ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
97     ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวมและโบราณวัตถุ  Export   Import 
9701     ภาพระบาย ภาพลายเส้นและภาพพาสเทล ที่เขียนด้วยมือทั้งหมด (นอกจากแบบเขียนตามประเภทที่ 49.06และผลิตภัณฑ์ที่ระบายสีหรือประดับตกแต่งด้วยมือ)ภาพประดิษฐ์ชนิดคอลลาจและแผ่นประดับที่คล้ายกัน  Export   Import 
  97011000 000/C62           ภาพระบาย ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล  Export   Import 
  97019000 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  97020000 000/C62           ภาพต้นแบบที่ทำจากรอยแกะสลัก จากแผ่นพิมพ์ หรือพิมพ์หิน  Export   Import 
9703     ประติมากรรมวัตถุหรือรูปปั้นหรือรูปหล่อที่เป็นต้นแบบ ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม  Export   Import 
  97030010 000/C62           ทำด้วยโลหะ  Export   Import 
  97030020 000/C62           ทำด้วยหิน  Export   Import 
  97030030 000/C62           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  97030040 000/C62           ทำด้วยไม้  Export   Import 
  97030050 000/C62           ทำด้วยดิน (เคลย์)  Export   Import 
  97030090 000/C62           ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ  Export   Import 
  97040000 000/KGM           ไปรษณียากรหรืออากรแสตมป์ สิ่งที่มีตราประทับแทนไปรษณียากร ไปรษณียากรที่ประทับตราวันออกใช้ กระดาษ ที่มีตราไปรษณีย์ และของที่คล้ายกัน ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ นอกจากของตามประเภท 49.07  Export   Import 
  97050000 000/KGM           ของสะสมและของที่นักสะสมรวบรวม ซึ่งเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ วิทยาแร่ กายวิภาคศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณชีววิทยา ชาติพันธุ์วรรณา หรือเหรียญโบราณ  Export   Import 
  97060000 000/KGM           โบราณวัตถุที่มีอายุเกิน 100 ปี  Export   Import