องจักรสำหรับวัดหาความสมดุลย์ของส่วนประกอบทางกล ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนที่ 90  Export   Import 
  90311010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90311020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  903120 /C62     โต๊ะทดสอบ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนที่ 90  Export   Import 
  90312010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90312020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
        อุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ    
  90314100 000/C62           สำหรับตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ หรือสำหรับตรวจสอบโฟโตมาส์กหรือเรติเคิลที่ใช้ใน การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ  Export   Import 
  903149 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  90314910 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์สำหรับวัดอนุภาค สารปนเปื้อนที่ผิวเวเฟอร์กึ่งตัวนำ  Export   Import 
  90314920 000/C62           เครื่องตรวจสอบความผิดพลาดโดยใช้แสงและซ่อม สำหรับแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และ แผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)  Export   Import 
  90314930 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ สำหรับวัด หรือตรวจสอบแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์ และแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)  Export   Import 
  90314990 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  90314990 001/C62           เครื่องฉายโพรไฟล์  Export   Import 
  90314990 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  903180 /C62     อุปกรณ์ เครื่องใช้และเครื่องจักรอื่นๆ สำหรับวัดหรือตรวจสอบ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนที่ 90 หรือนอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 9031.10 ถึง 9031.49  Export   Import 
  90318010 000/C62           เครื่องทดสอบสายเคเบิล  Export   Import 
  90318090 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  90318090 001/C62           เครื่องตรวจสอบปริมาณก๊าซออกซิเจนในไอเสียรถยนต์ (ออกซิเจนเซนเซอร์) เฉพาะที่ใช้ทำงานร่วมกับคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์  Export   Import 
  90318090 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  903190 /-     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ ของอุปกรณ์ เครื่องใช้และเครื่องจักรสำหรับวัดหรือตรวจสอบ ที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 90.31 และของเครื่องฉายโพรไฟล์  Export   Import 
            ส าหรับเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า    
  90319011 000/iKG           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงแผงวงจร ไฟฟ้า (พีซีเอ) ของอุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์ สำหรับตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ หรือสำหรับตรวจสอบมาส์ก โฟโตมาส์ก หรือเรติเคิล ที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ รวมทั้งส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประก  Export   Import 
  90319012 000/KGM           ของเครื่องตรวจความผิดพลาดโดยใช้แสงและซ่อม สำหรับแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และ แผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)  Export   Import 
  90319013 000/KGM           ของอุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ สำหรับ วัดหรือตรวจสอบแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสาย แบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)  Export   Import 
  90319019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  90319020 000/KGM           สำหรับเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
9032     อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ  Export   Import 
  903210 /KGM     เทอร์โมสแตด อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ  Export   Import 
  90321010 000/KGM           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90321020 000/KGM           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  903220 /KGM     มาโนสแตด อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ  Export   Import 
  90322010 000/KGM           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90322020 000/KGM           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
        อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ    
  90328100 000/C62           แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก  Export   Import 
  903289 /C62     อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ (นอกจากแบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก เทอร์โมสแตด มาโนสแตด)  Export   Import 
  90328910 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ประกอบร่วมกันหรือ ทำงานเชื่อมกันกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ สำหรับบังคับหรือควบคุมการขับเคลื่อน อับเฉาหรือ ขนย้ายสินค้าของเรือ โดยอัตโนมัติ  Export   Import 
  90328920 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับบังคับหรือ ควบคุมสารละลายเคมีหรือสารละลายเคมีไฟฟ้า ในการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)  Export   Import 
            อื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า    
  90328931 /C62         หน่วยบังคับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ(เครื่องสร้างเสถียรภาพ)  Export   Import 
  90328931 001/C62           เครื่องปรับแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ สำหรับใช้กับความดันไฟฟ้าตั้งแต่ 11,000 โวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  90328931 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  90328939 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  90328939 001/C62           เครื่องที่ทำหน้าที่หลักในการควบคุมระบบจ่ายเชื้อเพลิงหรือ ควบคุมระบบจุดระเบิดในเครื่องยนต์ของรถยนต์ (อิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลยูนิต) เฉพาะที่ใช้งานร่วมกับคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์  Export   Import 
  90328939 002/C62           ชุดอุปกรณ์ควบคุมการใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินโดยอัตโนมัติ (ไบ-ฟูแอล คอนเวอร์ชัน คิท)  Export   Import 
  90328939 003/C62           ชุดอุปกรณ์ควบคุมการใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลโดยอัตโนมัติ (ดีเซล ดูแอล ฟูแอล คอนเวอร์ชัน คิท)  Export   Import 
  90328939 004/C62           อุปกรณ์ควบคุมการไหลของก๊าซธรรมชาติโดยอัตโนมัติ (ไพรออริตีแพนเนล) ที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  Export   Import 
  90328939 005/C62           ตู้จ่ายก๊าซทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายก๊าซธรรมชาติสู่ถังเก็บก๊าซในรถยนต์โดยอัตโนมัติ (เอ็นจีวี ดีสเพนเซอร์) ที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  Export   Import 
  90328939 006/C62           เครื่องปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยอัตโนมัติสำหรับใช้กับความดันไฟฟ้าตั้งแต่ 11,000 โวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  90328939 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  90328990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  903290 /-     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมอัตโนมัติ  Export   Import 
  90329010 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 9032.89.10  Export   Import 
  90329020 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 9032.89.20  Export   Import 
  90329030 /C62         ของของอื่นๆที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90329030 001/C62           เครื่องปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยอัตโนมัติสำหรับใช้กับความดันไฟฟ้าตั้งแต่ 11,000 โวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  90329030 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  90329090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9033     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนที่ 90) สำหรับเครื่องจักร เครื่องใช้ อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์ ในตอนที่ 90  Export   Import 
  90330010 000/KGM           สำหรับเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90330020 000/KGM           สำหรับเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import