ตารางเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย (รายเดือน)

***ข้อสังเกต***

***กำหนดวันเผยแพร่ข้อมูลประมาณวันที่  25  ของทุกเดือน***

***ข้อมูลที่นำขึ้นเผยแพร่นั้น เป็นข้อมูลล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะตามหลังเวลาตามปฏิทินอยู่ 1 เดือน***

ข้อมูลจะนำขึ้นเผยแพร่เมื่อกระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงข่าวการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนล่าสุดแล้ว

***ข้อมูลที่จะเผยแพร่ในเดือนถัดไป  ต้องรอการรวบรวมและได้รับจากกรมศุลกากรก่อน  จึงจะนำมาประมวลผลเพื่อเผยแพร่ต่อไป***

*หมายเหตุ  :  ข้อมูลปี พ.ศ.2566 เป็นข้อมูลเบื้องต้น

:  กรมศุลกากรจะทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติเป็นประจำทุกปี             ปีละ 2 ครั้ง ประมาณกลางปีและปลายปี

:  องค์การศุลกากรโลกมีการปรับปรุงแก้ไขการจําแนกประเภทสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ ทุก 5 ปี  (ล่าสุดบังคับใช้ 1 มกราคม พ.ศ.2565)

:   ที่มาของข้อมูล --> ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ข้อมูลเดือน

วันที่นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

เวลาที่ใช้เผยแพร่

สิงหาคม 2566

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566

10.00

กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

10.00

มิถุนายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566

13.30

พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566

10.30

เมษายน 2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

14.00

มีนาคม 2566

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

11.00

กุมภาพันธ์ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566

10.00

มกราคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566

10.00

ธันวาคม 2565

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566

14.00

พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565

13.30

มกราคม - มิถุนายน 2565

วันอังคารที่  27  ธันวาคม  2565

13.30

กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 ใหม่

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติเป็นประจำทุกปี (ปีละ 2 ครั้ง ประมาณกลางปีและปลายปี)

ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

10.30

กันยายน 2565

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

13.30

สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565

11.00

กรกฎาคม 2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

10.00

มิถุนายน 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

09.30

พฤษภาคม 2565

วันศุกร์ที่  1  กรกฎาคม  2565

10.00

มกราคม - ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่  1  กรกฎาคม  2565

10.00

กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – ธันวาคม 2564 ใหม่

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติเป็นประจำทุกปี (ปีละ 2 ครั้ง ประมาณกลางปีและปลายปี)

เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

10.30

มีนาคม 2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

14.00

กุมภาพันธ์ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

11.00

มกราคม 2565

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565

14.00

ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

11.30

พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

14.00

มกราคม - มิถุนายน 2564

วันอาทิตย์ที่  12  พฤศจิกายน  2564

09.00

กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – มิถุนายน 2564 ใหม่

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติเป็นประจำทุกปี (ปีละ 2 ครั้ง ประมาณกลางปีและปลายปี)

ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

09.30

กันยายน 2564

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

13.00

สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

10.00

กรกฎาคม 2564

วันจันทร์ 23 สิงหาคม 2564

09.00

มิถุนายน 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

10.30

พฤษภาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

10.00

มกราคม - มิถุนายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

10.00

กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – ธันวาคม 2563 ใหม่

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติเป็นประจำทุกปี (ปีละ 2 ครั้ง ประมาณกลางปีและปลายปี)

เมษายน 2564

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

10.30

มีนาคม 2564

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

11.00

กุมภาพันธ์ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

10.30

มกราคม 2564

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

10.00

ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

11.30

มกราคม - มิถุนายน 2563

วันพุธที่  23  ธันวาคม  2563

11.00

กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563 ใหม่

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติเป็นประจำทุกปี (ปีละ 2 ครั้ง ประมาณกลางปีและปลายปี)

พฤศจิกายน 2563

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

10.30

ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

10.30

กันยายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563

10.00

สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563

10.30

กรกฎาคม 2563

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563

11.30

มิถุนายน 2563

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563

10.30

พฤษภาคม 2563

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

10.30

มกราคม - ธันวาคม 2562

วันพุธที่  24  มิถุนายน  2563

10.30

กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – ธันวาคม 2562 ใหม่

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติเป็นประจำทุกปี (ปีละ 2 ครั้ง ประมาณกลางปีและปลายปี)

เมษายน 2563

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

10.30

มีนาคม 2563

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563

10.30

กุมภาพันธ์ 2563

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

13.30

มกราคม 2563

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

10.30

ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

10.00

พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562

10.30

มกราคม - มิถุนายน 2562

วันพุธที่  11  ธันวาคม  2562

8.30

กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – มิถุนายน 2562 ใหม่

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติเป็นประจำทุกปี (ปีละ 2 ครั้ง ประมาณกลางปีและปลายปี)

ตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2562

11.00

กันยายน 2562

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

10.30

สิงหาคม 2562

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

11.30

กรกฎาคม 2562

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

11.45

มิถุนายน 2562

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

11.30

มกราคม – ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่  28  มิถุนายน  2562

8.30

กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – ธันวาคม 2561 ใหม่

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติเป็นประจำทุกปี (ปีละ 2 ครั้ง ประมาณกลางปีและปลายปี)

พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

11.00

เมษายน 2562

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

10.30

มีนาคม 2562

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

11.00

กุมภาพันธ์ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

11.30

มกราคม 2562

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

11.00

ธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562

11.30

มกราคม – มิถุนายน 2561

วันจันทร์ที่  7  มกราคม  2562

8.30

กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – มิถุนายน 2561 ใหม่

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติเป็นประจำทุกปี (ปีละ 2 ครั้ง ประมาณกลางปีและปลายปี)

พฤศจิกายน 2561

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

11.00

ตุลาคม 2561

วันพุธที่ 21 พฤศิกายน 2561

11.30

กันยายน 2561

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

11.30

สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

11.30

กรกฎาคม 2561

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

11.00

มิถุนายน 2561

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

11.00

พฤษภาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่  21  มิถุนายน  2561

11.00

มกราคม - ธันวาคม 2560

วันศุกร์ที่  15  มิถุนายน  2561

8.30

กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม - ธันวาคม 2560 ใหม่

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติเป็นประจำทุกปี (ปีละ 2 ครั้ง ประมาณกลางปีและปลายปี)

เมษายน 2561

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

12.00

มีนาคม 2561

วันจันทร์ที่  23  เมษายน  2561

11.30

กุมภาพันธ์ 2561

วันพุธที่  21  มีนาคม  2561

13.00

มกราคม 2561

วันพุธที่  21  กุมภาพันธ์  2561

12.00

ธันวาคม 2560

วันจันทร์ที่  22  มกราคม  2561

12.00

พฤศจิกายน 2560

วันพฤหัสบดีที่  21  ธันวาคม  2560

11.00

ตุลาคม 2560

วันพุธที่  22  พฤศจิกายน  2560

9.30

กันยายน 2560

วันพฤหัสบดีที่  19  ตุลาคม  2560

13.30

สิงหาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่  21  กันยายน  2560

12.10

กรกฎาคม 2560

วันพุธที่  23  สิงหาคม  2560

12.00

มิถุนายน 2560

วันพฤหัสบดีที่  20  กรกฎาคม  2560

15.00

ปี 2555 - 2559

วันพฤหัสบดีที่  29  มิถุนายน  2560

กรมศุลกากรตรวจสอบ

และปรับปรุงข้อมูลฯ ประจำปี

พฤษภาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่  22  มิถุนายน  2560

15.40

เมษายน 2560

วันจันทร์ที่  22  พฤษภาคม  2560

14.50

มีนาคม 2560

วันจันทร์ที่  24  เมษายน  2560

12.45

กุมภาพันธ์ 2560

วันพุธที่  22  มีนาคม  2560

11.30

ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์ เดือน มกราคม และกุมภาพันธ์ 2560

เป็นข้อมูลที่ได้จากการปรับปรุงครั้งที่ 1

มกราคม 2560

 

วันพุธ  22  มีนาคม  2560

แถลงข่าวฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

8.30

 

* เนื่องจาก องค์การศุลกากรโลกมีการปรับปรุงแก้ไขการจําแนกประเภทสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ ครั้งที่ 6 (ระบบฮาร์โมไนซ์ 2017)
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีสมาชิกองค์การศุลกากรโลกและเป็นภาคีอนุสัญญา
ระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก (ตามอนุสัญญาดังกล่าวมีการปรับปรุงแก้ไขการจําแนกประเภทสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์
ประมาณทุกๆ 5 ปี ต่อครั้ง) จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการจําแนกประเภทสินค้าให้เป็นไปตามระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 ด้วย

ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์ เป็นข้อมูลที่ใช้สินค้า
ตามระบบการจําแนกประเภทสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ในการจัดกลุ่มสินค้า จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น ในการเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์ จึงอยู่ระหว่างการปรับปรุง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะนำขึ้นเผยแพร่โดยทันที

อ้างอิงที่ :  http://www.customs.go.th/cont_strc_download.php?lang=th&top_menu=menu_homepage&current_id=142231324149505e4e464b4b464b4c (หน้า 842)

 

ธันวาคม 2559

วันอังคารที่  24  มกราคม  2560

12.00

พฤศจิกายน 2559

วันจันทร์ที่  26  ธันวาคม  2559

11.00

ตุลาคม 2559

วันจันทร์ที่  28  พฤศจิกายน  2559

12.00

กันยายน 2559

วันพุธที่  26  ตุลาคม  2559

16.00

สิงหาคม 2559

วันจันทร์ที่  26  กันยายน  2559

11.10

กรกฎาคม 2559

วันพุธที่  31  สิงหาคม  2559

14.15

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้แถลงข่าวมูลค่าการส่งออกเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ซึ่งได้เรียนให้ทราบว่า เป็นข้อมูลเบื้องต้น
เนื่องจากข้อมูลบางส่วนรอการตรวจสอบจากกรมศุลกากร นั้น  ในการนี้ข้อมูลฯ ได้รับการยืนยันตัวเลขจากกรมศุลกากรแล้ว

กรกฎาคม 2559

แถลงข่าววันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2559

 

ยังไม่เผยแพร่ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือน กรกฎาคม 2559 บนเว็บไซต์  เนื่องจากข้อมูลฯ
อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูล กระทรวงพาณิชย์ ขออภัยในความไม่สะดวกดังกล่าวมา ณ ที่นี้

มิถุนายน 2559

วันพุธที่  27  กรกฎาคม  2559

12.00

พฤษภาคม 2559

วันศุกร์ที่  24  มิถุนายน  2559

12.00

มกราคม - ธันวาคม 2558

วันเสาร์ที่  18  มิถุนายน  2559

กรมศุลกากรตรวจสอบ

และปรับปรุงข้อมูลฯ ประจำปี

เมษายน 2559

วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2559

15.20

มีนาคม 2559

วันจันทร์ที่  25  เมษายน  2559

11.45

กุมภาพันธ์ 2559

วันศุกร์ที่  25  มีนาคม  2559

12.00

มกราคม 2559

วันพฤหัสบดีที่  25  กุมภาพันธ์  2559

11.20

ธันวาคม 2558

วันอังคารที่  26  มกราคม  2559

12.00

พฤศจิกายน 2558

วันจันทร์ที่  28  ธันวาคม  2558

12.30

มกราคม - มิถุนายน 2558

วันพฤหัสบดีที่  17  ธันวาคม  2558

กรมศุลกากรตรวจสอบ

และปรับปรุงข้อมูลฯ ประจำปี

ตุลาคม 2558

วันอังคารที่  24  พฤศจิกายน  2558

14.00

กันยายน 2558

วันจันทร์ที่  26  ตุลาคม  2558

11.15

สิงหาคม 2558

วันจันทร์ที่  28  กันยายน  2558

11.45

กรกฎาคม 2558

วันพฤหัสบดีที่  27  สิงหาคม  2558

11.05

มิถุนายน 2558

วันจันทร์ที่  27  กรกฎาคม  2558

11.45

พฤษภาคม 2558

วันศุกร์ที่  26  มิถุนายน  2558

11.45

มกราคม - ธันวาคม 2557

วันจันทร์ที่  22  มิถุนายน  2558

กรมศุลกากรตรวจสอบ

และปรับปรุงข้อมูลฯ ประจำปี

เมษายน 2558

วันอังคารที่  26  พฤษภาคม  2558

11.55

มีนาคม 2558

วันอังคารที่  28  เมษายน  2558

10.45

กุมภาพันธ์ 2558

วันพฤหัสบดีที่  26  มีนาคม  2558

11.55

มกราคม 2558

วันพุธที่  25  กุมภาพันธ์  2558

12.00

ธันวาคม 2557

วันอังคารที่  27  มกราคม  2558

13.00

มกราคม - มิถุนายน 2557

วันจันทร์ที่  19  มกราคม  2558

กรมศุลกากรตรวจสอบ

และปรับปรุงข้อมูลฯ ประจำปี

พฤศจิกายน 2557

วันศุกร์ที่  26  ธันวาคม  2557

15.30

ตุลาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่  27  พฤศจิกายน  2557

13.50

กันยายน 2557

วันอังคารที่  28  ตุลาคม  2557

15.45

สิงหาคม 2557

วันจันทร์ที่  29  กันยายน  2557

12.30

กรกฎาคม 2557

วันพุธที่  27  สิงหาคม  2557

11.45

มิถุนายน 2557

วันจันทร์ที่  28  กรกฎาคม  2557

13.40

มกราคม - ธันวาคม 2556

วันจันทร์ที่  7  กรกฎาคม  2557

กรมศุลกากรตรวจสอบ

และปรับปรุงข้อมูลฯ ประจำปี

พฤษภาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่  26  มิถุนายน  2557

11.30

เมษายน 2557

วันพุธที่  28  พฤษภาคม 2557

13.20

มีนาคม 2557

วันจันทร์ที่  28  เมษายน  2557

14.45

กุมภาพันธ์ 2557

วันพุธที่  26  มีนาคม 2557

13.50

มกราคม 2557

วันอังคารที่  25  กุมภาพันธ์  2557

12.00

ธันวาคม 2556

วันศุกร์ที่  31  มกราคม  2557

11.30

พฤศจิกายน 2556

วันพุธที่  25  ธันวาคม 2556

11.30

มกราคม - มิถุนายน 2556

วันพุธที่  25  ธันวาคม 2556

กรมศุลกากรตรวจสอบ

และปรับปรุงข้อมูลฯ ประจำปี

ตุลาคม 2556

วันพุธที่  27  พฤศจิกายน 2556

9.00

กันยายน 2556

วันศุกร์ที่  25  ตุลาคม  2556

15.30

สิงหาคม 2556

วันพฤหัสบดีที่  26  กันยายน  2556

12.00

กรกฎาคม 2556

วันจันทร์ที่  26  สิงหาคม  2556

12.00

มิถุนายน 2556

วันศุกร์ที่  26  กรกฎาคม  2556

10.35

มกราคม - ธันวาคม 2555

วันศุกร์ที่  5  กรกฎาคม  2556

กรมศุลกากรตรวจสอบ

และปรับปรุงข้อมูลฯ ประจำปี

พฤษภาคม 2556

วันพุธที่  26  มิถุนายน  2556

14.35

เมษายน 2556

วันพฤหัสบดีที่  23  พฤษภาคม  2556

13.35

มีนาคม 2556

วันอังคารที่  23  เมษายน  2556

13.35

กุมภาพันธ์ 2556

วันพฤหัสบดีที่  28  มีนาคม  2556

12.30

มกราคม 2556

วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2556

11.55

ธันวาคม 2555

วันพุธที่  23  มกราคม  2556

15.35

พฤศจิกายน 2555

26  ธันวาคม  2555

11.05

ตุลาคม 2555

26  พฤศจิกายน  2555

12.00

กันยายน 2555

24  ตุลาคม  2555

12.15

สิงหาคม 2555

25  กันยายน  2555

13.00

กรกฎาคม 2555

29 สิงหาคม 2555

11.30

มิถุนายน 2555

26 กรกฎาคม 2555

08.00

พฤษภาคม 2555

25 มิถุนายน 2555

13.50

เมษายน 2555

25 พฤษภาคม 2555

13.30

มีนาคม 2555

26 เมษายน 2555

14.30

กุมภาพันธ์ 2555

28 มีนาคม 2555

11.45

มกราคม 2555

15 มีนาคม 2555

13.55

**เนื่องจากมีการปรับพิกัดอัตราศุลกากร (HS) จาก HS2007 เป็น HS2012  เวลาในการเผยแพร่ข้อมูลจึงคลาดเคลื่อนไปจากเดิม**

ธันวาคม 2554

20 มกราคม 2555

14.35

พฤศจิกายน 2554

20 ธันวาคม 2554

14.35

ตุลาคม 2554

22 พฤศจิกายน 2554

15.30

กันยายน 2554

21 ตุลาคม 2554

13.35

สิงหาคม 2554

22 กันยายน 2554

14.55

กรกฎาคม 2554

25 สิงหาคม 2554

13.30

มิถุนายน 2554

21 กรกฎาคม 2554

11.30

พฤษภาคม 2554

20 มิถุนายน 2554

11.35

เมษายน 2554

20 พฤษภาคม 2554

11.15

มีนาคม 2554

20 เมษายน 2554

11.40

กุมภาพันธ์ 2554

18 มีนาคม 2554

13.35

มกราคม 2554

21 กุมภาพันธ์ 2554

11.35

ธันวาคม 2553

18 มกราคม 2554

16.30

พฤศจิกายน 2553

20 ธันวาคม 2553

13.05

ตุลาคม 2553

19 พฤศจิกายน 2553

11.50

กันยายน 2553

20 ตุลาคม 2553

15.05

สิงหาคม 2553

20 กันยายน 2553

11.07

กรกฎาคม 2553

19 สิงหาคม 2553

14.05

มิถุนายน 2553

21 กรกฎาคม 2553

11.38

พฤษภาคม 2553

18 มิถุนายน 2553

12.07

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์