มูลค่าการส่งออก การนำเข้า และดุลการค้าของไทยMOC

  • มูลค่าการส่งออก การนำเข้า และดุลการค้าของไทย(จำแนกประเทศ)
  •              ประจำปี :  ปัจจุบัน 3/2562
                 สกุลเงิน :
                 แสดง : รายการ

    << ถอยกลับ แสดงรายงาน >>