มูลค่าการส่งออก การนำเข้า และดุลการค้าของไทยMOC

กลุ่มรายงานสรุปมูลค่าการนำเข้า การส่งออก และดุลการของไทย แบ่งรายงานเป็นสามหมวดคือ รายเดือน รายปี และกราฟ

มูลค่าการส่งออก การนำเข้า และดุลการค้าของไทย(รายเดือน) :
    มูลค่าการส่งออก - นำเข้า และดุลการค้าของไทย
    มูลค่าการส่งออกของไทย
    มูลค่าการนำเข้าของไทย
มูลค่าการส่งออก การนำเข้า และดุลการค้าของไทย(รายปี) :
    สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่าการส่งออก การนำเข้า และดุลการค้าของไทย(กราฟ) :
    กราฟมูลค่าการส่งออก - นำเข้า และดุลการค้าของไทย รายเดือน
    กราฟมูลค่าการส่งออก - นำเข้า และดุลการค้าของไทย รายปี
มูลค่าการส่งออก การนำเข้า และดุลการค้าของไทย(จำแนกประเทศ)