ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
95     ของเล่น ของเล่นเกมส์ และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
9503     รถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ และของเล่นที่มีล้อที่คล้ายกัน รถเข็นสําหรับตุ๊กตา ตุ๊กตาของเล่นอื่น ๆ หุ่นจําลองย่อขนาด (“มาตราส่วน”) และหุ่นจําลองที่คล้ายกัน เพื่อนันทนาการ จะเคลื่อนไหวได้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งของเล่นสําหรับฝ?กสมองทุกชนิด  Export   Import 
  95030010 /KGM         ของเด็กเล่นที่มีล้อซึ่งออกแบบเพื่อให้เด็กขับขี่ (เช่น รถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ เป็นต้น) รวมทั้งรถเข็นสำหรับตุ๊กตา  Export   Import 
  95030010 001/KGM           จักรยานสำหรับเด็ก นอกจากจักรยานสองล้อ  Export   Import 
  95030010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            ตุ๊กตา    
  95030021 000/C62           ตุ๊กตา จะแต่งตัวหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  95030022 000/KGM           เครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งรองเท้าและเครื่องสวมศีรษะ  Export   Import 
  95030029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  95030030 000/KGM           รถไฟไฟฟ้า รวมถึงทางรถไฟ สัญญาณ และ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของของดังกล่าว  Export   Import 
  95030040 000/KGM           หุ่นจำลองย่อขนาด (“มาตราส่วน”) และหุ่นจำลอง ที่คล้ายกันเพื่อนันทนาการ จะเคลื่อนไหวได้หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  95030050 000/KGM           ชุดของเล่นประกอบ (คอนสตรักชันเซ็ต) และ ของเล่นประกอบ (คอนสตรักชันแนลทอย) อื่น ๆ ทำด้วยวัสดุอื่น ๆ นอกจากพลาสติก  Export   Import 
  95030060 000/C62           ของเล่นยัดไส้รูปสัตว์หรือรูปประดิษฐ์ที่ไม่ใช่คน  Export   Import 
  95030070 000/C62           ของเล่นสำหรับฝึกสมองทุกชนิด  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  95030091 000/C62           บล็อกหรือคัตเอาต์ตัวเลข ตัวอักษร หรือรูปสัตว์ ชุดสร้างคำศัพท์ ชุดสร้างและออกเสียงคำศัพท์ ชุดพิมพ์ภาพที่เป็นของเล่น โครงนับที่เป็นของเล่น (ลูกคิด) เครื่องจักรสำหรับเย็บที่เป็นของเล่น รวมทั้ง เครื่องพิมพ์ดีดที่เป็นของเล่น  Export   Import 
  95030092 000/KGM           เชือกที่ใช้กระโดด  Export   Import 
  95030093 000/C62           ลูกหิน  Export   Import 
  95030099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9504     ของสำหรับใช้เล่นเกมส์ในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บนโต๊ะ หรือในห้อง รวมถึงพินเทเบิล บิลเลียด โต๊ะพิเศษสำหรับเล่นการพนันและเครื่องอุปกรณ์โบลิ่งอัตโนมัติ  Export   Import 
  950420 /KGM     ของและอุปกรณ์ประกอบสำหรับบิลเลียด (เช่น โต๊ะบิลเลียด เป็นต้น)  Export   Import 
  95042020 000/KGM           โต๊ะสำหรับเล่นบิลเลียดทุกชนิด  Export   Import 
  95042030 000/KGM           ชอล์กสำหรับบิลเลียด  Export   Import 
  95042090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  950430 /-     ของเล่นเกมส์อื่นๆ ที่ทำงานโดยใช้เหรียญ ธนบัตร (เงินตรา) หรือของที่คล้ายกัน นอกจากเครื่องอุปกรณ์โบลิ่ง  Export   Import 
  95043010 000/C62           พินเทเบิลหรือสล็อตแมชีน  Export   Import 
  95043010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  95043020 000/KGM           ส่วนประกอบทำด้วยไม้ กระดาษ หรือพลาสติก  Export   Import 
  95043090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  95043090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  95044000 000/C62           ไพ่  Export   Import 
  95045000 000/C62           คอนโซลวิดีโอเกมและเครื่องวิดีโอเกม นอกจากของ ตามประเภทย่อย 9504.30  Export   Import 
  950490 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  95049010 000/KGM           ของใช้ที่จำเป็นในการเล่นโบลิ่งทุกชนิด  Export   Import 
  95049020 000/KGM           เกมปาเป้า (ดาทส์) และส่วนประกอบและ อุปกรณ์ประกอบของเกมดังกล่าว  Export   Import 
            เครื่องอุปกรณ์และอุปกรณ์ส าหรับเล่นการพนัน    
  95049031 000/C62           โต๊ะที่ออกแบบสำหรับเล่นการพนัน  Export   Import 
  95049031 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  95049039 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  95049039 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  95049092 000/C62           ทำด้วยไม้หรือพลาสติก  Export   Import 
  95049092 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  95049093 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  95049093 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  95049094 000/C62           ทำด้วยไม้หรือพลาสติก  Export   Import 
  95049094 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  95049099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  95049099 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
9505     ของที่ใช้ในงานเทศกาล งานรื่นเริงหรืองานบันเทิงอื่น ๆ รวมถึงของที่ใช้ในการแสดงกลและการแสดงชวนหัว  Export   Import 
  95051000 000/KGM           ของสำหรับใช้ในเทศกาลคริสต์มาส  Export   Import 
  95059000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9506     ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกกำลังกายทั่วไป การเล่นยิมนาสติก กรีฑาและกีฬาอื่นๆ (รวมถึงเทเบิลเทนนิส) หรือเกมกลางแจ้ง ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่นในตอนที่ 95 รวมทั้งสระว่ายน้ำ และสระเล่นเรือ  Export   Import 
        รองเท้าสกีหิมะ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ส าหรับ เล่นสกีหิมะ    
  95061100 000/PR           รองเท้าสกี  Export   Import 
  95061200 000/KGM           เครื่องยึดรองเท้าสกี  Export   Import 
  95061900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        รองเท้าสกีน้ า กระดานโต้คลื่น กระดานโต้คลื่นชนิดมีใบ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ส าหรับเล่นกีฬาทางน้ า    
  95062100 000/C62           กระดานโต้คลื่นชนิดมีใบ  Export   Import 
  95062900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        ไม้ตีกอล์ฟ และอุปกรณ์อื่น ๆ ส าหรับเล่นกอล์ฟ    
  95063100 000/C62           ไม้ตีกอล์ฟครบชุด  Export   Import 
  95063200 000/C62           ลูกกอล์ฟ  Export   Import 
  95063900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  950640 /-     ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการเล่นเทเบิลเทนนิส (เช่น โต๊ะ ลูกเทเบิลเทนนิส เป็นต้น)  Export   Import 
  95064010 000/KGM           โต๊ะ  Export   Import 
  95064090 /-         ของและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับเล่นเทเบิลเทนนิส เช่น ลูกเทเบิลเทนนิส เป็นต้น ไม่รวมถึงโต๊ะ  Export   Import 
  95064090 001/C62           ลูกเทเบิลเทนนิส  Export   Import 
  95064090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  95065100 000/C62           ไม้เทนนิส จะขึงเอ็นหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  950659 /-     ไม้แบดมินตัน หรือแรกเก็ตที่คล้ายกัน  Export   Import 
  95065900 001/C62           ไม้แบดมินตันจะขึงเอ็นหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  95065900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  95066100 000/C62           ลูกเทนนิส  Export   Import 
  950662 /-     ลูกบอลล์ ชนิดพองลมได้ (เช่น ลูกฟุตบอลล์ เป็นต้น)  Export   Import 
  95066200 001/C62           ลูกฟุตบอล  Export   Import 
  95066200 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  950669 /C62     ลูกบอลล์อื่น ๆ เช่น ลูกแบดมินตัน ลูกตะกร้อ ลูกเปตอง เป็นต้น (นอกจากลูกกอล์ฟ ลูกเทเบิลเทนนิส ลูกเทนนิส ลูกบอลล์ชนิดพองลมได้ (เช่น ลูกฟุตบอล เป็นต้น))  Export   Import 
  95066900 001/C62           ลูกแบดมินตัน  Export   Import 
  95066900 002/C62           ลูกตะกร้อ  Export   Import 
  95066900 003/C62           ลูกเปตอง  Export   Import 
  95066900 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  95067000 000/PR           สเก็ตน้ำแข็งและสเก็ตลูกล้อ รวมถึงรองเท้าสเก็ตที่มี สเก็ตติดอยู่  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  95069100 000/KGM           ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกกำลังกาย ทั่วไป การเล่นยิมนาสติก หรือกรีฑา  Export   Import 
  95069900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9507     คันเบ็ด เบ็ดและอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับตกเบ็ด สวิงจับปลา สวิงจับผีเสื้อ และสวิงที่คล้ายกัน รวมทั้งนกเทียมสำหรับล่อนก (นอกจากของตามประเภทที่ 92.08 (นกกลที่ร้องเพลงได้ เครื่องเล่นเลียนเสียงสัตว์ทุกชนิด) หรือ 97.05 (ของสะสมและของที่นักสะสมรวบรวม ซึ่งเกี่ยวกับสั  Export   Import 
  95071000 000/C62           คันเบ็ด  Export   Import 
  95072000 000/KGM           เบ็ดจะผูกกับสายนำหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  95073000 000/C62           รอกม้วนสายเบ็ด  Export   Import 
  95079000 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9508     ม้าหมุน ชิงช้า เครื่องเล่นยิงเป้า และเครื่องเล่นอื่น ๆ ในสวนสนุก รวมทั้งของที่ใช้ในการแสดงละครสัตว์เร่ การแสดงสัตว์เร่ และการแสดงละครเร่  Export   Import 
  95081000 000/C62           ของและสัตว์ที่ใช้ในการแสดงละครสัตว์เร่และ การแสดงสัตว์เร่  Export   Import 
  95089000 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import