มูลค่าการส่งออก การนำเข้า และดุลการค้าของไทย(รายปี)MOC

  • สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
  •              ประจำปี :  ปัจจุบัน 3/2562
                 สกุลเงิน :

    << ถอยกลับ แสดงรายงาน >>