ตารางเผยแพร่สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย (รายเดือน)

***ข้อสังเกต***

***กำหนดวันเผยแพร่ข้อมูลประมาณวันที่  25  ของทุกเดือน***

***ข้อมูลที่นำขึ้นเผยแพร่นั้น เป็นข้อมูลล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะตามหลังเวลาตามปฏิทินอยู่ 1 เดือน***

***ข้อมูลที่จะเผยแพร่ในเดือนถัดไป  ต้องรอการรวบรวมและได้รับจากกรมศุลกากรก่อน  จึงจะนำมาประมวลผลเพื่อเผยแพร่ต่อไป***

* หมายเหตุ  :  ข้อมูลปี พ.ศ.2559  เป็นข้อมูลเบื้องต้น

:  กรมศุลกากรจะทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติเป็นประจำทุกปี  ปีละ 2 ครั้ง ประมาณกลางปีและปลายปี

:   ที่มาของข้อมูล --> ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ข้อมูลเดือน

วันที่นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

เวลา (น.)

ธันวาคม 2559

วันอังคารที่  24  มกราคม  2560

12.00

พฤศจิกายน 2559

วันจันทร์ที่  26  ธันวาคม  2559

11.00

ตุลาคม 2559

วันจันทร์ที่  28  พฤศจิกายน  2559

12.00

กันยายน 2559

วันพุธที่  26  ตุลาคม  2559

16.00

สิงหาคม 2559

วันจันทร์ที่  26  กันยายน  2559

11.10

กรกฎาคม 2559

วันพุธที่  31  สิงหาคม  2559

14.15

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้แถลงข่าวมูลค่าการส่งออกเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ซึ่งได้เรียนให้ทราบว่า เป็นข้อมูลเบื้องต้น เนื่องจากข้อมูลบางส่วนรอการตรวจสอบจากกรมศุลกากร นั้น  ในการนี้ข้อมูลฯ ได้รับการยืนยันตัวเลขจากกรมศุลกากรแล้ว

กรกฎาคม 2559

แถลงข่าววันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2559

 

ยังไม่เผยแพร่ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือน กรกฎาคม 2559 บนเว็บไซต์  เนื่องจากข้อมูลฯ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูล กระทรวงพาณิชย์ ขออภัยในความไม่สะดวกดังกล่าวมา ณ ที่นี้

มิถุนายน 2559

วันพุธที่  27  กรกฎาคม  2559

12.00

พฤษภาคม 2559

วันศุกร์ที่  24  มิถุนายน  2559

12.00

*ม.ค.-ธ.ค. 2558

วันเสาร์ที่  18  มิถุนายน  2559

*กรมศุลกากรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลฯ ประจำปี

เมษายน 2559

วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2559

15.20

มีนาคม 2559

วันจันทร์ที่  25  เมษายน  2559

11.45

กุมภาพันธ์ 2559

วันศุกร์ที่  25  มีนาคม  2559

12.00

มกราคม 2559

วันพฤหัสบดีที่  25  กุมภาพันธ์  2559

11.20

ธันวาคม 2558

วันอังคารที่  26  มกราคม  2559

12.00

พฤศจิกายน 2558

วันจันทร์ที่  28  ธันวาคม  2558

12.30

*ม.ค.-มิ.ย. 2558

วันพฤหัสบดีที่  17  ธันวาคม  2558

*กรมศุลกากรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลฯ ประจำปี

ตุลาคม 2558

วันอังคารที่  24  พฤศจิกายน  2558

14.00

กันยายน 2558

วันจันทร์ที่  26  ตุลาคม  2558

11.15

สิงหาคม 2558

วันจันทร์ที่  28  กันยายน  2558

11.45

กรกฎาคม 2558

วันพฤหัสบดีที่  27  สิงหาคม  2558

11.05

มิถุนายน 2558

วันจันทร์ที่  27  กรกฎาคม  2558

11.45

พฤษภาคม 2558

วันศุกร์ที่  26  มิถุนายน  2558

11.45

*ม.ค.-ธ.ค. 2557

วันจันทร์ที่  22  มิถุนายน  2558

*กรมศุลกากรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลฯ ประจำปี

เมษายน 2558

วันอังคารที่  26  พฤษภาคม  2558

11.55

มีนาคม 2558

วันอังคารที่  28  เมษายน  2558

10.45

กุมภาพันธ์ 2558

วันพฤหัสบดีที่  26  มีนาคม  2558

11.55

มกราคม 2558

วันพุธที่  25  กุมภาพันธ์  2558

12.00

ธันวาคม 2557

วันอังคารที่  27  มกราคม  2558

13.00

*ม.ค.-มิ.ย. 2557

วันจันทร์ที่  19  มกราคม  2558

*กรมศุลกากรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลฯ ประจำปี

พฤศจิกายน 2557

วันศุกร์ที่  26  ธันวาคม  2557

15.30

ตุลาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่  27  พฤศจิกายน  2557

13.50

กันยายน 2557

วันอังคารที่  28  ตุลาคม  2557

15.45

สิงหาคม 2557

วันจันทร์ที่  29  กันยายน  2557

12.30

กรกฎาคม 2557

วันพุธที่  27  สิงหาคม  2557

11.45

มิถุนายน 2557

วันจันทร์ที่  28  กรกฎาคม  2557

13.40

*ม.ค.-ธ.ค. 2556

วันจันทร์ที่  7  กรกฎาคม  2557

*กรมศุลกากรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลฯ ประจำปี

พฤษภาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่  26  มิถุนายน  2557

11.30

เมษายน 2557

วันพุธที่  28  พฤษภาคม 2557

13.20

มีนาคม 2557

วันจันทร์ที่  28  เมษายน  2557

14.45

กุมภาพันธ์ 2557

วันพุธที่  26  มีนาคม 2557

13.50

มกราคม 2557

วันอังคารที่  25  กุมภาพันธ์  2557

12.00

ธันวาคม 2556

วันศุกร์ที่  31  มกราคม  2557

11.30

พฤศจิกายน 2556

วันพุธที่  25  ธันวาคม 2556

11.30

*ม.ค.-มิ.ย. 2556

วันพุธที่  25  ธันวาคม 2556

*กรมศุลกากรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลฯ ประจำปี

ตุลาคม 2556

วันพุธที่  27  พฤศจิกายน 2556

9.00

กันยายน 2556

วันศุกร์ที่  25  ตุลาคม  2556

15.30

สิงหาคม 2556

วันพฤหัสบดีที่  26  กันยายน  2556

12.00

กรกฎาคม 2556

วันจันทร์ที่  26  สิงหาคม  2556

12.00

มิถุนายน 2556

วันศุกร์ที่  26  กรกฎาคม  2556

10.35

*ม.ค.-ธ.ค. 2555

วันศุกร์ที่  5  กรกฎาคม  2556

*กรมศุลกากรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลฯ ประจำปี

พฤษภาคม 2556

วันพุธที่  26  มิถุนายน  2556

14.35

เมษายน 2556

วันพฤหัสบดีที่  23  พฤษภาคม  2556

13.35

มีนาคม 2556

วันอังคารที่  23  เมษายน  2556

13.35

กุมภาพันธ์ 2556

วันพฤหัสบดีที่  28  มีนาคม  2556

12.30

มกราคม 2556

วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2556

11.55

ธันวาคม 2555

วันพุธที่  23  มกราคม  2556

15.35

พฤศจิกายน 2555

26  ธันวาคม  2555

11.05 น.

ตุลาคม 2555

26  พฤศจิกายน  2555

12.00 น.

กันยายน 2555

24  ตุลาคม  2555

12.15

สิงหาคม 2555

25  กันยายน  2555

13.00

กรกฎาคม 2555

29 สิงหาคม 2555

11.30*

มิถุนายน 2555

26 กรกฎาคม 2555

08.00

พฤษภาคม 2555

25 มิถุนายน 2555

13.50

เมษายน 2555

25 พฤษภาคม 2555

13.30

มีนาคม 2555

26 เมษายน 2555

14.30

กุมภาพันธ์ 2555

28 มีนาคม 2555

11.45

มกราคม 2555

15 มีนาคม 2555

** เนื่องจากมีการปรับพิกัดอัตราศุลกากร (HS) จาก HS2007 เป็น HS2012  เวลาในการเผยแพร่ข้อมูลจึงคลาดเคลื่อนไปจากเดิม**

13.55

ธันวาคม 2554

20 มกราคม 2555

14.35

พฤศจิกายน 2554

20 ธันวาคม 2554

14.35

ตุลาคม 2554

22 พฤศจิกายน 2554

15.30

กันยายน 2554

21 ตุลาคม 2554

13.35

สิงหาคม 2554

22 กันยายน 2554

14.55

กรกฎาคม 2554

25 สิงหาคม 2554

13.30

มิถุนายน 2554

21 กรกฎาคม 2554

11.30

พฤษภาคม 2554

20 มิถุนายน 2554

11.35

เมษายน 2554

20 พฤษภาคม 2554

11.15

มีนาคม 2554

20 เมษายน 2554

11.40

กุมภาพันธ์ 2554

18 มีนาคม 2554

13.35

มกราคม 2554

21 กุมภาพันธ์ 2554

11.35

ธันวาคม 2553

18 มกราคม 2554

16.30

พฤศจิกายน 2553

20 ธันวาคม 2553

13.05

ตุลาคม 2553

19 พฤศจิกายน 2553

11.50

กันยายน 2553

20 ตุลาคม 2553

15.05

สิงหาคม 2553

20 กันยายน 2553

11.07

กรกฎาคม 2553

19 สิงหาคม 2553

14.05

มิถุนายน 2553

21 กรกฎาคม 2553

11.38

พฤษภาคม 2553

18 มิถุนายน 2553

12.07

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์